Home

Starověký Řím pojmy

Přehled dějin - Starověký Ří

Kostým - Římská Bojovnice - Půjčovna kostýmů Anděl

Pojmy. 4. Starověký Řím pojmy akvadukt Alea iacta est centurie cenzor Cloaca Maxima diecéze dogma dominát Et tu Brute Hannibal ante portas In hoc signo vinces kolonát konzul latifundie legie limes romanus.. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Člověk a společnost, dějepis, dějiny starověku, starověký Řím Metodický list, anotace: Prezentace a pracovní list porovnává počátky Říma podle pověsti s historickou skutečností. Žáci pracují s textem, mapou, seznamují se s národy obývající Apeninský poloostrov, prostřednictvím kvízu si upevňují základní pojmy Starověký Řím - opakování 1. DUM číslo 2229. Nová Pracovní list stručně opakující nejdůležitější pojmy a historii starověkého Říma - období království a rané republiky. Klíčová slova: starověký Řím, vlčice, Romulus, Rémus, plebejov.

Římská literatura do roku 240 př. n. l. Prakticky lze říci, že do roku 240 př. n. l. Římané nevěnovali literatuře téměř žádnou pozornost, v podstatě ji považovali za něco podřadného, za něco, čemu se člověk má věnovat až po práci. Přestože písmo znali již od 7. století př. n. l. používali ho po dlouhou dobu pouze k úřednímu styku STAROVĚKÝ ŘÍM (pracovní list) V následujících třech úlohách zakroužkuj správnou odpověď: I. a) Apeninský poloostrov měl příznivé podnebí, úrodnou půdu a na pobřeží dostatek přístavů. b) Apeninský poloostrov leží v chladném podnebí, neměl dostatek úrodné půdy, pobřeží málo členité Hledání dvojic, které k sobě patří. Starověký Řím. střední. Starověký Řím (střední) 37 Zadání. Typicky zabere: 4 min. Ukázka. sedm pahorků římských. Testudo - formace želvy Řím 3 (10) V pořadí už třetí on-line dějepisný test, který se věnuje starověkému Římu. Jednotlivé testy sledují rozdílné historické události, které dohromady mají dávat komplexní pohled na dění ve starověkém Římu. Pokračujte »

Starověký Římský Slovní

Doplň následující spojení, vysvětli pojmy: národ, který založil Řím poloostrov, na kterém se nacházel starověký Řím patriciové plebejové gladiátor tribun lidu Na obrázku je jedna ze slavných staveb. Kde ji najdeš, jak se jmenuje a k čemu sloužila Starověk - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Starověké Řecko. Období válek. V 5. století si podmanila říše některé řecké městské státy. Mezi nimi bylo i město Milétos, které se proti perské nadvládě vzbouřilo Starověký Řím - poloha, přírodní podmínky. [ukáže na mapě, kde se nachází Starověký Řím, popíše přírodní podmínky] Založení osad, italické kmeny. [ukáže na mapě kmeny, které žily na území Apeninského poloostrova] Seznámit s pověstí o vzniku a založení Říma

3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období Autor: Václav Němec. Obsah kapitoly [ skrýt] 1 Pojetí dějin. 1.1 Civilizační pojetí dějin. 2 Význam dějin. 2.1 Pramen. 3 Metody historické vědy (postup při poznávání minulosti) 4 Vývoj pohledu na historii. Slovo historie pochází z řeckého slova storta, latinsky historia a znamená přesně to, co se stalo Starověký Egypt je známý svými neuvěřitelnými stavbami, které svojí velikostí a propracovaností překonávaly všechny ostatní. Dokonce se dochoval jeden z divů světa - egyptské pyramidy. Tento je zaměřen na Starověký Řím, jeho základní rysy, císaře a kultury Takže je mi jedno, zda to přejmenujete na Starověký Řím. Navrhuji, aby se římská říše vztahovala pouze na dobu od nástupu Augusta (27 př. Kr.). Odkazy v ostatních stránkách mohou buď vést na Starověký Řím případně na Římskou republiku (pro události od 509 do 27 př. Kr.) resp. na Římskou říši (pro. Starověký Řím - založení a počátky města Výukový materiál je určen k opakování úvodního učiva ke starověkému Římu. Ročníky: ZŠ 6

