Home

Cizí slova pracovní list

Cizí slova hravě - Digitální učební materiály RV

 1. Klíčová slova: cizí slovo, synonymum, podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 227,64 k
 2. Spisovně vyslovuje česká a běžné užívaná cizí slova. Speciální vzdělávací potřeby: - Klíčová slova: Slova přejatá, skloňování, SSČ, oprava chybného textu Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k učení, k řešení problémů Druh učebního materiálu: Pracovní list Druh interaktivity: Aktivit
 3. Vybarvená podstatná jména Pracovní list, ve kterém žáci rozlišují podstatná jména a slovesa a vybarvují je podle pokynů. Kontrolou je vzniklé slovo. Kontrolou je vzniklé slovo. Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Pracovní list.doc Řešení.doc GROSSOVÁ, Alena
 4. Cizí vlastní jména. www.dumy.cz. [online]. 18.2.2013, [cit. 13.7.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/59392-cizi-vlastni-jmena>. Anotace: Pracovní list pro žáky 8. ročníku slouží k procvičování skloňování cizích vlastních jmen a k přípravě na písemnou práci. Klíčová slova
 5. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
 6. PRACOVNÍ LIST - SKLOŇOVÁNÍ PŘEJATÝCH JMEN VLASTNÍCH - řešení 1. Cizí jména v závorce užij ve správném tvaru: Jedním z nejznámějších románů (Lev Nikolajevič Tolstoj) Lva Nikolajeviče Tolstého je Vojna a mír. V matematice jsme se učili (Pythagoras)Pythagorovu větu
 7. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Přejatá slova, neologismy Cizí slova Doporučit známém

Přejatá slova - pracovní list (část 1) konstatování datum princ krám vágní eventuální škola model diktát tabule beton křída tiket kimono cypřiš exaktní hit papír kinetický cyni Vytištěný pracovní list dostanou žáci k vyplnění. DOPLŇTE NÁLEŽITÉ TVARY SLOV Oblasti s (přímořské klima) netrp Cizí slova Doporučit známému. Id: D2591 Autor Pracovní listy Bohumil Hrabal. Portréty osobností Edgar Allan Poe. Portréty osobností Edgar Allan Poe. Karty osobností Erich Maria Remarque. Portréty osobností Erich Maria Remarque. Karty osobností.

CJL - Psaní přejatých slov, zkratek a značek Pracovní list 6 Slova přejatá - jsou slova přejatá z cizích jazyků. Slova přejatá se používají: není-li pro ně česká náhrada, v odborných pracích, v situacích, kdy je potřeba mezinárodního termínu. Přejímání slo Žákům poněkud komplikuje řešení zařazení přejatých slov, která dnes již působí jako slova českého původu (škola, křída). Práce ve dvojici, popř. ve skupině s pracovním listem (viz příloha Přejatá slova, pracovní list, část 1, úkol 1 ). Vyhledávání původu přejatých slov, jejichž cizost dnes už nevnímáme, ve SSČ PRACOVNÍ LIST 16 ZÁBAVNÁ ČEŠTINA - KVÍZ 1) Uspořádej správně písmena a dostaneš názvy povolání: CIZÍ DEN TŘI ESA ALÍ MIŘ TŘI KODO PROČ DAVAI 2) Hledej dívčí jména ukrytá ve větách: a) Král Jan a jeho družina zůstali na hradě. b) Dobrá rada nad zlato Pracovní list Doporučená literatura: Stručná mluvnice česká, Slovník spisovné češtiny 1. Vyhledejte v textu podstatná jména a určete u nich mluvnické kategorie. Strojní kování ulehčuje namáhavou ruční práci, zrychluje a zproduktivňuje výrobu malých a středně velkých výkovků a umožňuje výrobu těžkýc

Tematický okruh : Cizí slova Očekávaný výstup : Procvičování významu slov Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnut cizí jazyk. Tematický okruh: řečové dovednosti. Očekávaný výstup: píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. Speciální vzdělávací potřeby:-žádné - Klíčová . slova: food, drink. Druh učebního materiálu: pracovní list. Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání

