Home

H mat pracovní listy

Kopírovatelné předlohy H-ma

Aktuální kopírovatelné předlohy najdete na www.h-ucebnice.cz/predlohy.Materiály k vytištění související s jednotlivými učebnicemi/pracovními sešity: Kopírovatelné předlohy | H-mat Češtin Podporujeme H-mat, o.p.s. Koupí libovolných učebnic, příruček, sešitů a pomůcek přes tento eshop přispíváte na činnost H-mat, o.p.s., kterou založil prof. Hejný. Chcete-li podpořit rozvoj a šíření Hejného metody přímo, využijte službu Darujme.cz Učebnice, pracovní sešity a příručky pro 1. stupeň ZŠ H-mat, o.p.s. vydává od roku 2018 vlastní učebnice pro 1. stupeň prof. Hejného a kolektivu autorů z H-mat, o.p.s. Bližší informace (včetně podkladů pro tvorbu ŠVP a tamatického plánu včetně cílů formulovaných dle Bloomovy taxonomie)

Učebnice a pracovní sešity 1. a 2. díl prof. Hejného a kol. H-mat, o.p.s., 202 Vytvářejte pracovní listy, gradované testy a zjednodušte si práci se všemi učebnicemi H-mat, o.p.s. k Hejného metodě v matematice a s Robotem Emilem v informatice na 1. stupni. Chci vyzkoušet H-edu na 10 dní zdarma. Připojte se k více jak 27581 učitelům a příznivcům vzdělávání Všechny učebnice a pracovní sešity k Hejného metodě vydané společností H-mat, o.p.s. jsou nyní pro všechny učitele i rodiče zdarma. K dispozici budou včetně metodik po dobu uzavření škol. www.h-edu.cz

Autorský kolektiv: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. Mgr. Roman Hašek, PhD. prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. Autoři pracovních listů: Mgr. Jana Kaňková Mgr. Yvona Zuntová Mgr. Lenka Činčurová Mgr. Tereza Suchopárová Mgr. Jiří Kopecký Mgr. Jana Doležalová Mgr. Marta Vrtišová Mgr. Helena Trsková Mgr. Radka Dvořáková. Pracovní listy slouží k procvičování přepisu a opisu slabik, slov a vět. Pro lepší oporu jsou opatřeny pomocnými linkami, s rostoucími dovednostmi se šířka linek zmenšuje. Listy pro 1. třídu jsou sestaveny podle přibývajících písmen v této posloupnosti: m, t, j, l, s, v, n, p, k, z, d, c, r, h, b, č, š, ž, ch, ř, g, f, ě, ď, ť, ň Title: listy_05_CMYK2.cdr Author: Peta Created Date: 11/5/2011 1:19:29 P Title: listy_05_CMYK2.cdr Author: Peta Created Date: 11/5/2011 12:23:08 P K přípravě prezentací či pro interaktivní tabuli a k celkovému usnadnění přípravy učitelům nabízíme na našem portálu www.h-edu.cz elektronické verze všech učebnic a pracovních sešitů pro 2. stupeň základních škol (včetně příručky pro učitele)

Šablony ke stažení zdarma - h-ucebnice

Pracovní list z matematiky pro 5. ročník - vypracované zadání zašlete do pátku 20. 3. na mail. 5. A - dvorakova@zsvozice.cz 5. B - iblova@zsvozice.cz Nebo je možné vhodit (podepsané) do schránky školy. Vypočítejte aritmetický průměr čísel: a) 24 837, 5 726, 16 430, 805, 22 008, 65 95 Matematika pro prvňáčky. Pracovní listy pro prvňáčky.Počítej,dokonči řady,vybarvi,porovnávej.Hlavním motivem je Čert a Káča,mohou doprovázet celou hodinu.Výborné jako. Pracovní listy pro žáky se specifickými poruchami učení (a nejen pro ně) doplňují testovou oblast Specifické poruchy učení Ostrava, a to pro předmět Matematika I. Pracovní listy jsou rozděleny do několika bloků. Teoretická část (Pracovní listy k přednáškám) je určena pro přímou výuku v rámci jednotlivých přednášek. Nejedná se o ná-hradu skript. Proto nedoporučujeme pročítat tento text bez ilustrací

