Home

Sběrač trolejbusů

Tyčový sběrač proudu - Wikipedi

Sběrač proudu - Wikipedi

Jak se trolejbusy (ne)vrací do ulic Prahy. Trolejbusy Tatra 400 byly neodmyslitelnou součástí pražské trolejbusové dopravy. (sbírka: Tomáš Dvořák) Trolejbusy Tatra 400 byly neodmyslitelnou součástí pražské trolejbusové dopravy. (sbírka: Tomáš Dvořák) Stáhnout PDF. Nezařazené Tato dvoustopá trolejbusová trať je první novou trolejbusovou tratí (nepočítáme-li funkční trolejovou stopu v Muzeu MHD Střešovice) v Praze po 45 letech od zrušení trolejbusové sítě (1972), a po 50 letech od vybudování poslední trolejbusové tratě ve Vodní ulici na Smíchově (1967). Vybudována v období srpen - říjen 2017 Historie trolejbusů sahá až do konce 19. století. Za praotce trolejbusů je považován Němec Werner von Siemens, kterého na tuto myšlenku pravděpodobně přivedl jeho bratr, působící v Anglii, William. (angl. trolley), které první trolejbusy tahaly po drátech jako sběrač proudu - a i Němci ve svém názvosloví pokročili.

RiPAC: Ricardo Rail představil simulační model pro pantograf a trolej použitelný i pro trolejbusy. 11.8.2020 Zdánlivě jednoduchá a desítkami let prověřená technologie může být ve skutečnosti náročná na konstrukci, má-li v provozu fungovat spolehlivě a efektivně. Platí to i pro pantografové sběrače kolejových vozidel nebo tyčové sběrače trolejbusů a jejich. Ne vždy musí být energetická infrastruktura trolejbusů na takovouto zátěž dimenzována. Statické nabíjení baterií pomocí sběračů trolejbusu má omezení co do velikosti proudu, a následně nabíjecího výkonu. Zatímco za jízdy se sběrač chladí, při stání se silně zahřívá Dá se takto přenést 200 kW, ale podle tvrzení výrobců až 400 kW výkonu. Otázkou je, jak je tento systém vhodný jako náhrada trolejbusů např. v kopcovitých terénech se stoupáním komunikací 6 až 8 %, jako má Praha, Děčín, Ústí nad Labem, ale i Brno, Bratislava, Lausanne, San Francisco atd

Právě u pohybu trolejbusů na této dlouhé lince se zrodil nápad je vyměnit v době prázdnin za elektrifikovaná osobní vozidla s větším pohodlím. Od dodávky RAF Latvia k Volze 24 kombi V roce 1982 řešil simferopolský dopravní podnik problém, který vždy vznikl po konci prázdninové sezóny v oblasti Krymu Trolejiště je určeno pro modely v měřítku 1/63. Má rozměry 145 x 95 cm. Modely jsou řízeny drážkou ve vozovce, v níž klouže oj řízení, sloužící i jako sběrač jednoho pólu elektřiny. Druhý pól sbírají sběrače Před nedávnem se pražský dopravní podnik v marketingové kampani pochlubil slangovými výrazy svých zaměstnanců. Originální a vtipnou mluvou ale rozprávějí i dopraváci v jiných městech. Lidovky.cz proto představují také slang brněnské MHD protkaný tamním hantecem

(1) - vozy 377, 378, 380 odstaveny 22.5.2014. Kvůli mimořádnému odstavení vozů 21Tr reaktivovány a opět nasazeny na linky ve dnech 17.-19.6.2014 (2) - vůz 375 je vybaven postřikovacím zařízením na likvidaci námrazy z troleje (3) - vůz 376 - zkoušky zařízení na rozehřívání námrazy ohřevem botk Současný rozsah sítě bude násobně zvětšen - přibude více než 40km nových tratí, 17 měníren, 12 konečných. Počet trolejbusů má stoupnout z dnešních 37 o dalších 145 kloubových vozidel. Janov se tak stane následováníhodným příkladem masivní podpory rozvoje trolejbusů, jakožto dopravní technologie budoucnosti Sběrač nemá kvůli vrstvě námrazy s trolejí náležitý kontakt, dochází k přerušování napájení a ke vzniku elektrického oblouku (záblesky kolem sběračů). Trolejbus není schopen Musí častěji kontrolovat stav sběracích hlavic na tyčových sběračích trolejbusů a na konečných včas měnit opotřebované uhlíky..