Český jazyk 2

Téma - klíčová slova Opylení a oplození - pracovní list . Anotace OPYLENÍ A OPLOZENÍ - pracovní list 1. Vysvětli pojem opylení rostlin 2. Vysvětli pojem oplození rostlin Pylová zrna jsou přenesena na bliznu cizí (jiné) rostliny. Rostlina je tak opylena pylem jiné rostliny Pracovní list pro žáky (č. 2) ÚKOL Č. 1: SPOJ SPRÁVNÝ ZAČÁTEK A KONEC PŘÍSLOVÍ O PENĚZÍCH: A) Bohatni z vlastního políčka, 1) a potkáš ho pětkrát za den. B) Nejlepší věci v životě 2) než přicházejí. C) Pozdní je šetrnost, 3) jsou zdarma. D) Peníze jsou jako sníh, 4) ne jim sloužit Stěžejní část příspěvku tvoří popis aktivit, při nichž lze přiložené pracovní karty využít. V příloze každého příspěvku můžete nalézt 10 pracovních karet a citační list. Pracovní karty mají jednotné zpracování. Karta je vždy vytvořena pro jedno slovo (např. tabule). Pro usnadnění tisku a kopírování každá karta obsahuje text ze dvou stran a je v černobílém provedení 27 Kč vč. DPH. 27.00 Kč. Soubor obsahuje 8 pracovních listů k přepisu (2 x mě, 2x pě, 2x bě, 2x vě) + 64 kartiček se slovy. Námět k využití: 1. Samostatná práce - přepis s pohybem. Kartičky se slovy rozmístíme po třídě . Dítě dostane (vybere si) pracovní list, barevně vyznačí slabiku v nadpisu Přejatá slova - pracovní list (část 1) konstatování datum škola křída tiket princ model kimono diktát cypřiš krám vágní tabule exaktní eventuální beton hit papír kinetický cynik hierarchie 1. exil praxe dražba árie Řada přejatých slov se dostala do češtiny už dávno a zdomácněla

start [ZŠ Dobrá

PRACOVNÍ LISTY PRACOVNÍ LIST č. 19 KE CVIČENÍ: Autoplastický obraz nemoci Zamyslete se nad okolnostmi, za kterých nemoc vznikla a probíhá: 1. Kdo zavinil onemocnění (vlastní vinou, cizí osoba)? 2. Jaké je prostředí nemocnice, ústavu nebo léčebny? 3. Jaké mohou nastat nejistoty, problémy v rodině, finanční starosti Skloňování přejatých slov. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti

Cizí slova hravě - Školáci

 1. Čarodějnické pracovní listy. Soubor obsahuje 15 stran s čarodějnickou tematikou plných aktivit. V aktivitách najdete rozklad slov na slabiky, grafomotorický pracovní list, listy na rozvoj zrakového vnímání, předmatematických představ a jemné motoriky. Veškeré obrázky v souboru jsou autorské od DomArt
 2. Když se totiž objevila televize, nelíbilo se některým lidem, že je to cizí slovo, a snažili se ten vynález pojmenovat česky. Podle slova rozhlas utvořili mechanicky slovo rozvid. Neujalo se, ale neujala se ani další navrhovaná slova, jak v jedné práci prozradil doc. Fr. Daneš: přezřetna, vidětín, dokonce vidívás a unásdoma
 3. Pracovní sešit - Slovní druhy slouží jako pomocník pro žáky 3. - 5. ročníku základní školy a jejich pedagogům, nebo k domácí přípravě a opakování učebního celku z českého jazyka. Pracovní sešit je zpracovaný zábavnou formou (osmisměrky, zábavné úkoly, doplňování chybějících výrazů apod.) Sešit obsahuje i klíč správného řešení, aby si každý žák mohl zároveň svojí práci zkontrolovat
 4. Klíčová slova: injekční stříkačka, nenechat se zlákat, vymluvit se, bezpečí, opuštěné místo, cizí lidé, odmítnutí, Druh učebního materiálu: pracovní list Cílová skupina: žák Typická věková skupina: 7-8 let Použité zdroje: klipar
 5. Významný vliv na zdraví pracovníků, pracovní pohodu a výkonnost mají také mikroklimatické neboli tepelné podmínky. Tepelný stav pracovního prostředí není určen jen teplotou vzduchu, nýbrž dalšími důležitými faktory, a to vlhkostí vzduchu, rychlostí proudění vzduchu a teplotou okolních ploch a předmětů
 6. Všechny faktory pracovního prostředí mají vliv na zdraví a psychologický dopad na psychiku, na pohodu a pracovní výkon osobnosti.Jsou to nejen materiální podmínky, např. prostor, architektonické řešení pracovních prostor, urbanistické řešení komplexu provozních budov, estetická úroveň řešení pracovních interiérů a exteriérů, stav technického rozvoje.
 7. o Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_16_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál obsahuje pracovní list s kvadro
Matematika - pracovní list

Klíčová slova - odborné výrazy - termíny, cizí a české názvy. Druh učebního materiálu - pracovní list. Druh interaktivity - aktivita. Cílová skupina - žák. Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání - druhý stupeň . Typická věková skupina-12 - 15 let. Celková velikost - 235 kB ODBORNÉ VÝRAZY. Synonyma, antonyma pracovní list Pro cizí slova najděte vhodný český protějšek: materiál- provizorní- leasing- specifický- prognóza- protekce- interview- rezoluce- biograf- epizoda- VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.01 3. Synonyma rozdělte do příslušných políček. Palác, vila, barák, domeček, dům, barabizna, zřícenina