Matematika I - pracovní listy Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 152. Ryˇ 171 - Definicníˇ obory Zadání Urceteˇ podmínky a najdeteˇ definicníˇ obor funkce. a) y = p x +2 b) y = p 3 x c) y = 9 x2 d) y = x2 4 Rešeníˇ VideoTeorie:11 Rešené príklady:ˇˇ 82,83,84,85,86 Tahák Zlomek jmenovatel je ruzný˚ od (učebnice a pracovní listy) (prodloužení schvalovací doložky č. j.: MSMT-14225/2020)* Č.j.: MSMT-12438/2021-3, cena: učebnice 58 Kč, pracovní listy 32 Kč 13.7.2027 Alter, s.r.o. Součást ucelené řady Kol. autorů: Zetíkova cesta - Český jazyk pro 1. ročník ZŠ (písmenkář, slabikář, tréninkový sešit, pracovní sešit V matematice je třeba, abyste denně opakovali pamětné sčítání do 100 a malou násobilku - bez toho se nehneme dál. Prosím Vás, snažte se i na řešení úkolů přijít sami. Vaši rodiče Vám mohou být nápomocni, poradit Vám nějakou návodnou otázkou, ale nikoli za Vás počítat, řešit slovní úlohy, rýsovat apod. Studujete pro sebe a svoji budoucnost a pokud.. PRACOVNÍ LISTY DO MATEMATIKY: KALKULACE CENY. NÁSOBENÍ DO 100. NÁSOBENÍ DO 1 000 000. NUMERACE DO 100 (BEZ PŘECHODU DESÍTKY) CELÁ ČÍSLA - sčítání a odčítání. CELÁ ČÍSLA 2 - násobení a dělení. CELÁ ČÍSLA 3 - sčítání a odčítání. CELÁ ČÍSLA 4 - sčítání, odčítání Pracovní list z českého jazyka pro 2. třídu 1. Podtrhni ve větách dě, tě, ně. Děti si hrají se štěňaty. Někdo udělal na dvoře sněhuláka. V neděli přijde na návštěvu dědeček. Už se na něho těším. 2. Které písmeno v závorce je správné do věty, věty přepiš. Jmenuji se (n,N)atálka (p,P)avlová

Učebnice a pomůcky H-ma

 1. Pracovní listy z matematiky mohou sloužit jako pomůcka učitelům matematiky na základních a středních školách. Své uplatnění jistě najdou i v přípravě učitelů matematiky na Pedagogické fakultě, zejména v hodinách didaktiky. V Českých Budějovicích 20. 11. 201
 2. Předmět: Matematika Ročník: devátý Metody výuky: frontální, fixační Formy výuky: samostatná práce Cíl výuky: procvičování lomených výrazů Získané dovednosti: Stručný obsah: Pracovní list Řešení Pomůcky: psací potřeby Poznámky: Vytvořeno: 1/201
 3. Vypracovat pracovní list se zápornými čísly. Poslat vyřešené na mail: zahradnicek@zspustimer.cz, neb..
 4. Pracovní listy k osvojování základních poznatků o lidském těle, částech lidského těla, vnitřních orgánech a jejich funkci, k získávání a zvyšování úrovně vědomostí v oblasti zdravotní prevence a zdravého způsobu života. VY_12_Inovace_Pečujeme o své tělo.116: 3. - 5
 5. Dynamické pracovní listy z matematiky. Jednotky hmotnosti II. Cvičení je určené k procvičení převodů jednotek hmotnosti. Do příslušných políček doplň výsledky a pomocí tlačítka odešli ke kontrole. Okamžitě se dozvíš, jestli máš cvičení vypracované správně

Matematika 9.ročník Pracovní list 1.Vypočtěte (úterý) a)(1 + x)2 b)(3a - 5)2 c)(0,4x + 0,2y)2 d)(a + b) . ( a - b) e)(1 - y)2 f)(4a + 5)2 g)(0,5x + 0,6y)2 h. VY_32_INOVACE_07-1-6-Zlomky-opakování-pracovní list Author: Mgr. Viera Grendárová Subject: Matematika a její aplikace Keywords: zlomek, smíšené číslo, desetinné číslo, opakování, pracovní list,početní operace Created Date: 8/16/2017 11:23:37 A

