Home

Syndrom vyhoření psychoterapie

Trasování očima psychologů - proč málo trasujeme a. Post Tagged with burn out, deprese, duševní nemoc, koncentrace, koučink, krize, obsese, psycholog, psychologická poradna, syndrom vyhoření, úzkost, vyčerpání Syndrom vyhoření. Pracovním nástrojem učitele je jeho osobnost, říká psychoterapeut Jiří Černý, se kterým jsme si povídali o tom, jak se ubránit vyhoření. Jak se mohu průběžně nabíjet, abych vydržela náročnou, vyčerpávající práci s dětmi? Myslím, že tohle je individuální záležitost Neléčený syndrom vyhoření se bohužel často transformuje do klinické deprese. Léčba syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření lze s úspěchem řešit pomocí psychoterapie. Je vhodné podstoupit diagnostiku a určit nejvhodnější psychoterapeutickou metodu na základě přesnější symptomatiky syndromu vyhoření i osobnosti.

Syndrom vyhoření v rodině. Syndromem vyhoření jsou ohrožení nejen lidé v zaměstnání, ale i v soukromém životě. Rizikové je například nakupení negativní životních událostí v rodině, dlouhodobá péče o někoho blízkého, riziku jsou vystavené maminky pečující o dítě s postižením. Opět zde platí, že vyčerpání nemusí být přímo úměrné množství práce Post Tagged with burn out, deprese, duševní nemoc, koncentrace, koučink, krize, obsese, psycholog, psychologická poradna, syndrom vyhoření, úzkost, vyčerpání

Psychoterapie nebo relaxace jsou vhodnou volbou. Syndrom vyhoření Ohrožení jsou nejvíce lidé pracující v náročných profesích, především v přímém kontaktu s lidmi- lékaři, učitelé, manažeři, psychologové, právníci, sociální pracovníci, úředníci, policisté, ale i např Důležitou roli ve vašem boji proti syndromu vyhoření nyní sehraje odpočinek. Je důležité, abyste si našla takovou činnost, u které si odpočinete a dopřejete si relaxaci. To je mnohdy velice obtížné, jelikož nám nezbývá dostatek času, nebo máme pocit, že odpočíváme u přípravy věcí do práce Pro léčbu syndromu vyhoření se využívají psychologické terapie, zejména transformační systemická terapie nebo daseinsanalýza. Jejich nevýhodou je bohužel malá účinnost a dlouhá doba, než se projeví výsledky. Z toho důvodu převzaly pomoc ty nejmodernější biotechnologické metody, jako je zejména AVS technologie (viz níže) Syndrom vyhoření významně snižuje kvalitu života tomu, kdo jím trpí, a ani okolí postiženého nezůstává nedotčeno - klienti, spolupracovníci i blízcí lidé jsou vystaveni snížené výkonnosti (v kvantitě i kvalitě), podrážděnosti střídané apatií, cynismu, ironizování a dalším projevům syndromu syndromu vyhoření u pracovník v psychoterapii. Dle mého mají všichni o vyhoření určité povědomí, ale nevnímají ho s takovou vážností, jakou by si zasluhovalo

Terapie online, terapie na dálku

Jak se vyvarovat syndromu vyhoření PSYCHOTERAPIE ANDĚ

Podobně jako lékaři, učitelé, sociální pracovníci, ale i právníci, manažeři, jsou psychologové velmi náchylní k tomu, čemu říkáme syndrom vyhoření. Jedná se o únavu z práce, ve které má člověk dlouhodobě pocit, že více dává než dostává, často pracuje pod určitým stresem a u své pracovní kariéry nevidí žádný vývoj Mgr. Iva Hinková. PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, PSYCHOTERAPIE. Pracuji s dospělými klienty na zvládnutí akutních krizí, úzdravě vztahů, zmírnění či vymizení symptomů způsobených stresem, syndromem vyhoření, úzkostí či depresí. Ale také na procesu osobnostního růstu a celkové životní spokojenosti. Jako psycholožka a.

