Home

Hrabaví zobák

Zobák mají poměrně krátký, v základu široký, u některých druhů je až mohutný. Hrabaví jsou všežravci živící se jak rostlinnou, tak i živočišnou potravou. Hlavní složku tvoří nejrůznější semena a plody, mladé výhonky rostlin a drobní živočichové, nejčastěji hmyz. Velké druhy uloví i malé hlodavce Hrabaví (Galliformes) Samci jsou zbarveni pestřeji než samice. Mají silný zobák, nohy s pevnými drápy. Létají těžkopádně, ale např. křepelky přeletí při tahu i Středozemní moře.Hnízdí na zemi, živí se rostlinnou i živočišnou potravou

hrabaví (Galliformes) Temminck, 1820. Sesterská skupina. vrubozobí (Anseriformes) Některá data mohou pocházet z datové položky. Hrabaví (Galliformes) je řád rozličně velkých ptáků, převážně ne příliš dobrých letců, trávících hodně času na zemi, kde si hledají potravu a většinou i hnízdí Řád: Hrabaví hrabavá noha, velké vole, špatně létají všežraví, nekrmiví kur domácí krocan divoký páv korunkatý koroptev polní křepelka polní bažant obecný tetřev hlušec tetřívek obecný perlička kropenatá Řád: Vrubozobí zobák s vroubky po stranác hrabaví, Galliformes - řád ptáků. Mají krátká křídla, krátký silný zobák a silné hrabavé nohy. Jsou všežraví. Hnízda stavějí na zemi; samice snášejí velké množství vajec. Mláďata jsou nekrmivá; brzy létají. Známo 253 druhů. K h. patří kurové s mnoha hosp. význ. druhy a hoacinové Řád: Hrabaví (Galliformes) Středně velcí pozemní ptáci se silnými hrabavými stojáky. Hlava je malá, zobák - tzv. klovec silný, ke špičce ohnutý. Častý pohlavní dimorfismus. Čeleď: Bažantovití (Phasianidae) Čeleď: Krocanovití (Meleagridae) Čeleď: Perličkovití (Numididae Hrabaví mají silné nohy s tupými drápy, silný krátký zobák a krátká a zakulacená křídla; až na výjimky nejsou dobrými letci. U většiny druhů je dobře patrná pohlavní dvojtvárnost - samci jsou větší a pestřeji zbarveni než samice

řád Hrabaví: hospodářsky nejvýznamnější ptáci znaky: krátký zobák s měkkým ozobím krmí mladé sýrovou kaší z volete dobří letci zpravidla dvě mláďata pijí vodu sáním nezvedají hlavu Holub domácí Holub hřivnáč Hrdlička zahradní Hrdlička divoká řád Hrabaví: hospodářsky nejvýznamnější ptáci znaky. Domácí drůbež. U domácí drůbeže se tradičně rozlišuje hrabavá drůbež ( kur domácí, krůty) a vodní drůbež ( kachny a husy ). Fylogeneticky tvoří drůbež (tedy klady vrubozobí a hrabaví) dobře podloženou monofyletickou skupinu na samé bázi žijících létavých ptáků ( Neognathae ), zvanou Galloanserae silný zobák. dobře běhají HRABAVÍ. Obývá jehličnaté či smíšené lesy. Mimořádně vzácný, kriticky ohrožený . Potrava: bobule, jehličí, pupeny. Mláďata - larvy a kukly mravenců. 2. řád - hrabaví špatně létají všežraví, nekrmiví pohlavní dimorfismus (samice méně zbarvené - ochrana v sezení na vajíčkách) hrabavé nohy s tupými drápy krátký zobák a vole, ve kterém bobtná potrava. zástupci kohouti mají na noze ostruhy - rohovité výběžky, které používají v boj

