Home

Vynález knihtisku prezentace

Nejlepší zrcadlovka 2021,

Vynález knihtisku otevřel dveře masovému rozšíření knih a tím i vzdělanosti. Každá strana knihy byla sestavována do dřevěné sazebnice s přesným řádkováním i místem pro ilustrace (ty byly domalovány ručně). Na matrici s vysázenými slovy se nanesla tiskařská čerň, nejprve kůží, později válcem.. Gutenbergův vynález otevřel 1.období dějin tištěné knihy:období prvotisků a inkunábulí=všechny výtisky vydané před rokem 1500. Ke změnám v tomto směru docházelo postupně během 16.stol.důležitá role písmolijce, tiskaře, nakladatele, lektora i knihkupce jsou v rukou impresora=tiskaře Zpočátku byl vynález výrobním tajemstvím dílny vynálezce knihtisku Johannese Gutenberga. Poté, co Gutenberg prohrál soudní spor s Johannem Fustem a byla mu v exekuci zabavena dílna, rozešla se část jeho učňů do světa. V letech 1458/9 se usadili v Bamberku, v roce 1460 ve Štrasburku Báječný vynález - knihtisk vydáno 22. března 2009 v 15:43 • Škola a poznání · Knihy · Věda a technika · Historie Jak všichni určitě víte, veškeré věci, které dnes už běžně používáme, musel někdo někdy vynalézt

Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1397/1400, Mohuč - 3. února 1468, Mohuč) byl vynálezcem technologie mechanického knihtisku pomocí jednotlivě sestavovaných liter.Důsledkem rozšíření jeho objevu došlo k masové produkci knih a k přelomu v možnostech šíření informací Gutenbergův vynález knihtisku. Jedním z kroků, který vedl k vynálezu knihtisku, bylo užívání dřevorytu. V dřevěných plochách byla rytím vyhloubena místa, která se neměla otisknout. Užívalo se jich k rychlému rozmnožení obrázků náboženského obsahu. Postupně se k obrázkům připojoval text a toho přibývalo Předchůdci knihtisku. Za pradávné předky knihtisku by se dala považovat i razítka a pečetítka z oblasti sumersko - asyrsko - babylonské kolem 3. tisíciletí př.n.l. Z této doby se dochovaly miniaturní kamenné válečky sloužící na pečetění ještě nevypálených hliněných destiček. Jsou známé také nápisy na cihlách vytvořené razítky z pálené hlíny Vynález knihtisku . byl velkým objevem, když si uvědomíme, že okolo nás jako samozřejmost je velké množství knih, novin, časopisů a jiných tištěných materiálů, zatímco tisk byl do poloviny 15.st. věcí neznámou a kniha byla velkou vzácností, protože se musela psát i zdobit ručně vynález knihtisku - Němec Johannes Gutenberg /pol.15.st./ - knihy vytištěné do roku 1500 se nazývají prvotisky /inkunábule

Historie knihtisku - polygraficketahaky

 1. Vynález knihtisku sahá až k přelomu let 1447/1448 a je neodmyslitelně spojen se jménem Johanna Gutenberga. Ten se zasloužil o zdokonalení sazby v důsledku sériově odlévaných tiskařských liter. Princip tisku z výšky, kam knihtisk patří, byl znán již mnoho století před Johannem Gutenbergem
 2. Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák velký význam pro šíření literatury měl vynález knihtisku (1 447 - 1 448) Johann Gutenberg, vynálezce knihtisku Knihtisk v 15. století.
 3. Knihtisk je zpusob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející stejné kopie tiskem z výšky. Počátky jeho masového používání k tisku knih spadají na přelom let 14471448 a jsou spojeny s osobou Johanna Gutenberga. Vynález spočíval ve zdokonalení procesu sazby skládané ze sériově odlévaných tiskařských liter. Po polovině 15. století se knihtisk rychle.