Starověký Řím Encyklopedie Wiki Fando

  1. architektura, ČVUT, skripta, čaje, čtenářský deník, maturitní otázky, fotografie, zvířata, květiny, burza učebnic..
  2. D6, zápis: STAROVĚKÝ ŘÍM - pokračování UČEBNICE s. 112.-118. 70 př. n. l. - se stali konzuly: G. Pompeius a Crassus - významným mužem byl: Gaius Julius Caesar - politik, vojevůdce, řečník - dílo: Zápisky o válce občanské, Zápisky o válce galské 1. TRIUMVIRÁT = spolek tří mužů v čele impéri
  3. Starověký Řím - počátky křesťanství. Křesťanství vzniklo v 1. století v římské říši. Postupně se šířilo, i když byli křesťané zpočátku pronásledováni. Později se křesťanství stalo státním náboženstvím
  4. STAROVĚKÝ ŘÍM Worksheet April 27, 2020 Impact. 32.
  5. tento týden nás i nadále čeká starověký Řím. Vybrala jsem vám moc pěkné video, kde se o Římě dozvíte spoustu zajímavých informací jasně, stručně a s humorem. :) Vaším úkolem na tento týden z dějepisu bude přepsat si do sešitu následující otázky, na které poté pomocí videa odpovíte
  6. Následující příspěvek STAROVĚKÉ ŘECKO. Předchozí příspěvek Převratné technické objevy jako hnací motor dějin lidstva

Starověký Řím - Gymnázium Zábřeh Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu Číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Anotace Název tematické oblasti. Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp

Zkontrolujte 'Starověký Řím' překlady do slovinština. Prohlédněte si příklady překladu Starověký Řím ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Starověký Řím - pojmy. Výukový materiál je určen k procvičování pojmů vztahujících se k dějinám a kultuře starověkého Říma. Ročníky: ZŠ 6, Autor: Mgr. Lucie Šmídlová. Stáhnout počet stáhnutí: 67. Další materiály tohoto autora. Starověký Řím Římané se přizpůsobili duchu náboženské koncepce Řeků a nahradili ji praktickými ustanoveními. Pohostinnost sestoupila ze svého božského podstavce, aby byla zapsána do zákonných desek. Poselství boha hostitele - etymologicky je totožný - buď hostis (nepřítel, protivník), anebo hospes. Struktura a hlavní pojmy starověkého římského náboženství. Jako každá další polyteistická víra, římskýpohanství nemělo jasnou organizaci. Ve skutečnosti tato sbírka velkého množství starověkých kultů. Starověcí bohové v Římě byli zodpovědní za různé aspekty lidského života a přírodních prvků Starověký Řím - tabulka - pomůcka pro žáky, přehledné. náhled tabulky - část (1 z 1) Tabulka poslouží žákům ke shrnutí učiva, výborné jsou pojmy, které by měli znát. Můžete je potom z nich zkoušet! Možno udělat kartičky. Určeno pro žáky 16 - 19 let. Může posloužit i jako opakování k maturitě

D6, zápis: STAROVĚKÝ ŘÍM - pokračování UČEBNICE s. 110. - 112. KRIZE REPUBLIKY A JEJÍ POSTUPNÝ ZÁNIK (r. 146 př. n. l. - 31 př. n. l.) DŮSLEDKY PUNSKÝCH VÁLEK - Řím se stal jedinou velmocí ve Středozemí - nové provincie = nová připojená území --- přinesla bohatství (obilí, ovoce, zlato, látky Starověký Řím D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evroou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost - vysvětlí pojmy (cech, druhy měst, privilegia, trojpolní systém, rádlo, rychtář Nejdůležitější data Pravěk - nejdůležitější data Vznik a vývoj člověka 2,5 milionu let př. n. l. = nejstarší kosterní pozůstatky člověka - Homo habilis (člověk zručný) 2 miliony let př. n. l. = Homo erectus (člověk vzpřímený 200 000 let př