Domnívám se, že pokud nechceme mít ze všech trolejbusů parciální trolejbusy, tak asi je vhodné. aby trolejbusová síť byla dost propojena, tzn. jízda bez trolejí by měla být dost omezena. Pravděpodobně to vypadá na 2 takové trolejbusové oblasti - levý břeh Vltavy - na Strahov, Malvazinky, Hanspaulku apod. a v oblasti Proseka Trolejbusy vznikly v roce 1882 jako autobus s elektrickou trakcí, návrháři se snažili vymyslet kompromis mezi oběma koncepcemi. Trolejbusová doprava byla v největším rozkvětu v polovině 20. století, po několika desetiletích útlumu prochází od konce 20. století mírnou renesancí.. Výhody a nevýhody Výhody . ekologičnost (vymístění zdroje emisí z nevhodných lokalit. Sběrač tramvaje překlenuje mezeru mezi jednotlivými vodiči a zajišťuje mu následující snímání. Tam, kde jsou tramvajové dráhy chráněny, jsou trolejbusové dráhy chráněny obráceným žlabem izolovaný materiál o délce 20 nebo 30 mm (0,79 nebo 1,18 palce) Historie trolejbusů sahá až do konce 19. století. Za praotce trolejbusů je považován Němec Werner von Siemens, kterého na tuto myšlenku pravděpodobně přivedl jeho bratr, působící v Anglii, William

Trolejbusy v České republic

 1. Tyčový sběrač je tvořen šikmou tyčí, kterou pružina tlačí k troleji. Dodnes se používá u trolejbusů. Lyrový sběrač se skládá ze dvou rovnoběžných tyčí, které jsou v horní části spojené obloukem se smykadlem
 2. Společnost Škoda Electric v příštích měsících vyrobí pro Brno nové trolejbusy typu Škoda 26 Tr. Tato vozidla mají být schopna samostatné jízdy i bez napájení z troleje. Společnost Škoda Electric dodá do Brna celkem deset nových trolejbusů. Tamní dopravní podnik uzavřel s.
 3. Plzeňské tramvaje - www.plzensketramvaje.cz - Pilsner trams - tram fans website. Plzeňské tramvaje. Ač si to běžní cestující neuvědomují, k napájení tramvají a trolejbusů jsou zapotřebí poměrně složitá napájecí zařízení. Plzeňské tramvaje a trolejbusy jsou napájené stejnosměrným napětím 600 voltů. Novější.
 4. Například Vancouver pořídil 320 nových trolejbusů a novou vozovnu, nové trolejbusy a linky jsou také v Salzburgu a Arnheimu. Plně elektrifikovaný by měl v budoucnosti být Montreal, studie na toto téma však bude vyhodnocena až letos
 5. Vozovna Libeň byla od kolejové sítě elektrických drah odpojena 12. července 1951 a následně rekonstruována na vozovnu trolejbusů, jejichž provoz zde byl zahájen 5. ledna 1952. V roce 1957 byla v severní lodi zřízena mechanická dílna pro opravu součástek čtyřnápravových tramvají, a po ukončení provozu trolejbusů se.
 6. Obr. 16 Tyčový sběrač s kladkou začal ve světě v polovině 80. let 20. století. Jeho sna-hou je umožnit pohodlný a bezpečný nástup a výst-up z vozidla osobám se sníženou schopností pohybu (zdravotně handicapovaní cestující, starší lidi, matky s dětmi aj.), tj. vytvořit ve vozidle v prostoru pro cestujíc

Nejvíce trolejbusů v ulici U Trati se ve směru od Doudlevecké k nádraží objevuje mezi 4. a 6. hodinou ráno a také mezi od 12:30 do 13:30, kdy vyjíždějí trolejbusy z vozovny na linky. V opačném směru je největší frekvence trolejbusů od 16. do 19. hodiny a pak také před ukončením provozu cca od 22. do 24. (resp. 0.) hodiny Dopravní podnik Ostrava a.s. získal 1. prototyp včetně servisního a diagnostického zařízení a příslušného softwaru za 9 948 092 Kč bez DPH. původní prototypový nátěr vozu. Tím, že se Dopravní podnik Ostrava a.s. rozhodnul pro odkup tohoto vozidla, se tak v Ostravě budou s cestujícími pohybovat nikoliv dva elektrobusy.

