Home

Služba cizinecké policie

Kontakty na ředitelství služby a jednotlivá - Polici

 1. Kontakty na ředitelství služby a jednotlivá pracoviště cizinecké policie. Ředitelství služby cizinecké policie. Olšanská 2. pošt. schránka 78. 130 51 Praha 3. tel:: +420 974 841 219 - sekretariát ředitele. fax: +420 974 841 093. e-mail: pp.rscp.sekretariat@pcr.cz. IČO: 00007064
 2. Služba cizinecké policie je vysoce specializovanou složkou Policie České republiky, která plní úkoly související s odhalováním nelegální migrace, uplatňování represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění.
 3. Kontakty na Cizineckou policii. Pozvání, prodloužení doby pobytu na krátkodobé vízum, ohlašovací povinnost English. Kontakty na jednotlivá pracoviště Služby cizinecké policie naleznete na webu Policie ČR.. Informace o jednotlivých úkonech, které se provádějí na pracovištích Cizinecké policie, naleznete na webu Policie ČR
 4. Ředitelství služby cizinecké policie, někdy též nazývané jako Cizinecká policie je specializovaný útvar Policie České republiky. Zabývá se úkoly, které vyplývají z nelegální migrace, uplatňuje represivní opatření v souvislosti s pobytem cizinců, kteří jsou na území České republiky v rozporu s cizineckým zákonem a zákonem o azylu, a v neposlední řadě plní.
 5. Cizinecká policie - členění. Cizineckou policii řídí Ředitelství služby cizinecké policie sídlící v hlavním městě Praze. Dále jsou vytvořena Oblastní ředitelství cizinecké policie, která sídlí v Ústí nad Labem, Plzni, Praze, Ostravě, Hradci Králové, Brně a Českých Budějovicích
 6. Služba cizinecké policie. Ochrana osobních údaj Na Oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, pracovišti Karlovy Vary, proběhla na konci loňského roku rozsáhlá rekonstrukce, při které byly upraveny prostory pro styk s veřejností, a to zejména s ohledem na.

Základní činnosti cizinecké policie PČR - Bezpečný

Vytváření služby cizinecké a pohraniční policie s celorepublikovou působností bude realizováno v průběhu let 2000-2002 dvěma postupnými systémovými kroky tak, aby nedošlo k narušení plnění úkolů Policie ČR. Řídícím a kontrolním článkem celé služby bude Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Kontaktní údaje Cizinecké policie v Plzni. Cizinecká policie Plzeň. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Nádražní 2 306 28 Plzeň telefon: 974 321 829; fax: 974 321 828 e-mail: scpppld@mvcr.cz . Oddělení pobytových agend Plzeň působnost: okresy Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov Slovanská alej 26 307 51 Plzeň telefon: 974 324 668, 669; fax.

Kontakty na Cizineckou policii - Ministerstvo vnitra České

 1. SLUŽBA CIZINECKÉ POLICIE Přerov , U Výstaviště 3183/18,Přerov,75002 Přerov
 2. Ředitelství služby cizinecké policie. Řídícím orgánem cizinecké policie je Ředitelství služby cizinecké policie, jenž sídlí v Praze a podílí se nejen na kontrole, ale i na dodržování mezinárodních smluv týkajících se cizinecké agendy. Tento orgán taktéž působí jako odvolací orgán ve správním řízení
 3. Mapy pracovišť OAMP MV a Služby cizinecké policie PČR. 20.03.2017 / 10:41 | Aktualizováno: 08.08.2018 / 10:46 Zde naleznete odkazy na webové stránky Ministerstva vnitra ČR obsahující mapu pracovišť OAMP MV a Služby cizinecké policie ČR a informační publikace pro cizince
 4. SLUŽBA CIZINECKÉ POLICIE ředitelství hlavní město Praha . Olšanská 2176/2 13000 Praha Oficiální název: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy IČ: 75151472 DIČ: CZ75151472 Počet zaměstnanců: 1500 -1999 Kontakty. 974 841 219: 974 832 421: 974 832 418

