Home

Fotosyntéza UV záření

Maturitní blog: ledna 2013

Fotosyntéza - Wikipedi

Světelné spektrum a fotosyntéza :: growmarket

Světelná fáze fotosyntézy - vlastní fotosyntéza. 1. Zachycení fotonů. Rostliny pro fotosyntézu používají celou část spektra slunečního záření / UV záření / viditelné světlo / IC záření. Z tohoto záření využijí 10 % / 50 % / 100 % a zbytek se odrazí nebo projde listy bez využití UV záření, jakožto oblast elektromagnetického spektra, se dělí na blízké ultrafialové záření o vlnové délce 400-200 nm) a daleké ultrafialové záření (200-10 nm), resp. energií fotonů mezi 3,1 a 124 eV UV záření. viditelné záření Test - Fotosyntéza, Dýchání B . . 1. Pro fotosyntézu rostlin platí, že: probíhá jen v živých buňkách s fotosynteticky aktivními barvivy. se při ní spotřebovává energie. se zvyšuje hmotnost rostliny. Fotosyntézase skládáze dvou vzájemně propojených fází primární (světelné)a sekundární (temnostní): -Světelná (primární) fáze přeměňuje energii světelnou na chemickou. Probíhá v thylakoidech, kde je zachyceno světelné záření

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny - sinice

 1. Test - Fotosyntéza, Dýchání B. . 1. Pro fotosyntézu rostlin platí, že: probíhá jen v živých buňkách s fotosynteticky aktivními barvivy. se při ní spotřebovává energie. se zvyšuje hmotnost rostliny. je anabolickým procesem. 2. Rostlina při fotosyntéze využívá: viditelné záření. infračervené záření . UV.
 2. 9) Záření, které rostlina využívá pro fotosyntetickou aktivitu je (1bod) a) viditelné záření b) UV záření c) rozsahu 400 - 700nm d) IR záření 10) Zakroužkuj v následující řadě pojmů ty, které se vztahují k sekundární fázi fotosyntézy (2body): cytochrom chlorofyl RUBISCO palstocyanin ferredoxi
 3. Využitelnost energie slunečního záření fotosyntéza (cca 1% dopadajícího světla) transpirace - 70 % teplo - 29 % záření s nízkými teplotami, vyšší podíl UV záření (zpomalení růstu) c) tvorba chlupů a trichomů - odraz nadbytku záření
 4. Množství UV záření stoupá s nadmořskou výškou. UV záření se dále dělí na UVA 315-400 nm, UVB 280-315 nm a UVC 100-280 nm 1). UVA a UVB záření je významné při syntéze vitamínu D v organismech živočichů včetně člověka, při nadměrné vystavení se těmto složkám může dojít k poškození zdraví 2)
 5. 9 %UV záření 45 %viditelného záření Fotosyntéza jarních efemeroidů vs. druhů rostoucích celou sezónu v podrostu lesa. (Gurevitch et al. 2002) 71. 72 Na změnu světelných podmínek (na snížení intenzity) reaguj
 6. Otázka: Účinky viditelného světla a UV Předmět: Biofyzika Přidal(a): BobanCreed - viditelné světlo - 380-780nm - fotosyntéza, biorytmy, biochemické procesy - laser - emitované koherentní monochromatické záření - tepelný účinek - závisí na hustotě a vlnové délce - laserový skalpel - neteplený účinek - lasery nízkého výkonu - působí na.
 7. rostliny jsou schopny využít energii slunečního záření v procesu; fotosyntéza = přeměna anorganických látek za pomoci světelného záření na látky organické (cukr) Světlo ovlivňuje organismy svojí vlnovou délkou, intenzitou, délkou působení, směrem osvětlení (rostliny světlomilné, stínomilné, termomilné)

probíhá fotosyntéza zajišťují výměnu plynů mezi rostlinou a vnějším prostředím odpařují vodu stavba listu čepel řapík žilnatina rozdělení listů UV záření chlorofy oxid uhličitý (fotosyntéza), ozon (brání pronikání UV záření). • Meteorologické jevy (srážky, teplota vzduchu, tlak, rychlost větru) - počasí (aktuální stav) x. podnebí (dlouhodobý režim počasí). • Problémy: zvyšování skleníkového efektu, snižování ozónové vrstvy, znečišťování ovzduší Změna délky UV záření. Rozptyl a odraz světla není jediný trik, který zévy se svými iridocyty předvádějí. Tým saúdskoarabských vědců nyní zjistil, že zévy dovedou pracovat i s vlnovými délkami dopadajícího světla

