Home

ÚJOP zkouška z češtiny

Zkouška z jazyka a reálií pro účely - ÚJOP U

Na stránkách Zkouška z reálií a češtiny pro občanství naleznete: Kdo zkoušku organizuje (Zkoušku realizuje Ústav jazykové odborné přípravy Univerzity Karlovy ( ÚJOP UK ).) Kolik zkouška stojí a jaké jsou správní poplatky spojené s udělením státního občanství (Informace najdete v části Poplatky Výběr vhodné učebnice připravující na zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt, který je většinou v kompetenci učitelů a metodiků češtiny jako druhého jazyka, je závislý na mnoha různorodých faktorech, které je při rozhodování vždy třeba vzít v úvahu. Kritéria, která by měla mít při diskuzi o vhodném učebním souboru pro výuku v přípravných kurzech ke. Na zkoušku z českého jazyka na Univerzitě Karlově je možné se přihlásit elektronicky, prostřednictvím online přihlášky na stránkách ÚJOP UK nebo osobně v době úředních hodin. Vždy však nejdéle 14 dní před konáním zkoušky. Dobré je si prostudovat Zkušební řád a Informace pro kandidáty, aby Vás nic nepřekvapilo přípravy (dále jen ÚJOP UK), který je oprávněn provádět zkoušky znalosti českého jazyka (dále jen zkouška z českého jazyka) a znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky (dál Jazyková zkouška ÚJOP UK 2 - Standardizovaná zkouška z anglického jazyka pro státní správu 2 Standardizovaná zkouška z anglického jazyka pro státní správu 2 - Tato zkouška byla rozhodnutím MŠMT zařazena do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který je součástí Systému stanovování jazykových kvalifikačních předpokladů u vybraného okruhu míst ve správních úřadech

Standardizovaná zkouška z angličtiny pro státní správu pro

STANAG 6001 - úroveň 2 (zkouška MO) Zkouška ÚJOP UK 2 z anglického jazyka Jazyková zkouška z anglického jazyka složená v rámci studia v akreditovaném doktorském studijním programu (Ph.D., event. Th.D. Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ÚJOP UK se bude v Japonsku konat i v roce 2018. Zkoušky se skládají z písemné části, tj. Čtení s porozuměním, Poslech s porozuměním a Psaní (v případě B2 a C1 je zařazen ještě Gramaticko-lexikální test) a z ústní části, tj. Mluvení

Jazykové zkoušky na ÚJOP UK ÚJOP U

Zkoušky a certifikáty obecně (od úrovně A1 až po C2 Společného evroého referenčního rámc e Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B2 (CCE-B2), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) Zkouška CCE se koná pouze při dosažení minimálního počtu zájemců určeného ÚJOP. Zaplacení poplatku za zkoušku (bližší informace obdržíte po přihlášení) Úroveň A1 a A2: 155 EUR - externí kandidáti. 135 EUR - účastníci kurzů v Českém centru Berlín. Úroveň B1, B2, C1: 185 EUR - externe Kandidaten Zkouška z českého jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému projevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způsobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů Čas zahájení zkoušky bude upřesněn, obvykle zkouška.. Zkouška z českého jazyka na úrovni B1 za účelem doložení znalosti českého jazyka pro potřeby přijímacího řízení na FAV.

Na otázky o důvodech snížení obtížnosti zkoušky z úrovně A2 na A1 podle Společného evroého referenčního rámce pro jazyky, o navrhovaném Systému výuky a zkoušek z češtiny a o připravované metodice výuky odpovídala paní Mgr. JANA ČEMUSOVÁ, pracovnice Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP. Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE-B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK)

Přípravný kurz k Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince. Přípravný kurz je určen pro zájemce o vykonání certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na ÚJOP UK. Kurzy jsou vhodné pro všechny zájemce, kteří dosáhli v češtině úrovně A2, B1, B2 nebo C1 a chtějí se přihlásit k certifikované zkoušce Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) v Praze pořádá certifikované zkoušky z českého jazyka jako jazyka cizího. Jednou z nich je také Certifikovaná zkouška zčeštiny pro cizince na úrovni B1 (CCE-B1). Právě zájemcům, kteří se chtějí na tuto zkoušku připravit, je určena naše publikace Audit prestižní mezinárodní organizace pro testování jazykových znalostí a dovedností v Evropě (ALTE) potvrdil vysoký standard zkoušek z češtiny pro cizince, které připravuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK). Díky opětovnému získání akreditace zůstává čeština na dalších pět let mezi 25 jazyky zastoupenými v této.