Druháci a matematika 15 - Poznáváme vrcholy, strany a hrany Author: PaedDr. Marie Janků Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: David Pokorný Created Date: 10/21/2009 9:19:00 PM. 18.10.2016 - Explore hana Steinbachová's board Pracovní Listy on Pinterest. See more ideas about list, předškoláci, učení Tipy a nápady pro první stupeň (pracovní listy, omalovánky, čeština, matematika, prvouka, projekty) Step by Step ČR, o.p.s. vydal ve spolupráci s H-mat, o.p.s. v srpnu 2015 metodickou příručku v rámci projektu Hrajeme si, objevujeme, pracujeme, financovaného z prostředků Evroého sociálního fondu a státního. 6.7.2019 - Explore vendy's board pracovní listy on Pinterest. See more ideas about list, omalovánky, předškoláci

Goniometrie Pracovní list č. 6 Sinová a kosinová věta 1. Vypočítejte velikosti zbývajících stran a úhlů obecného trojúhelníku A, je -li dáno 18. 6. - poslední domácí úkoly :o) písanka strana 40 (dopiš), matematika pracovní list - co je pod kaňkou (povinné cvičení A), ostatní dobrovolné, dobrovolně můžeš zkusit i podlaží; kdo nezvládl vymyslet příběh Zetíkovy cesty - prosím dopiš (pracovní sešit strana 53 PRACOVNÍ LIST č. 1 V létě se oblékáme co nejméně, aby nám nebylo horko, ale některé části těla si necháváme zakryté i na koupališti. Těmto částem těla se říká intimní, což znamená, že je nikomu neukazujeme a nikdo nám na ně nesmí sahat (svýjimkou lékaře, když nás potřebuje vyšetřit, nebo rodičů

Abaku (Desková hra)

Učebnice a pracovní sešity H-mat, o

V roce 2021 je postupně upravován vzhled pracovních listů a budou doplněny pracovní listy zaměřené na téma metrické vzdálenosti a příčky mimoběžek. Pracovní listy byly vytvořeny pod vedením doc. RNDr. Jarmily Robové, CSc., z katedry didaktiky matematiky Matematika - prima 11. 3. 2020. Milí žáci 1. T, zde se budou postupně objevovat náměty pro samostanou práci a úkoly. Práci nepodceňujte, přerušení školní docházky bude patrně trvat několik týdnů a čím více se podaří zvládnout teď, tím méně budeme muset po návratu do tříd dohánět

Úvodní stránka H-EDU ŠETŘÍ ČAS UČITELŮ

25. 11. 2020 - distanční výuka. 1) projít řešení - zlomky z 20. 11. řešení najdete: TEAMS - soubory - pracovní listy - řešení. 2) dnes videohovor učivo - TEAMS - soubory - výukové materiály - zlomek - des. čísl najdi přípravu. Zde naleznete metodicky ověřené výukové materiály pro interaktivní tabule ActivBoard. Přípravy byly vytvořeny pedagogy partnerských škol v rámci projektů ESF-OPVK 1.1 a 1.4. « » Baněk je celkem 12 a obsahují písmena: H, h, V, v, Ě, ě (háčky jsou nenápadné, aby menší děti nemátly), Z, z, D, d, A, a. Rychlíci (nebo jako domácí úkol) můžou zkusit z písmen poskládat jméno stromečku: Hvězda, které napíšou pod obrázek. Další úkol (úkol navíc) je dokreslit kolem stromečku dárky