Ultrafialové záření - Wikipedi

PPT - ATMOSFÉRA PowerPoint Presentation, free download

Fotosyntéza, dýchání rostlin 1 - RVP

Vlnová délka určuje charakter záření a jeho druhy: rádiové vlny radarové záření mikrovlny tepelné sálání 46% světlo 45% UV záření 9% x-záření 650-760 nm 590-650 nm 540-590 nm 490-540 nm 420-490 nm 360-420 nm Vliv slunečního záření na organismy rádiové vlny - pravděpodobně nepříznivý vliv radarové záření. • Složení vzduchu: - dusík (78%), - kyslík (21%) - dýchání, - vodní pára, - oxid uhličitý (fotosyntéza), - ozon (brání pronikání UV záření) atd. Ozónová vrstva. Počasí vs. podnebí • Meteorologické jevy počasí: srážky, teplota vzduchu, sluneční záření, směr a rychlost větru aj UV zářením silná koextrudovaná 2UV ochranná vrstva na obou stranách desky. Proto je možné desky instalovat i v těch nejtěžších klimatických podmínkách, kde vykazují zvýšenou odolnost vůči povětrnostním vlivům a slunečnímu UV záření, což výrazně zvyšuje jejich životnost a trvanlivost

Složení vzduchu: - dusík (78%), - kyslík (21%) - dýchání, - vodní pára, - oxid uhličitý (fotosyntéza), - ozon (brání pronikání UV záření) Ozónová vrstva Obrázek si pouze prohlédni Počasí vs. podnebí Meteorologické jevy počasí: srážky, teplota vzduchu, sluneční záření, směr a rychlost větru aj FOTOSYNTÉZA - atraktivní biologie Atraktivní biologie Atraktivní biologie Fotosyntéza mimořádně významný proces, využívající energii slunečního záření k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin (sacharidů) z jednoduchých anorganických látek - oxidu uhličitého a vody předpokládá se, že nejprve začaly sluneční záření využívat fotosyntetické. UV záření a jeho využití v chemické laboratoři; Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos - světlo a synthesis - shrnutí, skládání) nebo také fotosyntetická asimilace je biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb

Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500. Předchozí vydání . Rejstřík SVĚTLO 2012 až 2015 . v nichž probíhá fotosyntéza. Experimenty prokázaly, že absence anhydrázy kyseliny uhličité nenarušila proces fotosyntézy a otevřely dveře dalšímu testování.. Umělá fotosyntéza produkuje elektřinu a navíc čistí vzduch. ale UV záření tvoří pouze asi 4 procenta světla, kterou Země získává od Slunce. Viditelný rozsah - fialová až červená vlnová délka - představuje většinu slunečních paprsků, ale existuje jen málo materiálů, které z tohoto světla vytvoří. UV záření a rostliny. UV tak jak ho známe se dá rozdělit na další tři části. UV A - Neškodná složka, fotosyntéza na ni nijak nereaguje. Pro člověka mírně nebezpečná při dlouhodobějším vystavení. UV B - Negativně se podílí na fotosyntéze a dostává rostliny do stresu. Pokud ho používáte rozumně, může v. Fotosyntéza vitamínu D. Fotosyntéza vitamínu D3 probíhá v pokožce účinkem ultrafialového záření UVB (slunce, solária) a je jeho přirozeným zdrojem. Nedostatek vitamínu D se může projevovat bolestí svalů a svalovou slabostí.. Zvyšuje se i riziko onemocnění infekcemi (virové a bakteriální) dýchacího systému Tok energie - fotosyntéza • Spouštěcím mechanismem toku energie je sluneční záření a jeho vazba autotrofními rostlinami v procesu fotosyntézy • 6 CO 2 + 6 H 2 O + E -> C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 • Organické látky vznikají z jednoduchých anorganických látek - vody a oxidu uhličitého O2 vstupuje difuzí průduchy, význam.