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince - Wikipedi

  1. Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt je oficiální zkouškou, která dokládá jazykové kompetence. Ty můžete doložit jednak platným Osvědčením o znalosti českého jazyka , případně také absolvováním jiné zkoušky, která musí být obecně uznávaná
  2. Jak obstojíš v druhém modelovém testu o získání čekého občanství ty ÚJOP UK nabízí Zkoušky z češtiny pro cizince. Využijte možností zkoušky Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR a získejte mezinárodní certifikát
  3. ÚJOP UK 2 - Standardizovaná zkouška z anglického jazyka pro státní správu 2: B2 - Vyšší-středně pokročilý: Jin

Zkouška z českého jazyka na úrovni B1 za účelem doložení znalosti českého jazyka pro potřeby přijímacího řízení na FEK, FEL, FST se uskuteční dne 15. 6. 2020, pro zájemce o Fakultu aplikovaných věd 22. 6. 2020. Poslech: Vzor vstupního testu z češtiny na VŠE Uč se čes Průřezově otestuje Vaše znalosti zejména z látky ČJ - ZŠ. A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán ; ÚJOP UK nabízí Zkoušky z češtiny pro cizince. Využijte možností zkoušky Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR a získejte mezinárodní certifikát Každá z lekcí obsahuje různé texty z českých reálií, gramatické učivo, lexikální poznámky a cvičení. ISBN 80-246-0530-9 Confortiová, Helena - Cvejnová, Jitka - Čadská, Milada: Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí - II Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) je předním univerzitním pracovištěm v oblasti výuky a testování češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK se zabývá jazykovou a odbornou přípravou českých a cizojazyčných studentů ke studiu na vysokých školách, nabízí intenzivní, přípravné a individuální kurzy češtiny pro cizince, testuje.

Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince nabízí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) na pěti úrovních obtížnosti: CCE-A1 CCE-A2 CCE-B1 CCE-B2 CCE-C Jazyková zkouška z češtiny na úrovni C 1. Podle podmínek přijímacího řízení požaduje LF UK Plzeň po uchazečích, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doložení dokladu o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky Jazyková zkouška z českého jazyka Podle podmínek přijímacího řízení požaduje 1. LF UK po uchazečích, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doložení dokladu o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky Modul 1 - Referenční popis češtiny (pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR) - úrovně A1, A2. Cíl: Seznámit se s Referenčním popisem češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2, který shrnuje veškerý jazykový materiál, o nějž se zkouška opírá

Elearning - Čeština pro cizince. Moodle. Vítejte v modulu E-learning - zkouška z českého jazyka. pro trvalý pobyt v ČR! Modul E-learning poskytuje online školení pro zkoušející ze všech oprávněných institucí. Školení probíhá formou e-learningového kurzu Školení pro examinátory zkoušky z českého jazyka pro trvalý. Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny. Úroveň B1 (CCE B1) Boccou Kestřánková, Marie Hodousková, Andrea Hůlková Nývltová, Dana Pečený, Pavel Svrčinová, Martina. témata: jazykové učebnice - čeština jako cizí jazyk. e-kniha, 1. vydání

