Home

Bezkyslíkaté kyseliny prezentace

bezkyslíkaté kyseliny, halogenovodíky, halogenovodíkové kyseliny, kyselina chlorovodíková, ionizace kyselin, lakmus, univerzální indikátorový papírek Druh učebního materiálu Prezentace Bezkyslíkaté kyseliny. Prezentace seznámí se základními bezkyslíkatými kyselinami, sjejich vzorci, naučí vzorce, vlastnosti a využití Autor Marie Šimková (Autor), květen 2011 Jazyk Čeština Očekávaný výstup Pozná základní bezkyslíkaté kyseliny, uvede jejich vzorce, vlastnosti a využití Speciální vzdělávací potřeb CH8 - prezentace (Kyseliny. Bezkyslíkaté kyseliny) | Výuka chemie, fyziky a matematiky

Acidobazické reakce - podpora chemického a fyzikálního

bezkyslíkaté kyseliny. název: kyselina + přídavné jméno odvozené od názvu nekovu v kyselině. př: HCl kyselina chlorovodíková, H. 2. S kyselina sirovodíková HF kyselina fluorovodíková. Pojmenujte další kyseliny: HBr, HI . kyslíkaté kyseliny. vzorec: H. I. X O-II . X je kyselinotvorný prvek, oxidační číslo I - VII Bezkyslíkaté kyseliny jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů a síry s vodíkem, jsou silné žíraviny, mají leptavé účinky. Lakmus barví červeně. Patří mezi ně kyselina chlorovodíková, fluorovodíková, bromovodíková, jodovodíková a sulfanová. HCl se prodává jako 37% kyselina solná

Kyseliny a zásady Kyseliny Látky, které v roztocích odštěpují vodíkový kation H+ se nazývají kyseliny Kyseliny dělíme na - bezkyslíkaté - kyslíkaté A) Bezkyslíkaté kys. chlorovodíková kys. bromovodíková kys. jodovodíková kys. fluorovodíková Kyselina chlorovodíková (HCl) čistá je bezbarvá zapáchá po chlorovodíku, dráždí dýchací cesty a leptá je její. Algerian Arial Times New Roman Arial Black Elephant Default Design Dobrý den devítko KYSELINY Prezentace aplikace PowerPoint KYSELINY DĚLENÍ KYSELIN BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY Zásady bezpečnosti při práci s kyselinami PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ KYSELINOU Kontrolní otázky: Zápis do sešitu: KYSELINY.

KYSELINY jsou dvouprvkové nebo víceprvkové sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují vodíkové kationty H ve většině případů jsou kyseliny silně žíravé, existují však i méně nebezpečné kyseliny rozdělení kyselin: 1. bezkyslíkaté 2. kyslíkaté 1 Dělení kyselin Kyseliny dělíme na základě dvou kritérii: 1) Podle chemického složení: Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny - podle přítomnosti atomu kyslíku v aniontu Organické a anorganické kyseliny 2) Podle pH : Kyseliny se dělí na slabé, středně silné a silné Kyseliny Anorganické bezkyslíkaté, kyslíkaté Vlastnosti kyselin jsou to sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+ kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H3O+ pH je to hodnota vyjadřující koncentraci vodíkových iontů - oxoniových kationtů v roztoku pro kyseliny platí, že pH < 7 k určování pH slouží indikátory.

Název souboru Popis Typ souboru Velikost; stáhnout: Náhled: Bezkyslíkaté kyseliny - pl.doc: Pracovní list: Dokument Microsoft Word: 50,69 kB: stáhnou Materiál navazuje na prezentaci Bezkyslíkaté kyseliny. Je zaměřena na vlastnosti a užití nejdůležitějších kyslíkatých kyselin. Součástí učebního materiálu je pracovní list a videoklip ředění kyseliny sírové. porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: ŠKODA, J., DOULÍK, P. Chemie 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vydání. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-442-2. BEZKYSLÍKATÉ ANORGANICKÉ KYSELINY KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ HCl 1 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ JE VELMI SILNÁ KYSELINA Prezentace je učena pro výklad názvosloví daných skupin látek pro první rok . výuky chemie na nižším gymnáziu resp. opakování kapitoly v prvním ročníku . vyššího gymnázia. charakterizuje bezkyslíkaté kyseliny a jejich soli jako skupiny látek. podává v jednotlivých krocích názorné vysvětlení postupu vytváření.