Pracovní list k procvičování ukazovacích zájmen. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Vy_22_Inovace_modal verbs.24: 8.-9. Žák se naučí tvary užívat tvary modálních sloves ve větách. Pracovní list k procvičování modálních sloves. Žák řeší uvedená cvičení Pracovní list je zaměřen na pochopení definice rodiny, jejího významu a vzniku, včetně jejích funkcí. Na sebeuvědomění a sebepoznání jsou zaměřeny úkoly týkající se doplnění členů vlastní základní a široké rodiny, doplnění rolí k jednotlivým členům rodiny i poslední výtvarný úkol Pracovní list z českého jazyka pro 2. třídu 1. Podtrhni ve větách dě, tě, ně. Děti si hrají se štěňaty. Někdo udělal na dvoře sněhuláka. V neděli přijde na návštěvu dědeček. Už se na něho těším. 2. Které písmeno v závorce je správné do věty, věty přepiš. Jmenuji se (n,N)atálka (p,P)avlová Pracovní list - v 1. cvičení máme za úkol podtrhat barevně slovní druhy, ve 2. cvičení se tvoří z přídavných jmen příslovce a naopak, ve 3. cvičení tvoříme slova opačného významu a určujeme slovní druh (přídavná jména, příslovce). Materiál obsahuje i klíč - výsledky Pracovní list - 6. ročník 1. 6. 2020 ŘEŠENÍ 1. Doplňte vynechaná písmena. Z vysokého rákosí vyletěly divoké husy. Pepík a Zbyněk pouštěli draky. Z mlhy vyčnívaly jen kostelní věže. Nad potokem se skláněly vrby a olše. Ve větvích stromu seděli kosi a krásně zpívali. Nákladní automobily svážely z polí obilí

Praha - pracovní list

K nácviku čtení s porozuměním je potřeba přistupovat trpělivě a v postupných krocích (slovo, krátká věta, krátký článek). Cvičebnice Čtení s porozuměním učí školáky formou pestrých cvičení zaměřit pozornost a naučit se číst s porozuměním. Současně cvičebnice posilují rozvoj slovní zásoby, která je mnohdy příčinou neporozumění textu. V první. z let 2011-2015 (2019) a Česky s vlaštovkou 1. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk - pracovní listy pro výuku dětí i dospělých (2019). Všechny příručky jsou volně dostupné na webu AUČCJ. V roce 2020 se cílem AUČCJ stala tvorba druhého dílu souboru pracovních listů s metodickým návodem Česky s vlaštovkou 2 VY_32_INOVACE_048. 1. Roztřiď slova podle pravidel (tvrdá, měkká, přivlastňovací). 2. Dopiš do tabulky chybějící výrazy. 3. Uvedená spojení převeď do množného čísla a napiš je. modrooký vnuk ->. chytrý pes ->

DUMY.CZ Materiál Cizí vlastní jmén

Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů. Odvodí pravděpodobný význam nových slov kontextu textu. Pracovní list slouží ke kontrole porozumění a tvoření jednoduchých odpovědí. Žák porozumí obsahu jednoduchého textu Téma: Slova přejatá, pravopis, výslovnost Pracovní list str. 13 - vypracovat Pracovní list str. 14/cv. 5 - spojte, co k sobě patří Pracovní list str. 14/cv. 6 - vyhledejte na webu (nebo ve slovníku) Pracovní list str. 14/cv. 7 - napište význam těchto slov do školního sešitu, slovníkové heslo nesestavujt Sloh: pracovní list; 19 4. Učitel žákům rozdá pracovní list s osmisměrkou. Po ukončení práce (žáci nalezli slova Europass, životopis, do-datek, brigáda, stáž, Evropa, mobilita) pracujeme s pojmem ŽIVOTOPIS. Společný záznam myšlenek na tabuli/ flipchart. 5. Dalším krokem je debata žáků ve dvojici