Seznam standardizovaných zkoušek - mvcr

Neznalost češtiny představuje jednu ze zásadních integračních bariér. Zkouška z češtiny na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evroého referenčního rámce pro jazyky) je proto jednou z podmínek udělení trvalého pobytu v ČR. Zkouška z češtiny na úrovni B1 dle SERRJ je jednou z podmínek udělení občanství ČR Koupit Koupit eknihu. Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE-B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny. Úroveň B1 Pečený Pavel a kol. Karolinum 2017. Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE-B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) Nabízíme možnost absolvování certifikovaných zkoušek z češtiny nejvyššího stupně (C1 podle evroého referenčního rámce).Zkoušky jsou určeny všem Slovákům, kteří pro svou práci osvědčení o znalosti češtiny potřebují, i těm, kterým certifikát z dalšího evroého jazyka pomůže v lepším pracovním uplatnění ÚJOP UK Kurzy češtiny pro cizince, Praha. 1,299 likes · 33 talking about this · 384 were here. ÚJOP UK Praha Voršilská (dříve Albertov) - intenzivní i neintenzivní kurzy českého jazyka pro cizince s..

Podrobné informace - zkouška pro udělení občanství | ÚJOP UK

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) ÚJOP U . Informace o zkoušce z českého jazyka pro cizince Zkoušku z českého jazyka nemusejí skládat pouze ti studenti, kteří skládali maturitu na české, či slovenské střední škole. Potvrzení o složení zkoušky z češtiny pro cizince nelze nahradit žádným jiným doklade Zkouška Ministerstva vnitra (dále jen MV) - 1. stupeň STANAG 6001 - úroveň 1 (zkouška Ministerstva obrany, dále jen MO) JASPEX 100/200 Zkouška Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy z anglického jazyka - Zkouška ÚJOP UK 1 z anglického jazyka YLE - Young Learners English Tests (Starters, Movers, Flyers 1 březen 2008 Zkoušky z češtiny pro cizince budou p říliš snadné, systém zkoušení uzav řený. Rozhovor s Janou Čemusovou Matouš Bořkovec V souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinc ů na území České republiky bude od 1. ledna 2009 zavedena zkouška z českého jazyka jako jedna z podmínek pro ud ělení trvalého pobytu. Rozřazovací test z anglického jazyka. Jméno. Příjmení. E-mail: Souhlasím se zasíláním reklamního sdělení. Zadejte svou existující e-mailovou adresu - bude Vám na ni odeslán výsledek testu. V případě, že nevyplníte svou existující e-mailovou adresu, nedozvíte se výsledek testu Cvejnová, J. a kol. (2016): Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - úrovně A1, A2. Praha: NÚV. (přehled, co by měl umět žadatel o azyl a o trvalý pobyt v ČR - úrovně A1 a A2) Harperová, J. (2012): Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Praha: Akropolis

Občanství - Termíny zkoušk

Anotace. Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B2 (CCE-B2), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK). Využít ji mohou jak vyučující, kteří na tuto zkoušku připravují studenty, tak samotní studenti, již dané úrovně. Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež. Na webu Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu jsou dostupné informace k certifikované zkoušce z češtiny pro cizince pro mládež. Najdete zde i modelové varianty zkoušek a další materiály ke stažení (níže na stránce). ‹ CHCI TO ŘEŠIT

Občanství - Zkušební míst

Jednou z hlavních činností Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) je výuka češtiny pro cizince. Čím se liší od výuky jazyka, kterou procházejí rodilí Češi? Samozřejmě, nepřekvapivě, se liší velice. Především Češi už česky mluvit umějí, jsou rodilými mluvčími Nejširší výběr e-knih je připraven. Za pár minut můžete číst Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny. Úroveň B1 (CCE B1) od Marie Boccou Kestřánková,Pavel Pečený,Andrea Hodousková,Dana Hůlková Nývltová. Nakupujte u vašeho knihkupce s tradicí Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) pořádáme na 10 pobočkách v zahraničí mezinárodní certifikované zkoušky z češtiny. Profesionalizujeme výuková centra - vytváříme kvalitní metodickou podporu našich lektorů s možností dalšího vzdělávání ve výuce češtiny jako.