Bezkyslíkaté kyseliny - Digitální učební materiály RV

Bezkyslíkaté kyseliny Dvouprvkové slouöeniny halogenú s vodíkem (chlorovodík, fluorovodík, jodovodík, bromovodík) a síry s vodíkem (sirovodík) jsou plynné, zapáchající látky. Rozpouštéjí se ve vodé za vzniku kyselin. Název kyseliny se skládá z podstatného jména kyselina a z ptídavného jména, které vznikne z názv KYSELINY Kyseliny jsou látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H+ bezkyslíkaté kyseliny tvoří pouze vodík a další nekovový prvek, zakončení -ová př. kyselina fluorovodíková HF kyselina chlorovodíková HCl kyslíkaté kyseliny- tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku, kyslíku a dalšího kyselinotvorného prvku( síry, dusíku. VY_32_INOVACE_CH.8.10 -KYSELINY- prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Člověk a příroda - Chemie -Kyseliny Autor VM Gabriela Nápravníková Období vytvoření VM Duben 2012 Anotace Materiál je určen k výkladu pro žáky 8. ročníku učebního předmětu Chemie Kyseliny Sloučeniny vodíku a kyslíku RZ-4.9.2006 Vlastnosti kyselin Leptají sliznice Poškozují kůži 1. Pomoc: Opláchnout postižené místo proudem studené vody Neutralizovat ránu slabým roztokem jedlé sody Při práci používáme ochranné pomůcky!!

(organické kyseliny ho mají na konci, ale ty si necháme do 9. třídy). Jak na . názvosloví kyselin (dnes procvičíme ze vzorce název): • bezkyslíkaté kyseliny. ho mají velmi jednoduché, koncovka -ová. se přidá k názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem a je hotovo. • u . kyslíkatých kyselin. musíme vypočítat. Autor: Mgr. Magdaléna Čížkov Další video ze série Chemické názvosloví, tentokrát o kyselinách. Budeme se věnovat jak bezkyslíkatým tak i kyslíkatým kyselinám. Zopakujeme si oxidační čísl..

CH8 - prezentace (Kyseliny

Kategorie: 8. třída - chemieTéma: Názvosloví kyslíkatých kyselinPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).V dnešním díle vysvětlím náz.. Transcript KYSELINY KYSELINY • jsou dvouprvkové nebo víceprvkové sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují vodíkové kationty H • ve většině případů jsou kyseliny silně žíravé, existují však i méně nebezpečné kyseliny • rozdělení kyselin: 1. bezkyslíkaté 2. kyslíkaté 1 a zápisu poznámek ppt prezentaci Kyseliny a zásady , která je p řiložena na Nást ěnku 1.E. V ní vám i píšu, které bezkyslíkaté kyseliny se musíte nau čit nazpam ěť! Názvosloví kyslíkatých kyselin se sami neu čte, spole čně to zvládneme v zá ří :-) Jen si ud ělejte poznámky, co jsou t Existují dva základní způsoby, podle kterých lze dělit jednotlivé kyseliny. Podle chemického složení kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny - podle přítomnosti atomu kyslíku v aniontu; organické a anorganické kyseliny; Podle pH - v závislosti na disociační konstantě se kyseliny dělí na slabé, středně silné a siln

Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Název tvoří podstatné jméno odvozené od názvu kyseliny a přídavné jméno složené ze základu názvu prvku kationtu a zakončení jeho oxidačního čísla . Anionty kyselin vznikají tak, že se z kyseliny odštěpí atomy vodíku. Počet odštěpených atomů odpovídá náboji iontu Bezkyslíkaté kyseliny. Jsou to dvouprvkové sloučeniny, které obsahují vodík a další nekovový prvek - často halogen Název se skládá se z podstatného jména kyselina a přídavného jména - vznikne z názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem - fluorovodíkov