Informace pro zemědělství - Hrabavá drůbež Chov drůbež

 1. HRABAVÍ - skupina různě velkých ptáků se silnými hrabavými dolními končetinami, zakončené tupými drápy - mají krátká křídla, proto jsou špatní letci - hnízda si stavějí na zemi a většinou se živí semeny (mají krátký zobák) - samci bývají pestře zbarvení, na hlavě mívají vytvořené různé kožní výrustk
 2. Dlouhý zobák- hmatová pírka - nozdry na konci zobáku - vynikající hmat a čich, zrak slabý Potrava: aktivní v noci - loví červy, larvy a hmyz v půdě Rozmnožování: pohlavní dimorfismus, samec je o 40% menší než samice. Samec sedí na vejcích a pečuje o potomstvo
 3. 6 Hrabaví Patří sem hospodářsky nejvýznamnější ptáci Silné hrabavé nohy, tupé drápy Poměrně krátký silný zobák Všežraví Mláďata nekrmivá Létají dosti špatně. 7 Vrubozobí Velký a plochý zobák.. Hrabaví a měkkozobí
 4. Hrabaví: Hrabaví (Galliformes) je řád rozličně velkých ptáků, převážně ne příliš dobrých letců, trávících hodně času na zemi, kde si hledají potravu a většinou i hnízdí. Hrabaví: Zobák mají poměrně krátký, v základu široký, u některých druhů je až mohutný
 5. HRABAVÍ. Hrabavé končetiny. Silný zobák. Bažant obecný Lovná zvěř. Pochází od Kavkazu. Koroptev polní Díky chemizaci a agrotechnice úbytek. Krocan divoký Severní Amerika. Předek krocana domácího. Křepelka obecná Migrant. Tetřev hlušec Hluboké lesy. Šumava. Při toku nevnímá okolí. BAHŇÁCI. Vodní ptáci

hrabaví nebo vrubozobí. Krmivá mláďata jsou neschopná samostatného života, jsou neopeřená, rodiče se o ně musí v porovnání s předchozím typem mláďat starat intenzivněji a krmit je, například dravci nebo pěvci. DRAVCI - mohutný hákovitě zahnutý zobák a dráp Hrabaví Hl. znaky - - Na hlavě má výrazné malé oči a silný, lehce zahnutý zobák - délka těla 18-22 cm a hmotnosti 91-130 g. Je - nenápadné zbarvení -světlehnědá se světlejším břichem - peří na hřbetě je pokryté tmavohnědými skvrnami, n

Nohy ptáků

Ptáci zástupci Obratlovci vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová Hrabaví hospodářsky významní všežraví mláďata nekrmivá silné hrabavé nohy krátký silný zobák špatně létají Obr. 1: Křepelka polní Krocan lysá kůže nafouknutí při podráždění chutné maso Obr. 2 Obr. 3: Krocan Páv korunkatý paví oka Obr. 4: Páv korunkatý z indických džunglí; pronikavý hlas. Hrabaví B Krátký zobák, silné nohy k vyhrabávání potravy 6. Dravci D Zahnutý silný zobák, silné drápy, predáto ři 7. Potápky H Vodní ptáci, plovací blána není celistvá 8. B ěžci A Nejv ětší ptáci, nelétají, silné nohy 10 .Vrubozobí E Vodní ptáci, zplošt ělý zobák s vroubky cedí potravu.

Hrabav

 1. řád Hrabaví: hospodářsky nejvýznamnější ptáci znaky: - silné hrabavé nohy - tupé drápy - krátký silný zobák - všežraví - mláďata nekrmiv
 2. Ke stažení Free fotobanka : Příroda, pták, zvěř a rostlinstvo, zobák, zahrada, kuře, fauna, drůbež, kohout, Hrabaví, obratlovců, Phasianidae, low soud.
 3. Ke stažení Free fotobanka : pták, hospodařit, zvíře, mužský, venkovský, zobák, zemědělství, kuře, slepice, fauna, kohoutek, drůbež, zvěř, Hrabaví.
PPT - PTÁCI PowerPoint Presentation, free download - ID

