Home

Vznik ČSR referát

První stránky - Referáty - vznik ČS

Vznik ČSR a utváření našich hranic hospodářská a politická situace u nás - negativní vztah k Rakousku , nechuť Čechů bojovat za Rakousko a proti Slovanům-prosrbská hesla na vagonech , trojbarevne stužky a prapory ( znak slovanství ), píseň Hej , Slované a červený šátečku kolem se toč , my jdeme na Srba , nevíme proč . - nedůvěra armádního velení k Čechům Vznik Československa 1918 V průběhu první světové války v Čechách vládla neobyčejně sklíčená atmosféra. Česká společnost nepřijala rakouský stát za svůj ani dříve, těžko to mohla udělat v době, kdy jí nabízel jen Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Československo vzniklo jako demokratický stát a tudíž muselo řešit národní otázku. Kromě Čechů a Slováků zde žilo velké množství Němců, Maďarů, Poláků a Ukrajinců. Předpokládalo se, že součástí státu se stanou i německé oblasti z Českých zemí. 29 VZNIK ČSR. 27. října 1918 Karel I. svolal korunní radu - zjistil to Vlastimil Husar a dal to vědět představiteli NVČsl a Rabínovi (věděli, že monarchie je na spadnutí a musí být připraveni na vyhlášení samostatné republiky) 28. října 1918 v Praze zprávy o tom, že se R-U chystá uzavřít příměří → oslavy. 18.

Vznik Československa 1918 - referát - Seminárky, referáty

  1. Vznik Československa - souvisí s vývojem od roku 1918 - Československá národní rada - sídlo v (Vznik ČSR - Mnichovská konference - stručné poznámky a základní data, Dějepis referát
  2. Vznik Československa - maturitní otázka z dějepisu (2) České země za 1. světové války, vznik ČSR; Země koruny české za 1. světové války; Vývoj Československa a zápas o demokracii - referát
  3. Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918 . Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému

Československo bylo parlamentní demokratickou republikou. První republika byla založena na ideji československého národa.Československou delegaci na pařížské mírové konferenci vedli Karel Kramář a ministr zahraničí Edvard Beneš.Konference schválila vznik Československé republiky, jejíž území zahrnovalo historické Země Koruny české a část dřívějšího území. Když začalo být ke konci války nasnadě, že Rakousko-Uhersko a Trojspolek nezvítězí, přiblížil se i vznik budoucího nezávislého československého státu. Když 28. října 1918 Rakousko poslalo do Prahy zprávu, že je ochotné přijmout podmínky příměří, lidé začali vítat svobodu. Slavící davy už nešlo zastavit Najdete tu referáty, výpisky, ale i jiné věci !!! Československo: Vznik Československa po 1. světové válce hranice nově vzniklých států (červeně) a tehdy právě zaniklého Rakouska-Uherska (šedě, pokud rozdílné od nových

Prezentace se nedá využít k výkladu. Je určena ke školnímu či domácímu procvičování a upevňování již probraného učiva samotnými žáky. Může posloužit i jako sumář faktů před školní písemkou. V procesu učení podává žákům zpětnou vazbu. Ve škole je nejvhodnější pracovat s prezentací v učebně vybavené počítači - každý žák si prezentaci. Výkladová prezentace o vzniku ČSR. TEST: 1. ťuknutím na barevné políčko se zjistí otázka. 2. u otázky jsou dvě možnosti, na správnou se opět ťukne. 28.10. STÁTNÍ SVÁTEK. VZNIK ČESKOSLOVENSKA. RAKOUSKO -UHERSKO. CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I. 1.SVĚTOVÁ VÁLKA Vznik Československa. Stručná výkladová prezentace pojednává o krystalizaci boje za samostatné Československo. Je založena na studii Rozpad rakousko-uherské monarchie a nové politické uspořádání středoevroého prostoru, jejímž autorem je doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc. Projekt Dějiny sousedů aneb vlastní cestou. Vznik ČSR Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Národní výbor Stál v čele domácího odboje Byl v kontaktu s Národní radou československou 14. 10. 1918 protestní akce proti vývozu potravin přerostla v generální stávku 16. 10 Dějepis - seminární práce, referáty vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c