STAROVĚKÝ ŘÍM. Poslední testík tohoto roku!!!!! 500 let a nejmíň tisíc císařů - zaplaťpánbů, že si člověk nepamatuje všecky! Těch pár, které by bylo dobře znát, najdeš zde: ŘÍM: císařství a kultura_test Takže felix major a zatím salve! ÚKOL ÚKOL ÚKOL ÚKOL !!!! Otroctví ve starém Římě hrálo důležitou roli ve společnosti a ekonomice. Kromě manuální práce otroci vykonávali mnoho domácích služeb a mohli být zaměstnáni na vysoce kvalifikovaných pracovních místech a povoláních. Účetní a lékaři byli často otroky učivo: Starověký Řím - doba královská, republika 1. Přepiš či vytiskni zápis: 51.Doba královská, raná římská republika, zánik republiky.doc (40448 Test. Nejlepší borci soutěže zde. Všechny otázky. Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku). - označte správnou odpověď. Chyba. 1

Caligula řím - caligula dosáhl pouze formální kapitulace

pojmy: diktatura, reforma, koloseum, Pun. Vyjmenuje některé významné osobnosti antického světa. Starověký Řím Od z aložení města k ovládnutí Apeninského poloostrova Římské právo Punské války a legie Správa říše a snahy o reformy 6. 4 n PD - diktatura JE - kořeny a zdroje evroé moci ČJ - epos, báje, pověst Předmět seznamuje posluchače se základními ekonomickými pojmy a vede k základní orientaci v dané problematice v tématech. Cíle předmětu. Osvojením předmětu ekonomie se studenti seznámí s pojetím ekonomie a finančního Starověký Řím - Markus TRAJÁN římský císař. Starověký Řím = jedna z kolébek evroé civilizace, na dědictví této civilizace stojí kultura Evropy Přírodní poměry - na severu úrodná rovina, suché zimy a horká léta, na jihu pohoří Apeniny, suché a teplé podnebí, Vysvětli pojmy patricijové, plebejové Starověký Řím. Předmět: Dějepis. Třída: 6. Které pojmy se hodí ke jménu Gaius Julius Caesar? a) krásná Kleopatra. b) kniha Zápisky o válce galské c) věta Karty jsou rozdány! d) říčka Rubikon. 16. Podmaněná území, které Řím ovládl a a spravoval, se nazývala > Starověký Řím > Dějiny Uvědomí si, kolik napínavých dějů se skrývá za daty, pojmy a jmény (např. Punské války, Kartágo, Hannibal, Spartakovo povstání, Caesarovy činy a jejich pozadí), s nimiž se setkali už ve školních létech. Přínosné je autorovo logické propojování jednotlivých historických etap i.

Vědci rozluštili tajemství vodní pasti zvané mrtvá voda. V roce 1893 norský polárník Fridtjof Nansen popsal podivné okolnosti, za kterých uvízl se svou lodí u souostroví Nordenskiöld. Motory jely na plné obrátky, přesto se jeho plavidlo nehýbalo z místa. Po 127 letech vědci konečně přišli na záhadu vodní pasti zvané. Řím ve starověku Níže je ke stažení prezentace ve formátu PDF (návod na stažení prezentace). Texty psané červeným písmem jsou určené k zápisu do sešitu. Poznámka: některé funkce prezentace (např. animace, kreslení ve spojovacích cvičeních, video soubory apod.) nejsou v tomto formát Starověký Řím I (1.08 MB) 10.5. - 14.5. 2021. Vysvětlili jsme si nové pojmy, se kterými se děti setkaly. Pokusili jsme se kriticky rozebrat filmovou ukázku. Ukázali jsme si na ní nejdůležitější informace a snažili jsme se také dobrat k chybám, které ukázka obsahovala. Ke konci hodiny jsme pracovali s obrázkem nálezu. Starověký Řím. 6. Byzantská říše. 7. Franská říše. 8. Anglie v raném středověku. 9. Francie v raném středověku. 10. Křížové výpravy. 11. Slované v raném středověku - Sámova říše, Rusko Základní pojmy k tématům pro 1. pololetí. Edikt (z lat. edicere - vyřknout, zvěstovat) označuje původně v římském právu veřejné prohlášení úředníka (magistratus), jehož účinnost byla omezena dobou jeho úřadu.Později se tak v římské říši označovaly i výnosy císařů.V raném novověku užívali ediktů francouzští králové a římští císařové. V moderní době edikty nahradily veřejné vyhlášky