Hrabaví - Wikipedi

 1. Nestor úzkozobý, známý také jako nestor norfolkský (Nestor productus), je vyhynulým druhem papouška, který náleží do čeledi kakapovití (Strigopidae) a rodu nestor (Nestor).Jeho nejbližší příbuzný je nestor kaka (Nestor meridionalis) z Nového Zélandu.Nestor úzkozobý byl statný papoušek, asi 38 cm velký, jemuž jméno vynesl dlouhý dolů zahnutý zobák
 2. - krátký zobák, měkké ozobí, vodu pijí nasáváním nozdrami - zástupci: holub domácí, holub skalní, hrdlička zahradní, hrdlička divoká řád: Papoušci - pestře zbarvení, stromoví, zrnožraví, mohutný zobák, krátké šplhavé nohy, patří k nejinteligentnějším ptákům, učenliv
 3. Hrabaví znaky - silné nohy s tupými drápy - krátký zobák, potrava ze země - hnízdí na zemi, nekrmiví - špatní letci - pohlavní dvojtvárnost zástupci: bažant obecný tetřev hlušec tetřívek obecný koroptev polní křepelka polní kur domácí krocan domácí perlička kropenat

velké uši, zobák, lalucky, hFeben, dvž nohy, peFí, srst, zatažitelné drápy, šelma, pták, kFídla, duté kosti, savec, snasl vejce, kuFata, kvo¿na. Která dribež dává užitek ? eri ve. ce maso sádlo Doplìí do tqbqlky nejznám¿jší ptáky žijící u nás . dravci so Ihavci kuka¿ dlouhokFídlí mäkkozobí evci hrabaví vrubozob Hrabaví (Galliformes) Samci jsou zbarveni pestřeji než samice. Mají silný zobák, nohy s pevnými drápy. Létají těžkopádně, ale např. křepelky přeletí při tahu i Středozemní moře.Hnízdí na zemi, živí se rostlinnou i živočišnou potravou ZNAKY HRABAVÝCH krátký silný zobák • všežraví • dobře běhají • hnízdí na zemi • nekrmivá mláďata stálí ptáci ostruha silné hrabavé nohy s tupými BAŽANT OBECNÝ - pochází z Asie - polygamní řád: HRABAV Zobák je silný a delší, obličej neopeřený a pod zobákem je volně visící neopeřený kožní záhyb až do poloviny krku. Krk je středně dlouhý, nesený v mírném oblouku, v horní polovině neopeřený. Ocas je dlouhý, nasazený v linii zad, takže směřuje k zemi. Při vzrušení jej krocani postaví a rozevřou do vějíře řád Hrabaví: hospodářsky nejvýznamnější ptáci znaky: krátký zobák s měkkým ozobím krmí mladé sýrovou kaší z volete dobří letci zpravidla dvě mláďata pijí vodu sáním nezvedají hlavu Holub domácí trus škodí památkám, mláďata holá - krmí vznikl zdomácněním Holuba skalního Holub hřivnáč divoce.

Řád Hrabaví (Galliformes): anizodaktylní hrabavá (silné tupé drápy) noha, krátký špičatý zobák, velké vole, samec má často na běháku ostruhu, častá polygamie, mláďata nidifugní HRABAVÍ - zavalití obtížně létající ptáci, krátký tupý zobák, silné nohy s krátkými masivními drápy, jsou polygynní - mnohoženství, výrazný pohlavní dimorfizmus, mláďata jsou nekrmivá. kur domácí, hoacin, krocan, tetřev hlušec, tetřívek, páv, bažant obecný, koroptev obecná, křepelka polní, perličk