1 VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1998 ČÍSLO 5 Jaroslav Novotný Spolupráce sběrače proudu a trolejového vede.. Náhodně vypadlý sběrač trolejbusu zachytil v pátek krátce po 5. hodině ranní nosné lano trolejového vedení a přetrhl je. Následkem této závady muselo být odpojeno elektrické napájení trolejového vedení v oblasti celých Jižních Svahů, takže trolejbusy, které nejsou vybaveny pomocným dieselagregátem, zůstaly stát nebo trolejbusů (včetně rekuperace) pantografový sběrač) • nabíjení během provozních přestávek v obratišti Želivského • roční zkušební provoz s cestujícími • pronájem vozidla. Elektrobus SOR / Cegelec EBN 11 • společný projekt DPP, SOR a Cegele Trolejové vedení - tramvajová trakce. Trakční vedení má velice prostou funkci a to napájení elektromotorů tramvají a trolejbusů elektrickým proudem. V Ostravě je jako ve většině, ne-li ve všech městech trakční soustava složena z jednotlivých na sobě nezávislých segmentů - trakčních úseků neboli sekcí. Trakční.

Dopravní prostředky - Trolejbusy - Trolejbus

Historie trolejbusové dopravy Dopravní podnik města

 1. Proto se sem v sobotu vypraví z náměstí Svobody kolona historických vozidel a následně se vozovna, ve které dodnes probíhá běžná údržba trolejbusů, otevře návštěvníkům. Ti se budou moci v parciálním trolejbusu projet mycí linkou nebo si zkusit nasadit trolejbusový sběrač
 2. Proto se sem v sobotu vypraví z náměstí Svobody kolona historických vozidel a následně se vozovna, ve které dodnes probíhá běžná údržba trolejbusů, otevře návštěvníkům. Ti se budou moci v parciálním trolejbusu projet mycí linkou nebo si zkusit nasadit trolejbusový sběrač. Více informací naleznete zde
 3. Dne 7.8.2012 kolem 8:45 zastavil vůz 27 Tr ev.č. 538 (nasazený na 12/14) provoz tramvají a trolejbusů v Mikulášské ulici. Na nových trolejích, instalovaných sem jen před několika týdny, vypadnul vozu jedoucímu z Božkova sběrač, který kmitem ze zdi vytrhl převěs. Převěs držel nejen trolejbusové, ale i tramvajové troleje
 4. Česko pokryla ledovka, doprava kolabuje. Na železnici je vážná situace hlavně na Moravě, problémy se dotkly i hlavního koridoru mezi Prahou a Ostravou a počasí zřejmě ohrozí i dopravu v okolí Prahy, informoval mluvčí Českých drah Radek Joklík. Protože zároveň vzniká ledovka na silnicích, není většinou možné.
 5. Proto se sem v sobotu vypraví z náměstí Svobody kolona historických vozidel a následně se vozovna, ve které dodnes probíhá běžná údržba trolejbusů, otevře návštěvníkům. Ti se budou moci v parciálním trolejbusu projet mycí linkou nebo si zkusit nasadit trolejbusový sběrač. Více o akci najdete zde
 6. 13. 02. 1982 - výjezd trolejbusů Škoda 14 Tr0 evid. čísel 340 (II), 349 a 350. 10. 03. 1982 - vyjely trolejbusy Škoda 14 Tr0 evid. čísel 346 - 348 a 351. 01. 04. 1982 - podstatně omezen víkendový provoz na příměstských autobusových linkách č. 51, 52 a 5