Vznik Československa. První republika, což je dodnes označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody v roce 1938. První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem. ČESKOSLOVENSKO 50. LET, DESTALINIZACE - Květen 1953 -zrušen . příděl. systém, zvýšení cen a měnová reforma. V . červnu 1953 proběhly stávky proti vládě KSČ, byl uvolněn režim (zrušeny pracovní tábory, pomocně technické prapory). - Destalinizace ČSR probíhala velmi pomalu, v r. 1955 proběhla další vlna . násilné. Úvod » Vznik ČSR a vnitropolitická situace v letech 1918-1926-referát z politologie Ukázka z referátu Vznik ČSR a vnitropolitická situace v letech 1918-1926 Na podzim roku 1923 se konaly komunální volby, kde zvítězili Švehlovi agrárníci, jejichž politice a taktice obyvatelstvo přikývlo Anotace. ŠTĚPÁNEK, Matěj. Vznik Československa. Častolovice, 2017. Seminární práce na Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. 22 s. Tato práce se zaměřuje na okolnosti vzniku Československa a osobnosti s tím spojené. Klíčová slova: První světová válka, Československo, Tomáš Garrigue Masaryk Vznik čsr referát. Řád Bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky 6. 1 1 208 6. Festival světla Historický víkend stylu republiky, výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací, narození slavných Plzeňanů herce Miroslava Horníčka nebo fotografa Viléma Heckela, opera Prodaná nevěsta do.

Vznik Československa - dějepis

A bourali vesele to Rakousko zpuchřelé-- : (k historii našeho převratu 28.-30. října 1918) / Jaromír Malý V Praze : Pokroková revue Nové Čechy, 1929 -- 14, [II] s. -- cze Sign.: IV 1309 dějiny dvacátého století ; Československo ; vznik ; 191 Medzivojnové Československo: Ostatné 328 slov Československo po 1948: Referát 1 195 slov Vznik Československa 1918: Referát 726 slov Československo a Slovensko 1945-2002: Referát 1 235 slov Vznik Československa: Učebné poznámky 1 092 slo 5. Zahraničná politika prvej ČSR v rokoch 1918 - 1938 a jej osobnosti: 680 slov 6. Malá Dohoda, vznik, cieľ, dejiny: 605 slov 7. Ústava prvej ČSR: 708 slov 8. Vývin štátnych hraníc prvej ČSR: 813 slov 9. Problematika národnostných menšín v ČSR a na Slovensku 1918 - 1948: 1 006 slov 10

Zobrazit obrázky k referátu Vytisknout referát Vznik Československa 1918 V průběhu první světové války v Čechách vládla neobyčejně sklíčená atmosféra. Česká společnost nepřijala rakouský stát za svůj ani dříve, těžko to mohla udělat v době, kdy jí nabízel jen perspektivu války.. VZNIK ČESKOSLOVENSKA Státní symboly ČSR 1. Vlajka- po vyhlášení nezávislé Československé republiky roku 1918 vyvstal problém mít jako nezávislý stát vlajku, která by mohla stát reprezentovat ve světě. Zpočátku se používala dvojbarevná vlajka - bíločervená Vlády - v roce 1918 - 1919 vznikla vláda všenárodní koalice (K. Kramář)- agrárníci, sociální demokraté, socialisté, národní demokraté a lidovci. V letech 1919 - 1920 vznikla rudozelená koalice (V. Tusar, sociální demokraté a agrárníci). V letech 1922 - 1926 vládla opět všenárodní koalice (Ant. Švehla Vznik Československa 28.říjen 1918 Nástup Karla I. roku 1916 zemřel František Josef I. a nastoupil Karel I. začíná provádět změny (cíl: zachránit monarchii) zmírňuje se perzekuce (přehodnocovány tresty) - amnestie, snažil se uzavřít separátní mír došlo k obnově politického života, byla obnovena činnost Říšské rady - na přelomu let 1916/17 vzniká český svaz. Zajímavé hodnocení charakteru vzniku ČSR od členů Komunistického svazu mládeže. (převzato z webu KSM www.ksm.cz ) K výročí 100 let od vzniku Československé republiky uvádíme výňatek z publikace Karla Pomaizla ze 60. let Vznik ČSR 1918, kde hledá objektivní hodnocení vzniku ČSR z pohledu dějinného úkolu dělnické třídy. Polemizuje s tehdy se rozvíjejícím.