Prezentace byla vytvořena pro vyučujícího jako vizualizace výkladu o renesanci a humanismu. Obsahuje text i obrázky, její části mohou sloužit jako zápis do sešitu. Vynález . knihtisku - J. Gutenberg 1450. Renesance. umělecký a myšlenkový směr poč. 14. st Knihtisk - začátek informační revoluce. 17. února 2007. Není snadné vybrat nejdůležitější vynález. Tiskařský lis by ale patřil mezi žhavé kandidáty. Ač si to možná neuvědomujeme, v polovině 15. století začal Gutenberg psát (vlastně tisknout) novodobé dějiny. Zvětšit fotografii

Vynález knihtisku připisovaný Gutenbergovi byl na spadnutí, dal by se ovšem nazvat spíš znovuobjevením. Tisknout knihy uměli totiž Číňané už pět set let předtím. Vyřezávali své znaky (spíše slova nežli písmena) do dřevěné desky, z níž je tlakem rukou otiskovali na papír Inspirací pro vynález knihtisku však byly jistě dřevořezy, které se původně využívaly pro zdobení látek. V Evropě se tisk tímto způsobem rozšířil až ve 14. století. Vznikaly tak také tzv. svaté obrázky. V Evropě však šlo o velmi nákladný proces Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1397/1400-1468) byl německý tiskař a nakladatel, tvůrce nové technologie tisku z výšky zvané knihtisk. Vynález knihtisku je považován za jednu z nejvýznamnějších událostí moderní historie. Svůj vynález uskutečnil Gutenberg bez znalostí tiskových technologií Dálného. Než se žáci pustí do tvůrčí práce, jsou prostřednictvím prezentace seznámeni s vynálezem knihtisku a potom s dalšími důležitými typografickými pojmy. Vynález knihtisku. Vynálezu knihtisku předchází vynález písma jako takového. V různých kulturách mělo písmo různou formu, ale pro všechny znamenal tento fenomén. Vynález knihtisku Polovina 15. století, německé město Mohuč (Mainz)- první tištěné knihy- Johannes Gutenberg Knihy se staly dostupné a vynález tiskařského lisu přispěl k rozšíření gramotnosti a vzdělanosti Tisky do r. 1500- prvotisky (inkunábule) Údajně nejstarší česká kniha- Kronika trojanská (Plzeň 1468.

Vynález knihtisku - Historie Česka pro školák

•vynález knihtisku - rok 1447, Johannes Guttenberg, možnost rychlejšího šíření psané informace, možnost oslovit více adresátů. •První periodika začala vycházet počátek 17. století - o přesnou dataci se ale vedou spory. •BBC začíná vysílat 2. listopadu 1936, Československá televiz Znaky středověku Charakteristika . časové období od 5. století do 17. století dělí se na raný, vrcholný a pozdní středověk Raný středověk - 5. až 12. stolet Prezentace aplikace PowerPoint Reklama I Pozdní středověk. Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu . Inovace a zkvalitnění výuky na Slovanském gymnáziu. CZ.1.07/1.5.00/34.108 Vynález papíru umožnil ší ení myšlenek i kulturních hodnot. V dci na n m zapisovali své teorie, které si pak jejich kolegové i široká ve ejnost mohli p Hþíst. Skladatelé na n m zaznamenávali svá díla. Rozkvétala literatura. Objevily se noviny, þasopisy, knihy, papírové peníze. Jako první pocítili blahodárný vliv.

Poukaz na hlídání dětí

České vynálezy, které změnily svět. Dokonce i lidé, kteří nedokážou Česko najít ani na mapě, denně používají vynálezy, které se v naší malé zemi zrodily. A je jich překvapivě mnoho! U některých z nich možná ani sami netušíme, že za jejich vznikem stáli naši krajané. Připomeňme si z dlouhé řady českých. Proč vynález knihtisku změnil svět 1. 1 Proč vynález knihtisku změnil svět? Před vynálezem knihtisku se vše psalo ručně. Kopie knih se pořizovali jejich opisováním. Písaři ve středověké klášterní pisárně trvalo zhruba dva a půl roku, než opsal bibli. Jednu stránku knihy opisoval jeden písař zhruba jeden den

Knihtisk - Dějepis - Referáty Odmaturu

Fabi vynález knihtisku Michal B. etlémská kaple Michal Ř. hrám sv. Víta Michal S. Staroměstský orloj Ondra Karlova univerzita Petr vznik a vývoj peněz Vašek Karlův most Eda Vladislavská gotika Erik Pražský hrad forma plnění: referát/ prezentace splnit do: 15. květn prezentace, výklad s pracovními listy pro žáky cílová skupina žáků: 16 - 19 let. Autorem . materiálu a všech jeho vynález knihtisku. Knihtiskem se zlevnila výroba knih . Znalost čtení a psaní se rychle šířila. Antikva. dobře . čitelné s patkami a . stínováním . vyvinulo důležitým momentem byl vynález knihtisku r. 1450, který umožnil rozvoj knižního trhu a rychlejšího šíření myšlene 1450 vynález knihtisku. šíření vzdělanosti. Němec Johannes Gutenberg. Gotika - hudba. chorály = jednohlasé sborově zpívané písně Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Vynález knihtisku Johannes Gutenberg a knihtisk Inspirace Malířství a sochařství Mona Lisa Poslední večeře Páně Poslední večeře Páně Vynálezy Prezentace aplikace PowerPoint Michelangelo Buonarroti Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Portrét Rudolfa II. Poslední soud David Mojží