Úvodní stránka | H-EDU ŠETŘÍ ČAS UČITELŮM

Pracovní list pro nepřímou úměrnost - matematika 7. ročník. 1. část Výtah má nosnost 500 kg. Zapiš do tabulky, jaká může být průměrná hmotnost, je-li ve výtahu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lidí. Zapiš tuto úměrnost vzorcem (rovnicí) a nakresli graf. Zásoba potravin vystačí pro 8 lidí na 12 dní tematického celku druhá mocnina. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků za pomoci matematických a fyzikálních tabulek. Materiál obsahuje kontrolní řešení. Použité zdroje: Obrázky jsou dostupné z galerie programu MS Office Word 2010. Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří. Matematika pro 8. ročník základní školy, 1. Otevírací doba Po - Čt 10.30 - 18 h, Pá 10 - 17 h. Centrum učebnic Ostrovní 126/30, Praha 1 obchod@centrumucebnic.cz, +420 2 24 931 451 Hejného matematika. Profesor Milan Hejný je autorem učebnic matematiky nakladatelství Fraus. Hejného metoda ( www.h-mat.cz) má přinášet dětem radost z poznání, hlubší znalosti a kladný vztah k matematice. Děti vyučované Hejného metodou mají být motivovány k aktivitě při odvozování poznatků a budování schémat. Matematika se Čtyřlístkem 2/1 Pracovní sešit. Pracovní sešity obsahují množství úloh k procvičení probíraného učiva. Druhý díl pracovního sešitu je obohacen o vyjímatelný... Kozlová Marie, Pěchoučková Šárka, Rakoušová Alena ISBN: 978-80-7238-984-

H-MAT isbn 978-80-88247-08-1 ean 9788088247081 Vazba sešity Jak si vede v knihy Dobrovský? 233462. v e-shopu | 234016. minulý týden . 91. v Matematika pro 7. třídu | 93. minulý týden . Hodnocení a recenze čtenářů . 0.0 z 5 0 Volné pracovní pozic Čtvrtek a pátek 5. a 6. 11. 2020. Ve čtvrtek a v pátek si střídavě 7. A a 7. B zahrají Kahoot, který jsem připravil. Druhý z těch dnů budete pracovat na domácím úkolu č. 8, který je níže ke stažení. Čas na jeho vypracování a odeslání fotokopie na adresu marek.vesely@7zskladno.cz máte do páteční (6. 11.) půlnoci Domů - DIGIFOLIO. Rozvíjejte své portfolio. Aktualizujte svůj profil. Nahrajte své soubory. Vytvořte svůj životopis. Organizujte své pohledy. Spolupracujte. Najděte své kolegy nebo skupiny. Sdílejte své sbírky Matematika. PS s. 32, 34. pracovní list - emailová schránka rodičů. STÁHNOUT. Voda je náš nejcennější přírodní zdroj. Jak je důležitá si většinou uvědomíme až v okamžiku, kdy přestane být samozřejmostí. Význam životadárné vody tradičně připomíná 22. březen, Světový den vody. Téma letošního svátku vody je více než aktuální - úbytek vody v důsledku klimatické změny.

Pracovní sešity a karty - h-ucebnice

 1. Předmět: Matematika Ročník: 7. Klíčová slova: Celá čísla, porovnávání, absolutní hodnota, sčítání a odčítání celých čísel. Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje úvodní témata o celých číslech (porovnávání, absolutní hodnota, sčítání a odčítání). Pracovní list je určen k samostatn
 2. Sada: Matematika. Téma: Grafy lineární lomené funkce. Autor: Mgr. Eva Vaňková. Předmět: Matematika. Ročník: 2. ročník VG. Využití: Prezentace určená pro výklad. Anotace: Prezentace procvičuje učivo týkající se rovnice a grafu lineární lomené funkce. Žáci dostanou pracovní listy (doporučuji dva listy A4, slide3-14 po.
 3. PS - VS - s.8/ h, i. Čítanka s. 112 - 114 - úkoly po přečtení - emailová schránka rodičů. Matematika. PS s. 18. pracovní list - numerace do 1000 - emailová schránka rodičů. Angličtina emailová schránka rodič
 4. Zboží vám dodáme rychle a spolehlivě. Doprava zdarma při objednávce nad 2999 Kč

H-mat Webový portál k výuce na dálku MŠM

Pracovní listy pro 1. třídu Čí sl o n a h o ře j e so u čt e m čí se l p o d n í m. Do p l ň ch yb ě j í cí čí sl a . 8 2 6 5 1 3 2 9 5 3 1 3 2 1 0 5 1 5 8 4 7 4 1 0 4 6 3 6 3 7 6 3 2 1 4 8 5 2 2 1 0 7 6 4 7 5 I co n s b y ico n s8 Francouzský jazyk - pracovní listy Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z cizího jazyka a je zadávána formou tzv. pracovních listů (s přílohami). Zde naleznete ukázky příloh k pracovním listům a ukázky pracovních listů pro žáka i zkoušejícího Čtení pracovní listy - str. 36 a 37 opakování z minulého týdne - viz prac. list v příloze. Přečtené texty prosím označit podpisem rodiče v učebnici, případně do úkolníčku. Děti si mohou v pracovní učebnici vybarvovat a kreslit obrázky Matematika E. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Učebnice ( měkká vazba ) Poslední kusy lze odebrat pouze na vybraných prodejnách Doručení Doručení domů není možné Volné pracovní pozic