Člověk a spolčnost Měsíc Téma Výstup únor Antické Řecko Znám základní historické pojmy a kulturu. březen Starověký Řím Znám základní historické pojmy a kulturu. duben Zrod křesťanství Znám základní historické pojmy a kulturu. květen Další mimoevro Začneme novou kapitolu - Starověký Řím - to je i nadpis. Pracuj s učebnicí str. 100 - Můžeš si vytisknout a doplnit nebo musíš napsat celé. Na závěr si zopakuj a zodpověz následující otázky. Výsledek ofoť a pošli jako přílohu na uvedený mail nebo naskenuj do 26.3.2020 i tabulku pravda a lež Starověký Řím. Doba královská, Římská republika. Přírodní podmínky. Leží na Apeninském poloostrově. Pevninou se táhne pohoří Apeniny. Dnes se zde rozkládá stát Itálie a Vatikán, hlavní město Řím. Podnebí: vlhké, teplé, dostatek srážek

a) Osidlování Apeninského poloostrova b) Řím v době královské c) Charakter římské republiky, punské války, krize republiky (reformy, Spartakovo povstání) d) Římské císařství, principát a dominát, rozpad římského impéria, barbaři na území říše e) Římská kultura f) Vznik křesťanství g) Vysvětlete pojmy: Alba Longa, Pyrhovo vítězství, kostky jsou vrženy. Západořímská říše a Byzantská říše. Starověký Řím latinsky Rōma byla starověká civilizace vzešlá z města Říma založeného na Apeninském poloostrově papežství Dějiny Říma Starověký Řím Obrázky, zvuky či videa k tématu Řím na Wikimedia Commons Téma Řím ve Wikicitátech Slovníkové heslo Řím ve Wikislovníku Vatikán historie Starověký Řím obecné.

STAROVĚKÝ ŘÍM - ÚVOD - Absolventi A Sraz

Starověký Řím byla starověká civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově dle legendy pravděpodobně roku 753 př. n. l. dvojčaty Romulem a Remem, jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v pruběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v. II. STAROVĚKÝ ŘÍM. Poloha, přírodní podmínky; 1. Doba královská; 2. Římská republika Boje plebejů s patriciji za stejná práva Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem Punské války Příčiny zániku republiky Opakování - římská republika; 3. Římské císařství; 4

Římské práv

Přesun na Antický Řím. Nesouhlas a predevsim nesouhlas s tim, ze se nepockalo na oponenty. Nejsem si jist, kde v podobn0 literatuře jako je tato není použito Římská říše (či jen Řím nebo starověký Řím) a je použito výrazu antický Řím. Jako názvu pro encyklopedické heslo, ale v češtině se běžně používá výraz Římská říše, mám u sebe enc. Universum. PŘEHLED HISTORICKÝCH EPOCH I. část DĚJEPIS Mgr. Milan Šime Porovnání cen staroveky rim, srovnání cen staroveky rim na portálu HLEDEJCENY.cz Starověké státy mapa. Pojem Starověký Orient nebo také Starověký Přední východ označuje starověké civilizace Přední Asie (Sýrie, Palestina, Fénicie, Malá Asie), Mezopotámie a Íránské vysočiny (někdy je mezi ně řazen rovněž starověký Egypt a Arábie) v období od konce pravěku ve 4. tisíciletí př. n. l. do vpádu Arabů v první polovině 7. století Studujte.