Trolejbus - Wikipedi

 1. Nehoda zablokovala průjezd trolejbusů ve směru od Divadla k Hraničáři, a tak byl tento směr zprvu zcela zastaven. Po příjezdu dispečera na místo došlo k zadokumentování nehody. kteří pak sběrač z trolejí vyprostili. Zablokovaný sběrač v trolejověm vedení u Hraničáře (8. ledna 2018, Petr Strejček)
 2. Dětský den otevřených dveří se bude konat 17. června 2017 v prostorách trolejbusové vozovny Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. ve Všebořicích - konečná trolejbusových linek 54 a 56. Akci pořádán je ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem v rámci Projektu Zdravé město a MA 21. V letošním roce se brány vozovny..
 3. Daimler na veletrhu Busworld. V centru veletržní prezentace byl kompletní systém e-mobility. Mercedes-Benz e-Citaro nabízí městům a dopravním společnostem příležitost změnit jejich vozový park na jízdu bez emisí. Městský autobus napájený z baterií tak představuje ekologickou veřejnou dopravu a přispívá ke kontrole.
 4. Nasazením trolejbusů na Střekov dojde k úspoře nákladů z hlediska spotřeby energií (el. energie - nafta) ve výši téměř 1,7 mil. korun ročně. Trolejbus č. 60 bude z centra města jezdit přes starý silniční most kolem soudu

SOLARIS Trollino 18 AC MetroStyl Na rozdíl od staromódních městských trolejbusů, lze připojit i odpojit tahač od elektrického vedení kdykoliv během jízdy. Při předjíždění je sběrač odpojen a nákladní vůz se chová jako klasický hybrid, říká Christer Thoren z oddělení Hybrid Systems Development společnosti Scania. Když předjedete vozidlo. trolejbusy.plzenskamhd.net: anketa. Zajímavosti. Výročí plzeňské MHD v roce 2012. Další stránka o výročích plzeňské MHD je znovu dílem Ing. Jiřího Breníka s odbornou spoluprací p. Jiřího Riegera. Za všechny příznivce veřejné dopravy i ostatní zájemce o historii či město Plzeň velice děkujeme! Vzhledem k tomu, že. Elektrifikovaná cesta pro těžká nákladní vozidla ve švédském vnitrozemí je téměř dokončena. První elektricky poháněné kamiony se v květnu začnou testovat na dva kilometry dlouhé dráze, která se nachází na běžné silnici u města Gävle. Projekt je první svého druhu na celém světě. Na dálnici E16, která leží nedaleko města Gävle ve švédském vnitrozemí, Po Švédsku, které vybudovalo elektrifikovanou dálnici, tzv. eHighway, jako první na světě, přichází s podobným projektem i Německo. Prohlédnout fotogalerii 2 fotografie. Problémy s narůstající kamionovou dopravou sužují Evropu, a nejen ji, již dlouhodobě. Odhaduje se, že se objem celosvětové dopravy mezi roky 2000 a 2050.

Konec jedné éry. Moskva po 87 letech ukončila provoz ..

Den jako každý jiný? Byla to středa. Měl jsem odpolední službu, takže jsem se samozřejmě dopoledne válel o něco déle v posteli. Před nástupem jsem stihl i rychlejší oběd a pak už jen počkat na nádraží ve smyčce trolejbusů až mi přijede ta moje 21Tr. Takže už asi víte, že jsem měl linku 33 a 31 Opakovala se stejná závada, jako ze začátku roku, kdy trolejbusů jedoucím na Střekov se levý sberač nepřehodil a pokračoval v jízdě po stopě směrem na Mírové náměstí. Řidiči tak museli vystoupit a jít nasadit sběrač na správnou stopu ručně. Na místo proto okamžitě vyjeli podnikoví montéři Sběrač je zpravidla pantografový. Nevýhodou tohoto způsobu napájení je znehodnocení prostoru měst dráty trolejí. Ve světě se zkouší také napájení zdola, zastávkami, určenými i pro odbavení trolejbusů a autobusů. V takovém případě se nazývaj U všech vozů byl také pantografový sběrač vystřídán polopantografem. Dodávky těchto trolejbusů pokračovaly i v dalších letech, např. v letech 1986 - 1990 bylo zakoupeno 60 trolejbusů. Tyto vozy měly oproti prvním dodávkám již pevnější karosérii a byly vybaveny uzavřenou kabinou řidiče se samostatným vchodem Na rozdíl od městských trolejbusů je tak možné tahač odpojit od elektrického vedení kdykoliv během jízdy. Při předjíždění je sběrač odpojen a nákladní vůz se chová jako klasický hybrid. Když předjedete vozidlo, vrátíte se do svého jízdního pruhu, automaticky se znovu připojíte k vedení a pokračujete v.