Doložení jazykových schopností - uchazeči o studium v českém jazyce, kteří nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit dostatečnou znalost jazyka buď dokladem o absolvování alespoň dvouletého souvislého studia na základní, střední nebo vysoké škole v ČR nebo SR, nebo. Harmonogram akademického roku 2018/2019 Začátek akademického roku 1. 9. 2020 Zahájení výuky pomaturitního kurzu s Aj 1. 9. 2020 Zahájení výuky AOK 7. 9. 2020 Zahájení výuky odborných předmětů 21. 9. 2020 Zahájení výuky odborných předmětů v pomaturitním kurzu 14. Continue reading

Závěrečná zkouška z češtiny na úrovni B2 - ÚJOP Praha

Rozcestník - Čeština pro cizince OFICIÁLNÍ STRÁNKA KE

E-kniha Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny. Úroveň B2 (Radomila Kotková) ihned ke stažení do čtečky i mobilu. Nejširší nabídka e-knih na trhu v pdf, ePUB, MOBI a audioknih v mp3 Od roku 2015 působí jako administrátorka, examinátorka a hodnotitelka Zkoušky z českého jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR na ÚJOP UK Praha a je členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Od roku 2019 je zástupcem PdF v krajském metodickém kabinetu Český jazyk a literatura. zkoušky z českého jazyka úrovně B2, C1 nebo C2 na Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, nebo doložením vykonání státní jazykové zkoušky z českého nebo slovenského jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Úředně ověřený doklad je nutno zaslat na studijní oddělení MFF UK nejpozději do 31. 7 - Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny. Úroveň B1 by Karolinum Press published on 2018-01-03T15:14:52Z Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE-B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK)

Zkoušky z češtiny. V této sekci nalezneš na jaký typ zkoušky tě připravíme a jakou zkoušku u nás můžeš absolvovat. Dále zjistíš, jak taková jazyková zkouška z češtiny vypadá - její strukturu, jednotlivé části s příklady, časovou náročnost, bodové hodnocení, ukázky testů, termíny apod od 08/2008: spolupráce s ÚJOP UK na programu Jazykově metodický kurz českého jazyka jako cizího jazyka pro vyučující z krajanských komunit od 06/2006: spolupráce s ÚJOP UK na programu Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (akreditace MŠMT, č. j. 28265/2006-25-646

Test z matematiky letos u maturit zvládlo více studentů než loni. Podle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které v pondělí údaje zveřejnilo, napomohlo k lepšímu výsledku prodloužení času zkoušky. U testu z češtiny si maturanti letos naopak mírně pohoršili. U testu z matematiky.. Jméno Příjmení E-mail: Souhlasím se zasíláním reklamního sdělení. Zadejte svou existující e-mailovou adresu - bude Vám na ni odeslán výsledek testu. V případě, že nevyplníte svou existující e-mailovou adresu, nedozvíte se výsledek testu Gratulujeme studentům, kteří za výborné studijní výsledky a přístup vyhrávají certifikovanou zkoušku z češtiny zdarma! Zkoušku B1 zdarma získává Shunan Huang (ze třídy E2). Zkoušku B2 zdarma získává Mykyta Simenko (ze třídy M1)

České občanství pro cizince 2021 — dítě nabývá státní

Doporučené učebnice - JAZYKOVÁ ZKOUŠKA A

  1. foto a text studenti ÚJOP UK Liberec. Náš studijní rok se nachýlil ke konci. Tento rok byl pro nás nezapomenutelný a úspěšný. Všichni studenti obdrželi v nádherných prostorách radnice certifikáty zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2 podle SERRJ
  2. Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE-B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK). Byla vytvořena nejen pro vyučující, kteří chtějí ke zkoušce připravovat své studenty, ale také pro... číst cel
  3. ČEŠTINA JSME MY . ODBORNOST. ZNALOST VĚCI. Zkoušky s velkým Z . Metodické audity českých i zahraničních institucí a jazykových škol . Standardizované zkoušky z češtiny: CCE, ZZK, ZKLF, ZKOBČ . Zkouška pro mládež . a další . Aplikovaný výzkum . Data pro korpusovou lingvistiku. Propojování akademické a praktické.