Kontakty English . UPOZORNĚNÍ ohledně přístupu klientů na pracoviště OAMP ZDE (pdf, 235 kB).. Aktualizovaná mapa pracovišť Ministerstva vnitra ke stažení - Praha a Středočeský kraj (pdf, 1,3 MB) Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin Služba cizinecké policie. Mezi typické činnosti cizinecké policie patří ochrana státní hranice, ochrana bezpečnosti civilního leteckého provozu a provádění kontroly dodržování podmínek vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Zabývá se problematikou nelegálního zaměstnávání a pátráním po hledaných. Další ze série videoklipů představujících jednotlivé složky a činnosti Policie České republiky - 2017. Všechna videa naleznete na youtube.com/policiecz. SLUŽBA CIZINECKÉ POLICIE ředitelství Olomouckého kraje , Smetanova 814/14,Olomouc,77900 Olomouc Policie ČR, služba cizinecké policie. Popis činnosti § 163 (1) Ředitelství služby cizinecké policie a) zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z přímo použitelného právního předpisu Evroých společenství nebo závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy

Předběžné údaje zveřejňované Ředitelstvím služby cizinecké policie. Přílohy. Údaje k 31. 3. 2021 - předběžné. T11 Cizinci podle typu pobytu, pohlaví a státního občanství k 31. 3. 2021. T12 Cizinci podle kraje, okresu a typu pobytu k 31 Videoklipy představující jednotlivé složky a činnosti Policie České republiky od roku 2008 postupně vytvářel preventivně informační odbor ve spolupráci s KUP.. Příslušník/ce Policie ČR se zařazením na Inspektorátu cizinecké Policie na mezinárodním letišti Praha Ruzyně. Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě rozšiřuje Ředitelství služby cizinecké policie svůj tým, který má na letišti Václava Havla na starost odbavení cestujících, bezpečnost a kontrolu osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti letiště

Rada služby cizinecké policie koordinuje a usměrňuje výkon komplexu policejních činností v rámci Ředitelství služby cizinecké policie. Kvalifikace k výkonu povolání . Školní vzdělání. Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným. Služba cizinecké policie je vysoce specializovanou složkou Policie České republiky, která plní úkoly související s odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění. Inspektor služby cizinecké policie samostatně vykonává odborné činnosti na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky a zajišťuje samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně

Ředitelství služby cizinecké policie - Wikipedi

Bezpečný Středočeský Kraj | Základní činnosti cizinecké

Ředitelství služby cizinecké policie, Mobilní jednotka cizinecké policie, Oddělení mobilní jednotky Hradec Králové, Nerudova 790/8, 500 02 Hradec Králové Služba cizinecké policie je velice důležitou bezpečností složkou. Pravomoci Cizinecké policie Inspektoráty Cizinecké policie ve vnitrozemí mají za úkol ochranu hranic, provádí pobytové kontroly, zajišťují bezpečnost na letištích, kontrolují vývoz, odhalují padělané doklady, podílejí se na mezinárodní spolupráci s. Oddělení cizinecké policie jsou rozděleny na inspektoráty CP ve vnitrozemí (48 inspektorátů v různých městech ČR - Šumperk, Vsetín, Náchod, Svitavy, Rakovník, Cheb nebo Příbram), skupiny dokumentace a na odbory specializovaných činností. Služba cizinecké policie je velice důležitou bezpečností složkou Kontakty a mapy pracovišť OAMP MV ČR a Služby cizinecké policie . 28.04.2017 / 15:45 | Aktualizováno: 28.04.2017 / 15:53 Zde naleznete odkazy na webové stránky Ministerstva vnitra ČR obsahující mapu pracovišť OAMP MV a Služby cizinecké policie ČR a informační publikace pro cizince Cizinecká policie ČR. Jsme Inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze a jsme největším základním policejním útvarem v České republice. Našim úkolem je zajistit bezpečnost nejen všech cestujících a návštěvníků letiště, ale především provádění hraniční kontroly u cestujících.

