Home

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud Moravské náměstí 6 CZ-657 40 Brno . Tel.: +420 542 532 311 Fax: +420 542 532 361 E-mail: podatelna@nssoud.cz ID datové schránky: wwjaa4 Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě veškerá meritorní rozhodnutí.Podle § 54 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soud vyhotoví rozsudek nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení; teprve následně může být uveřejněn.. Nejvyšší správní soud zveřejňováním rozhodnutí sleduje zlepšení veřejné kontroly výkonu. Nejvyšší správní soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším soudem vrcholným orgánem soudní moci v České republice.Zabývá se agendou správního soudnictví, napadení voleb, rozpuštění politických subjektů, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti, rozhodování kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy a dalších záležitostí Nejvyšší správní soud: další řízení. Volby jsou důležitá součást demokracie. Správní soudy mají pravomoc rozhodovat např. o neplatnosti voleb, hlasování, odmítnutí kandidátů, odmítnutí registrační listiny apod. Ve volebních věcech, o kterých rozhodují krajské soudy, však není přípustná kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud Kontakt

  1. 4144/2021 Mezinárodní ochrana: opakovaná žádost; opětovné použití vylučující klauzule Datum: 17.12.2020 · Sbírkové č.: 4144/2021 · Sp. zn.: 1 Azs 396/2020 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §15a; 325/1999 Sb.: §15; JUD185205CZ 4 Azs 60.
  2. isterstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách není náležitě odůvodněné, Nejvyšší správní soud proto v úterý opatření zrušil
  3. Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud
  4. Nejvyšší správní soud v úterý zrušil mimořádné nařízení proti šíření onemocnění covid-19, podle kterého musí lidé nosit respirátory v obchodech, nemocnicích, restauracích nebo třeba v hromadné dopravě. Vyplývá to z rozhodnutí, které bylo zveřejněno na webu soudu

Nejvyšší správní soud rozhodoval o zákonnosti opatření Ministerstva zdravotnictví umožňující vstup na restaurační zahrádky jen testovaným a očkovaným. Docent ústavního práva a politologie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno a AMBIS vysoká škola Nejvyšší správní soud Československa byl v letech 1918-1952 hlavní článek jednoinstančního správního soudnictví v Československu.Navazoval přímo na rakouský Správní soudní dvůr a sídlil spolu s ministerstvem spravedlnosti v Praze v budově bývalé kadetky na Mariánských hradbách 2, Nejvyšší soud naproti tomu sídlil v Brně Nejvyšší správní soud (NSS) bude odmítat návrhy směřující proti mimořádným opatřením, která už dříve prohlásil za nezákonná. Některé regulace zpochybnilo více lidí či firem, soud se jimi ale nebude zabývat opakovaně - bylo by to zbytečné. Vyslovení nezákonnosti má účinky erga omnes, neboli vůči všem, konstatoval osmý senát NSS v novém rozhodnutí.

aktualizováno 21. května 2021. Nejvyšší správní soud zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin ve stávajícím nařízení... Zavřeli jste večerky bez pořádného důvodu. Soud opět kárá zdravotnictví. 20. května 2021. V novém rozhodnutí Nejvyšší správní soud uvedl, že ministerstvo zdravotnictví dostatečně. Vyberte soud Nejvyšší soud. , Krajský soud v Brně. , Krajský soud v Českých Budějovicích. , Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka Tábor. , Krajský soud v Hradci Králové Nejvyšší správní soud se s nimi v podstatných částech tohoto hodnocení ztotožnil a zmínil i důležitou věc z jednoho svého staršího rozsudku. Jakákoliv diskriminace z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti automaticky představuje rozpor s dobrými mravy. Nelze se totiž domnívat, že by existovala diskriminace z důvodů. Nejvyšší správní soud sídlí v Brně a spolu s Nejvyšším soudem tvoří nejvyšší článek soustavy soudů v Česku.Rozhoduje ve věcech správních o mimořádných opravných prostředcích, tj. o kasačních stížnostech.Mimoto tomuto soudu přísluší i určitá zvláštní agenda, např. rozhodování ve věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení.