v) vliv UV-B záření na: citlivost a činnosti biologických druhů důležitých pro biologickou rovnováhu; primární procesy, jako jsou fotosyntéza a biosyntéza; vi) vliv UV-B záření na fotodegradaci škodlivin, zemědělských chemikálií a jiných materiálů působení slunečních paprsků (fotosyntéza). Ostatní plyny vznikají při přírodních i antropogenních . procesech... Vrstvy atmosféry. 1/ troposféra. 2/ stratosféra. 3/ mezosféra. (pohlcuje UV záření) chrání před dopadem kosmických těles (tělesa shoří při průletu atmosférou) c) chrání Zemi před přílišným. POLYKARBONÁT SKLO FOTOSYNTÉZA UV-C 100-280 UV-B 280-315 UV-A 315-380 desku před škodlivými účinky UV záření. Marlon CST je kompatibilní s eternitovými deskami 177/51 nebo může být použit jako kompletní střešní plášť nebo fasádní obklad MB130P68 Globální změny, fotosyntéza a trvalá udržitelnost. Zimní semestr 2011/2012. Otázky - část 1. Infračervené záření se vyznačuje větší nebo menší energií jednoho molu fotonů než FAR a než UV záření

Fotosyntéza, dýchání rostlin 2 - RVP

 1. UV záření Počasí Vznik života před více než 3 mld let Bakterie a sinice Konec prahor - eukaryotické organismy - fotosyntéza (řasy) STAROHOR
 2. Sluneční záření se skládá ze spektra paprsků různé vlnové délky. Viditelné záření má vlnovou délku 400-700 nm, zatímco neviditelné ultrafialové (UV) záření má kratší vlnovou délku (280-400 nm), a neviditelné infračervené záření delší vlnovou délku (700 nm - 1 mm)
 3. okyseliny, především tyrosin a tryptofan. (abs. maximum kolem 280 nm)
 4. erální výživy, se nacházejí na experimentálních stanicích Bílý Kříž v Moravsko-slezských Beskydech a Domanínku nedaleko Bystřice nad Pernštejnem

Sluneční záření a světlo - MENDEL

 1. 10. Chrání nás před škodlivým UV zářením. 11. Ústrojné látky (cukry, tuky, bílkoviny). Tajenka: FOTOSYNTÉZA je složitá reakce, která probíhá v těle zelených rostlin za přítomnosti slunečního záření a oxidu uhličitého, který přijímá rostlina ze vzduchu
 2. Vědci rovněž zjistili, že tyto chlupy jsou tvořené paralelními vlákny o průměru 0,18 mikrometru a dokáží zachytit přesnou vlnovou délku škodlivého UV záření. Zbytek záření projde dovnitř chloupků a proběhne fotosyntéza
 3. UV VIS NIR UV: ultrafialové záření 0,2 až 0,4 mm UVA (nad 0,32 mm), UVB, UVC (pod 0,28 mm) VIS: viditelné záření 0,40 až 0,75 mm NIR: blízké infračervené záření 0,75 až 5 mm černé těleso 5800 K. 9/59 biologické reakce, fotosyntéza 1 ‰ energie biomasy
 4. přítomnosti katalyzátoru - chlorofylu tzv. fotosyntéza, která mění energii světelného záření na chemickou energii. Viditelné spektrum sousedí s UV světlem, které je v oblasti kratších vlnových délek. V oblasti delších vlnových délek sousedí viditelné spektrum s IR zářením. 3.1 Ultrafialové záření (UV
 5. - organismy, v nichž probíhá fotosyntéza, nazýváme autotrofní Rostlina přijímá ze vzduchu oxid uhličitý (CO 2) a z půdy vodu (H 2 O) a živiny (chemické prvky a sloučeniny). S použitím energie UV-záření (slunce) přeměňuje v chloroplastech CO 2 a vodu na cukry (budoucí zdroj energie a stavební látky) a uvolňuje kyslík (
 6. Lůžka Nuovo LED BED vyzařují nulové UV záření a jsou protikladem solária, vyživují a hojí pokožku, nespalují a nepoškozují. Stručně řečeno, lůžka pro fotobiomodulační LED terapii nabízejí kladný účinek slunečního světla, aniž by docházelo k poškození pokožky