V akci je pouze tady H-Učebnice Matematika 3. ročník populárního výrobce H-Učebnice.SKU: 9788088247210 Zobrazit celý popi 39 Kč Pracovní sešit Matýskova matematika pro 4. ročník, 2 díl . K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity.Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené opakovací stránky, které mohou být využity k docvičení učiva nebo prověřování znalostí Kategorie: Literatura pro základní školy Nové barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí ke všem učebnicím matematiky pro 6. ročník.Unikátní propojení na online procvičování a testování nabízí okamžitou zpětnou vazbu. Obsahuje pozvolnou přípravu na přijímací zkoušky, možnost sebehodnocení, rozmanité úkoly pro lepš..

cvičení-test

 1. Hranoly úvod - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová květen - červen 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768. Zadání: . Pojmenuj hranoly, zeleně vybarvi podstavu a červeně vyznač výšku hranolu
 2. PRACOVNÍ LIST - OPAKOVÁNÍ MATEMATIKA 20. VYkEŠ A PkEPlŠ. vykEŠ A PkEPlŠ. A PkEPlŠ. O H-mat, o.p.s., 2018, www.h-mat.cz 97 . vykEŠ HADA. NAJDI SOUdET ŠEDÝCH POLL +4 +7 +6 0+0 C] 108 0+0 = D +8 vykEŠ HADA. NADI SOUCET ŠEDÝCH POLL 0+0-7 vykEŠ HADA. NAJDI SOUCET ŠEDÝCH POL
 3. imum v bodě a b x 2 2. Jestliže a pak: Parabola je otevřená směrem dolu D(f) = R H(f) = a b c 4, 2 Roste v intervalu Klesá v intervalu maximum v bodě PRACOVNÍ LIS
 4. us, rovná se, větší, menší Druh učebního materiál
 5. Dynamické pracovní listy z matematiky. Převody jednotek hmotnosti II - vyhodnocení.

h) Pracovní listy k procvičování násobení v oboru malé násobilky - pracuj přímo na počítači. Nejprve vyřeš předložené příklady. Zapíšeš-li správný výsledek, políčko se zabarví zeleně. Poté výsledky příkladů vyhledej a vybarvuj v tabulce: násoben Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Materiály podle předmětů. Anglický jazyk (209) Výtvarná výchova (199) Ostatní (140) Český jazyk a literatura (102) Matematika (78) Svátky a významné dny (75) Prvouka (52) Německý jazyk (49) Francouzský jazyk (41) Přírodopis (32) Přírodověda (30).další předměty Písanky ke stažení zdarma. Vítáme Vás na stránce písanka.cz. Pokud potřebujete procvičit nějaké písmeno, tady najdete jednotlivé listy písanky k volnému stažení. Nemáme ambice nahrazovat celé písanky, ale pokud jeden/dva listy vaší písanky na procvičení nestačí, jste tady správně a budeme rádi, když Vám naše. PRACOVNÍ LISTY DO ČESKÉHO JAZYKA: DRUHY VĚT PODSTATNÁ JMÉNA (ROD, VZOR...) PŘEDLOŽKY SE 2. A 7.PÁDEM PŘÍDAVNÁ JMÉNA. PŘEDLOŽKY SE 2. A 7.PÁDEM - VÝSLEDKY PŘÍDAVNÁ JMÉNA - VÝSLEDKY

2021 1123 0 39. Sada čtyř pracovních listů, na které si děti mohou číst příběhy o domácích mazlíčcích. Následně v textu hledají odpovědi na otázky a přemýšlí o... 5. 3. 2021 1593 0 12. Pracovní list na rozvoj pozornosti, přesnosti a čtenářské gramotnosti 6.12.2020 - Explore Eva Hryzláková's board Pracovní listy, followed by 117 people on Pinterest. See more ideas about list, předškoláci, pracovní listy PL MAT Porovnávanie čísel, sčitov. a odčitovanie do 20, slovné úlohy.doc. PL MAT Už ideme na prázdniny.doc . Úvodná stránka O nás Fotogaléria PRACOVNÉ LISTY PREZENTÁCIE DOPRAVNÁ VÝCHOVA Obľúbené odkazy Kontakt. Veverickovo. Pokroková 199 Krásnohorské Podhradie 049 41 +421.0907028029.