• tyčový sběrač a velké číslo, • pantograf a staré číslo, • nejčastěji pantograf a velké číslo. Velká čísla se montovala současně s masivními dodávkami vozů T3 a zásadně přispěla k- radi kálnímu zlepšení orientačního systému, který byl na původním návrhu tramvaje T1 nevhod-ně potlačen měničů jsou nyní jednotně požívány pro pohon elektromobilů, trolejbusů, tramvají a metra, dieselelektrických a elektrických lokomotiv, motorových vozů a jednotek. - sběrač, transformátor, čtyřkvadrantový měnič a LC filtr u elektrických vozidel s Řidička trolejbusu z největšího českého trolejbusového provozu v Brně: Zora Jabandžievová - řidička trolejbusu v civilu. Rozhovor se Zorou Jabandžievovou, která má na svém kontě přes 150 tisíc kilometrů za volantem trolejbusu, připravil Jan Havíř. Zajímavosti ( tisk článku) Čtvrtek, 14. června 2007, dabra nevybral ve výběrovém řízení typ trolejbusů s takovými technickými vlastnostmi, které by dostačovaly k uspokojení požadavků na četnost Trnkovecká a Těšínská na sběrač B na pozemcích v k. ú. Radvanice, - rozhodla oschválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2730/1, zahrada, o výměř

Fotografie „Trolejbus zrkadlenie Galerie Megapixe

Solaris otestuje trolejbus se spodním napájením

Jak se trolejbusy (ne)vrací do ulic Prahy Československý

K tomu bylo ještě pár autobusů, trolejbusů a náklaďáků (zčásti v měřítku TT). Dnes už jen spí uložené v krabicích. Později jsem přešel na stavbu modelů z plastu ve stejné velikosti na pojezdech 4-nápravových lokomotiv Piko z NDR, ke kterým taky vzniklo pár silničních vozidel a dokonce funkční trolejbus T11 Na rozdíl od například trolejbusů se ale vozidlo může od vedení kdykoliv odpojit či připojit. Mimo elektrifikované cesty totiž kamion může být poháněn buď spalovací motorem, nebo elektromotorem na akumulátor. pantografový sběrač proudu se připojí na vedení a od tohoto okamžiku jede kamion pouze na elektřinu. Elektrifikovaná cesta pro těžká nákladní vozidla ve švédském vnitrozemí je téměř dokončena. První elektricky poháněné kamiony se v květnu začnou testovat na dva kilometry dlouhé dráze, která se nachází na běžné silnici u města Gävle. Projekt je první svého druhu na celém světě V rychlém vyhledávání se prohledávají následující údaje: kód, název, zařazení, stav, příslušný úřad

Trolejbusy v Praze - Nové trolejbusové trat

 1. Trolejbusy a linkáč na zastávce Sklárna. Dříve to byla velmi vytížená stanice, pracovala tu téměř polovina města. Bohužel tam dnes pracuje hrstka lidí. Každopádně, pořád se zajíždí jedna kloubová trolejbusová linka. PS: Za ten schod mezi chodníkem a dlažbou se omlouvám. Nevím jak to řešit. Ale myslím si, že schod být může
 2. Na rozdíl od například trolejbusů se ale vozidlo může od vedení kdykoliv odpojit či připojit. Mimo elektrifikované cesty totiž kamion může být poháněn buď spalovacím motorem, nebo elektromotorem na akumulátor. pantografový sběrač proudu se připojí na vedení a od tohoto okamžiku jede kamion pouze na elektřinu.
 3. Pokud se sběrač napájení náhodně odpojí od trolejového drátu, nesmí se horní okraj sběrače napájení zvednout výše než 7,2 m nad vozovku, nebo, v okamžiku odpojení od trolejového drátu, výše než 1 m nad trolejové dráty a níže než 0,5 m nad střechu trolejbusu
 4. Při předjíždění je sběrač odpojen a nákladní vůz se chová jako klasický hybrid, říká Christer Thoren z oddělení Hybrid Systems Development společnosti Scania. Když předjedete vozidlo, vrátíte se do svého jízdního pruhu, automaticky se znovu připojíte k vedení a pokračujete v jízdě na elektřinu