28. října 1918 večer Národní výbor vydal zákon o zřízení samostatného státu Československo a vše se stalo oficiálním. O dva dny později se podepsáním Martinské deklarace připojilo Slovensko, za rok se připojila také Podkarpatská Rus. Prvním prezidentem nového státu byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk a prvním. ČSR mezi válkami - vznik Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 28. 10. 2012 Datum pilotáže: 30. 10. 2012 Metodika: krokování využít k postupnému zápisu do sešitu; v bublinách jsou otázky pro žáky, vždy je uvedena i odpověď; k videu nutno připojení k internet Vznik Česko-Slovenska bol proces, ktorý viedol k vytvoreniu samostatného Česko-Slovenska. Česko-Slovensko bolo vyhlásené 28. októbra 1918 a jeho hranice boli vymedzené mierovými zmluvami a z nich vychádzajúcimi rozhodnutiami v rámci versailleského mierového systému

Vznik ČSR - Dějepisně

Životopis Jiřího Suchého Celý příspěvek | Rubrika: Referáty | Komentářů: 0 . vznik ČSR. 28. 10. 200 Vznik ČSR. Boj Slovákov a Čechov za národnú slobodu v 1. svetovej vojne. Vznik ČSR. Domáci a zahraničný odboj a jeho predstavitelia. Najvýznamnejšie dokumenty z tohto obdobia. Význam vzniku ČSR pre Slovákov a Čechov. Slovenský a český národ sa v systéme dualizmu a pod nemeckým mocenským tlakom ocitli vo veľmi ťažkom. Dej 3 Vznik ČSR Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí (7. března 1850 Hodonín - 14. září 1937 Lány) byl český pedagog, politik a filozof. Pro samostatný čs. stát získal i zahraniční politiky Nálézt další referáty... alespoň jedno ze zadaných slov všechna zadaná slova Politické procesy v ČSR 1948 - 1989 . Pronásledování a likvidace soukromého sektoru, Vznik disentu, Charta 77, Anticharta, Persekuce inteligence a kultury, Vyšetřovací metody StB, Zdroje informací.

Prezentace slouží k opakování a prohlubování znalostí z období vzniku Československa roku 1918 (pro 8. ročník). Vznik ČSR: Rozpad Habsburské monarchie - předpoklad vzniku ČSR - motivační cvičení; 1918 - Muži 28. října - poznávání významných osobností ČSR; Návrat otců ČSR do vlasti - opakovací cvičení s. SVĚTOVÁ VÁLKA 1914 - 1918 a vznik ČSR (334 slidů) náhled prezentace . 1. a 2. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA (207 slidů) náhled prezentace . ITÁLIE, NĚMECKO A ŠPANĚLSKO 1918 - 1939 . KŘESŤANSTVÍ v proměnách dvou tisícilet. Rozdělení Československa a vznik České republiky. 20. 12. 2012 13:51. Československo zaniklo a úderem půlnoci z 31. prosince 1992 na 1. leden 1993 vznikly dva nové státy. Česká republika a Slovenská republika. Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz. reklama Československo se brzy zařadilo k průmyslovým státům. Mezi nejvýznamější průmyslové podniky patřily obuvnické závody Tomáše Bati ve Zlíně . Československo vyváželo zboží za hranice , zájem byl o naše sklo, obuv, zbraně, textil, lokomotivy, turbíny nebo zemědělské stroje

