Home

UJEP Fakulta zdravotnických studií Studijní oddělení

Studijní oddělení - UJEP Univerzita J

  1. Studijní oddělení UJEP je poradním orgánem studijních oddělení fakult. Pro agendu studentů jednotlivých součástí je třeba kontaktovat studijní oddělení příslušné fakulty. fakulta sociálně ekonomická fakulta umění a designu fakulta strojního inženýrství fakulta zdravotnických studií fakulta životního prostředí filozofická fakulta pedagogická fakulta.
  2. Fakulta zdravotnických studií (Velká Hradební 13) Velká Hradební 13, Ústí nad Labem T: +420 475 284 211 Toaleta je volně přístupná a je v oddělení pro muže i ženy. Objekty UJEP. Fakulta sociálně ekonomická (Moskevská).
  3. FZS Fakulta zdravotnických studií Studijní oddělení FZS: Bc. Radka Gleindeková : radka.gleindekova@ujep.cz: 47528 4214: FZS Fakulta zdravotnických studií Studijní oddělení FZS: Kamila Machaloušová : kamila.machalousova@ujep.cz: 47528 4272: V1 - 27A: FZS Fakulta zdravotnických studií Studijní oddělení FZS: Ing. Barbora.
  4. Katedra filozofie a humanitních studií Filozofická fakulta UJEP 400 96 Ústí nad Labem Tel: 475 286 501 E-mail: info@covul.cz. Kontakty. Studijní oddělení FF UJEP. Fakulta zdravotnických studií

Studijní oddě­le­ní UJEP je porad­ním orgá­nem stu­dij­ních oddě­le­ní fakult. Pro agen­du stu­den­tů jed­not­li­vých sou­čás­tí je tře­ba kon­tak­to­vat stu­dij­ní oddě­le­ní pří­sluš­né fakul­ty. fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká fakul­ta umě­ní a desig­nu fakul­ta výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu fakul­ta zdra. Fakulta zdravotnických studií, studium, UJEP, tisk článku +420 47 528 4266 lenka.krizova@ujep.cz Studijní oddělení. Kamila Machaloušová . tel.: +420 47 528 4272, +420 725 316 840 kamila.machalousova@ujep.cz. vedoucí studijního oddělení.

Fakulta zdravotnických studií (Velká Hradební 13) - UJE

  1. WWW Facebook Termín podávání přihlášky 28. 2. 2017 (náhrad­ní ter­mín 8. 6. 2017) Termín přijímacích zkoušek 5. 6. 2017 - Porodní asi­s­tent­ka PS i KS 5. 6. 2017 - Všeobecná sest­ra PS i KS 6. 6. 2017 - Fyzioterapie PS i KS 7. 6. 2017 - Ergoterapie PS i KS Proč si vybrat přírodovědeckou fakultu Ochrana lid­ské­ho zdra­ví je v živo­tě beze­spo­ru [
  2. Studijní oddělení Filozofické fakulty UJEP sídlí v přízemí budovy A číslo dveří A 002b. Další informace se dozvíte z nástěnky, která je umístěna před studijním oddělením. Aktuální informace studijního oddělení jsou zveřejňovány ve fakultních aktualitách
  3. Fakulta zdravotnických studií UJEP nabízí bakalářské i navazující magisterské studium. Pro bakalářské studium si uchazeči mohou vybrat mezi studijními programy Ergoterapie, Fyzioterapie, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství
  4. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800 Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP

UJEP - Hledání kontakt

Kde nás najdete? Budova H, přízemí, místnost 130 Telefon +420 475 285 514 Úřední hodiny Po 13:00 - 14:00 Út 07:00 - 11:00 St 13:00 - 14:0 Studijní oddělení, Přírodovědecká fakulta UJEP. Pasteurova 3632/15. 400 96 Ústí nad Labem. RNDr. Martin Švec, Ph.D. proděkan pro studium. Místnost: CPTO 2.09 (studijní oddělení), CPTO 8.06 (děkanát), Telefon: +420 724 241 376, E‐mail: martin.svec@ujep.cz. Schůzku si se mnou domluvte emailem nebo telefonicky ideálně podle.

Studijní oddělení - UJE

Přijímací řízení 2021/2022. Aktuálně je otevřeno II. kolo přijímacího řízení ke studiu na Fakultě strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v těchto studijních programech Kombinované studium. Kombinované studium (často zaměňované za dálkové studium) je forma studia, která umožňuje sladit pracovní, rodinné či jiné povinnosti se získáním vysokoškolského titulu. Náplň studia je obdobná jako u prezenční formy. Výuka v semestru probíhá v blocích, zpravidla jednou za 14 dní od. Tento odkaz můžete zkopírovat a použít například jako záložku prohlížeče pro zobrazení aktuální pozice v Prohlížení IS/STAG Oddělení multimediálních prostředků Studijní programy UJEP; Věda, výzkum, doktorské studium. Obecné informace. Excelentní výzkumná témata; Doktorské studium; Pedagogická fakulta UJEP; České mládeže 8; 400 01 Ústí nad Labem; tel. 475 283 111;. Datum: 28. 4. 2021 - 30. 4. 2021. IEEP UJEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni otevírá již 16. ročník Interdisciplinární bilaterální školy o energetických systémech v ČR a Rakousku. Veškeré informace ZDE. Všechny akce

Fakulta zdravotnických studií - old

E-learningové kurzy dostupné na Fakultě zdravotnických studií UJEP. Předmět Využití moderních technologií, jakožto volitelný předmět, slouží k doplnění teoreticko-praktických znalostí z oblasti geriatrie Moodle Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně. Nejste přihlášeni (Přihlásit se)Jazy Studijní oddělení. Akademická poradna. Pro handicapované studenty. Kariérní centrum. Pro absolventy (Fakulta zdravotnických studií) Novinky . E-mail * Leave this field blank. Přihlášením k odběru newsletteru udělujete souhlas se zpracováním osobních údaj. Co očekáváte od studia? Úspěšnou kariéru, smysluplné vzdělání a profesi, vnitřní uspokojení nebo splnění životního snu? Vyberte si z nabídky našich studijních programů