vynález knihtisku kolem 1445 (Johannes Gutenbeg) soustředění na člověka a jeho životní potřeby. vnášení tabuizovaných témat do literatury. satira jako prostředek kritiky společenských poměrů. rozvoj národních jazyků v literární tvorbě. rozmanitost žánrů - včetně vzniku nových (sonet, novela, esej) ÚKOLY Anotace: Prezentace navazuje na znalosti žáků o světové renesanci, seznamuje je s významnými stavebními památkami a na nich ukazuje jednotlivé znaky renesanční architektury 11 Literatura Vliv humanismu Rozvíjí se hlavně naučná literatura Vynález knihtisku umožnil rozšíření knih i mezi měšťanstvo, tím se rozvíjela. Vynález knihtisku je jedním z nejvýznamnějších momentů v průběhu kulturní evoluce člověka. Počátek kulturní evoluce lze spojit se vznikem řeči, která, jako projev myšlení, umožnila oddělení živočišného druhu homo sapiens od okolní přírody. Člověk díky ní přestal vnímat okolní svět jako nekonečnou masu. S potřebou prezentace nové měšťanské nobility i městského státu jako celku, se stala architektura jedním z umění, kde došlo k Důležitým momentem byl vynález knihtisku r. 1450, který umožnil rozvoj knižního trhu a rychlejšího šíření myšlenek, avšak zároveň připravil postupný zánik orální tradici.. Významnou pomocí humanistům byl vynález knihtisku. Vynálezcem byl Němec . Johannes Gutenberg, který tiskl v r. 1444 - 48 v Mohuči první knihy (knihy vytištěné do r. 1500 - inkunabule = prvotisky) Výtvarné umění: - ovlivněno studiem antiky, - znovu nalezena krása lidského těla (harmonický soulad tělesných proporcí)

Knihtisk - Wikipedi

Báječný vynález - knihtisk - Alíkoviny - Alík

Johannes Gutenberg - Wikipedi

 1. Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern ě Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada: 2 Číslo materiálu v sadě: 7 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik
 2. Pořízení Bible usnadnil až vynález knihtisku - to bylo asi před 500 lety (Johannes Gutenberg). Knihtisk byl tak převratný vynález jako např. internet v dnešní době. Samozřejmě to nebylo tak snadné, jako dnes s počítačem a tiskárnou
 3. Vynález knihtisku - rychlé šíření znalostí Vznikají vrcholná díla - umění, hudba, literatura Po dobytí Cařihradu Turky v roce 1453 nastává příliv byzantských učenců do Evrop
 4. (-Humanismus=návrat k člověku vynález knihtisku -přírodní vědy,zámořské objevy) Shakespeare-divadlo-rekvizity-ukazuje negativní vlastnosti lidí (Hamlet-Claudius-zabil krále kvůli trůnu ) Komedie. Večer 3 královí-přestrojení,zmatek,dobrý konec -milostná kom. Zkrocení zlé ženy -3 sestry,Kateřina divoká,nakonec zkrocen
 5. 1450 - vynález knihtisku. JohanneseGutenberga. Nástroje - klávesové, dechové, drnkací a smyčcové (fidula, varhany,..) Autorka prezentace Ladislava Horáková použila v práci vlastní fotografie. Author: Uživatel Created Date: 03/02/2012 05:21:57 Title: GOTIK