Nejvyšší správní sou

Nejvyšší správní soud České republiky - Wikipedi

judikatura nejvyšší správní soud - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Nejvyšší správní soud má pochopení pro svízelné postavení základní školy v situaci, kdy rodiče stěžovatele nevyhověli zaslané výzvě, blížil se začátek školního roku a bylo zapotřebí postavit najisto, zda má stěžovatel nastoupit povinnou školní docházku

Nejvyšší správní soud rozhodl: Zásady územního rozvoje

Nejvyšší správní soud zrušil mimořádné opatření o nošení respirátorů a roušek v obchodech, nemocnicích či v hromadné dopravě. Platnost nařízení skončí tři dny poté, co bude rozhodnutí doručeno resortu zdravotnictví. Pakliže odpůrce není přes opakované výtky soudu schopen dostát požadavkům pandemického zákona stran odůvodnění vydávaných. Nejvyšší správní soud předně uvádí, že nelze akceptovat názor uvedený v prvostupňovém správním rozhodnutí a popisující současnou správní praxi, totiž že získání tohoto (vysokoškolského) vzdělání je vyžadováno od všech žadatelů o zápis do seznamu bez rozdílu, neboť právě takovéto výroky. The latest tweets from @nssoudc

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Statutární město Ústí nad Labem , se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem,proti žalovanému: Ministerstvo financí , se sídlem Letenská 525/15, Praha 1. Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, kterým soud loni na jaře zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví omezující volný pohyb a maloobchod. ČTK to zjistila na úřední desce soudu. Podle tehdejšího rozsudku byla opatření ministerstva nezákonná, protože je nepřijala vláda podle.

Nejvyšší správní soud: Jak funguje a o čem rozhoduj

Datum: 25.02.2021 · Sbírkové č.: 4169/2021 · Sp. zn.: 10 As 391/2020 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 448 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §17b odst.7; 150/2002 Sb.: §65; JUD455280CZ 314 prejudikatura; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35. Nově byl Nejvyšší správní soud zakotven v Ústavě č. 1/1993 Sb. (čl. 91 a 87 odst. 3) až při projednávání návrhu v ČNR, vládní návrh s ním nepočítal. Dlouho nepůsobil a jeho agendu vykonával Nejvyšší soud a vrchní soudy. Postupně se obnovily diskuze, zda vůbec správní soudnictví zřizovat Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a úřední hodiny Nejvyšší správní soud, Brno-město. Telefon: 542 532.

Vydání 4/2021 Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soud

Nejvyšší správní soud - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Nejvyšší správní soud se v tomto případě zabýval podnětem fyzické osoby, která trpí dlouhodobým onemocněním dýchací soustavy a povinnost nosit respirátor jí činí značné problémy. Jeho nošení dokonce ohrožuje zdraví stěžovatele více, než kdyby ochranu dýchacích cest nenosil

Nejvyšší správní soud zrušil nošení roušek a respirátorů

Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud. Možná hledáte. Související druhy úřadů: Krajské soudy; Nejvyšší soud; Okresní soudy; Vrchní soudy; Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE Nejvyšší správní soud se v jednom ze svých nedávných rozsudků vyjádřil k tomu, jaké důsledky pro prokazování oprávněnosti nároku na odpočet DPH má nesprávně uvedený údaj o dodavateli plnění na přijatém daňovém dokladu (rozsudek č. j. 5 Afs 65/2013-79 ze dne 26. června 2014) Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil v úterý 27. 7. aktuálně platné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinném nošení roušek či respirátorů ve vnitřních prostorech. Není totiž náležitě odůvodněné. Tento verdikt vstoupí v platnost třetí den od právní moci rozsudku Nejvyšší správní soud zamítl žádost letiště na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tu podalo letiště společně se Středočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic poté, co krajský soud zrušil aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje, v nichž se vymezovala plocha pro stavbu ranveje Nejvyšší správní soud: K podnětu k zahájení řízení. publikováno: 28.02.2018 Ten, kdo má právo podat podnět k zahájení řízení z moci úřední podle § 46 správního řádu, nemá veřejné subjektivní právo na to, aby toto správní řízení bylo zahájeno

Nejvyšší soud / Titulní stránk

Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soudy mají sídlo v Brně, vrchní soudy pak v Praze a v Olomouci. V civilním i trestním řízení platí zásada dvouinstančnosti. Znamená to, že pokud věc rozhodne soud první instance, jímž je zpravidla okresní (obvodní) soud, odvolání proti tomuto rozhodnutí projednává a rozhoduje o. Nejvyšší správní soud (NSS) ho proto zrušil. Zásah vstoupí v platnost za tři dny od právní moci rozsudku, ministerstvo tak má čas reagovat a odůvodnění doplnit. Podle NSS úřad dosud systematicky ignoruje jeho rozhodnutí. Příště už by tak soud mohl rušit opatření hned, bez odkladu, který přiznal nyní Nejvyšší správní soud tedy dle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s. kasační stížnost zamítl. [20] Zároveň Nejvyšší správní soud rozhodl o nákladech řízení o kasační stížnosti podle § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s