DUMY.CZ Materiál Slovní zásoba - cizí slova - česká synonym

 1. Pracovní list - 5. ročník Slova jednoznačná a mnohoznačná, slova nadřazená a podřazená 1) Napiš slova podřazená k danému slovu nadřazenému: a) Pohádkové bytosti b) Mléčné výrobky 2) Napiš slovo nadřazené k daným slovům podřazeným: a) _____ mrkev zelí rajče pažitka b) ____
 2. jeden číslovaný pracovní list, jehožčíslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních; jedno V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova cizí jazyk vkládají slova , který je ve škole vyučován,. 21. V § 11 odst. 1 se slovo zkoušek nahrazuje slovy didaktických testůa písemných prací
 3. Matematika 6. třída pracovní list 10. 04.docx (13.01 kB) Matematika 6. třída pracovní list 13. 04.docx (12.93 kB) Matematika 6. třída pracovní list 16. 04.docx (13.18 kB) Matematika 6. třída pracovní list 20. 04.docx (12.98 kB) Matematika 6. třída písemná práce 23. 04.docx (13.94 kB
 4. Pracovní list č. 3 - KOMUNIKACE jméno : Odpovědi jste slyšeli několikrát! Odpovídejte konstruktivně, jasně a stručně. Neopisujte kraviny, kterým nerozumíte! Pokud používáte odborné názvy a cizí slova - víte, co znamenají! Budu se ptá

 1. Každý pracovní list je charakterizován klíčovými slovy. Podle těchto klíčových slov byl také sestaven rejstřík, který dovoluje vybírat si pracovní listy i podle jiného systému, než je vzdělávací program. Komu je určena Čítanka byla vypracována podle osobních zkušeností autora se studenty vyššího gymnázia
 2. Cizí jazyk. Anglický jazyk. Ruský jazyk. Odborná angličtina / Oborová angličtina. Německý jazyk. Výuka slov školních pomůcek pro žáky s LMP . časování nepravidelných sloves - pracovní list 1. pracovní list k procvičení látky
 3. Úvaha toho, kdo vnímá češtinu jako cizí jazyk: Vidím se pojí se 4. pádem, slovo pána je tedy ve 4. pádě, koncovka je -a, 1. pád je tedy asi pán, slovo končí na souhlásku, bude to tedy pravděpodobně mužský rod. Řešení toho, kdo vnímá češtinu jako cizí jazyk: Rod mužský, 4. pád
 4. Pracovní listy k procvičování stavby tělních tekutin. Pracovní list se vytiskne a žákům předloží k doplnění. Autor Mgr. Dita Látalová Vzdělávací oblast Člověk a zdraví, Člověk a příroda Očekávaný výstup Žák se naučí stavbu tělních tekutin. Ročník 5. - 9
 5. Tři slova jsou v textu nespisovná, podtrhni je červeně. DVOJNÍCI Kteří dva koníci jsou stejní? Hledej rozdíly! zlom_vnitrni_pracovni_sesit.indd 7 09.04.14 21:04 9ìW D çNR Yi D ]X U R Yi9ìW D çNR Yi S X U S X U R Yi9ìW D çNR Yi çO X W i9ìW D çNR Yi čH U Q
 6. Jejich vynálezci pozapomněli, že se sice nová slova stále tvoří, ale nikoliv náhodně, jakkoli, nýbrž podle pravidel obvyklých v českém jazyce. Původce nových slov většinou neznáme, slova vznikají v pracovní činnosti lidí, mezi nimi se šíří. Je to jako v pohádce: kde se vzalo, tu se vzalo - a nové slovo je tu
 7. maturita-slovni-zasoba-komunikace-a-jazykove-jevy. Pokud ano, máme pro vás dobrou zprávu. Čím širší slovní zásobou disponujete, tím lépe si odvodíte význam cizích slov. A protože čeština je jazyk živý a neustále se vyvíjí, některé jevy prostě ve zkoušce času neobstojí a vymizí. Třeba bez tolik obávaných.

Soubor 51 pracovních listů pro nápravu dyslexie, dysortografie, dysgrafie je určen dětem od druhé do páté třídy.. Obsahuje cvičení rozvíjející oblast sluchové analýzy a syntézy, jazykový cit, některá cvičení jsou zaměřena na rozvoj slovní zásoby a na nácvik základních gramatických jevů (tvrdé a měkké slabiky, znělé a neznělé souhlásky, vyjmenovaná slova. Pracovní sešit - Vyjmenovaná slova - slouží jako pomocník pro žáky 3. - 5. ročníku základní školy a jejich pedagogům, nebo k domácí přípravě a opakování učebního celku z českého jazyka. Pracovní sešit je zpracovaný zábavnou formou (osmisměrky, zábavné úkoly, doplňování chybějících výrazů apod. Vyjmenovaná slova po P Pracovní list CJL-DK 023 Sestavila: Mgr. Beáta Badáňová Doplň slova do křížovky a vyřeš tajenku. Doplň vybraná slova do vět ve správném tvaru. pyšný, pytlačit, pýr, odpykat, klopýtat • V babiččině zahradě nenajdete žádný _____ Synonyma, cizí slova-kvadromino Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_16_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál obsahuje pracovní list s kvadrominem, je třeba jej rozstříhat na jednotlivé čtverce Pracovní list slouží k procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov, která označují zeměpisné názvy - města, obce atd. Žáci hledají názvy v osmisměrce, řadí je podle abecedy, skládají přesmyčky a v závěru spojují pravdivé výroky. Nedílnou součástí materiálu je řešení úkolů