Služba cizinecké policie (dále jen SCP) se člení na jednotlivé inspektoráty cizinecké policie (dále jen ICP), odbory specializovaných činností a skupinu dokumentace. a) Inspektoráty cizinecké policie vznikly v souvislosti se vstupem České republiky do Schengenského prostoru slou-čením odd ělení cizinecké policie a referát. Ředitelství služby cizinecké policie; Portál MPSV; O aplikaci. Pravidla pro používání aplikace Internetového objednávání pro cizince; Kontakt. Ministerstvo vnitra České Republiky. Nad Štolou 3 P. O. BOX 21 170 34 Praha 7 ID datové schránky: 6bnaaw Zprávu označte hláškou Registrace ubytovacího zařízení a odešlete na datovou schránku cizinecké policie ybndqw9. Jak už bylo řečeno na začátku, pokud provozujete více bytů, je potřeba touto procedurou projít s každým jednotlivým bytem a pro každý vygenerovat tento specifický soubor a uložit jej k sobě do.

Police of the Czech Republic / Policie České republiky (PČR)

Služba cizinecké policie Nelegální migrace Evroý ústav práva a soudního inženýrství nabízí v rámci profesního celoživotního vzdělávání formou přednášek a různých forem školení policistům zařazeným do služby cizinecké policie zvýšení kvalifikace ve svém oboru Služba cizinecké policie. Popis: Security control peat. Jazyk: nezvolen. Navrhnout úpravu zkratky SCP. Zkratku SCP najdete také v následujících kategoriích: > Organizace (Služba cizinecké policie) > Technika (Short-Circuit Protection) Poslední změna zkratky SCP byla provedena: 23.4.2019 Internetová aplikace UbyPort Přihlášení do systém Služba cizinecké policie PČR-set (6982148589) Vystavit v této kategorii. Aukro Sběratelství Vojenské Policie . Aukro Sběratelství Vojenské Policie . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných. visibility. 1 z 1 . Služba cizinecké policie PČR-set

Cizinecká policie Policie Č

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a hodnocení Ředitelství služby cizinecké policie, Praha, Žižkov. Telefon: 974 841. Inzerát Služba cizinecké a pohraniční policie ČR v okrese Klatovy, cena 99Kč, od INSIGNIE na Sbazar.cz. Popis: Kulatý přívěsek Služby cizinecké a pohraniční policie ČR. Průměr 35 mm. Nejedná se o originál

Policie ředitelství, policie české republiky - obvodní

Služba cizinecké policie - Policejní novin

 1. Cizinecká policie Pokud nejsi občan EU - Povinnosti po vstupu. Občané třetích zemí jsou povinni ohlásit svoji přítomnost na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR
 2. Policejní odznaky. Policejní odznaky - Repliky policejních odznaků. Nabízíme policejní odznaky pro sběratelské, filmové a divadelní účely. Počet produktů: 22. Seřadit podle: Nejprodávanější Důležitost Název, A až Z Název, Z až A Cena: vzestupně Cena: sestupně. Zobrazení 1-20 z 22 položek
 3. Cizinecká policie. V současné době můžeme činnost cizinecké policie rozdělit do dvou oblastí, a to na činnosti prováděné na vnějších hranicích (jsou řízeny z centrální úrovně Ředitelstvím služby cizinecké policie) a činnosti vykonávané na území, za která jsou odpovědná místně příslušná krajská ředitelství policie
 4. Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha; Ulice: Olšanská 2 Telefon: 974 820 229: Provozní doba: PSČ: Praha 3 Fax: 97482078
 5. Služba cizinecké policie. SCP - Služba cizinecké policie . 100,00 kč.
 6. Inzerát Přívěsek Služba cizinecké a pohraniční policie ČR v okrese Klatovy, cena 99Kč, od INSIGNIE na Sbazar.cz. Popis: Kulatý přívěsek Služby cizinecké a pohraniční policie ČR. Průměr 35 mm. Nejedná se o originál
 7. police card club, z.s.je spolufinancován Evroou unií. Cílem projektu je vznik sociálního podniku, který v době realizace projektu poskytne pracovní uplatnění osobám z cílových skupin. Jde o založení nového provozu a zahájení nových podnikatelských aktivit žadatele