Historie trolejbusů - Městská hromadná doprav

První elektrifikovaná dálnice na světě zahájila provoz. 2. 7. 2016. Siemens, s.r.o. Firemní. Ve Švédsku byl zahájen zkušební provoz dvoukilometrového úseku elektrifikované dálnice pro nákladní vozidla. Projekt je založen na hybridních kamionech s pantografy, k jejichž dobíjení je využito elektrické vedení nad vozovkou Jádrem řešení eHighway od společnosti Siemens je inteligentní sběrač proudu v kombinaci s hybridním pohonným systémem. Nákladní vozidla s pantografem jsou vybavena speciálním monitorovacím zařízením, které dokáže jednak detekovat přítomnost elektrického vedení nad vozovkou a současně udržuje vozidlo ve stabilní poloze vůči tomuto vedení

Kolik Euro budou stát další rozšíření, a na jakém principu bude fungovat multiplayer, zda-li si bude moct uživatel založit vlastní server a nebo se bude muset připojit na nějaký oficiální, případně si zakoupit nějaký dedikovaný Umožní také provoz trolejbusů po Domažlické ulici až na Borská pole a později elektrifikovat trať, která se stane tranzitní železniční tepnou do Bavorska. Už v červenci na ně ale bezprostředně naváže přeložka části domažlické trati do nové polohy, na níž vznikne bezbariérová železniční zastávka Plzeň. V ČB bude na zkoušku elektrobus s nabíjením z trolejí. redakce 26. 1. 2014 Rubrika: Českobudějovicko Štítky: doprava, MHD. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. ve spolupráci se společnostmi Siemens, Rampini a Wiener Linien zve všechny zájemce na bezplatnou jízdu novým zajímavým vozidlem - elektrobusem Siemens - Rampini, který mu bude zapůjčen z. Plzeňské tramvaje - aktuální události a zajímavosti z plzeňského tramvajové provozu, popisy typů vozů a zejména mnoho aktuálních fotografií plzeňských tramvají (nechybí ani výluky, vykolejení či povodně a další zajímavosti z plzeňské MHD)

Tyčový sběrač proudu - Wikiwand

RiPAC: Ricardo Rail představil simulační model pro

Konstrukcí trolejbusů se československá firma Tatra zabývala už v roce 1930, Foto: Renovace trolejbusu Tatra T401 Galeri RA Došlý 800100 Tatra T1 Praha, kladkový sběrač, béžová střecha H0 1 732 Kč Skladem. Česká předloha RA Došl ý 120801. RA Došlý 120801 Škoda Tr11 červený/bílý, 1x3+2x4-dílné dveře, odporníky. Až čtyřhodinová zpoždění dnes nabraly v Česku vlaky kvůli námraze na trolejích. Zpoždění se dotklo desítek spojů, včetně mezinárodních rychlíků. Vážná je situace hlavně na Moravě, problémy se dotkly i hlavního koridoru mezi Prahou a Ostravou a počasí zkomplikovalo také dopravu v okolí Prahy. Zároveň vzniká ledovka na silnicích, takže většinou není.