Vznik a vývoj Evroé Unie až do podpisu Maastrichtských dohod-referát z politologie Vznik ČSR a vnitropolitická situace v letech 1918-1926-referát z politologie Ohniska politických, národnostních a náboženských konfliktů v mimoevroých oblastech - referáty z politologi Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Název: Vznik samostatného Československa Téma: Současnost a minulost v našem životě Co se naučím: Budu vědět, kdy a proč vzniklo samostatné Československo, a které osobnosti stály u jeho vzniku. Již od 19. století se objevovala myšlenka na vytvoření samostatného státu. Během 1. světové války s Československo - vznik. Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov na troskách Rakúsko - uhorskej monarchie v roku 1918 patrí nepochybne medzi najvýznamnejšie medzníky moderných slovenských, ale aj euróych dejín. Vytvorenie prvej ČSR však nemožno chápať výlučne ako dôsledok 1.svetovej vojny Vznik ČSR na pozadí 1. světové války: Referát 673 slov Společnost a kultura ČSR v období první republiky: Referát 1 458 slov Obnovení ČSR po Druhé světové válce: Referát 684 slov Povojnový vývoj ČSR do 50-tych rokov: Referát 1 072 slov ČSR pred 2. svetovou vojnou: Referát 1 273 slov ČSR po 1. svetovej vojne - Otázky a

Vznik Československa (95/111) Sobota 28. 10. 2017 na ČT :D. Nastavit připomenutí. Hledat všechna vysílání dílu / pořadu. Přehrát. 00:00:00 Vážení, vítejte na procházce českou historií. 00:00:04 Lepšího průvodce byste nenašli Vznik Československa. Československo vzniklo 28. října 1918 jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska. Patřilo k němu území Čech, Moravy, část Slezska, Slovensko a do roku 1939 i Podkarpatská Rus. Československo se k 1. lednu 1993 rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou republiku. Ke 100. výročí založení. Video - TGM a vznik ČSR (18:55) Opakování - Samostatné Československo - Ryšavá; Prezentace - Jak se žilo v první republice - Ryšavá; Video - Mnichov - DUČN; Prezentace - Republika se hroutí - Ryšavá; Druhá světová válka. Prezentace - Vyhlášení protektorátu - Ryšavá; Prezentace - Boj proti.

Vznik ČSR. Velikost taháku je 3 Kb - zazipovaný . Pro stáhnutí opište kód: Klíčová slova/náhled: vznik sr, zahra. odboj, beneš, štefanik, mafie, v roce 1915, komit, nar. rada sr, legie, 1918-1938-prvn rep, list. 1938-b ez. 1939-druh. rep, soc. d.agrrn st, lidovci, komu TIP: Použili jste i Vy tento tahák/referát..? Podělte. Prezentace - Občanská válka v USA v ptt . Prezentace-Klasicismus a roman tismus v ptt . Prezentace na Druhou světovou válku v ppt,pptx,pdf,doc,docx. Prezentace na Hospodářskou krizi v ppt,pptx,pdf,doc,docx . Prezentace na vznik ČSR v ppt, pptx, pdf, doc, docx Prezentace na svět po první světové válce v ppt pptx, pdf, doc,doc Očekávaný výstup: zhodnotí postavení ČSR v evroých souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí Vznik ČSR - procvičování.ppt. KAŠPAR, Michal. Vznik Československa - procvičování. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 09. 02. 2009, [cit. 2012-09-30]

Vznik ČSR - Mnichovská konference - stručné poznámky a

A bourali vesele to Rakousko zpuchřelé-- : (k historii našeho převratu 28.-30. října 1918) / Jaromír Malý V Praze : Pokroková revue Nové Čechy, 1929 -- 14, [II] s. -- cze Sign.: IV 1309 dějiny dvacátého století ; Československo ; vznik ; 191 Vznik ČSR.doc (34304) 8. Charakteristické rysy Československé demokracie.doc (36 kB) 9. Poválečná krize, komunismus, fašismus.doc (31232) 10. Poválečná obnova a nástup zlatých 20. let.doc (24064) Poválečné Československo do květnových voleb.doc (34816). 28. říjen 1918 - vznik ČSR •Jednání čs. zástupců (Vilém Pospíšil) s vedením RUB 6. listopad 1918 - filiálky Rakousko-uherské banky v českých zemích - přihlášení se k práci pro ČSR •Uznání existence národních států (národních výborů) - SHS, ČSR, Německé Rakousk Československo I. (1918 - 1939) Rakousko - Císařství (1806 - 1918) Svatá říše římská - Habsburská monarchie (1526 - 1804) 2018 - 10000 Kč Vznik Československa - proof: 2018 - Niue 25 NZD Stříbrná desetiuncová mince Vznik Československa - b.k Vznik ČSR ~ Dejepis - Referáty Zones v roku 1918 predchádzalo obdobie zahraničného odboja. Jeho vedúci predstaviteľ T.G.Masarik dosiahol dohodu medzi slovenskými a českými krajanskými organizáciami (Pitsburská dohoda), čo malo neskôr za následok vyhlásenie Československej samostatnosti 18.októbra 1918