Syndrom vyhoření :: Psychoterapi

 1. Každodenní stres a pracovní vytížení trvající příliš dlouho narušují naší psychickou i fyzickou rovnováhu. Nedbáme-li v takovém případě zásad duševní hygieny (podpora duševního zdraví), může nás nepříznivě postihnout tzv. syndrom vyhoření (z angličtiny burn out syndrom, v USA uznáván jako nemoc z povolání)
 2. Na rozvoji vyhoření má podíl také: nadměrné očekávání, nadměrná touha po společenském uznání, naivita, vztahovačnost. Ze sociálního prostředí má svůj podíl na vzniku syndromu vyhoření také: nesoulad a napětí v pracovním kolektivu, příliš přísné nebo příliš volné vedení, rodinné problémy
 3. Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální. Klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a opotřebení a často i celková únava. Všechny hlavní složky syndromu vyhoření vycházejí z chronického stresu
 4. Když však nepomáhá ani účinný time management a rozvržení si denního harmonogramu na aktivní práci a odpočinek (aktivní či pasivní) a syndrom vyhoření se u jedince zesiluje, je pak účinnou metodou psychologické poradenství a psychoterapie
 5. Syndrom vyhoření nemá negativní dopad pouze na pracovníka samotného, ale i na jeho vztah ke klientům, k zaměstnavateli, k profesi samotné, ale stejně tak na soukromý život. Příčiny, léčba i samotné možnosti prevence jsou zejména pro pracovníky v sociálních službách mnohdy neznámé

Syndrom vyhoření - Adicar

SYNDROM VYHOŘENÍ: PREVENCE, PŘÍZNAKY, LÉČBA. Předejděte vyhoření prací na sobě. Přestává vám vaše práce dávat smysl? Pociťujete dlouhodobou únavu a snažíte se o zlepšení, ale vůbec netušíte, kde vlastně začít? Syndrom vyhoření, tedy celkové vyčerpání z chronického stresu, zažívá více než pětina Čechů Kopřiva (2000) definuje syndrom vyhoření z pohledu psychoterapie jako stav, kdy jedinec nemá zdroj radosti a necítí se být dobře zakotven ve svém těle, trpí tzv. dlouhodobou zápornou negativní bilancí. Tato negativní bilance se pak u postižen Pojem syndrom vyhoření je novinka, která do povědomí lidí vstoupila až ve druhé polovině 20. století. Tento, dnes už poněkud zprofanovaný název, jako první použil americký psychoanalytik H. J. Freudenberger. Neznamená to ale, že by příznaky této nemoci, která se projevuje především nadměrnou únavou, nebyly.

Syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření (burn out) není nemoc. Je to stav, do kterého nás může přivést každodenní přemíra stresu a pracovního vytížení, které trvá příliš dlouho. Přichází pomalu, doprovází ho stavy vyčerpání, deprese, uzavřenost apatie,.. Syndrom vyhoření či vyhaslosti (burnout syndrom) patří k jevům, o nichž jsme ještě před několika desítkami let nevěděli. Jde o stav celkového, především však psychického vyčerpání, který se projevuje v oblasti myšlení, motivace, emocí a následně celého prožívání a výkonnosti Mgr. Iva Hinková. PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, PSYCHOTERAPIE. Pracuji s dospělými klienty na zvládnutí akutních krizí, úzdravě vztahů, zmírnění či vymizení symptomů způsobených stresem, syndromem vyhoření, úzkostí či depresí. Ale také na osobnostním růstu a celkové životní spokojenosti. Jako psycholožka a. Dále se k léčbě syndromu vyhoření doporučuje existenciální psychoterapie, transformační systematická terapie nebo logoterapie. Aby se pacient skutečně vyléčil, musí na sobě pracovat i mimo ordinaci , ideálně dodržovat výše uvedené preventivní desatero , řídit se radami terapeuta a především změnit zaměstnání. Syndrom vyhoření Vše o vyhoření, podrobně a srozumitelně Kde hledat pomoc. Psycholog nebo psychoterapeut Asi nejlepší varianta při problémech s vyhořením a stresem z práce. Objednání je většinou nezbytné a informujte se vždy na zpoplatnění - mnoho psychologů nemá s pojišťovnami smlouvy a platíte u nich v.

syndrom vyhoření :: Psycholog psychoterapeut Brn

Syndrom vyhoření, ke kterému dochází, když se jedinec cítí vyčerpaný kvůli nadměrnému stresu způsobenému prací, vyžaduje, aby pacient odpočíval, aby zmírnil příznaky, jako jsou například bolesti hlavy, palpitace a bolest svalů. Další informace o syndromu syndromu vyhoření. Psychologické léčen Syndrom vyhoření (anglicky burnout) je psychicky podmíněné selhávání ve výkonu profesní činnosti. Termín syndrom vyhoření je poměrně mladý - vznikl v 70. letech 20. století a používá se zejména v souvislosti s tzv. pomáhajícími profesemi, jako jsou zdravotníci, ošetřovatelé, záchranáři, sociální pracovníci, psychoterapeuti, učitelé, hasiči a další Syndrom vyhoření - musí letadlo s hořícím motorem spadnout? Představte si sami sebe jako dopravní letadlo. Letadlo je velmi komplikovaný stroj, který ke svému provozu potřebuje složité vnitřní systémy, velmi vzdělaný a kvalifikovaný tým pilotů a letušek

syndrom vyhoření PSYCHOTERAPIE ANDĚ

Syndrom vyhoření na home office. 7.3.2021. Co byste měli vědět o syndromu vyhoření? Syndrom vyhoření není samostatná diagnóza, je to soubor příznaků, které se vyvíjejí postupně v čase a mohou se podobat některým projevům deprese a úzkostných onemocnění. Syndrom vyhoření se projevuje jak na fyzické, tak psychické. Až do nedávna pro mě byl syndrom vyhoření celkem neznámé téma. Věděla jsem, že postihuje především záchranáře a doktory. Četla jsem o tom, že vyhořelí lékaři na své pacienty křičí a mohou být i vulgární. Určitě jsem tehdy netušila, že syndrom vyhoření jednoho dne postihne i mě