Bezkyslíkaté kyseliny ve své struktuře neobsahují kyslík. Vznikají rozpuštěním některých plynných sloučenin vodíku ( HF, HCl, HBr, HI, H 2S, HCN) ve vodě, jejich vzorce jsou totožné se vzorci původních sloučenin. Názvosloví bezkyslíkatých kyseli Bezkyslíkaté kyseliny • neobsahují atomy kyslíku • název je složen z podstatného jména KYSELINA a přídavného jména • přídavné jméno vznikne z názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem a připojením zakončení - ová HIF-I Kyselina fluorovodíkov BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY. dvouprvkové sloučeniny vodík + nekov. Příklad: HF kyselina fluorovodíková. HCl kyselina chlorovodíková. HBr kyselina bromovodíková. HI kyselina jodovodíková. H. 2. S kyselina sirovodíková KYSLÍKATÉ KYSELINY. tříprvkové sloučeniny vodík + nekov + kyslík. Příklad: HNO. 3. kyselina dusičn Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Bezkyslíkaté kyseliny. Kyseliny jsou látky, které mají schopnost odštěpit ve vodném prostředí vodíkový kation. Některé binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku mají svoje vodné roztoky. Tyto roztoky se nazývají bezkyslíkaté kyseliny 2 nebo 3-prvkové sloučeniny kationu vodíku a anionu zbytku kyseliny Významné kyseliny Bezkyslíkaté kyseliny = dvouprvkové obsahují vodík a kyselinotvorný prvek - halogeny se dobře slučují s vodíkem →halogenovodíky→dobrá rozpustnost ve vodě→kyseliny HCl - kyselina chlorovodíková HF - kyseliny fluorovodíková HBr. 1. BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY. dvouprvkové sloučeniny. H . X . X halogen. kyselina chlorovodíková HCl. kyselina bromovodíková HBr. kyselina jodovodíková H Anotace: prezentace s interaktivními prvky; tvorba vzorců vybraných zástupců kyselin z jejich chemických názvů, jejich rozlišení na kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny; přiřazování informací k jednotlivým zástupcům kyseli

Zobrazení materiálu » Digitální učební materiály RV

Bezkyslíkaté kyseliny. V učebnici přečíst str.: 84 a 85. Stáhnout prezentaci KYSELINY.PPTX do svého PC, otevřít prezentaci a spustit. Do sešitu opsat body z charakteristiky. V EduBasi vypracovat 6. test: 8. chemie_Bezkyslíkaté kyseliny_Domácí příprava Bezkyslíkaté kyseliny Očekávaný výstup Uvede výskyt, charakteristické vlastnosti a využití kyseliny chlorovodíkové a sirovodíkové. Anotace. Prezentace je zaměřena na vznik, vlastnosti a užití bezkyslíkatých kyselin. Součástí učebního materiálu je pracovní list. Klíčová slova

Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou , pracovní listy Časová náročnost: 1 vyučovací hodina Potřeby pro realizaci: Interaktivní tabule, SMART Notebook, kyselina chlorovodíková Anotace, základní pojmy: Bezkyslíkaté kyseliny - názvosloví, vlastnosti kyseliny chlorovodíkové Bezkyslíkaté kyseliny. Prezentace navazuje na prezentaci Názvosloví tříprvkových sloučenin a je zaměřena na vznik, vlastnosti a užití bezkyslíkatých kyselin. Součástí učebního materiálu je pracovní list a dva videoklipy s reakcemi kyselin. Mgr. Vlastimil Vaněk, publikováno 1.6.2009 10:04, zhlédnuto 8548×, hodnocení Prezentace nového u iva, opakování a Kyseliny VI. A skupiny H2X-II H2S - sulfan (sirovodík, kyselina sirovodíková) H2Se - selan H2Te - telan. 18 Názvosloví kyslíkatých kyselin Kyslíkaté kyseliny jsou t říprvkové slou čeniny, Bezkyslíkaté kyseliny podtrhn. Datum zařazení: 5.10. 2011. Zařadil: Ing. Jan Hladěna, správce IS. Chemie jako věda. Prezentace určená k výkladu, upevnění a motivaci učiva. Vysvětluje význam chemie, její náplň a rozdělení. V prezentaci nalezneme i označení symbolů nebezpečnosti látek