ČSR garanci svých hranic a bylo jí přiřčeno území Hlučínska (s 285 km 2 a cca. 80 tisíci obyvateli), které doposud patřilo k Německu. Další pro ČSR důležitá mírová smlouva, tentokrát s Rakouskem, byla signována v Saint Germain-en-Laye 10. září 1919. Rakousko uznalo nezávislost ČSR a její hranic Prezentace + doporovodné audiovizuální materiály lze objednat jako balíček na dusek1@centrum.cz . 1918 a vznik ČSR (207 slidů) 1. a 2. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA ÚSTAVNÍ VÝVOJ V ČESKÝCH ZEMÍCH 1848 - 1992 (80 slidů) 2. SVĚTOVÁ VÁL Vznik ČSR (viz pracovní listy) Meziválečné období (1918-1938) Svět po první světové válce, 1918-1929. Den, kdy byla objevena Tutanchamonova hrobka. STREAM.CZ 2010. Den, kdy začal Pivní puč. STREAM.CZ 2016. ČSR - Zrození republiky, 1918-1920. Karel Kramář: Vzpomínky Karla Kramáře na počátky v české politice. DaS 11/2007 Motivační prezentace má za úkol seznámit žáka s vývojem světové politiky po druhé světové válce. Na základě uvedených historických faktů a pomocí dílčích úkolů a doprovodného obrazového materiálu žák vyvodí příčiny rozdělení světa na dva protichůdné bloky a vysvětlí pojem studená válka

Tomáš Garrique Masaryk. 7. 3. 1850 Hodonín - 14. 9. 1937 Lány. Československý politik, státník, filosof, sociolog. Po studiích filosofie v Liu a ve Vídni získal r. 1876 doktorát na vídeňské univerzitě. Mezi lety 1878 - 1882 působil na stejné univerzitě jako docent 10. 1918 - byla vydána Martinská deklarace, kterou se Slováci přihlásili k myšlence společného státu Čechů a Slováků VZNIK ČSR 28. října 1918 T.G.Masaryk - první čs. prezident velký státní znak ČSR MAPA ČSR Čechy Morava Slovensko Podkarpatská Rus Slezsko 14. 11. 1918 - byla schválena prozatímní ústava Konec 19. století - prezentace (.pdf) Vývoj na východě na přelomu 19. a 20. století - prezentace (.pdf) Ruské revoluce - prezentace (.pdf) Evropa po 1. světové válce - prezentace (.pdf) Velká hospodářská krize - prezentace (.pdf) Druhá československá republika - prezentace (.pdf) ČSR ve 30. letech 20. století - prezentace (.pdf

Vznik Československa Studijni-svet

Prezentace + doporovodné audiovizuální materiály lze objednat jako balíček na dusek1@centrum.cz . USA 1860 - 1914 USA v letech 1860 - 1914 (120 slidů) LIDSKÁ PRÁVA (160 slidů) GOTIKA (150 slidů) 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1914 - 1918 a vznik ČSR (207 slidů) 1. a 2. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA (207 slid Josef I. V jakém roce se Rakousko-Uhersko rozpadlo. 1917. 1918. 192 Vznik čsr referát stručně Problematika národnostných menšín v ČSR a na Slovensku 1918 - 1948: Referát 1 006 slov 10.. Rakousko-Uhersko se nezadriteln rozpadalo a ani csask manifest, kter o dva dny pozdji sliboval federativn uspodn monarchie, nemohl u lavinu zastavit.