Johann Gutenberg, Knihtisk - referát - Seminárky, referáty

 1. Obor: Ekonomie, marketing, psychologie. Klíčová slova: Rétorika; Aristotelés; Démosthenes; Isokratés; Cíle; Publikum; Téma; Ethos; Pathos; Logos; ještěří.
 2. 2) vynález knihtisku - datuje se do roku 1450, kdy začal v Mohuči tisknout Jan Gutenberg - rozvoj vzdělanosti, přenos informací a poznatků do budoucnosti - první výtisky do roku 1500 (inkunábule= v plenkách) Znaky renesance a humanismu: návrat k antické kultuř
 3. bezesporu stal významným počinem vynález knihtisku. Počátky jeho masového používání k tisku knih se datují na přelom let 1447 a 1448 a jsou spjaty s osobou Johanna Gutenberga.3 Dříve byl gramotným jedinec, který uměl na základní úrovni číst, psát a počítat
 4. •Vynález knihtisku a nástup osvícenectví •Učené společnosti diskutující nové myšlenky • 1655 založeny časopisy Journal des sçavans ve Francii a Philosophical Transactions of the Royal Society v Anglii (v Royal Society včetněužití recenzního řízení na bázi peer review
 5. Studijní materiál Přehled literárních epoch a směrů už se na Tebe teší v rubrice Literatura, Umělecký směr. Nenech ho čekat dlouho :-)
 6. RENESANCE HUMANISMUS REFORMACE Mgr. Michal Oblouk SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE poč. 14. stol. - poč. 17. stol. objevitelské zaoceánské výpravy Španělů a Portugalců (zámořské objevy): Kryštof Kolumbus, Vasco da Gama, Fernao de Magalhaes - rozvoj obchodu, vzestup měšťanstva, rozvoj měst rozvoj věd - přírodovědecké a astronomické objevy, vynález dalekohledu.

Video: Vývoj knihtisku - Wikisofi

Best meme template

Středověk Přenášení a šíření informací - ústně (od úst k ústům) - potulnými zpěváky - formou písničky nebo říkanky (informace z cizích krajů) - pomocí poslů, většinou na koních - informace pro panovníky - záznam informací *ručně přepisovány na pergamen, později na papír * rok 1448 - vynález. 14 - Humanismus, vynález knihtisku (PPT) 15 - Život lidí v novověku (PPT) 16 - Císařský dvůr Rudolfa II. (PPT) 17 - Alchymie (PPT) 18 - Bitva na Bílé hoře (PPT) 11 - MS Office Power Point postup tvorby prezentace (PDF, PPT) 12 - Cvičná prezentace (PDF, PPT) 13 - Oprava chybné prezentace (PDF, PPT

•vynález knihtisku (2. informační revoluce, 15. století, Gutenberg), •výpočetní technika (3. informační revoluce, 50. léta 20. století). Rozdíly proti klasickému dokumentu •uživatelský komfort •navigační prvky, vyhledávací prostředky •popisuje podobu prezentace 487 828 920 info@zs-sever.cz. Úvod. Novinky; Plánované akce; Organizace školního roku; Škola. Pedagogický sbor a zaměstnanci škol pozn. red. *povinné = vyhrané, pokud jste Knihovna roku očekávají se od Vás určité prezentace jakožto vítěze . Oddělení pro dospělé čtenáře knihovna TMG v Šumperku . Pocta Johanesu Guttenbergovi (vynález knihtisku 1445) Knihovna v Rapotín Fotografie, prezentace a popis akcí je možné sledovat též na: raj?e.net: alba knihovny. slideshare.net: prezentace z po?ádaných akc p?ekrásných iluminacích a dalších zajímavostech až po vynález knihtisku, papíru a sou?asnou podobu a výrobu knihy..

Renesance Obecně Rinascenza = znovuzrození = 1. označení celé jedné epochy 2. nový pohled na život 3. životní a umělecký styl Poprvé použití pojmu renesance - G. Vasari v 16. století Vznik z rinascitá dell arte antica - návrat k antice!(vzkříšení antiky, jejích ideálů,.. vynález knihtisku v pol. 15. st. - Jan Guttenberk v Německu . Výtvarné umění. využívalo nových technických objevů; zaměření na krásu člověka, světa . Michelangelo Buonarroti. architekt, básník sochař, malíř; socha Davida, Mojžíše, Pieta (p. Marie drží Ježíše sejmutého z Kříže Za reklamu lze považovat jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora prostřednictvím hro-madných médií, jako jsou noviny, asopisy, televize i rádio. Mezníkem pak byl v období středověku Guttenbergův vynález knihtisku, který dal vzniknout prvním.