Vrubozobí – Wikipedie

Řád: hrabaví (Galliformes) Ptáci s nohama uzpůsobenýma k hrabání, zobák je krátký a špičatý, mají velké vole, svalnatý žaludek a dlouhá slepá střeva. Většinou se pohybují a hnízdí na zemi, nocují (hřadují) však často na stromech. Samci mají často na nohou ostruhu, bývají větší a pestřejší než samice ll. Hrabaví silné hrabavé nohy, tupé drápy krátký a silný zobák létají málo a špatné všežraví mlád'ata nekrmivá neupravená hnízda na zemi hospodátsky nejvýznamnqsl ptáci zástu ci. krocan divoký koroptev polní kiepelka polní bažant obecný páv korunkatý tettev hlušec tettívek obecn ř. hrabaví ř. krátkokřídlí kivi jižní - velikost slepice, ohnutý zobák s nozdry na konci, 4 prsty, noční tvor, orientace čichem, pouze Nový Zéland, má veliká vejce, staví tunel v trávě 10m, na konci komůrka. Nadřád: plavci řád: tučňác

hrabaví Vševěd.c

Řád: Hrabaví (Galliformes) Třída: Ptáci (Aves

Šplhavci (Piciformes) mají obvykle nápadný zobák: ten však může nabývat různých forem zejména v závislosti na typu přijímané potravy. Zatímco datlovití mají zobák obvykle dlouhý a ostrý, protože jim slouží k tesání do dřeva, voousákovití se živí živočišnou potravou a mají tak spíše tlustý zobák H) Hrabaví - krátký silný zobák, krátká křídla, krátké a silné drápy k hrabání - létají těžkopádně - tetřev hlušec, koroptev, křepelka, bažant, kur domácí, krůta (krocan), perlička (perlák) I) Vrubozobí - vodní ptáci - nekrmivá mláďata - silný vroubkovaný zobák (cedí vodu) - mezi prsty plovací blán Ptáci -Dravci,krátkokřídlí,hrabaví,dlouhokřídlí Všem jsou společné znaky spojené s lovem, především zahnutý zobák s ostrou špičkou, dlouhé a ostré drápy, výborný zrak a dokonalé letové schopnosti. Krátkokřídlí sdružují ptáky rozmanitého vzhledu (někteří vypadají jako kachny, jiní se podobají čápům.

Domácí drůbež - Wikipedi

Hrabaví Kurové zdomácnělí - pochází od kura bankivského - kur domácí, perličky, leghornky, plymutky. Kurové polní - koroptev polní, křepelka polní, bažant obecný, tetřev hlušec, tetřívek obecný Řád: Hrabaví (Galliformes) - silný krátký zobák, zavalité tělo, silné běháky, prsty zakončeny tuhýýpymi drápy - mají vole, mohutný svalnatý žaludek, dlouhá slepá st řeva - tuhé peří, prachové peří vyvinuto slabě - častý pohlavní dimorfismus - samci větší a nápadněji zbarven zobák - hltan - jícen (vole) - žláznatý žaludek - svalnatý žaludek- tenké střevo tlusté střevo - kloaka Vole (rozšířený jícen) mají zejména zrnožraví ptáci (např. holub) a slouží k změkčení potravy. Svalnatý žaludek (- do něj mnozí ptáci např. hrabaví) polykají kamen

Hrabaví - hrabavé nohy, tupé drápy, krátké silné zobáky, všežraví, dobře běhají, v nezbytných případech těžce létají. Hnízda zem, mláďata nekrmivá, vodí samice. bažant obecný - kohout pestře zbarvený - pochází z Asie, k nám dostal ve středověku - stálý, lovný pták. koroptev poln Řád: Hrabaví hrabavá noha, velké vole, špatně létají všežraví, nekrmiví kur domácí krocan divoký páv korunkatý koroptev polní křepelka polní bažant obecný tetřev hlušec tetřívek obecný perlička kropenatá Řád: Vrubozobí zobák s vroubky po stranách plovací blány, mastné peří všežraví, nekrmiv Zobák je bezzubý a krytý rohovinou. Ptáci jsou výlučně vejcorodí a vajíčka jsou bohatá na žloutek. A odtud pramení další o hrabaví U hrabavých ptáků jsou různé velikosti těla - od křepelky po krocana. Tito ptáci nocují na stromech. Na silných hrabavých nohou maj Doplň: Hrabaví mají ____ - zahnutý zobák jako dravci, prsty porostlé peřím, mají vratiprst - výborný zrak, sluch, dokáží otočit hlavu o 270° - hnízdí v dutinách stromů, věžích, půdách, - loví hraboše a myši, nestravitelné zbytky= vývržky - sova pálená, výr velký, sýček, kalous ušatý, puštík ŠPLHAV