První republika je označení pro Československo v období od jeho vzniku v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938; následující období až do okupace zbytku republiky se označuje jako druhá republika. Toto názvosloví bylo odvozeno od Francie, kde jsou republiky číslovány od Velké francouzské revoluce 1. 2 14. březen 1939 vznik Slovenského štátu ( se souhlasem Hitlera) 15. březen 1939 vznik Protektorátu Čechy a Morava. 18. březen 1939 Maďarsko okupuje Podkarpatskou Rus. Foto č.1: Hitler v okně Pražského hradu 16.3.1939. Foto č.2: Německá armáda přijíždí do Prah Dne 28. října 1918 bylo vyhlášeno samostatné Československo. Nový státní celek vznikl jako jeden z nástupnických států válkou poraženého Rakouska-Uherska. Jeho vznik je spojen nejen s prezidentem Masarykem, ale především s takzvanými Muži 28. října, kteří vyhlásili samostatnost Absolutně dokonalá knoha. Musím říct, že jsem si čtení neskutečně užila a mám radost, zr mám s dětmi přístup ke všem knihám z téhle edice, protože jsou prostě fakt vyborne. nejlepší věc na buzení lásky k historii Vznik České republiky - Historie Česka pro školák ; Vznik Československa - dějepis . 28. října - Den vzniku samostatného státu Československo. Česko - Wikipedi ; Historie České pošty - Česká pošt ; Vznik samostatného Československa - ČT edu - Česká televiz ; Vznik Československa 1918 - referát - Seminárky, referát

Vznik Československa - Wikipedi

Poválečný vývoj v čsr prezentace. Prezentace - Zpravodajství. Díky nové akvizici stoupla hodnota portfolia fondu NEMO na 1,3 miliardy. Nemovitostní fond NEMO koupil kancelářskou budovu v Modřanech v Praze, kde má své sídlo největší potravinářská společnost Nestlé a mezi nájemce patří i technologický koncern Siemens Britská vláda souhlasila s transferem německých. Dobrý den, jsem autorka 13 napsanych románů. Hledám vydavatelství kdo by měl zájem mé díla vydat. Můj poslední příběh má dvě části. Je založen na křesťanstv Vznik Československa. Ťaháky-referáty / História / Slovenské dejiny. ČSR znamenala pre Slovákov vybudovanie základných spoločenských, kultúrnych a školských ustanovizní, ktoré im na rozdiel od väčšiny národov Európy chýbali. Spoločná štátnosť Čechov a Slovákov preklenula tragické obdobie druhej svetovej vojny. A. Vznik ČSR. 01 Versailleský systém. 02 Čs. odboj. 03 Vyhlášení ČSR. 04 ČSR po r. 1918. B. Svět mezi válkami. 01 Politický systém ČSR. 02 Rudé a černé nebezpečí Žák, který odevzdá referát, MUS. Vznik Československé republik říjn 191a 8 byy 28l v. dějinác slovenh českéh­ o i RECENZE — REFERÁT — ZPRÁVY Y 183 Práce Jurije Křižk je pa formálno i obsahoví é stránce koncipován jak rozo ­a prava. To znamená ž, e v n dominují í úvah autory naad problémy, kter séi vytyčuje. revoluce na vznik ČSR

Vznik Československa: 14 dnů, které předcházely 28. říjnu 1918. V pondělí 28. října oslavíme 101 let od vzniku Československa. Bylo to přesně dva týdny před koncem první světové války a vznik ČSR po rozpadu habsburské monarchie byl vlastně jedním z nejdůležitějších výsledků konfliktu referáty poznámky aktivní účast v hodinách Referát rozpad Habsburské monarchie, vznik nových nástupnických států (ČSR, Maďarsko, Jugoslávie, Polsko ), zákaz spojení s Německem Svět po válce • 1919 vznik Německé republiky • 1922 vznik Sovětského svazu (+ vznik Litvy, Lotyšska a Estonska Vznik Československa Průvodní jevy: Čechy bohaté v rámci Rakouska - Uherska /čerpá z nich finance pro válku/ -> nedostatek jídla, financí, hlad, draho, zaveden přídělový systém, vojenská povinnost /18 - 50/, černý trh, na trůně František Josef I. /1848 - 1916/, zostření režimu, potlačeny občanské svobody /shromažďování, slova/, tresty smrti, tajná policie.