Soud zrušil nošení respirátorů v obchodech a v hromadné

Brno - Opatření, které podnikům uložilo povinnost testovat zaměstnance na koronavirus, přezkoumá Nejvyšší správní soud (NSS). Návrh na jeho zrušení sepsal jménem dělníka z automobilového průmyslu advokát Norbert Naxera. Znění návrhu Naxera dnes poskytl ČTK. Tvrdí, že testování je zákrok, se kterým pacient musí souhlasit Soud Datum rozhodnutí od Datum rozhodnutí do VYHLEDAT Zrušit filtr. zobrazit vydání Nejnovější rozhodnutí. 38/2021 Reorganizace, Účetnictví 37/2021 Výklad právních Nejvyšší soud Burešova 20, 657 37 Brno Nejvyšší správní soud v nedávné době poprvé rozhodoval o případu tzv. korunových dluhopisů. Předmětem sporu překvapivě nebyla otázka zneužití práva, ale to, zda společnost prokázala daňovou uznatelnost úroků z dluhopisů dle § 24 odst. NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD, HLAVA I - Soudní řád správní č. 150/2002 Sb. Přímé volby prezidenta se zúčastní i Bobošíková, rozhodl Nejvyšší správní soud (14.12.2012) Nejvyšší správní soud; Nejvyšší správní soud zamítl volební stížnosti Suverenity, zbývají čtyři posledn

Nejvyšší správní soud (NSS) ve čtvrtek zrušil opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení obchodní činnosti, provozoven a služeb i setkávání lidí. Zásah má několikadenní odklad a vstoupí v platnost až čtvrtý den po právní moci soudního rozhodnutí, je tedy čas k úpravě Nejvyšší správní soud: zakazuje se umírat! 20. května 2021 | Blog. Ach můj bože! Dnes NSS opět zaperlil: zamítnul návrh na zrušení opatření, kterým se nakazuje testování zaměstnanců v sociálních službách. Hlavním důvodem je, že - a teď se držte - umírají lidi. Já tedy nevím, jsem jen obyčejná ženská. Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že za těchto okolností (typ přestupku, slabá důkazní situace, tvrzení policistů proti tvrzení žalobce) je požadavek krajského soudu kladený na postup správních orgánů při vypořádání důkazního návrhu žalobce opodstatněný. Proto kasační stížnost zamítl Nejvyšší správní soud a jeho judikatura si v předchozích letech vybudovaly velmi dobrou pověst. Uděláme vše pro to, abychom jí i nadále dostáli. Při přezkumu mimořádných opatření podle pandemického zákona půjde velmi pravděpodobně o složité a rozporuplné rozhodování ve značném množství případů. Je třeba. Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: Zlínský kraj, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Nejvyšší správní soud snížil soudci Kozákovi na půl roku

Nejvyšší správní soud: Požadavek testů a očkování na

proto Nejvyšší správní soud plně vyšel ze závěrů rozsudku č. j. 2 Ads 384/2019 - 34. V něm Nejvyšší správní soud předně poukázal na nález Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17, podle něhož [ch]tějí-li obecné soudy dovozovat zákaz soukromoprávního jednání Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí ale nebude mít bezprostřední dopad. Zásah soudu totiž vstoupí v platnost dnem právní moci rozsudku, tedy po vypracování odůvodnění a po doručení. Sporné opatření se týkalo provozu v aktuálním týdnu, pro příští týden je. Nejvyšší správní soud - smlouvy. Částka vč. DPH. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9552302461, pro byt Helfertova 538/43. Částka vč Nejvyšší správní soud, nezákonnost, vládní opatření 02.07. 2021 Není možné připustit, aby se v demokratickém právním státě stal ministr zdravotnictví (byť s dobrými úmysly) dokonce bez vyhlášení nouzového stavu osobou obdobnou římskému diktátorovi s rozsáhlou možností regulovat lidské chování, píše.