Projekt ČIŘIKÁNÍ - Naši hrabaví - Lesní hrabaví - TetřevKur domácí – Zvířátkov Olešná u Hořovic

Čeleď: Krahujcovití - statní ptáci, široká křídla, široký ocas, zobák bez zejku. Čeleď: Sokolovití - drobnější, srpovitý křídla, letci s výbornými manévrovacími schopnostmi, zobák se zejkem. Řád: Hrabaví (Galliformes) Mají kráčivou nebo hrabavou nohu s tupými drápy, krátký zobák a vole kur domácí- slepice, kohout, kuřata..hovorově označován jako slepice nebo slípka, moravskoslovenským nářečím slépka, obecně moravsky slepica, oblastně též kura, kůra, koura je domestikovaný pták. Všechna plemena kura domácího pochází pravděpodobně z kura bankivského, lesního kurovitého ptáka žijícího v.

Hrabaví - pohlavní dvojtvárnost, nekrmiví (bažant, krocan, koroptev) Dlouhokřídlí - nekrmiví, zimní a letní opeření (racek) Měkkozobí - krátký zobák, dlouhá křídla (holub, hrdlička Ovšem narozdíl od něho má dlouhé nohy, dlouhý krk a dlouhý zobák. Břehule říční Za procházek kolem rybníků nebo řek často narazíme na kolmé hlinité nebo písčité břehy, které jsou někdy provrtány desítkami, nebo dokonce stovkami děr Jak již sám název napovídá mají krátký u kořene měkký zobák . PREZENTACE PTÁCI HRABAVÍ . 36 Holub doupňák 17 Hrabaví Stálí, výjimečně tažní V ČR 6 druhůVětšinou pozemní způsob života Všežravci, semena, hmyz Zavalitější tělo, malá hlava se silným mírně zaobleným zobákem Krátká křídla, málo.

kAntynkA - BIOLOGIE - ptáci - HRABAV

· Krátký zobák, měkké ozobí, semenožraví. · Velké vole - tvarohovitá hmota - mláďata. · Nejvíce druhů v tropech Starého světa - stromy, skály · Holub domácí · Holub doupňák · Holub hřivnáč. Řád: Hrabaví Vědci objevili zkamenělinu nejstaršího známého ptáka dnešního typu. Fosilie takzvaného zázračného kuřete je stará 66,7 milionu let. Tento společný předek kachen a slepic žil méně než milion let předtím, než na Zemi dopadl obří asteroid, který vyhubil dinosaury bažant - Asie krocan - Amerika kur - Asie perlička - Afrika 5. koroptev, křepelka Hrabaví znaky - silné nohy s tupými drápy - krátký zobák, potrava ze země - hnízdí na zemi, nekrmiví - špatní letci - pohlavní dvojtvárnost zástupci: bažant obecný tetřev hlušec tetřívek obecný koroptev polní křepelka. Transcript Systém ptáků Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s cílem zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0068 Systém ptáků Mgr. Jana Kalová Systém ptáků Třída: Ptáci Podtřída: běžci Podtřída: Letci Řád: pštrosi kiviové kasuárové Řád: vrubozobí hrabaví potápky tučňáci.