Ministerstvo vnitra - Ředitelství služby cizinecké policie. Praha 3 Žižkov - P.O. Box 78 Olšanská 2176/2, 130 00. 974 841 219. Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců Praha III. Praha 4 Chodov - Cigánkova 1861/2, 148 00. 974 820 666 Kontakty firmy Policie ČR Služba cizinecké policie, Brno, Detašované pracoviště oddělení povolování pobytu - Evroá databank Název: Služba kriminální policie a vyšetřování: Adresa: Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem: Tel.: 974 421 319: Fax: 974 427 015: E-mail

Služba cizinecké a pohraniční policie epravo

Ilegální pobyt cizince ukončila červená | Krimi Plzeň

Kontakty > Cizinecká policie Plzeň (Plzeňský kraj

 1. SLUŽBA CIZINECKÉ A POHRANIČNÍ POLICIE-brožura barev.foto,16 stran A4,z roku 2004,stav perfek
 2. alistiku a známé kri
 3. ODBOR CIZINECKÉ POLICIE PRAHA. +420 974 820 229. ZlatéStránky.cz. Firmy. Hlavní město Praha. okres Hlavní město Praha. Praha. ODBOR CIZINECKÉ POLICIE PRAHA. Celý profil
 4. Novými službami, převzatými od federální policie, se stala letecká služba, služba rychlého nasazení a služba cizinecké a pohraniční policie. Dnem 1. ledna 1994 byla do Policie ČR převedena z resortu dopravy Železniční policie ČR, a vznikla tak nová služba železniční policie

Dokument ve formátu PDF následně odešlete elektronicky podepsaným e-mailem na adresu reguby@pcr.cz, nebo datovou schránkou na adreseu ybndqw9, popřípadě poštou listovní zásilkou na adresu: Ředitelství služby cizinecké policie, Praha 3, Olšanská 2, 130 51, poštovní schránka 78 Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Hradec Králové Vedení Ob ŘSCP HK plk. Mgr. Milan Majer - ředitel plk. Ing. Pavel Bandas - náměstek ředitele pro výkon služby plk. Ing. Stanislav Rychtecký - náměstek ředitele pro ekonomiku První rok v Schengenu, plk. Mgr. Milan Majer 21.5.2009 3 Před Schengene HRADECKO- V průběhu dopoledne dne 28. ledna se policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zaměřili v součinnosti s Celním úřadem pro Královéhradecký kraj na kontrolu zaměstnanců jedné ze staveb v Hradci Králové.Předmětem kontrol byla pravost dokladů a odhalení případného padělání, ale také dodržování.

SLUŽBA CIZINECKÉ POLICIE Přerov , Přerov, Přerov I-Město

Cizinecká policie Cizinecká policie Praha Žukovského 888

Následně Ředitelství služby cizinecké policie požádalo prostřednictvím tuniského velvyslanectví o vystavení náhradního cestovního dokladu pro žalobce. [4] Rozhodnutím ze dne 11. listopadu 2020 prodloužil žalovaný zajištění žalobce o dalších 90 dnů. Dne 4. února 2021 obdržel informaci od Ředitelství služby. Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. poskytuje širokou škálu služeb, mezi které patří také denní stacionář pro seniory. Naším cílem je podpořit péči rodinných příslušníků a terapeutickými metodami podpořit zachování dovedností a schopností klienta Policie zadržela v sobotu při vstupní kontrole na letišti Václava Havla v Praze Čechy vracející se z dovolené v Tunisku. Byly mezi nimi i děti. Důvodem bylo, že testy byly špatné a necertifikované, uvedli cestující na sociální síti. Lidé zůstali v prostoru pasové kontroly několik hodin. Ministerstvo zahraničí celou situaci prověřuje