Starověký Řím (20 hodin), IV. Naše země ve starověku (6 hodin). Budeme sledovat, jak způsob výkladu vyhovuje didaktickým zásadám. Rozbor učebního textu po stránce názornosti V úvodu učebnice jsou označeny některé pojmy jako nejdůležitější: proto bude­. Starověký Řím Evropa v raném středověku, kultura raného středověku Programovací jazyk - základní pojmy, jazykové konstrukce a datové typy MATURITNÍ TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU Profilová část maturitní zkoušky, školní rok 2020/202 Starověký Řím Cestování Po Africe Cestovatelské Destinace Cestovní Průvodce Nádherná Místa Fantasy Město Kultura Destinace Timgad is an ancient Roman city in North Africa, located on the territory of modern Algeria 35 km east of the city of Batna - roman pos Starověký Řím: Krize římské republiky- učebnice, str. 126 Na youtube se podívej na výkladové video: Spartakovo povstání Do sešitu odpověz na otázky: kdo jsou gladiátoři- kde a čím bojovali- kdo a jak rozhodoval o jejich životě a smrti- jméno nejslavnějšího gladiátora- čím se proslavil- zajímavosti o povstání.

Starověký Řím Starověké Umění Příroda A Věda Hrady Zajímavá Fakta Construction of a Roman road POSTER This is a great poster to learn about the steps to construct a road in Ancient Rome, one of the pillars of the expansion of the Roman Empire Starověký Řím uplatňoval tzv. slyšení o úþtech, které spoívalo v porovnávání záznamů dvou úředníků, které mělo zabránit podvodnému jednání úředníků. Z latinského slova auditus - slyšení, vznikl název audit. Honorius (Západořímská říše) = hl. město : Řím. Arkadius (Východořímská říše) = hl. město Consantinopol. Krize Západořímské říše (395-476) pro Řím však nastaly komplikace, když se do čela Hunů postavil Attila (434) sjednotil Huny, vytvořil obrovskou říši mezi Rýnem a Volhou Záhady ze starověkého Říma Detektivní příběh odehrávající se ve starověkém Římě v roce 79 našeho letopočtu (výbuch Vesuvu). Čtyřka dětí tráví léto u Flaviina strýce nedaleko Pompejí. Pro děti kolem deseti let. Flavia, Jonatán, Nubia a Lupus mají opustit na léto město Ostii

DUMY.CZ Materiál Starověký Řím - opakování

je Starověké Řecko a Řím, Anglie, Španělsko nebo Japonsko. Okrajově se zmiňuji i o karnevalu a Masopustu. Praktická část mé diplomové práce se zaměřuje na určitý vzorek článků, jenž byly publikovány v celostátních denících a společenských časopisech za posledních 5 let Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny Starověký Řím byl během této éry největší říší, jakou kdy svět poznal. Det antika Rom var under denna tid det största imperium världen nånsin skådat. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Zobrazit algoritmicky generované překlady. starověký řím překlady starověký řím Starověký Řím byl jednou z nejmocnějších, technologicky nejvyspělejších společností světa. Antik Roma, dünyada, teknoloji alanında en gelişmiş, en güçIü toplumlardan ve tabi en saldırganlarından biriydi Check 'starověký řím' translations into Slovenian. Look through examples of starověký řím translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Ilustrované dějiny světa III.: Starověký Řím a antický Západ 1999, John Morris Roberts. Dějiny starověkého Říma až do rozpadu římského impéria a prolínání křesťanské víry do západní Evropy. Konec vlády Etrusků a vznik římské republiky. Přerod republiky v císařství, vývoj a rozmach římského impéria. Skontrolujte 'Starověký Řím' preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov Starověký Řím vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku

Starověká římská literatura - Wikipedi

Přiřaď k nejstarším východním státům (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína) pojmy, které se jich týkají. Přiřaď k pojmům jejich definice. Opakování: antika; starověký Řím; umění starověku; Sedm divů starověkého světa 2 - Egypt; sedm starověkých divů světa, visuté zahrady Semiramidiny (video) Našim sedmáků ŘÍMANÉ — starověký národ, který tvořili původní obyvatelé nevelkého města — Říma. V 7. až 6. stol. př. n. 1. ovládli, a především kulturně ovlivnili Řím ETRUSKOVÉ. Po vyhnání etruské dynastie začínají římské výboje proti sousedním kmenům (převážně ITALIKŮM), jejichž území Římané postupně. - Na novou stránku udělejte větším písmem pěkný nadpis STAROVĚKÝ ŘÍM a nakreslete malý obrázek, který se dějin starověkého Říma týká. - Dobrovolný úkol: Pošlete mi foto vašeho obrázku, pokud bude váš splněný úkol esteticky na úrovni, budu rozdávat těm nejlepším jedničku za pečlivost a aktivitu 03 Starověký Řím. D. Práce žáků S rozšířením říše se v Římě objevovaly chrámy egyptských nebo maloasijských bohů. Když se v 1. století objevilo křesťanstv Pojmy: Polytheismus.

Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) Průřezová témata Poznámky Olymp architektonické slohy Akropolis Parthenon divadlo: tragédie a komedie amfiteátr Starověký Řím a Byzanc Podle mapy píše přírodní podmínky Říma (Apeninského poloostrova) a popíše jeho nejstarší osídlení Vysvětlí rozdíl mezi Říme Dějepis 6. ročník :: zsvngrabl. rok 2020 zapsaný římskými číslicemi. Učivo, úkoly, příprava do 19. 6. 2020. Dobrý den, poslední úkol bude spočívat ve vaší samostatné práci. V učebnici si přečtěte text na str. 123. a do sešitu si z něj samostatně udělejte krátký zápis. Pod zápis se pokuste římskými. Starověký Řím Starověký Řím Shrnutí a opakování antiky − pojmenuje nejvýznamnější typy památek - součástí světového kulturního dědictví − pochopí podstatu antické demokracie − učí se chápat formy státní moci a postavení společenských skupin − chápe přínos antické kultury a uved Boj o Řím (Rumunsko, Západní Německo, Itálie - 1968 a 1969) Dvojdílná epopej o byzantské kampani proti Ostrogótům, ovládajícím Itálii, je sice velkoryse zpracována, jak je typické pro tuto zlatou dobu historických filmů, nicméně jinak se jedná o nakupení nesmyslů. - použít chrám sv Tři přední odborníci - Řím (doc. V. Marek), Řecko (prof. P. Oliva) a Mezopotámie, Přední východ, Egypt, Indie, Čína a výběrově i okolní svět (doc. P. Charvát) - sestavili abecedně řazený slovník, který zahrnuje všechny podstatné historické události včetně výkladu příslušných pojmů

Starověký Egypt vznikl v roce 3100 př. n. l. vytvořením jednotného a centralizovaného státu. Období prvního statisíce let, kdy byl Egypt obýván lidmi, se nazývá 1 Srov. Schelle, Karel - Židlická, Michaela, Obecné dějiny státu a práva: Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, str. 19-2 Řím - období republiky 496-27 př.n.l. Popis stránky *. • Řím - období republiky 496-27 př.n.l. - testy. • - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu události starověkého Říma. Posunout na obsah 1. Starověký Egypt (s. 42-43) 7000 př.n.l. vysychání Sahary - úrodné zůstalo jen údolí řeky Nil 4000 př.n.l. zemědělci museli budovat zavlažovací kanály a také hráze, aby ochránili vesnice v době záplav 3150 př.n.l. vznikl jednotný stát - spojení Horního a Dolního Egypta Zemi vládl faraon (pro obyčejné lidi byl. Starověké umění — Starověký Orient, Starověké Řecko, Starověký Řím. Středověk v Evrop ě Zopakujte si pojmy oxidace a redukce, které znáte z chemie. Navíc se dozvíte, jak to celé souvisí s přijímáním nebo ztrátou vodíků.. Starověký Řím Přírodní podmínky, starověká Itálie, prameny, tajemství vzniku věčného města (str.110 -117) Ptáčníková Ivana. Mapa a přírodní podmínky •Poloha -j. Evropa -Apeninský poloostrov •Povrch -převážně hornatý (Alpy, Apeniny