Vynález knihtisku - Jablk

Vynález knihtisku prezentace. Martin freeman. Cirkevné sviatky. Zmražení člověka 2016. Vyrivna vana. Pohlcovač pachu moči.. Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Renesance - • kulturní a společenská epocha v období 14. až 16. století (francouzsky renaissance ⇒ obrození, obroda, nový rozkvět; italsky rinascimento) • snaha o nápravu a obnovu.. Vynález knihtisku v polovině 15. století nejen usnadnil šíření textů a překladů Bible v národních jazycích, ale rovněž přispěl k šíření humanistických myšlenek a nového pohledu na člověka podle ideálů formulovaných italskými renesančními intelektuály Obsah prezentace Základní pojmy a definice Mapy na internetu Elektronické publikování a mapy Počítačové (digitální) mapy. Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření a jejich 15. století, vynález knihtisku

Knihtisk - vynález knihtisku a jeho využití Machinery Europ

Vynález knihtisku. Vynález knihtisku. je považován za jeden z nejvýznamnějších objevů v dějinách lidstva. Podstatně přispěl k rozvoji vzdělávání a vědy i k všeobecnému pokroku, když umožnil šíření literárních hodnot daleko širšímu okruhu čtenářů, než tomu bylo u rukopisných děl Mediální prezentace výsledků výzkumu. Jméno konzultanta: PhDr. Jan Halada, CSc. Vynález knihtisku význam knihy ještě umocnil. Spolu s růstem gramotnosti se rozhojňuje čtenářská obec a nejvýznamnější vylepšení, která oblast knihtisku posunula až k současným DTP systémům

Info. About Knihtisk je zpusob mechanického rozmnožování ..

 1. DIZERTACE 3. fáze: vytvoření osnovy I. část - Šíření knih A - Počátky knihtisku Ve středověku: knihy opisovali ručně mnichové Gutenbert 1450: vynález knihtisku znamená přelom Šíření knih a jejich úspěch: tiskaři (Aldo Manuzio, Christophe Plantin, Etienne Dolet) B - Knihy jsou dostupnější Knihy jsou levnější.
 2. Vynález tisku pomocí pohyblivých liter způsobil v Evropě informační explozi. Gutenberg také zlepšil tiskařský lis a vytvořil novou tiskařskou barvu na bázi fermeže. O několik století dříve byla technologie knihtisku vynalezena v Číně, jednalo se o tisk dokumentů z dřevořezových desek a následně od 11. století.
 3. RENESANCE A HUMANISMUS: GUTENBERGŮV KNIHTISK, JEHO PŘEDCHŮDCI A POKRAČOVATELÉ HISTORIE PÍSMA Za počátky knihtisku můžeme označit už doby vynálezu a počátku užívání písma, protože už zde jsou patrné snahy zaznamenávat informace efektivněji, než ručně
 4. starý vynález knihtisku, který umožnil vznik učebnic a přeneseně i většinu současného technologického pokroku. Právě zde můžeme položit pomyslný milník - a za moderní učební pomůcku považovat všechny učební pomůcky, které přišly do praxe po nasazení učebnic

Podstatným zlomem ve vývoji reklamy byl jistě vynález knihtisku. Gutenberg vynalezl tisk z výšky s použitím pohyblivých liter, který umožnil hromadné množení reklamních i jiných textů. Začaly se objevovat první tištěné letáky a vývěsky. Výroba reklamy se zrychluje a ta se stává dostupná pro širší vrstvy důležitý moment: vynález knihtisku r. 1450 - umožnil rozvoj knižního trhu - Johannes Gutenberg; Humanismus. označuje různé myšlenkové směry a postoje zaměřené na člověka, lidství a lidstvo inspirované starověkým Řeckem; výchova podle antické kalokagathi Země Koruny české byly v 17. století pevnou součástí habsburské monarchie, stejně jako Uherské království a řada vzdálenějších území.Hlavním městem tohoto rozlehlého státu byla Vídeň, Praha klesla na úroveň ospalého provinčního města

Dudlík wiki

Knihtisk - začátek informační revoluce - iDNES

Prezentace obsahuje základní informace o uměleckém směru a nejvýznamnějších renesančních umělcích Itálie. Žák získává prostřednictvím zadaných úkolů samostatné vědomosti z dějin renesančního umění, dohledává informace. Vynález knihtisku Historie médií. Od Gutenberga k Internetu aneb základní historická data vývoje médií . 1445 - vynález knihtisku (Johannes Gutenberg). 1470 - 1. popis camery obscury (Leonardo da Vinci). 1495 - nejstarší psané noviny na našem území - Noviny leta božieho. 1550 - zrození objektivu (Gianbattista della Porta). 1605 - 1. tištěné noviny - Relation ve Štrasburku (Johann Carolus.