PPT - Třída: Ptáci PowerPoint Presentation, free download

Hrabaví :: Chobotničk

Zobák tvoří rohovitá čelist. Slouží ke sběru a příjmu potravy, k čištění peří, ke stavbě hnízda a k obraně. Tvar zobáku závisí na potravě, kterou se živí, a způsobu života. Zobák papouška je silný a zahnutý, aby se přidržel větví nebo rozlouskl ořech. Zobák dravců je ostrý, aby roztrhal kořist bezešvá, protáhnutá v zobák. hrabaví. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama

Hrabaví zástupci, hrabaví - radcaministe

vrubozobí (mohutná kostr ční žláza, krátký zobák s filtra čními vroubky, nekrmiví): kachny, husy, labut ě dravci (zahnutý zobák i drápy, krmiví): supi, kondo ři, orli, kán ě, jest řáb, sokol, poštolka hrabaví (tupé a široké drápy, špatní letci,. řád: Hrabaví (Galliformes) anizodaktylní noha kráčivá, hrabavá silné tupé drápy zobák krátký, špičatý samec může mít na běháku ostruhu častý pohlavní dimorfismus Významné domestikované druh PTÁCI 2 systém BĚŽCI zakrnělá křídla, plné kosti, silné svaly na běháku, na noze 2 nebo 3 prsty zástupci: pštros emu nandu kivi TUČŇÁCI mořští, pádlovitá křídla, vzpřímená chůze, silná vrstva podkožního tuku zástupci: tučňák patagonský tučňák Humboldtův tučňák císařský POTÁPKY sladkovodní. hrabaví. C) šplhavci. 5. Výměna peří u ptáků se nazývá: A) línání. B) přepeřování. C) pelichání. 6. Izolační vrstvu tvoří: A) obrysové peří. B) prachové peří. C) rýdovací peří. 7. Tvar zobáku je určen druhem potravy. Semenožraví ptáci mají: A) dlouhý úzký zobák. B) silný zahnutý zobák. C) krátký. Krátký zobák, měkké ozobí, krmivá mláďata (kaše z volete). Dobří letci. Holub domácí: o Chov (mnoho plemen). o Maso, pošta (výborná orientace). o Škody na památkách - výkaly, přenos nemocí. Holub hřivnáč (divoce v lesích). Hrdlička zahradní - vrká, města, vesnice, hnízdí až 5x do roka

řád: HRABAVÍ - hl. význam - domestifikace - silné hrabavé nohy-> hledání kořisti - silný zobák, velké vole<-> příjem potravy - všežravci (hl. semena, ve volné přírodě v létě živ. potrava a v zimě rostl. potrava) - krátká a zaoblená křídla -> neohrabaný let, obraný let, dobře běhají, neradi létají a spí na. Otázka: Ptáci (Aves) Předmět: Biologie Přidal(a): Petapb PTÁCI (Aves) -vyvinuli se ve druhohorách z pterosaurů (ptakoještěrů) -teplokrevní (homoiotermní, endotermní) živočichové T = 40-43°C -mají nejvyšší látkovou výměnu -aerodynamický tvar těla → přizpůsobený k létání -přední končetiny se přeměnili v křídla -mohou se pohybovat na zadních. SYSTÉM PTÁKŮ Amazoňan oranžovokřídlý Lori mnohobarvý Lori olivový Lori papuánský Měkkozobí: znaky: krátký zobák s měkkým ozobím krmí mladé sýrovou kaší z volete dobří letci zpravidla dvě mláďata pijí vodu sáním nezvedají hlavu na krku v týle černý proužek, neodlétá divoce žijící Z indických džunglí, večer vylétá nocovat (řadovat) na strom Z. hrabaví. vrubozobí. tento týden budeme pokračovat, čeká vás dalších 5 ptačích řádů. doufám, že už se těšíte pro spuštění prezentace zmáčkněte klávesu F5 nebo klikněte na . tlačítko prezentace na horní liště a vyberte od začátku. listujte v prezentaci pomocí šipek na klávesnici neb