Starověký Řím - Procvičování online - Umíme fakt

Starověký Řím , Starověký Řím - vizuální učební pásmo pro dějepis , 160 statických zobrazení, tématické. celky: Počátky Říma, Vznik republiky a její rozvoj, Punské války, Hospodářství, Společenské poměry, Caesarovy výboje, Vznik císařství a jeho rozmach, Období válek s barbary, Náboženství, umění a věda, Západní říše a její zánik, Římské. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 4.díl - Starověké Řecko I. - Řecké báje, Kréta, Sparta, Athény.Po tomto díle následuje Starověký Řím I. - Založení Říma, Republika - Do Punských Válek. Řecko-Perské Války (499-449 př.n.l.) - Klasické Obdob

Starověký Řím - osídlení Itálie, založení Říma, doba královská, Etruskové - římská republika, její vnitřní uspořádání, Řím pánem Itálie a Středomoří - krize římské republiky, reformy bratří Gracchů a občanské války, Spartakovo povstání, Caesar - Řím za Oktaviána, principát a dominá rétoriky. Dále pokraþuje přes starověký Řím, středověk a koní novověkou rétorikou. Ke každému období jsou také přiřazeni významní řeþníci a je zde charakterizován jejich přínos pro spoleþnost. Práce se tedy zabývá takovými osobnostmi, jako byl například Sokrates, Platon, Aristoteles, Cicero, Tacitus a další uvede, čím se zabývali významné osobnosti starověku Starověký Řím. vývoj Říma do ovládnutí Itálie. Řím republikou. Řím císařstvím. vyjmenuje některé osobnosti 60. léta vysvětlí pojmy normalizace, Charta 77 70. léta sestaví přehled událostí, charakterizuje termín sametová revoluce r. 1989 objasní spojitost.

Starověk - testy - Dějepisně

Kvádr je prostorové těleso, jehož podstavou je čtverec nebo obdélník a boční stěny jsou kolmé na podstavu. Dvě protější stěny jsou stejné Zdravím Vás dravci

Starověk - Procvičování online - Umíme fakt

používá základní pojmy a názvosloví; orientuje se v jednotlivých vývojových etapách umění - starověké Řecko-architektura,sochařství,vázové malířství - etruské umění - starověký Řím-architektura,sochařství,malířství. literatura; Dějiny výtvarného umění, Černá. Dějiny umění, Pijoan. materiály, pomůck Nabízíme učebnici Dějepis 6.r. Pravěk, starověk (pracovní sešit) od autora/ů Karla Prátová z nakladatelství Nová škola - Duha. Čtení s porozuměním. Pracovní sešit pro výuku dějepisu v 6. ročníku základní školy a v primě víceletých gymnázií, který je vytvořen v souladu se zásad..

Starověký Řím - Masaryk Universit

[audio mp3= Obsah: Sparta Athény Římská výchova Pojem Kalokagathia vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Starověký Řím; Náboženství Základní pojmy. Historia magistra vitae Historie je věda, která zkoumá a popisuje lidské dějiny. Dějiny (historii) dělíme na pravěk - období od vzniku člověka až po vznik státu (od 3 000 000 let př. Kr. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Vyhledávání starověký řím. Nalezené referáty odpovídající hledanému výrazu starověký řím, seřezané od nejlepší shody

Pojmy . dědičnost ; schopnost rodičů předávat své vlastnosti potomkům proměnlivost ; různé varianty mají v jedné populaci nebo u jednotlivých jedinců rozdílné geny Chromozomy . vláknité útvary nacházející se v jádře buňky obsahují v sobě DNA (nositelka dědičných informací Starověký Řím. 131 To se mi líbí · Mluví o tom (2). Stránka zabývající se Starověkým Římem - architektura, literatura, armáda, strategie, politik Překlad STAROVĚKÝ ŘÍM do němčiny a příklady použití STAROVĚKÝ ŘÍM. Jak se řekne německý starověký řím? Co znamená starověký řím? Odpověď najdete zde ŘÍMSKÁ REPUBLIKA (510-27 př.n.l.)ovládnutí apeninského poloostrova konflikty Říma s Kelty (Galy) ze severu. r. 387 vyplenili Keltové Řím. Samnitské. války (434-290 př.n.l.