Dějiny Československa - Wikipedi

Druhá republika. Druhá republika je označení pro politický systém ČSR v období 1. října 1938 - 14. března 1939. Trvala tedy pouhých 167 dní. Následovala po první republice. Druhá republika byla výrazně menší a slabší než První republika referáty a taháky - dějepis. Úvod do studia historie, pomocné vědy historické a dějepisné členění lidského vývoje. Pravěk; paleolit a mezolit. Doba neolitická a eneolitická. Doba bronzová a železná, nástup éry římské. Starověk a despotické společnosti orientu, Mezopotámie. Období akkadské a starobabylónské v. Referáty Úvod » Referáty » Státní svátky. Státní svátky. 31. 12. 2008. Státní svátky 1950 - V ČSR byli ze svých funkcí odvoláni Gustáv Husák (předseda Sboru pověřenců) a Ladislav Novomesk 1.května-Vznik svátku práce

Den, kdy vzniklo Československo (28

Vznik Československa a jeho charakter - pracovní list. Anotace: Pracovní list byl vytvořen jako doplnění prezentace Vznik Československa a jeho charakter . Je určen žákům k zopakování a procvičení probraného učiva a k procvičení čtenářských dovedností. Obsahuje úkoly k tématu. Může nahradit zápis do sešitu. Zdroje Referát zpracuj formou prezentace (Kdo nemá doma PowerPoint (nebo jemu podobný program), může vytvořit práci ve škole, dačické knihovně nebo infocentru. 3.) Úvodní snímek - Název knihy, obrázek titulní strany, autor/ka s podobiznou. VZNIK ČSR 1918,.

VÝPISKY & REFERÁTY - Historie - Vznik samostatného

Procvičování - letopočty 20. století (osmičky) •Sametová revoluce 1918 •Vznik ČSR •Vznik Protektorátu •Vznik ČR •Osvobození •Mnichovský diktát •Okupace sovětských vojsk •Komunisté u moci 1938 1939 1945 1948 1968 1989 199 V dobách 1945 až 1993 se Československo vrátilo k původní vlajce. Ta nebyla v roce 1960 znehodnocena komunistickými znaky, jako se to stalo v mnoha zemích (např. Jugoslávie či Maďarsko). Po rozbití Československa se vlády obou zemí dohodly, že ani jedna z nich nepoužije původní vlajku ČSR.. Proto Česká republika na určitý čas užívala opět vlajku Českého.

Vznik Československa - procvičování - Digitální učební

Vznik ČSR. Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045. Národní výbor • Stál v čele domácího odboje • Byl v kontaktu s Národní radou československou • 14. 10. 1918 protestní akce proti vývozu potravin přerostla v generální stávku. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první! ${entry.author} ${entry.created Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Téma: Vývoj Československa a od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky Prezentace zachycující klíčové okamžiky ČSR od roku 1945 do roku 1948. Související materiály. Edvard Beneš. Vznik ČSR. Prezentace. 10. a) Jan Hus - význam a dílo; České království za vlády Václava IV. b) Druhá světová válka - průběh v letech 1941 - 1945 na západní a východní frontě v Evrop. ČSR do květnových voleb 1946 2. Život po válce 3. Odsun národnostních menšin a lidové soudy 4. Prohra československé demokracie 5. Kulturní a duchovní vývoj v letech 1945-1948 6. Komunistické Československo 7. Protikomunistický odboj 8. Pád mýtu o socialismu 9. Léta uvolnění 10. Pokus o nápravu systému v roce 1968 11. 02 Vyhlášení ČSR 27. říjen 1918 - rakouská vláda požádala Dohodu o příměří 28. října 1918 - Národní výbor vyhlásil samostatný stát a převzal moc v zemi. Převzal do svých rukou zásobování a bezpečnost v zemi