Mapy pracovišť OAMP MV a Služby cizinecké policie PČR

 1. Policie České republiky (PČR nebo také Policie ČR) je státní bezpečnostní ozbrojenou složkou České republiky. Působí na celém území republiky. Organizace vznikla v polovině července 1991 zákonnou přeměnou tehdejšího Sboru národní bezpečnosti. Činnost sboru je dána zákonem o PČR
 2. Ministerstvo vnitra - Ředitelství služby cizinecké policie. P.O. Box 78 Olšanská 2176/2, 130 00 Praha 3 Žižkov Bezdlužná. Ředitelství služby cizinecké policie je řídícím, koncepčním, metodickým a kontrolním pracovištěm ve směru k oblastním ředitelstvím. Trasa. Web
 3. Ředitelství služby cizinecké policie je ve vymezeném rozsahu řídícím, metodickým a kontrolním pracovištěm s působností na celém území České republiky a je přímo podřízeno Policejnímu prezidiu České republiky. Ředitelství služby cizinecké policie je řízeno ředitelem plk. Mgr. Milanem Majerem
 4. Registrace na cizinecké policii. Registrace na cizinecké policii je vyžadovaná u občanů EU, kteří zamýšlí pobývat v České republice déle než 30 dní. Registraci je nutné provést osobně na oddělení cizinecké policie. Tato povinnost se nevztahuje na děti do 15 let a na osoby přijíždějící v diplomatických záležitostech
 5. Základní údaje vycházející ze statistik Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR. Cizinci v ČR - včetně azylantů Odkaz [nové okno] Pro potřeby některých institucí jsou k základním údajům Cizinců v ČR - bez azylantů řazeni cizinci, kteří měli k příslušnému datu v ČR platný azyl
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - Policie

SLUŽBA CIZINECKÉ POLICIE ředitelství hlavní město Praha

Ředitelství služby cizinecké policie Olšanská 2 Praha 3 e-mail: scp.r.sekret@pcr.cz. Kontaktní osoba. Kontaktní osoba není uvedena. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni. 25. 6. 2019. Kdy byl návod naposledy aktualizován. 6. 10. 2020. Datum konce platnosti návodu. Konec platnosti návodu není stanoven Služba dopravní policie. dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení; vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla; Služba cizinecké policie Ubytovatel vyčká na odpověď Ředitelství služby cizinecké policie, ve které bude sdělen identifikátor ubytovatele nutný k další komunikaci a potřebné pokyny pro plnění povinnosti oznamovat ubytované cizince ubytovatelem.-----Original Message-----From: diskuse@cestovni-ruch.cz [mailto:diskuse@cestovni-ruch.cz Tagy: Policie České republiky - Služba cizinecké policie. Policie opět potvrdila svou nedobrou pověst. Její příslušník řádil u Medonos, vybrzdil jiného řidiče, vyhrožoval a. Co se stalo? Řidič Jiří Kopřiva, který jel v neděli v podvečer 10. března směrem z České Lípy na Neratovice, si natočil na video.

Kontakty - Ministerstvo vnitra České republik

Hlídková služba; Přestupkové oddělení Prověřením totožností dotyčných mužů policisty z odboru cizinecké policie se totiž ukázalo, že na území ČR pobývají bez povolení k pobytu. Strážníci je o několik minut později předali do rukou přivolaných policistů z odboru cizinecké policie k dalším úkonům Zastupuji ve správních řízeních před Ministerstvem vnitra České republiky, Odboru azylové a migrační politiky, v řízeních u Cizinecké policie i dalších státních orgánů. Pracuji v českém a anglickém jazyce. Klientům jsem tak schopen nabídnout komplexní řešení jejich problémů. +420 730 923 263. kehl@kehl.cz Lékárenská pohotovostní služba Lékárna Dr.Max, Bašty 413/2, Brno, tel. 542 213 531; Plyn tel. 1239; Voda tel. 543 212 537; Elektřina tel. 800 225 577; Další. Odbor cizinecké policie Kounicova 24, Brno, tel. 974 621 111; Hasičský záchranný sbor JKM Zubatého 1, Brno, tel. 950 630 110; Krajská veterinární správa SVS pro.