Kyslíkaté kyseliny - Digitální učební materiály RV

2.3 Bezkyslíkaté kyseliny Název bezkyslíkatých kyselin se tvoří přidáním slova kyselina a koncovky -ová k názvu příslušné sloučeniny vodíku s nekovem. HCl - kyselina chlorovodíková (obecně halogenovodíková) H 2S - kyselina sirovodíková (kyselina sulfanová) HN 3 - kyselina azidovodíkov Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny. Kyselost, řidčeji označovaná termínem acidita, se měří například lakmusovým papírkem Anorganické kyseliny se často dělí na kyslíkaté a bezkyslíkaté dle toho, zda ve své chemické struktuře obsahují kyslík či nikoliv. 1.1 Názvosloví a vlastnosti bezkyslíkatých kyselin. Bezkyslíkaté kyselin jsou složeny obvykle z 2-3 prvků, z nichž 1 je vždy vodík

Prezentace Interní zdroj, počet: 13 Úlohy k procvičování Interní zdroj, počet: 9 Moderně nejen v přírodních vědách CZ.1.07/1.1.03/03.000 bezkyslíkaté kyseliny kyslíkaté kyseliny kyslíkaté kyseliny thiokyseliny peroxokyseliny halogenkyseliny amidokyseliny isopolykyseliny halogenidy sulfidy sulfidy hydrogensulfidy disulfidy. 10. 5. - 14. 5.2021. Třídy 9. A, 9. C - prezenční výuka. Třída 9. B - vyučovací hodiny - pouze distančně, informace uvedeny na stránkách školy a MS TEAMS.. Téma: Estery karboxylových kyselin Estery jsou organické sloučeniny, vznikají reakcí karboxylové kyseliny a alkoholem.. Esterifikace - reakce karboxylové kyseliny s alkoholem, vznikají estery a voda Kyseliny. Bezkyslíkaté kyseliny. HX (F, Br, Cl, I) př. kys. chlorovodíková HCl; sirovodíková H 2 S (sulfan) jodovodíková HI . Kyslíkoaté kyseliny. uhličitá H 2 I C IV O 3-II-> H 2 CO 3; chloristá H I Cl VII O 4-II-> HClO 4!!! kys. fosforečná H 3 I P V O 4-II-> H 3 PO 4; tetrahydrogenkřemičitá H 4 Si IV O 4-> H 4 SiO 4; kys.

VY32INOVACECH 8 10 KYSELINY prezentace Nzev ablony Inovac

 1. Bezkyslíkaté kyseliny. Kyslíkaté kyseliny. Názvosloví kyselin Pracovní listy: list 1, list 2, list 3, názvosloví anorganických sloučenin a opakování kyselin a hydroxid.
 2. Adresa: ZŠ Jablůnka, okres Vsetín Na Láni 306, 756 23 Jablůnka. IČ: 60990511 Účet: 101174528/0300 (ČSOB) Tel: 571 499 421 (ředitelna
 3. Kyseliny a zásady. - ppt stáhnout Podobné prezentace . Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme. Kyseliny a zásady však nemajú len nepriaznivý účinok
 4. Bezkyslíkaté kyseliny 2. Kyslíkaté kyseliny H 2 SO 4 HCl HNO 3 HClO 3 HBr H 3 PO 4 HI H 2 CO 3. Bezkyslíkaté kyseliny - kyseliny, které neosahují v molekule atomy kyslíku - obsahují vodíka nekovový prvek. Názvy a vzorce bezkyslíkatých kyselin: 1. Podstatné jméno : Prezentace aplikace PowerPoin

prezentace látky (např. výklad a simulace), řízení osvojovacího procesu (např. programované učení, počítačová didaktická hra), řízení procvičování (např. programovaná cvičení), Bezkyslíkaté kyseliny. Hydroxidy. Příprava solí. Kyselina chlorovodíková. jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). Některá data mohou pocházet z datové položky . Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrochloricum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných. Jde o vodný roztok plynného chlorovodíku (HCl) Nádražní stezka 2 PSČ: 360 04 Karlovy Vary 608464687, 775124600 Vyhledáván