Didaktická prostředí Blog o Hejného metod

Základní vzdělávání - Matematika a její aplikace - Matematika. Název materiálu - Procvičování učiva ZŠ - 9. třída - H. Anotace. Pracovní list k závěrečnému shrnutí učiva ZŠ. Autor. Mgr. Kateřina Baronová. Jazyk. Čeština. Očekávaný výstu h. Matematika - 3. Matematika - 3AC. Během období COVID-19 probíhalo vyučování na dálku. Záznam těchto témat najdete pod každým pracovním listem. Vzhedem k tomu, že pracovní listy procházejí neustálým vývojem, tak značení příkladů se může lišit Soubor 12 matematických úloh, který byl součástí mé diplomové práce První setkání s logikou, kombinatorikou a statistikou. Lze použít také jednotlivé úlohy pro zpestření hodin matematiky

Dřívka Blog o Hejného metod

Zažeňte v autě nudu a pomozte dětem vyplnit tento pracovní list jako památku na vaši velkou cestu! Zapište si: kam jedete, datum, jak je to daleko, značku vašeho auta a kdo v něm všechno cestuje, v kolik hodin jste vyjeli (start) a v kolik hodin jste dorazili na místo (cíl). Do nakreslené cesty můžete dopsat města, kterými jste projížděli a vedle cesty zvířata, která. Pracovní listy k procvičování trojčlenky. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Autor Mgr. Zdena Fojtíková Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Očekávaný výstup Žák se naučí trojčlenku. Třída 7 Básnička pro píšťalku - práce s textem -pracovní list 266 kB: verze 1 : 28. 1. 2014 1:53: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_102.doc Zobrazit Stáhnout: Slovesa- určování -vybarvením,časování sloves v čísle jedn. i množ. v čase přít.,tvorba vět 259 kB: verze 1 : 28. 1. 2014 6:05: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE.

Matematika AB - Hejného metoda - 2

H-edu - Úvodná stránka HEJNÉHO METÓD

 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vzdělávací obor: Matematika. Tematický okruh: Funkce jedné proměnné. Anotace: Jedná se o pracovní list sloužící k procvičení daného tématu. Hlavním zdrojem informací je učebnice: ODVÁRKO, Oldřich. Matematika pro gymnázia: funkce. 3
 2. Modul MATEMATIKA Pracovní list Analytická geometrie - Kružnice Úkoly vypracujte v iPadu, nebo na interaktivní tabuli přetažením správných výsledků k zadané kružnici. Kružnice bude zadána obrázkem, nebo středovou rovnicí. Do pracovního listu do tabulek zapište správná řešení
 3. Pracovní list: Základní skladební dvojice Tento pracovní list určený pro žáky 1. a 2. stupně základních škol s vámi zopakuje, co je to základní skladební dvojice a jak ji ve větě nalézt. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, pusťte si video, kde je látka vysvětlená a zkuste to znovu
Šablony ke stažení zdarmaMatematika B - Hejného metoda - 2

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání Pracovní listy Čtení pro mne jsou určeny k nácviku. naše cena 74 Kč. Čtení, psaní, malování - soubor 1.-4. dí listopad 2011 (1) Český jazyk (19) Matematika (13) Psaní (3) Prvouka (16) Anglický jazyk (3) Pracovní a výtvarná činnost (2) Obrázkový materiál (3) odkazy na stránky (6) Pracovní listy (1) Moje pracovní listy (5) iPad (1) Projektové vyučování TO JSOU ALE DĚJINY (2) Kniha návštěv (1) Přírodověda 4. třída (5.

Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školác

 1. Matematika 5.ročník Matematika 7.roč Pracovní listy Dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti Dělitelnost přirozených čísel - prvočísla Dělitelnost přirozených čísel - společný násobek, dělite
 2. Navazuje na matematické sešity č. 1-7 ALTER. Obsahuje násobení a dělení v oboru malé násobilky, sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Žákům, kterým násobilka činí potíže, doporučujeme jako doplněk titul Matematika č. 7, který umožňuje ovládnutí násobilky hravou formou
 3. Pracovní list č. 3 - Myslím si číslo Z þínských spisů se dochovala sbírka Matematika v devíti knihách, která obsahuje úlohy řešené pomocí lineárních rovnic. Toto dílo obsahuje práci mnoha matematiků z 1. tisíciletí př.n.l., přesné datum vzniku však není známo a ani o konkrétních.

Matematika - prima B Pracovní list - celá čísla (opakování) Vypočítejte a pošlete do 24.4. ve formátu PDF na moji mailovou adresu. Další úkoly: z učebnice Racionální čísla nastudovat - co je zlomek (strana +10 - 11), str. 10 z tabulky opsat poslední dva řádky, str. 11 zapsat co je čitatel, co je jmenovatel a z tabulk Didaktický list e 50 rébusů do kapsy Matematika a její aplikace Pracovní list lze využít v hodině matematiky (doporučeno pro 4. a 5. třídu). Oceněno by mělo být hlavně zdůvodnění řešení. RVP. IQ trénink 1. vejce (ještě lepší odpověď - míchaná vejce Finanční matematika. prac.list - PROCENTA. Jednoduché úrokování-----Příprava k přijímacím zkouškám. 19.4. - 23.4.2021. Test č. 30 - LIST 1, LIST 2, LIST 3, LIST 4 - vypracovat do středy, při hodině si zkontrolujeme řešení. PONDĚLÍ - psací a rýsovací potřeby, tabulky, učebnice - Běloun, seši

Hejný, M. a kol.: Matematika 3 (učebnice a pracovní sešit 1. a 2. díl) (prodloužení schvalovací doložky č. j. MSMT-6238/2015)* Č.j.: MSMT-363/2021, cena: učebnice 129 Kč, pracovní sešit á 59 Kč 14.5.2027 Fraus, s.r.o. Součást ucelené řady Motta, G.: Wir neu 1 (učebnice a pracovní sešit německého jazyka pro 2. stupe TECHNICKÝ LIST v1.1.2_04/2017 str. 2/2 Čerpadlová skupina LK 810 ThermoMat ECO+ a b c 39 W 4 52 W Max. H 4 m 25 W 33 W c) konstantní tlak b) proporcionální tlak a) konstantní otá čky 3 5 m 6 m 7 m (horní graf Odpadlé online hodiny v týdnu 10.5. - 14.5. 1. skupině v pondělí odpadá matematika od 10 h. 2. skupině ve čtvrtek odpadá čeština od 12 h. a v pátek matika od 10 h

. str. 61 + pracovní list (soubor ke stažení) Vyjmenovaná slova po P. Vyjmenovaná slova po P - Random cards (wordwall.net) zaměřit se na vyjmenovaná slova - pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl - pracovní listy (soubory ke stažení) a. str. 74 - 75; doplňování i,i/y, ý onlin Pracovní gradované karty pro 1.ročník (Hejného metoda) - Pracovní gradované karty slouží jako doplněk k učebnicím pro 1. ročník, které vytvořil prof. Hejný a kolektiv H-mat o.p.s. Tyto karty lze využ

vzdálenosti planet | Učíme venku

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: DOLEŽALOVÁ, A., B., NOVOTNÝ, M.,NOVÁK. Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem městem Smržovka se škola přihlásila do projektu MŠMT testování škol PCR testy. Jedná se o jednoduchý odběr vzorku ze slin, kde ve zkumavce umístěný tampón se vloží do úst a 1-2minuty se ponechá v ústech a pak se vrátí zpět do zkumavky (metoda.. PRACOVNÍ LIST - ZATÍŽENÍ PÁTEŘE Zadání: Pomocí rovnováhy soustavy sil v rovině určete velikost síly ve svalu musculus erector spinae F m potřebnou pro udržení závaží F B o hmotnosti 10 kg. Dále určete tlakovou F k a smykovou F s sílu v disku mezi obratli L5 a S1