Cizí slova datakabinet

Na závěr můžete využít navržený pracovní list z první varianty, například jen jako omalovánku. Pro mladší děti. Jako motivaci můžete použít tu, která je uvedena pro předškoláky, zda děti znají nějaká cizí slova. Pro vysvětlení významu toho, co znamená amen, použijte příběh. Nebo začněte prohlížením. Žákům pošleme (nebo předem rozdáme) pracovní list 1. V něm nejprve vysvětlí (v případě méně pokročilejších přeloží) slova spojená s tématem: reuse, recycle, trash. Ve druhém cvičení se rozhodnou, které materiály lze třídit, a zároveň si zopakují slovíčka běžných věcí kolem nich Pracovní list- str. 83,84 - přečti a vypracuj Tiché a hlasité čtení, mimočítanková četba. VL Pracuj podle plánu. Online hodina 10:00 - 10:45 AJ www.proskoly.cz -Cizí jazyky Anglický jazyk Aktivity ve volném čase výběr obrázku dle slova - výběr slova dle obrázku - každý test si ud lej dvakrát ÚTERÝ 2. 3. 202 Jakmile budou k dispozici výsledky automatického dokončování, pomocí šipek nahoru a dolů je můžete zkontrolovat a stisknutím klávesy Enter vybrat První slova - Samolepky 4.5. Popis. Podrobnosti. Tento velice hezky zpracovaný pracovní sešit pro malé děti má u nás doma velký úspěch. Zabaví se celá rodina. V knížečce je spousta různých aktivit a mnoho obrázků na dokreslení. Také je zde... číst celé. Tento velice hezky zpracovaný pracovní sešit pro malé děti má.

Přejatá slova - RV

cizí jazyk a digitální technologie Začlenění digitálních technologií do vyučovacího předmětu Cizí jazyk poskytuje nové možnosti všem aktérům, tedy učitelům i žákům. Rozšiřují možnosti osvojení cizího jazyka a rozvíjení digitální gramotnosti prací s digitalizovanými daty různého typu (číselná, textová. Pracovní učebnice obsahuje 40 pracovních listů, které poslouží jako doplněk k rozvoji čtení genetickou metodou. Lze ji použít k jakékoli učebnici čtení touto metodou. ISBN 978-80-7489-003-1 EAN 9788074890031 Formát 210 x 297 Rok vydání 2014 Autoři Syrová Lenk Vyplňte 1. pracovní list Párových souhlásek - jedná se o stránku s PS b/p - úkol poslat na email nejdéle do neděle 18. 10. 2020 Měli byste ho mít u sebe, pokud ne - PL najdete dole v příloze; Vyjmenovaná slova - opakování. PS - str. 6-7 - doplnit vyjmenovaná slova - ti, kteří ještě nestihli všechn Cizí jazyk. Anglický jazyk. Odborná angličtina / Oborová angličtina. Německý jazyk. Francouzský jazyk. Další jazyky. Hra Egypt - vyjmenovaná slova 1. Pracovní list určený pro vyvození hlásky a písmene š, Š, nácvik čtení. Pracovní list k samostatné práci žáka 1. stupně základní školy. Jméno žáka: Zimní spánek. Video: Zimní spánek. Video doporučuji pustit opakovaně. 1. Odborníci ve videu rozdělují zimní spáče na pravé a nepravé. Napišt Ve videu se vyskytla dvě cizí slova. Co znamenají

Vybarvování květin (0-10)

11_Výtah_výklad_pracovní_list.doc .doc 305,75 kB 0× 12_Administrativní_styl_pracovní_list.doc .doc 296,73 kB 0× 13_Spisovný_jazyk_slova_přejatá_cizí_vlastní_jména_pracovní_list.doc .doc 303,88 kB 0× 14_Slohový_postup_úvaha_pracovní_list.doc .do Pracovní list - výchova k občanství 6. r. očník. Škola - základ života. Napiš krátkou myšlenku o tom, proč je důležité chodit do školy. Seřaď (očísluj) jednotlivé typy škol od 1 do 5 od nejlehčí po nejtěžší. Na jednom čísle může být i více typů škol. Nahraď cizí slova českými Cizí jazyk Tematická oblast: Pracovní list 12. lekci Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: - překlad - odpovědi na otázky - výběr slov, překlad - napsat věci, které se žákovi líbí, nelíbí, kolik jich má, odkud jsou Klíčová slova: Spojování, doplňování, překlad. CIZÍ PŘÍJMENÍ zakončená na samohlásku -E, která se vyslovuje Goethe, Heine, Nietzsche mívají tvary podle vzoru pán nebo soudce, novější tvary podle zakončení tvarů zájmen 2. pád Goetha/Goetheho 3. pád Goethovi/Goethemu 4. pád Goetha/Goetheho 5. pád Goethe! 6. pád Goethovi 7. pád Goethe Pracovní listy pro skupinové a kooperativní učení pro 1.stupeň ZŠ. Jdi na obsah Jdi Některé skupinové práce jsou obohaceny i o cizí jazyky - angličtinu, francouzštinu a němčinu, děti si při plnění úkolů vyberou pouze ten cizí jazyk, kterému se učí. hledají slova, která do něj nepatří, doplňují do textu.

Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá. Pracovní list (X.) Byla v Rakousku po roce 1851 dodržována svoboda slova? _____ Vysvětli, jak rozumíš slovům: NEOABSOLUTISTICKÝ Poté uprav následující text: V únoru 1861 byla přijata ústava. Podle ní měla být monarchie řízena rakouskou/cizí vládou. Proti tomuto zřízení se postavili Maďaři/Italové, chtěli. pracovní list postupně po jednotlivých úkolech s nimi. Cíle: - čtenář odlišuje doslovný a přenesený význam slov a slovních spojení - čtenář si všímá, jak perspektiva vypravěče ovlivňuje způsob, jakým jsou popsány události Úvo Aktivní slovní zásoba: otec, matka, syn, dcera. ♦ Zaměřeno: na znalost členů rodiny. z gramatiky na podstatná jména a přivlastňovací zájmeno MY. AJ-06-B-02. Aktivní slovní zásoba: dědeček, babička, vnuk, vnučka. ♦ Zaměřeno: na znalost členů rodiny. z gramatiky na podstatná jména a přivlastňovací zájmeno MY Metodické poznámky: Pracovní list je možné využít k samostatné práci, práci 11. Najděte cizí vlastní jméno. Po úvodní symfonii byla dlouhá pauza, při níž všichni hudebníci zůstali na svém 7. Od kořene slova hudebníci utvořte dvě slova příbuzná. 8

Cizí jazyky a Internet KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, slovník, překladač, nástroj CAT, strojový překlad Pracovní listy jsou rozšířením materiálů dostupných na www.jaknainternet.cz. V případě nápadů či komentářů pište prosím na e-mail akademie@nic.cz Váš pracovní list. Tento pracovní list vám pomůže: uvědomit si, jak jste na tom s angličtinou Cizí jazyk se naučíte jedině mluvením. Poslouchejte nahrávky s rodilými mluvčími a napodobujte je. 6 h 37 min mluveného slova Klíčová slova Čeština jako cizí jazyk, výuka češtiny jako cizího jazyka, žák mladšího školního věku, Grundschule, Sasko, pracovní listy . 8 Obsah Pracovní list k tématu: ZIMA. Cizí slova pro maturanty - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Happy House 2 (New Edition) Pracovní sešit + Online

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř ě

Druh učebního materiálu: pracovní list Klíčová slova: Česká republika, Praha, Vltava, čeština Německo, Berlín, němčina, Polsko, Varšava, polština, Slovensko, Který cizí jazyk se učíš? _____ 9) Poznáš, z kterého jazyka jsou tato slova a co znamenají?. 9. 1. 2021. Učíme se společně v 5. ročníku ZŠ- pracovní listy. Mají dva díly, ve kterých se prolíná učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Děti si při nich prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají i své dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností. Některé. PRACOVNÍ LIST Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů - klíová slova výňatku: vlastní jména Truffaldino, Florindo, Beatrice, Azzore; sluha, můj - tvůj, rošťák a šibeničník, slouží dvěma pánům, opona Fráze, jazykové struktury (viz pomocný text 1a - 3k, otázky a odpovdi. Vyjmenovaná slova hravě pracovní list

Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 1Geometrické tvary - pracovní list, vybarvování