28. 12. 2011 23. 01. 2012; VIII. A; Mgr. Emilie Salvetrová 33.hodina,kyslikatekyseliny.notebook April 07, 2012 33. hodina, kyslíkaté kyseliny, kyselina sírová oxid chlorný Cl2O oxid chloričitý ClO2 bromid stříbrný NaBr hydroxid hořečnatý Mg(OH)2 Cl2O5 oxid chlorečný Cl2O7 oxid chloristý ClO oxid chlornatý HCl kys. Poloha v periodické tabulce V.A skupina (skupina dusíku) Elektronová konfigurace a možná oxidační čísla [Ne] 3s2 3p3 Oxidační čísla: -III, I, III, IV, V Výskyt V přírodě - pouze ve sloučeninách Soli kyseliny fosforečné Apatit Ca3(PO4)2 . CaX2 kde X=F, Cl Fosforit Ca3(PO4)2 Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání Kyseliny; Bezkyslíkaté kyseliny - názvosloví; Bezkyslíkaté kyseliny - zástupci; Kyslíkaté kyseliny - názvosloví; Kyslíkaté kyseliny - zástupci; Hydroxidy - názvosloví; Hydroxidy - zástupci; Kyselost a zásaditost roztoků; Neutralizace; Chemické výpočty; CHEMICKÉ POMŮCKY; CHEMIKÁLI

Bezkyslíkaté kyseliny. kyseliny, které neosahují v molekule atomy kyslíku. obsahují vodík a nekovový prvek. Názvy a vzorce bezkyslíkatých kyselin: Podstatné jméno : kyselina. 2. Přídavné jméno : název sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem. Prezentace aplikace PowerPoin Bezkyslíkaté kyseliny obsahují vodík a další nekovový prvek. Kyselina chlorovodíková (solná) HCl - těkavá, bezbarvá kapalina - silná žíravina!!! - technická je nažloutlá, prodává se pod názvem kyselina solná - vzniká rozpouštěním plynného chlorovodíku ve vod Název: Anorganické názvosloví - kyseliny Datum: 25. září 2013 Cílová skupina: Žáci středních škol Vzdělávací obor: Chemie Anotace: Tato prezentace slouží k vysvětlení a procvičení názvosloví bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin. V rámci opakování je zařazena první pomoc při zasažení žíravinami Bezkyslíkaté kyseliny Jedná se o binární sloueniny vodíku s nekovy, piemž oxidaní íslo vodíku je I. Vznikají rozpouštním nkterých plynných slouenin vodíku ve vod, v níž jsou do rzného stupn disociovány. Vzorec tchto kyselin se skládá z podstatného jména kyselina a pídavného jména.

* Správné odpovědi 1.Kyslíkaté kyseliny: HNO3,H2SO4,H2CO3,H2SO3,H3PO4,HNO2 Bezkyslíkaté kyseliny: HCl,HF,HBr,HI 2.Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtu kovů(popř. amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin 3.Uhličitan sodný, síran měďňatý, dusičnan draselný,uhličitan vápenatý,fosforečnan hlinitý,chlorid. Acidobazické reakce. 1. Výuková prezentace chemie Acidobazické reakce (kyseliny a zásady) 2. Acidobazické reakce synonymum Protolytické reakce Uskutečňují se mezi kyselinami a zásadami Dochází ke štěpení na ionty (nabité částice) Základem jsou teorie kyselin a zásad Nejznámější reakcí je neutralizace. 3 Bezkyslíkaté kyseliny jsou kyseliny neobsahující atom kyslíku. Konkrétně je to sloučenina, která obsahuje vodík, a alespoň jeden další nekovový prvek. Jejich obecný vzorec je HaZ, kde Z je kyselinotvorný prvek či skupina prvků BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY - HI, HF, HBr, H 2 S. HCl - Chlorovodíková. Výroba - plyn chlorovodík zavádíme do vody. HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl-. Vlastnosti- bezbarvá, pro technické účely nažloutlá- dráždí dýchací cesty a leptá- koncentrace asi 37%- 0,7% - 0,4% - součást žaludečních šťáv. názvosloví anorganických sloučenin (halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy, kyseliny - bezkyslíkaté, kyslíkaté) Pracovní list - názvosloví anorganických sloučenin - název - vzorec - řešení.doc (91,5 kB) Pracovní list - názvosloví anorganických sloučenin - vzorec - název - bez řešení.doc (88,5 kB