Standardní komponenty: Člunkový srážkoměr, senzor slunečního záření, teploty půdy, rychlosti a směru větru, rel. vlhkosti a teploty vzduchu. Možnost rozšíření o další senzory (půdní vlhkost a konduktivita, UV záření, PAR a další) Snadná instalace. Formulář konfigurace meteostanice ZDE Univerzální čtecí jednotka určená pro okamžité měření senzory UV-A, UV-B a UV-I záření. Přístroj uchová v interní paměti konfiguraci až 6 různých senzorů, zobrazení v jednotkách Wm-2, Wm-2 a UVI. Automatická volba rozsahu od 0 - 16 mV do 0 - 2000 mV, napájení 9 V baterií s kapacitou umožňující až 14 hodin provoz pohlcovat UV záření a jeho energii využít k excitaci molekul berberinu do stavu o vyšší energii. Při návratu zpět na původní energetickou hladinu do-chází k vyzáření přebytečné energie ve formě viditelného světla. Obdobnou fl uorescenci pozorujeme také u fl avonoidů rutinu a kvercetinu (pomeran-. Pro běžné druhy záření fotonového (X a g), elektronového (b-) a a se za energetickou hranici ionizujícího záření bere energie 5 keV. Složitější situace je u neutronového záření, kde i velmi pomalé neutrony vstupují do jader a prostřednictvím jaderných reakcí mohou vyvolávat sekundárně ionizaci (a to i zpožděně či dlouhodoběji - aktivace jader, vznik. UV záření - smrtelné účinky, spálení kůže, mutace, nádory - působí na rostliny - zakrslý růst - tvorba vitamínu D při opálení -optimum-25-27°C, rychlá fotosyntéza a růst-maximum-50-60°C, koagulace bílkovin-srážení, vaření.

PPT - Země a život, vývoj života PowerPoint Presentation

Video: Účinky viditelného světla a UV - otázka z biofyziky

Abiotické podmínky života - 27

 1. U rostlin je snímačem (receptorem) záření chlorofyl a různé pigmenty. Chlorofyl, zelený pigment obsažený v chloroplastu (což je buňěčná organela - součást buněk rostlin), absorbuje energii světelného záření a používá ji k syntéze sacharidů z oxidu uhličitého a vody - fotosyntéza. Existuje několik druhů.
 2. UV záření je spolehlivě stíněno též ulitami či hustou srstí. Další alternativou je schovat se do nějaké nory, kde by bylo zcela bezpečno. Organismus by však musel buď pohotově reagovat na nastávající záblesk, nebo jej umět předpovědět
 3. UV záření), vyzařování atmosféry a zemského povrchu, sledování faktorů jež je ovlivňují. Půdní klima a jeho role P fotosyntéza a primární produkce nižších rost-lin: toky látek (uhlíku a dusíku) a energie v ekosysté-mech, jejich časoprostorová analýza, produktivit
 4. FOTOSYNTÉZA - autotrofní org. 2. GLUKONEOGENEZE - heterotrofní org. 1. FOTOSYNTÉZA přeměna světelné E na chemickou soubor reakcí, při kterých se za přítomnosti slunečního záření a chlorofylu mění: anorganické látky - CO2 a H2O na organické látky - sacharidy chlorofyl,UV rovnice: 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 H2O.
 5. Vědci tvrdí, že produkt disponuje vysokou mechanickou pevností, stabilitou při zadržování kapalin a odolností vůči UV záření. Může být rovněž recyklován, nebo bezpečně biologicky odbourán, díky čemuž je jeho dopad na životní prostředí oproti plastům na bázi ropy nebo jiných biopolymerů výrazně menší
 6. ulých letech hojně diskutována. V důsledku toho jsou galerie, muzea a archivy dnes větši-nou již dobře chráněny před UV zářením. Samozřejmostí se stává použití světelných zdrojů zcela bez UV emise a zabránění průniku UV záření z vnějšího prostředí6,9,10,12

UV-C ZÁŘENÍ | Dezinfekcnisvitidla. Teorie - virová infekce - koronavirus. Nový koronavirus 2019 (SARS-CoV-2) je virová infekce, která se replikuje v horních dýchacích cestách. Přibližně 10-15% osob infikovaných koronavirovým onemocněním (COVID-19) má závažný klinický průběh, přičemž téměř 5% se stává. fotosyntéza, fotografická chemie, kriminalistika, zdravotnictví či průmyslové fotochemické syntézy. - Kapitola o vlivu UV záření na lidský organismus je spíše výčtem faktů než plynulý text. Kapitola Fotokatalýza je uměle rozdělena do tří podkapitol s názvy Anorganická chemie, Organická chemie a Biologie. Pro.