Jak probíhá zkouška z českého jazyka pro cizince IRS Czec

Za zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky je nutné zaplatit tyto poplatky: • poplatek za konání zkoušky z českých reálií: 1 600 Kč • poplatek za konání zkoušky z českého jazyka: 3 300 Kč Informace potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění on-line přihlášky ÚJOP UK - nové kurzy cizích jazyků Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince. Více informací Změny : Seznam naposledy změněných dokumentů.

Skupina jazykové zkoušky. Angličtina. ÚJOP UK 1 - Standardizovaná zkouška z anglického jazyka pro státní správu 1. A2 - Mírně pokročilý. Jiné. Angličtina. ÚJOP UK 2 - Standardizovaná zkouška z anglického jazyka pro státní správu 2. B2 - Vyšší-středně pokročilý. Jiné Univerzita Karlova - Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2 -. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je vědecko pedagogickým pracovištěm Univerzity Karlovy. Je jediným pracovištěm v České republice, které se systematicky zabývá obecnými i. Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 - Kestřánková, Hudousková, Nývltová, Pečený, Švrčinová (ÚJOP UK). Byla vytvořena nejen pro vyučující, kteří chtějí ke zkoušce připravovat své studenty, ale také pro kandidáty, kteří dané úrovně dosahují a s formátem zkoušky se chtějí. 11:10 - 14:30 Zkouška z českého jazyka - písemná část: Čtení s porozuměním (50 minut) Poslech s porozuměním (30-35 minut) Psaní (60 minut) Po každém subtestu následuje 15 minut pauza. 14:50 - 18:00 Zkouška z českého jazyka - ústní část: Kandidáti jsou u ústní části zkoušky (Mluvení) zkoušeni ve dvojicích. Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) se zde pořádají také mezinárodní certifikované zkoušky z češtiny. Jak je to s aktuální dostupností jazykových kurzů, zjistíte na webových stránkách jednotlivých Českých center

České občanství pro slovaky, dítě nabývá státní občanství

Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE-B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK). Byla vytvořena nejen pro vyučující, kteří chtějí ke zkoušce připravovat své studenty, ale také pro kandidáty, kteří dané úrovně dosahují a s formátem zkoušky se. ÚJOP UK nabízí Zkoušky z češtiny pro cizince. Využijte možností zkoušky Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) a získejte mezinárodní certifikát. U nás si vyberete z naší nabídky jazykových zkouše Z těchto důvodů jsme referenční popis zaměřil povinnosti složit zkoušku z češtiny na úrovni A1 pro žadatele o trvalý pobyt, 1. zá ří 2008. Tato zkouška je vyžadována od ledna 2009. Na první pohled to vypadá, že je vše vymyšleno docela funk čně: Stát zde nechce natrvalo člov ěka, který neumí česky, zvolí. Zkoušky z češtiny pro cizince budou příliš snadné, systém zkoušení bude uzavřený. Rozhovor s Janou Čemusovou 1. 4. 08 Scio představilo na tiskové konferenci NSZ z češtiny pro cizince 18. 3. 08 K návrhu systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu 11. 3. 0 Nahrazující zkouška z cizího jazyka • (1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle §4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podl

Publikace je určena všem zájemcům o Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince na úrovni B1 (CCE-B1), kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK). Byla vytvořena nejen pro vyučující, kteří chtějí ke zkoušce připravovat své studenty, ale také pro kandidáty, kteří dané. Podílí se jednak na výuce češtiny jako cizího jazyka v intenzívních semestrálních a letních kurzech a jednak vede kurz dramatické výchovy pro studenty-cizince. V současné době pracuje ve Výzkumném a testovacím centru ÚJOP UK mj. jako koordinátor Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince CCE-B1. Je členem Výbor Kupte knihu Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny od Radomila Kotková, Jana Nováková, Kateřina Vodičková na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25