2. Najdi na internetu nebo ve slovníku význam slova legenda. Vysvětli. 3. Vypiš z úvodního textu cizí slova (5) a vysvětli jejich význam (použij slovník, internet). 4. Zapátrej ve svém okolí a zjisti, jaké zvyky se v minulosti v období Velikonoc a v době předvelikonoční dodržovaly. KRÁSNÉ VELIKONOCE!! u správných odpovèdí získáš cizí slovo, které ozna¿uje düležitý komunika¿ní prostredek mravencü. Najdi ve slovníku cizích slov nebo na internetu, jaký je význam tohoto slova, a napiš ho do tajenky. Véta Mravenci se na jaYe Casto opalují na slunídku. b) Mravendí télo je tmavé, hnédé, a proto se rychle zahYeje NMECKÝ JAZYK (další cizí jazyk) Nižší stupeň osmiletého cyklu (prima až kvarta) podle zvláštních pracovních listů. V rámci možností se využívá práce v homogenních skupinách, ve antonyma, synonyma, slovo v kontextu a odhadnutí významu, internacionalismy, ca 500 lexikálních jednotek zákl Pracovní materiál č. 1 Pracovní materiál č. 2. Vzpomínku Hany Fousové naleznete zde nebo na youtube kanálu projektu Naši nebo cizí?. Pracovní materiál č. 3 Příběh Hany Fousové. Hana Fousová se narodila roku 1934 do tzv. smíšeného manželství - matka byla označena jako Židovka, otec nikoliv

Vzdělávací předmět: Německý jazyk - další cizí jazyk Tematická oblast: Cizí jazyk - německý jazyk Autor: Mgr. Marie Kudrnová : Žák si procvičí slovní zásobu tematického okruhu Schulsachen (školní potřeby), rod podstatných jmen, určitý člen - der, die, das Pracovní list: 1. čím se obojživelníci liší od ryb? Porovnej podle uvedených znaků a odpovědi napiš do tabulky: ZNAK RYBY OBOJŽIVELNÍCI pohyb kůže dýchání srdce vývin 2. Doplň v textu chybějící slova VÝZVA: Vymyslet veselý příběh z venku nalezených klíčových slov. CO BUDEME POTŘEBOVAT: prostor pro hledání, slova ke schování, chuť hledat a vymýšlet příběhy, papír a tužku 1. HLEDÁNÍ SLOV V domluveném okolí poschováváme kartičky se slovy. Můžeme si vybrat jakákoliv vyjmenovaná slova, ale pro tuto hru se hodí využít slova z levého sloupce tabulky, kterou.

Klíčová slova: Význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, citově zabarvená, synonyma, antonyma. Druh učebního materiálu: pracovní list Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Ehrenbergerová, pedagog ZŠ Líšnice. Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pr Cizí jazyk. Cíl hodiny. spojují anglické výrazy s českými ekvivalenty a doplňují slova do fiktivního rozhovoru v obchodě s obuví. Věková skupina. Metodika a pracovní list jsou součástí výukového materiálu. zpět do databáze výukových objektů.

Skladba slova; diktáty; Cizí slova a jména; Koncovky; Slovní druhy; Podstatná jména; Přídavná jména; Vyjmenovaná slova; Slovní zásoba; Interaktivní tabule; Příklady podle tříd 1. třída; 2. třída; 3. třída; Čeština - Vyjmenovaná slova - Doplň i/í/y/ý souhrn . start . Doplň i/í/y/ý souhrnné cvičení Tvé. Specifické poruchy učení. Oblast testů Specifické poruchy učení je ucelený soubor rozšiřujících materiálů pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení, který je možné využít také k předcházení vzniku těchto poruch. V žádném případě se však nejedná o materiály diagnostické. Testy jsou rozděleny do 6. Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování? a to především v grafické podobě slova. Chyby v gramatice, jak už bylo zmíněno výše, se na dané jazykové úrovni A1 předpokládají. Třetí skupina má pracovní list s celým textem a některá slova jsou ve dvou podobách, žáci zatrhávají tu.

(např.: doplníš slovo . voda (2) - do tajenky napíšeš . o (druhé písmeno ve slově)) Pracovní list a tajenku mně pošlete na mail ke kontrole. Cizí název pomůcky pro určování vodorovné polohy je: (2) Přístroj pro měření tlaku plynu v uzavřené nádobě je: (3, 7) Základní společná vlastnost kapalin a plynů je: (2 Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META o.p.s. (2018) - možnost koupě. Soubor materiálů vhodný od 7. ročníku ZŠ. Učebnice, pracovní sešit a mobilní aplikace zahrnuje mimo procvičování čtyř dovedností, úvod do českých reálií. Širší výčet literatury (rozbalíte kliknutím) 1. stupeň ZŠ pracovních listů v různých podmínkách. Poukazujeme rovněţ na klady i zápory předloţených výukových materiálů. Praktická þást práce představuje výsledky dvou dotazníkových šetření, která byla zaměřena na problematiku původu slov a na srozumitelnost cizích slov z pohledu mluvího