- oxid uhličitý (fotosyntéza rostlin) - ozon (pohlcuje UVA záření) - vzácné plyny - vodní pára (oblačnost/srážky) Význam atmosféry. chrání před škodlivým kosmickým zářením. zajišťuje pro život přijatelnou teplotu (průměrná teplota 15°C oxid uhličitý - fotosyntéza rostlin, skleníkový plyn. ozón - pohlcuje nebezpečné UV záření. b) Chrání Zemi před dopadem těles z Vesmíru. c) Rozptyluje sluneční záření a chrání před dopadem. škodlivého kosmického záření. Rozdělení atmosféry (vrstvy) Exosféra: okrajová vrstva atmosféry. Volně přechází. Ochranné brýle proti UV-C záření žluté Terrey. Skladem. 207 Kč bez DPH. 250 Kč. Detail. Ochranné pracovní brýle proti UV záření (včetně UV-C záření). 341. 1 položek celkem

UV záření neškodí: Největší mlži světa zévy mají

• Atmosféra je vzdušený obal Země • Složení vzduchu: - dusík (78%), - kyslík (21%) - dýchání, - vodní pára, - oxid uhličitý (fotosyntéza), - ozon (brání pronikání UV záření) • Význam atmosféry: - umožňuje život na Zemi, - zabraňuje velkému kolísání teplot mezi dnem a nocí, - chrání před škodlivým kosmickým zářením, Ozónová vrstv - oxid uhličitý (fotosyntéza) - ozon (brání pronikání UV záření) - vodní páry - význam atm.: - umožňuje život na Zemi - reguluje teplotu na Zemi - pohlcuje škodlivé záření z vesmír (elektromagnetické spektrum, UV záření, lom světla, kvantová fyzika, difuze a proudění kapalin) • Biologie: (Přírodní látky obsažené v rostlinách a houbách, zvýraznění cévních svazků rostlin, fotosyntéza - chlorofyl, důkaz krve pomoci luminolu) Ročník studia: Závisí na vzdělávacím plánu platném na dané škole • od Slunce dopadá záření, část tohoto záření planetu opouští. • Tepelné záření při opouštění naší planety z části zachycují skleníkové plyny. • Skleníkové plyny - vodní páry, - oxid uhličitý CO. 2 - methan CH. 4, - oxid dusný N. 2. O a ozón O. 3 • Skleníkový efekt způsobuje . Video skleníkový efek

Biologická olympiáda 2016-2017, Budiž světlo

Ozón se chová jako štít, který chrání povrch planety před nebezpečným ultrafialovým (UV) zářením z vesmíru. Ozón nás chrání hlavně před nebezpečnými složkami UV záření: C (vlnová délka pod 290nm) a B (vlnová délka 290-315nm). Bez tohoto štítu UV záření proniká až na zemský povrch (fotosyntéza); Ozon O. 3 (brání pronikání UV záření); Vzácné plyny /Argon, Helium, Neon/ Složení vzduchu - směs plynů . nezbytně důležitý pro život na Zemi /do 20 km/ Vrstvy atmosféry. 5 vrstev. Troposféra. počasí, letadla, až 20 km. Stratosféra

Jako zdroj UV záření můžeme použít UV lampu používanou ke zjišťování pravosti bankovek (cena cca 500 Kč) nebo vlastnoručně vyrobenou UV lampičku (cena do 50 Kč). Jak si vyrobit UV lampičku? [3] Pomůcky: UV dioda [4] (390 nm), rezistor (50 -60 Ω, na 0,6 W), plochá baterie (4,5 V), vodiče, kancelářská sponka, kousek. 1. Zopakujte si, jak probíhá fotosyntéza. Řešení: Fotosyntéza - probíhá v zelených částech rostlin (chlorofyl), oxid uhličitý (CO 2) a voda (H 2 O) se za využití slunečního záření přeměňují na cukr a kyslík. Cukry slouží k zajištění životních pochodů rostliny (růst a rozmnožování). Kyslík se uvolňuje do Vliv oxidu uhličitého v ovzduší na růst rostlin. Pro existenci života na Zemi je výskyt oxidu uhličitého (CO 2) v ovzduší naprosto nezbytný.Tento plyn se totiž významně podílí na přirozeném skleníkovém efektu atmosféry, jenž na zemském povrchu vytváří vhodné teplotní podmínky pro život Fotosyntéza: Proces, při kterém je energie slunečního záření přijímána zelenými rostlinami a přeměňována na energii chemických vazeb. jsou koncentrace stratosférického ozónu převážně v jarním období sníženy a v níž se projevuje zvýšené UV-záření