Hezký den vážení přátelé, dovolujeme si vás tímto srdečně pozvat na Dětský den otevřených dveří, který se bude konat 17. června 2017 v prostorách trolejbusové vozovny Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. ve Všebořicích - konečná trolejbusových linek 54 a 56 Trolejové vedení patří mezi trakční vedení (spolu s napájecími kabely) a slouží k napájení kolejových vozidel (elektrická lokomotiva, elektrická jednotka, tramvaj a další) nebo trolejbusů elektrickou energií.Ve většině případů je tvořeno jedním nebo dvěma vodiči, obvykle měděnými dráty, které jsou zavěšeny ve stanovené poloze nad jízdní dráhou

Slang v akci: trolejbusy v Brně řídí paroháči a tramvaj

Trolejbus s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu

 1. Informační systém EIA. Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku. Zobrazit názvy záměrů. Skrýt názvy záměrů. Jméno: Král Jan Ing. Č.j. rozhodnutí. o prodloužení autorizace
 2. Pozvánka na Dětský den otevřených dveří 2019. 5.5.2019. Hezký den vážení přátelé, dovolujeme si vás tímto srdečně pozvat na Dětský den otevřených dveří, který se uskuteční 8. června 2019 u příležitosti 120 let městské hromadné dopravy. Dětský den otevřených dveří se stává tradiční akcí, kterou.
 3. Elektrifikovaná dálnice v Německu: kamiony s pantografem. science 15. 9. 2017 Tiskové zprávy. Po Švédsku, které vybudovalo elektrifikovanou dálnici, tzv. eHighway, jako první na světě, přichází s podobným projektem i Německo. Elektrickým vedením pro hybridní nákladní automobily bude pokryt desetikilometrový úsek dálnice.
 4. Pro použití drážního sběrače mě napadá třeba jednodušší nájezd pod trolej a připojení se, nemusí se zastavovat jako u trolejbusů. TGV otestovali sběrače až do 500 km/h, ale tam už měli asi velké opotřebení
 5. Stříšky musí být vybavené tak, aby jimi bylo možné bezpečně projíždět i trolejbusům, které do tohoto místa přijedou s nasazenými sběrači (např. správně upravené vjezdové mantinely). Na příčném laně mezi stožáry číslo 11 a 12 bude pro směr z centra zavěšena zelená tabulka s návěstí Stáhni sběrač
 6. Ano, elektrická auta pouze po dálnicích a na způsob trolejbusů, žádné baterie. To znamená, z A do B a tam přestoupit do busu. Jinak bude rychlejší cesta pěšky. Aut už je moc a přibývají. Musí se to promyslet. Nebo kovové pruhy ve všech vozovkách a pod autem sběrač proudu
 7. Tramvaj byla 7,5 metru dlouhá, 2 metry široká a 3 metry a 20 centimetrů vysoká. Dodána byla v červeno-bílé kombinaci doplněné zlatými linkami a ornamenty. Uprostřed bočnic se nacházel znak města. Střecha byla šedá. Tramvaje měly tzv. lyrový sběrač a elektrovýzbroj od firmy AEG
Trolejové vedení – Wikipedie

Trolejbusy v Praze - Trolejbusy a elektrobus

Mgr. Pavel Fojtík: Část pražského metra byla ve své době opravdu budována s vědomím, že bude sloužit jako kryt v případě vážného bezpečnosti státu.Aby metro jako kryt sloužilo, musel by se aktivat tzv. ochranný systém metra. Pro tyto účely byly vybrány tzv.ražené stanice, které lze tlakovými uzávěry uzavřít i proti plynovému útoku apod Dále budou k vidění taneční vystoupení, přehlídka vozového parku a ostatní techniky DPmÚL, prohlídka haly údržby trolejbusů, expozice pevného trakčního vedení a vozidlo odtahové služby. Novinkou v letošním roce bude Balónková Evička, autodráha, dráha válečníka nebo koníčci ze stáje Tivanii Křešice Dopravní podnik města Brna začíná směřovat k ekologicky šetrné dopravě. Mimo toho, že se stane příjemcem významné dotace na první CNG autobusy, také přes léto testoval elektrobusy AMZ Kutno CitySmile a Stratos. A aby to nebylo málo

Volha jako elektromobil? V roce 1983 jezdila jako

Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen DPP) zahájil na konci měsíce srpna 2017 výstavbu trolejového vedení v Prosecké ulici. Po dokončení bude dráha sloužit pro testování elektrobusů s dynamickým dobíjením. Je to další etapa na cestě k ekologičtější MHD v hlavním městě..