Nejvyšší správní soud Československa - Wikipedi

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti stěžovatelky ve věci posouzení povahy rozhodnutí o pokutě dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, neboť dospěl k závěru, že v projednávané věci nebylo vydáno rozhodnutí ve smyslu § 57 odst. 1 písm. a) či b) s. ř. s., kterým by byly [ Nejvyšší správní soud ve věci 10 Afs 71/2016-44 dne 18.1.2018 usnesením rozhodl, že položí Soudnímu dvoru Evroé unie následující dvě předběžné otázky:. 1.. Je možné čl. 90 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11

Advokát Černý v další kasační stížnosti kvůli rouškám

Nejvyšší správní soud bude odmítat opakované návrhy na

Nejvyšší správní soud. Od 1. ledna příštího roku by měl začít v Brně fungovat Nejvyšší správní soud. V rámci reformy české justice poslanci dnes schválili návrh zákona, který to umožní. Nová instituce by měla rozhodovat stížnosti proti rozhodnutí krajských soudů a sjednocovat jejich práci. Na nejvyšší. We would like to show you a description here but the site won't allow us Věříme, že Nejvyšší správní soud zohlední dostatečně dosavadní judikaturu a rozhodne ve prospěch panství práva. Soud: Ministerstvo má prý výborné podklady pro svoje zákazy. Skvěle! Naše žaloba proti opatřením, která zakázala školní docházku, dnes byla zamítnuta. Pro soud byly evidentně podstatné podklady. Nejvyšší správní soud : Brno 2015 : nejvyšší správní soudy a vývoj práva na zveřejňování, soukromí a informace : Praha 2016 : poskytnout nebo chránit? : správní soudy mezi Skyllou svobody informací a Charybdou soukromí /. Pro rezervaci/výpůjčku fyzického dokumentu se přihlaste

Bývalý šéf exekutorů si oddychl, soud kárnou žalobu zamítl

Nejvyšší správní soud - iDNES

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře již dříve dovodil, že určujícím kritériem pro posouzení, kdo má být v daném případě odvolacím orgánem, je úsudek v tom směru, jaké povahy je požadovaná informace a zda spadá do samostatné či přenesené působnosti povinného subjektu Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 00005886, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, zast. JUDr. Jiří Nejvyšší správní soud (NSS) po více jak roce a půl ukončil spor ohledně zákazu tzv. pivních kol v ulicích Prahy a potvrdil správnost opatření obecné povahy, které hlavní město vydalo, aby předešlo jízdám beerbiků zvláště v centru města Nejvyšší správní soud se pořád snaží převálcovat Světovou zdravotnickou organizaci a Evroou komisi, píše na facebooku Erik Best. Erik Best, americký publicista. 28. července 2021 - 09:01. Tak to teda ne, dámy a pánové soudci Nejvyšší správní soud dnes zamítl kasační stížnost podanou jihočeskou firmou KV2 Audio 13.11.2019 Slušným lidem hrozí zrušení. Úřad navrhl pozastavení činnosti u 39 hnut

Nejvyšší soud Rozšířené vyhledáván

Nejvyšší správní soud, IČO: 75003716 - Registr ekonomických subjektů (RES) Tento výpis z RES obsahuje údaje o společnosti Nejvyšší správní soud Údaje byly staženy 29. 4. 2021 z datové služby dle IČO 75003716. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob Soudy. Soudy ve smyslu § 14 odst. 4 zák. č. 283/1993 Sb. Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol. Všechny státní orgány

Prezidentův svatý Tomáš Becket | Hospodářské noviny (iHNedSoudkyně Mašínová přiznala poměr s Peltou, soud jí snížilRozhodujeme nestranně a podle zákonaIng

Nejvyšší správní soud Nejvyšší správní soud má sídlo v Brně, jeho činností je sledovat a vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví, tedy v žalobách proti rozhodnutí vydanými v oblasti veřejné správy. Přijímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech daného druhu Nejvyšší správní soud fungoval po celou dobu trvání nesvobody. Přestože protektorát i váleþné období Nejvyšší správní soud přežil, to nejhorší (v podobě zrůdné komunistické ideologie) na něj teprve þekalo. Následující kapitola se zaměřuje na události v pováleþných letech do rok Na 171/2021 - 6. USNESENÍ. Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci navrhovatele J. H., proti odpůrci Ministerstvu zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 2 ČESKÝ NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD ZAKÁZAL UMÍRAT! 21. května 2021. v ČR, Hlavn. A právě Nejvyšší správní soud to v pátek odhalil a naplno odpálil s veškerou razancí. Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud ve čtvrtek rozsudkem ve věci sp. zn. 5 Ao 1/2021 zamítl první návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4.2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že jak ve věci v uvedeném nálezu přímo řešené, tak v situacích, na které Ústavní soud upozorňoval, se jednalo o nesprávné poučení o možnosti podat opravný prostředek, který sice v onom případě nebylo možné využít,avšak obecně existoval