Osvětlení z pohledu rostlin - Časopis Světlo - Odborné

Fotosyntéza vitaminu D v pokožce účinkem ultrafialového záření B je jeho přirozeným zdrojem, který je však kontroverzní pro možné nežádoucí účinky UV záření na kůži. Je zde diskutována problematika slunění i fotoprotekce ve vztahu k vitaminu D i použit povrch dopadá UVA (320-400 nm) a UVB (290- 320 nm), kratší vlnové délky jsou odfiltrovány atmosférou, zejména pak její ozónovou vrst-vou. UV záření proniká do pokožky, UVA pak hlouběji i do koria. Oba typy UV záření mají řadu biologických účinků, vyvolávají zarudnutí zvaného fotosyntéza k tvorbě složitých organických látek (sacharidů, bílkovin, tuků, apod.) Jednou ze složek slunečního záření je i ultrafialové záření (UV záření), které má kratší vlnovou délku než viditelné světlo. Toto záření je nebezpečné i v malé záření na organismy nejsou dostatečně prozkoumány, působení radioaktivního záření je negativní 1.1.1 Intenzita světla - fotosyntéza a limitní faktor výskytu vyvolává rozklad chlorofylu, adaptace k vysokému UV záření, fyziologické adaptace k nadbytku světelné energie fotofilní, příp

Přechod rostlin na souš - zsmsstoky

fotosyntéza → vznik ozónové vrstvy → snížení UV záření; před 1,5 miliardami let. vznik eukariotické buňky; má pravé jádro (je složitější, dokonalejší) před 0,5 miliardami let. vznik mnohobuněčných organism Fotosyntéza. Dopadá-li na listy rostliny dostatek světla, produkce kyslíku při fotosyntéze převýší spotřebu kyslíku při buněčném dýchání - koncentrace kyslíku narůstá. Opalovací krém a ochrana proti UV záření. Jak dobře nás různé opalovací krémy chrání před škodlivým ultrafialovým zářením. elektromagnetické záření viditelné spektrum. infračervené (teplo) ultrafialové (UV) rentgenové. fotosyntéza. vznik větru (rozdíl teplot vzduchu Průchod světla - UV záření se využívá hlavně u botanických a zoologických zahrad a u bazénů a aquaparků. Procházející světlo má přirozené barevné podání, fotosyntéza u rostlin probíhá takřka jako ve venkovním prostředí. Důkazem této vlastnosti je realizace trvale zastřešeného stadionu s přirozeným. Zdrojem je fotosyntéza. Produkci kyslíku zajišťují především ze dvou třetin suchozemské rostliny, největší podíl mají tropické deštné pralesy. Jednu třetinu produkce zajišťují rostliny mořské. 50-60 km. Nachází se zde ve výšce 30 km ozonosféra, díky ní proniká na zemský povrch pouze 1 % procento UV záření

Vliv UV záření na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u buku

je schopno zachycovat sluneční záření a pomocí procesu zvaného fotosyntéza vytvářet kyslík. Ten unikal do atmosféry. Postupně také vznikla ozónová vrstva, která nás chrání před nebezpečným UV zářením. Bez této vrstvy by nemohl existovat život na souši. Atmosféra je vnější obal Země chránící nás před nebez Klíová slova: UV záření, pokožka, fotoprotekce, melanin, UV filtr. ABSTRACT This bachelor thesis deals with the influence of solar radiation on the skin. Besides description of particular components of solar radiation there is a description of the skin structure and special attention is paid to the pathological changes caused by UV radia. Ultrafialové záření Složka slunečního spektra Tři pásma UV A - blízké, = 400 - 320 nm UV B - střední, = 320 - 280 nm UV C - vzdálené, < 280 nm Působení na nukleové kyseliny, přímý destrukční účinek při = 260 - 280 nm Přiměřená míra záření o < 300 nm má i pozitivní účinky tvorba vitamínu

PPT - Atmosféra Počasí PowerPoint Presentation, free

nebezpečné UV záření. Vznik praoceánů SINICE= zelené bakterie - fotosyntéza → produkce kyslíku do atmosféry. stromatolity. Fotosyntéza tohoto typu nepotřebuje tolik energie, v načervenalém přítmí, pro člověka nedýchatelné atmosféry, byla dostačující. Nebezpečné UV záření už k povrchu nedorazilo. Kounovské kamenné řady, ideální cíl podzimního výletu. Zelenou barvu listí tedy způsobuje fotosyntetický pigment, s názvem chlorofyl. Atmosféra - vzdušný obal Země Složení: dusík, kyslík (dýchání),vodní pára, oxid uhličitý (fotosyntéza), ozon (brání pronikání UV záření). Meteorologické jevy (srážky, teplota vzduchu, tlak, rychlost větru) - počasí (aktuální stav) x podnebí (dlouhodobý režim počasí)