Cizí jazyky pro život slova uhodnuta, mají skupiny za úkol tipnout nadřazené slovo. Slova ke kreslení: dýchání, list, koruna, semeno, kořen, větev (nadřazené slovo je STROM) každý dostane pracovní list, na kterém je obrázek stromů. Každý žák dostane o Význam slov - pracovní listy Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace Význam slov - pracovní listy pro žáky od III. ročníku Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace Slova citově zabarvená spalo Jan Marie bota Slunce pes děda pít oko ruce ústa tužka dům peřina mluvit mráz plot liška. VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - PRACOVNÍ LIST 1 1. Doplň y/ý do slov v tabulce a třikrát ho opiš: 2. Podle taháku na vyjmenovaná slova nebo podle učebnice doplň chybějící vyjmenovaná slova po L. 3. Rozlušti vyjmenovaná slova po L a napiš je na řádek níže Pracovní list - Unit 5: Čísla 1-10 (skládání slov).pdf: Pro zpřístupnění se přihlaste: Pracovní list - Unit 5: Telefonní čísla.pdf: Pro zpřístupnění se přihlaste: Pracovní list - Unit 10: Slovní zásoba.pdf: Pro zpřístupnění se přihlaste: Pracovní list - Unit 11 Jeho, její.pdf: Pro zpřístupnění se přihlast

Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečník

10. 2020 - 21. 10. 2020 - opakujeme a procvičujeme učivo Slovní zásoba - obohacování slovní zásoby, pracovní list (přepis kopie), zkontrolujte ŘEŠENÍ. 23. 10. 2020 - opakujeme a procvičujeme učivo slovní zásoba a pravopis: vyjmenovaná slova, pracovní list A, B (pracovní listy najdete i v MTeams), řešení. 3 3 Anotace: Práce předkládá především sadu pomocných výukových materiálů týkajících se Jana Husa. Materiály tvoří pracovní listy, se kterými mohou žáci pracovat pod vedením uþitele Sahá tedy pracovní mluva, zejména technických oborů, k témuž způsobu vyjádření a vytváří podle cizího vzoru ze slov vzniklých zkrácením, na př. auto, foto, moto atd., první členy nově tvořených slov složených. Jejich druhou částí však již nejsou slova cizí nebo mezinárodní, nýbrž slova domácí, na př Pracovní listy - čtení. -Tyto pracovní listy vznikají průběžně a jsou používány při výuce čtení. U některých PL je na úvod procvičování písmen a slabik, u jiných slabiky a slova nebo slovní spojení. Někde jsou už zrovna celé věty. - Při práci s PL si žáci procvičují techniku čtení a také porozumění textu Pracovní list Pracovní list je určen především k podpoře výuky žáků na II. stupni základních škol. Materiál obsahuje pracovní list pro žáka a rovněž pracovní list pro pedagoga (se správným řešením). Doporučujeme pracovní list žákům vytisknout. Pracovní list - 1. čás

Bě, pě, vě, mě - pracovní listy k přepisu + kartičky se

Mlýn. Příbuzná slova: mlynář, mlýnice. Mlynář vyšel z mlýna a vyprášil si zamoučenou čepici. Blýskat se. Příbuzná slova: zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se. V poledne se zatáhlo a za chvíli se začalo i blýskat VYJMENOVANÁ SLOVA PO L - PRACOVNÍ LIST 1 1. Doplň y/ý do slov v tabulce a třikrát ho. Pravopisné křižovatky - Přídavná jména vychází v edici Zatracená čeština. Přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení pravopisu i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova s následným procvičením a zafixováním postupů. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou. Učitel může slova uvedená na lícu pracovních listů využít i jako banku slov, která obsahují daná problematická písmena, k jiným hrám a soutěžím, než konkrétně uvádíme. DŮLEŽITÉ: Barevné TECÍ FÓLIE můžeme použít v učebnicích v jakémkoliv předmětu, které se v dané tříd www.zsmalonty.c Pracovní listy Čtení pro mne jsou určeny k nácviku. naše cena 74 Kč. Čtení, psaní, malování - soubor 1.-4. dí

Písmenkové hádanky

Přejatá slova - pracovní list (část 1) konstatování datum

český jazyk a literatura ústní zkouška zadávána formou tzv. pracovních listů. Pracovní list, resp. zadání zkoušky, je jednoznačně určen názvem literárního díla ze školního seznamu literárních děl, který odevzdá do 31. 3. 2021 písemná práce - žák si vybere ze 4 témat, které připraví škola a vypracuj Český jazyk 2 pro SŠ - pracovní sešit. Nový pracovní sešit Vám chce nabídnout nejen moderní a atraktivní vzhled, ale především ukázky textů z různých oborů i období, srozumitelné výklady a podněty k přemýšlení o tom, jaká vlastně čeština je. Celkem 64 stran obsahu pro 2. ročník SŠ je rozděleno na 2 hlavní.