Knihtisk Ábíčko

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Vynález knihtisku v 15. století také změnil formu psaných textů k nepoznání. Materiální forma však není to nejdůležitější. Stěžejní je fakt, zdali učebnice (aparát prezentace učiva, aparát řídící učení a aparát orientační), které jsou dále rozděleny na 36 dílčích komponentů. Každ Vynález digitálního tisku Otcem elektrofotografie je americký vědec Chester Floyd Carlson. První eletrofotografický výtisk vznikl 22. října 1938 v Astorii (část New Yorku, kde měl Carlson svou laboratoř) což je zvěčněno i na prvním digitálním výstupu vynález knihtisku významně akceleroval šíření knih a dostupnost pro obyčejné lidi rychlost tisku se zvyšovala z 25 str/den v čase Gutenberga na 2400/den na začátku 19 století, dnes tiskneme rychlostí přes 7 mil. str/de Jak na online vzdělávání. 2020 BoBr strana. 2. Zrychlující se vývoj světa. vynález . knihtisku. platformní společnosti. Dominantní mluvená. kultur

Vynález, který obrátil svět naruby

 1. Vynález knihtisku v Evropě Pro negramotnou společnost kostelní malby jediným zdrojem informací o venkovním světě. 1453 Jan Guttenberg - radikální propad cen knih. Vynález knihtisku zlevnil vzdělání. Mnoho knih - zvýšila se kritičnost k autoritě knihy. Pozdější rozvoj knihoven
 2. Knihtisk je zpusob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející stejné kopie tiskem z výšky. Počátky jeho masového používání k tisku knih spadají na přelom let 1447/1448 a jsou spojeny s osobou Johanna Gutenberga. Vynález spočíval ve z.
 3. bezesporu vynález knihtisku a jím umožněná, do té doby nevídaná rychlost šíření infor-mací. Svou roli začínala hrát moc veřejného mínění, lidových vrstev. Jako další mezník je možné připomenout například působení kardinála Richelieua, známé postavy světové di-plomacie 17. století
 4. z rozhodujících zlomů ve vývoji knihoven byl Gutenbergův vynález knihtisku. Knihtisk byl impulsem k rozšíření malých a omezeně přístupných sbírek unikátních rukopisů ve velkých a různě specializovaných knihovnách, které se staly rozsáhlou pamětí lidstva. Tisková produkce se rozrůstala jak z hledisk
 5. - vynález knihtisku → nové rychlé šíření myšlenek . Renesanční přírodověda - heliocentrický model (u některých Pythagorejců, ale protože jim to tak zapadalo - nebyl zdůvodněn) byl znovu objeven - renesanční přírodověda ale nečerpala z anitky, ale sama podložila matematickými výpočty důkaz heliocentrism

Vynález knihtisku Johannes Gutenberg a knihtisk Inspirace Malířství a sochařství Mona Lisa Poslední večeře Páně Poslední večeře Páně Vynálezy Prezentace aplikace PowerPoint Michelangelo Buonarroti Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Portrét Rudolfa II Dochází k novým objevům na poli umění. Spomocníka Virtuální digitální centrum Elixíru. 2019 BoBr strana. 2. Zrychlující se vývoj světa. vynález . knihtisku. platformní společnost 1455 Johannes Gutenberg - vynález knihtisku 1829 - mechanický psací stroj 1844 - telegraf, Morseova abeceda umožnila bezproblémové předávání zpráv 1876 - telefon (Bell, možná 1849 Meuci) 1839 - fotografie 19. století - film (nejprve němý, po vynálezu Fonografu (Edison) i zvukový - 1. zvukový film 192 Rozvoji informačních technologií předcházeli dvě další události (procesy), které hrály rozhodující roli při formování komunikačních dovedností a technologí - šlo o vznik písma (1. informační revoluce, 4 500 let před naším letopočtem) a vynález knihtisku (2. informační revoluce, 15. století) vynález knihtisku: mechanického přenášení písma na listy papíru pomocí kovových matric (forem) z opakovaně použitelných písmen i ilustrací. Vynález je dílem německého zlatníka Johannese Gutenberga (konec 14. století - 1468) z města Mohuče (Mainzu), který jako prvn