Kyseliny Bezkyslíkaté kyseliny - pracovní list (15.5.) Bezkyslíkaté kyseliny Kyslíkaté kyseliny 1 - pracovní list (19.5.) Kyslíkaté kyseliny 1 Kyslíkaté kyseliny - kontrola DU1 (22.5.) Kyslíkaté kyseliny 2 - pracovní list Kyslíkaté kyseliny 2 Kyslíkaté kyseliny - kontrola DU (27.5.) Kyslíkaté kyseliny 3 - pracovní lis Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví a nervy. Týden 19. 10. -23. 10. distanční výuka. test obvody a obsahy rovinných útvarů, hranol povrch a objem. nová látka 1. díl 8. třída druhá mocnina, hledání v tabulkách, výpočet zpaměti, výpočet na kalkulačce. Týden 26 a bezkyslíkaté kyseliny, soli kyselin, hydrogensoli). Správně pojmenuje minimálně devět z deseti B8 Tvorba počítačové prezentace nebo animace k domluvenému tématu z chemie. (konzultace) B9 Student dokáže pomocí osvojených postupů určit chemický vzorec dvou neznámých látek Přeti si prezentaci v Google uebn a ud lej si zápis do sešitu. CHEMIE Úvod do kyselin bezkyslíkaté kyseliny názvosloví opakování využití Všechny podklady naleznete ve Vaší učebně. Třídní učitel: Ludmila Štemberkov

KYSELINY Autor Mgr Magdalna kov Anotace Prezentace shrnuj

PPT - Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor

Názvosloví IV. - Kyseliny (první část) - YouTub

Názvosloví kyselin - YouTub

 1. Kyseliny Sloučeniny vodíku a kyslíku Vlastnosti kyselin Vlastnosti kyselin Leptají sliznice Poškozují kůži 1. Pomoc: Opláchnout postižené místo proudem studené vody Neutralizovat ránu slabým roztokem jedlé sody Druhy kyselin: Bezkyslíkaté - v molekule vodík + prvek Kyslíkaté - v molekule vodík + prvek + kyslík Bezkyslíkaté kyseliny: Název vzorec: Na začátku.
 2. Sloučeniny halogenů Bezkyslíkaté Halogenovodíky plynné látky, rozpustné ve vodě, polární HF, HCl, HBr, HI -kovalentní hydridy spolární vazbou bezbarvé plyny, štiplavý zápach rozpustné ve vodě vodné roztoky -> halogenovodíkové kyseliny (nemají oxidační účinky, reakce pouze sneušlechtilými kov
 3. Acidobazicke reakce 1. Výuková prezentace chemie Acidobazické reakce (kyseliny a zásady) 2. Acidobazické reakce synonymum Protolytické reakce Uskutečňují se mezi kyselinami a zásadami Dochází ke štěpení na ionty (nabité částice) Základem jsou teorie kyselin a zásad Nejznámější reakcí je neutralizac
 4. erály apatit - Ca 3 (PO 4) 2.CaX 2, kde X=F, Cl a fosforit - Ca 3 (PO 4) 2.Ca(OH) 2.Fosfor je také významný biogenní prvek, který se podílí hlavně na stavbě kostí, zubů a poté i.
 5. Milí osmáci, připomínám, testování ze čtenářské a matematické gramotnosti máte k dispozici do 15. 5. 2020! Testování je povinné, prosím o splnění