Filozofická fakulta; Fakulta zdravotnických studií; Tajemnice Městského úřadu Litvínov vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení strategického rozvoje a Úřad územního plánování. Přijímací řízení pro studium v bakalářském a navazujícím magisterském stupni pro akademický rok 2021/22 v. Lékařský dům Praha 7 je soukromým zdravotnickým zařízením, které bylo založeno roku 1995. Postupem času se nám podařilo vybudovat vysoce kvalitní lékařský tým, jehož hlavním cílem je pomoc našim pacientům - klientům ke zvýšení kvality jejich života

O tisíce přihlášek víc oproti loňským ročníkům zaznamenaly letos české vysoké školy. Osm z dvanácti škol, které ČT oslovila, uvedly nárůst až o čtrnáct tisíc zájemců oproti loňsku. Podle ministerstva školství jde o vlnu demograficky silných ročníků, která bude pokračovat i příští rok. Nejvyšší nárůst zájmu hlásí zdravotnické a pedagogické obory Studijní oddělení. Akademická poradna. Pro handicapované studenty. PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D. (FZS UJEP) Mgr. Dana Vaňková (FN HK) Jednací řád VR FZS UPa. Soubory ke stažení Velikost; Jednací řád Vědecké rady FZS UPa - zrušen Fakulta zdravotnických studií. Katedry Akademický pracovník/pracovnice Fakulty zdravotnických studií UJEP. Inzerát je již neplatný. Pozice Akademický pracovník/pracovnice Fakulty zdravotnických studií UJEP již není dostupná. Podívejte se na nabídku podobných pozic níže, prosím Absolvent studijního programu Zdravotnické záchranářství je připraven a schopen vykonávat zdravotnickou činnost v souladu s obsahem zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a o výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní.

Fakulta zdravotnických studií (FZS UJEP) - vysokeskoly

Fakulta zdravotnických studií byla ustavena 1. 3. 2012 na základech dřívějšího Ústavu zdravotnických studií. Jeho vznik v roce 2003 byl podmíněn novými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu Historie akce - soutěž o nejvíce sportující fakultu UJEP 2016 Přírodovědecká fakulta; 2017 Fakulta zdravotnických studií; 2018 Fakulta zdravotnických studií; 2019 Fakulta strojního inženýrstv Fakulta pedagogická - Veleslavínova 342/42 (KČJ, KHI, KCH, KRF, děkanát, studijní oddělení), Dominikánská 284/9, Chodské náměstí 1015/1 (KBI, KPS, KPG, KAN, KNJ) , Klatovská třída 1736/51 (KTV, KVD, KVK, KMT) Fakulta zdravotnických studií - Husova 664/11, Dominikánská 284/9; Univerzita třetího věku - Jungmannova 153.

Těší nás, že máte zájem o studium na naší univerzitě. Rádi vás uvítáme mezi svými studenty. Studijní programy. Jmenujeme se sice technická univerzita, ale máme v nabídce i řadu netechnických oborů z ekonomie, učitelství, humanitních a přírodních věd, zdravotnictví, uměn Fakulta zdravotnických studií, studium, UJEP, tisk článku. Zasedání AS FZS 19. 11. 2013. V příloze je návrh zápisu z jednání 19 Pedagogická fakulta (PF) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je již od roku 1954 pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást Univerzity J. E. Purkyně byla v roce 1991 dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším fakultám ústecké univerzity Fakulta zdravotnických studií TUL, Liberec. 692 To se mi líbí · Mluví o tom (3) · Byli tady (41). Info o novinkách na FZS TU

Ekonomicko-správní fakulta ‒ oddělení příslušné fakulty. Fakulta zdravotnických studií Fakulta logistiky a krizového řízen Pedagogická fakulta VFU‒ Přírodovědecká fakulta ‒ UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně-ekonomická Ekonomická fakulta CCE-A2 Fakulta. Od příštího akademického roku nabízí Fakulta zdravotnických studií nově studijní program RADIOLOGICKÁ ASISTENCE. Bližší informace se dozvíte na našich webových stránkách a na Dni otevřených dveří FZS dne 14. února 2020 Fakulta humanitních studií UK zve na čtvrtý ročník Letní filosofické školy s podtitulem Literární strategie ve filosofii, kterou pořádá docent Aleš Novák v rámci projektu Filosofický podcast. Letní škola se uskuteční ve dnech 26. až 27. července 2021 v areálu FHS UK v Troji (Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň) a. Amír Zolal z neurochirurgické kliniky, zdravotní sestry Markéta Drncová s Věrou Berounskou za oddělení sexuologie a MUDr. Martin Kvašňák za úspěch v oboru kardiologie. Čtvrtý blok konference měl za cíl podrobně ukázat potenciál ÚZS UJEP a kromě doc. Tichého, představujícího zejména laboratoř pro studium pohybu v něm.

FZS - Aktuality - UJE

VÝUKA NA UJEP DISTANČNÍ FORMOU prodloužena do 25

Video: Studijní oddělení - Přírodovědecká fakulta - UJE

Fakulta zdravotnických studií - Univerzita JanaGAUDEAMUS i DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP letos distančníUJEP v Praze jako doma - UJEP | Univerzita JZdena Kolečková je profesorkou v oboru Vizuální komunikaceRekreace - UJEP | Univerzita J2P5B9466 - UJEP | Univerzita JStromeček splněných přání odstrojen - UJEP | Univerzita J