Nábor Policie České republik

Policie ČR: Služba cizinecké policie - YouTub

Následně pracoval jako zástupce ředitele služby cizinecké policie a z tohoto postu odešel na post ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kde působil od září 2013 do 1. 2. 2021. Aktuálním policejním prezidentem, genmjr. Mgr. Janem Švejdarem byl zbaven funkce právě z důvodu kauzy, kdy se zúčastnil. SLUŽBA CIZINECKÉ POLICIE Plzeň Nádražní 2437/2, Plzeň - Východní Předměstí, 30100; 974 324 669 - oddělení pobytových agend; Detaily. E-mai Krimi Plzeň Vše Hasiči Záchranáři Zbraně Právo Horská služba Speciály Složky PČR. Foto. Razie cizinecké policie - cizinci prchali okny Nikdo tu není, cizince nezaměstnáváme a policii neodemkneme, lhali zástupci firmy. čtvrtek 27. května 11:59 , aktualizace 14:3

SLUŽBA CIZINECKÉ POLICIE ředitelství Olomouckého kraje

1990 - 2016 Policie České republiky. Řídící pozice v uniformované policii a ve službě kriminální policie a vyšetřování: Zástupce vedoucího Oddělení pohraniční policie Hronov vedoucí Oddělení pohraniční policie Machov, velitel služby Cizinecké a pohraniční policie Okresního ředitelství Náchod Uprchlíci v ČR TK Ředitelství služby cizinecké policie.Tématem bylo vyhodnocení nelegální migrace za rok 2015 s ohledem na migrační krizi, zhodnocení aktuální situace v oblasti tranzitní nelegální migrac

Policie ČR hledané osoby zadá do registru hledaných osob a kriminalistický ústav díky získaným důkazům dokáže pachatele analyzovat. Spolupráce je v tomto útvaru velice ceněná, kriminální policie může spolupracovat s dalšími složkami jako je třeba vojenská policie. Ředitelství služby cizinecké policie Volná pracovní místa MPSV, Profese: Referenti Policie ČR. Pro profese Referenti Policie ČR eviduje úřad práce 16 volných pracovních míst v 2 nabídkách práce firem. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 25700 do 25700Kč. Celkem 640 historických nabídek je přístupných po přihlášení K úpravě úřední doby přistoupilo vedení oblastního ředitelství Plzeň Služby cizinecké policie po vyhodnocení současné situace na obou pracovištích. Spolu s vedením Inspektorátu cizinecké policie Plzeň chce tímto krokem přispět ke zlepšení služeb poskytovaných cizincům, kteří si podávají žádost o pobyt na. PRAHA 18. června (VS ČR) - Mezinárodní letecké eskorty, dopravující vězněné cizince k výkonu trestu do vlasti či naopak české občany ze zahraničí k výkonu testu v Česku jsou poměrně častou operací Vězeňské služby ČR. Obvykle se takto přepravují jedna či dvě osoby, březnová letecká eskorta, při níž bylo do Rumunska dop.. Policie ČR - Služba cizinecké policie. ÚAMK - asistenční služba pro motoristy /FOTOGALERIE/ Nejlepší v celé republice. Tímhle označením se může pochlubit cizinecký odbor středočeské policie. Ukázalo se to v zrcadlové kapli pražského Klementina, kde Ředitelství služby cizinecké policie vyhlašovalo nejlepší policisty i kolektivy v republice za rok 2018. S úspěchy, které Středočechům připadly již před dvěma týdny v rámci 10. ročníku.