KYSELINY slideum.co

skalice modrá CuSO4.5H2O < Spustit prezentaci > Spustit prezentaci > ——— Zpět. Menu. Úvod; Úvod a historie chemie; Látky a jejich vlastnost název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu 1. oxid boritý 1. název oxidu 1. oxid boritý 2. oxid bromičný 3. oxid bromistý 4. oxid bromný 5. oxid cínatý 6. oxid cíničitý 7. oxid draselný 8. oxid dusičitý 9. oxid dusičný 10. oxid dusitý 11. oxid dusnatý 12. oxid dusný 13. oxid fosforečný 14. oxid fosforitý 15. oxid fosforný 16. oxid gallný 17. oxid hlinitý 18. Další projekty EKOŠKOLA Naše škola je zapojena od 11.09.2012 do programu Ekoškola. Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Tento program má mezinárodní rozměr - neprobíhá pouze v České. Dobrý den, dnes, tj. čtvrtek 6. května 2021 se opět potkáme na VIDEOKONFERENCI. Prosím, připojte se přes MOODLE v těchto časech: třída 8.C od 9:50 do 10:35 hod; třída 8.A od 11:40 do 12:25 hod; Dneska se pustíme do nové slovní zásoby 6A - Problems (Problémy) a budeme tvořit fráze o našem zdraví

Kyseliny - Wikipedi

 1. Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda. Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda. Aktualit
 2. Ahoj, deváťáci, jsem ráda, že jsme se po delší době viděli ve škole. Věnovali jsme se hydrátům solí a hydroxidům. Snažíme se zorientovat v chemickém názvosloví. Když totiž dáme dohromady oxidy, sulfidy, halogenidy, bezkyslíkaté kyseliny, kyslíkaté kyseliny, soli a hydroxidy, může být obtížné se v tom vyznat
 3. Alkalické kovy pracovní list. Součástí materiálu je pracovní list a videoklip reakce sodíku s vodou. Autor: Mgr. Vlastimil Vaněk (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti další materiály k tomuto očekávanému výstupu Název materiálu: Uhlík.
 4. Soli Definice Soli jsou iontové sloučeniny složené z kationtů kovů (popř.amonného kationtu NH 4 +) a aniontů kyselin (kyselinový zbytek). Příklady. K + Cl- KCl chlorid draselný Na + SO 4 2- Na 2 SO 4 síran sodný NH 4 + CO 3 2- (NH 4) 2 CO 3 uhličitan amonný . Soli jsou iontové sloučeniny odvozené od kyselin náhradou atomu vodíku kovem nebo amonným kationtem NH 4 +
 5. Průmyslová hnojiva prezentace. Organická hnojiva. Zapravují se do půdy zpravidla na podzim s hlubokou orbou. Močůvku lze zapravovat za příznivých podmínek i po sklizni hlavních plodin (obiloviny) Kompost lze využívat kdykoli při přípravě půdy pro výsevy či výsadby. Průmyslová hnojiva Last modified by Průmyslová hnojiva Tuhá Jednosložková (obsahují jen jednu.
 6. Doplněk stravy, vhodný především k prevenci nedostatku kyseliny listové a vitamínu B6. Obsahuje nenasycené mastné kyseliny, Ginkgo bilobu, kyselinu listovou, vit. E a B12 aj Pracovní list k powerpointové prezentaci Karboxylové kyseliny kolem nás: PL - Karboxylové kyseliny kolem nás ve formátu pdf
 7. Anglický jazyk. Pokračovat v opakování vazby there is/there are, učebnice str.77 - popsat slovně jednotlivé domy (There is a bedroom in the house 1.There is a kitchen in the house 1..). Dále si jeden dům vybrat a jeho popis napsat do sešitu). Dále si opakovat slovíčka ze 6.lekce

Názvosloví solí kyslíkatých kyseli

EU peníze středním školám Škola je zapojena do projektu EU - PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu Evroé Unie Peníze středním školám Název projektu: Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU RajhradRegistrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0127 Cílem projektu. Definícia kyseliny. Existuje niekoľko teórií definujúcich pojmy kyselina a zásada. V chémii sa niektoré látky označujú podľa týchto teórií ako Arrheniova kyselina, Brønstedova kyselina alebo Lewisova kyselina.. Arrheniova teória. Najstaršou teóriou je Arrheniova teória kyselín a zásad (), podľa ktorej sú kyseliny látky, ktoré vo vodnom roztoku odštepujú protón Kyslíkaté kyseliny, bezkyslíkaté kyseliny, hydroxidy, příprava solí, vlastnosti solí, vápencové horniny, nerosty ze zemské kůry s nerostné látky. Minimální požadavky na systém Multimediální počítač PC Pentium 166 MHz a vyšš