Úzkost, deprese, stres, syndrom vyhoření Mgr

1. Teoretické zázemí syndromu vyhoření Vteoretické rovině lze vysledovat souvislost podstaty vyhoření mezi dvěma hlavními oblastmi výzkumu: 1) vlinii filozoficko-psychologické jde ozdroje zoblasti existenciálně orientova-né filozofie apsychologie, 2) vlinii psychologicko-medicínské přispělo ke koncipování poznatků ovyhořen Psycholog psychoterapeut Brno. Menu Vyhledávání Úvod > Ceník. Platba a podmínky. Na konzultaci není možné přijít bez objednání. syndrom vyhoření pocity prázdnoty Skupinová psychoterapie Psychoterapie dětí Časté otázky O mně Kontakt Cení Syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření bývá ještě stále často zaměňován za stres, depresi nebo chronickou únavu. Tímto syndrom bývají nejčastěji postiženi ti, kteří pracují v pomáhajících profesích. A právě ti nejnadšenější z nich zpravidla nejčastěji upadají do nejtěžších forem vyhoření. Tento syndrom byl.

Psychologické poradenstv porucha osobnosti atd.), sexuální problémy, syndrom vyhoření, psychické násilí/manipulace, poradenství pro dospívající - jak mluvit o tom, co mě trápí, komunikace bývalých partnerů/manželů a společná péče o děti, těhotenství a porod,. Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření a jeho determinantů. V teoretické části je popsán syndrom vyhoření obecně, ohroţené profese, stres a workoho-lismus. V práci jsou charakterizovány sociální a psychologické příčiny způsobující vyho-ření Psychologie - syndrom vyhoření. Pro syndrom vyhoření existují různé definice, např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzivně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení Partnerské či manželské problémy. Zkvalitnění vzájemné komunikace ve vztahu. Nalezení bezpečného prostoru, ve kterém mohou partneři sdílet své potřeby a pocity. Nespokojenost v prožívání vztahu. Partnerská či manželská krize. Neshody při výchově dětí. Rozvody či rozchody Studie Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Nahoru Web-stránky Státního zdravotního ústavu autora Kolektiv pracovníků SZÚ podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Supervize jako prevence syndromu vyhoření u zdravotníků Vpříspěvku je prezentována koncepce burn-out syndromu a supervize jako jednoho zprostředků, jenž může tíži tohoto syndromu zmírnit, a tím zkvalitnit práci zdravotníka či jiného profesionála vpomáhajících profesích Syndrom vyhoření často postihne studenty, které práce či škola nebaví, nedává jim smysl, nedostávají zpětnou vazbu a ztrácí pocit užitečnosti. Syndrom vyhoření má několik fází, se kterými je dobré se seznámit a uvědomit si, že jde o postupný proces , který samotným vyhořením končí Syndrom vyhoření, míra depresivity a celková životní spokojenost u lékařů. 337303 Cílem diplomové práce bylo porovnat riziko syndromu vyhoření u jednotlivých skupin lékařů - chirurgové, lékař Syndrom vyhoření (též syndrom vyhaslosti, vyčerpání, někdy též vypálení či vyprahlosti, angl. burnout syndrome, dříve též burn-out syndrome) je souhrnný název pro komplexní, procesuálně utvářený stav a prožitek únavy, vyčerpání, ztráty zájmu, zklamání a demotivace, vztahující se k vykonávané profesi, navozený v důsledku součinnosti několika okolností. Psycholog Praha poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc pro děti i dospělé a nabízí informace o rozličných psychických potížích. Psychoterapeutické centrum Řiá sdružuje tým odborníků psychoterapeutů a psychologů včetně dětského psychologa ve společné spolupráci s psychiatry. Jestliže hledáte pomoc v.

Jak se zbavit stresu - Syndrom vyhoření

 1. syndrom vyhoření únavový syndrom psychoterapie aromaterapie meditace autogenní trénink muzikoterapie, arteterapie: Klíčová slova anglicky: burnout fatoque syndrome psyhotherapy logotherapy meditation aromatherapy autotherapy muzikotherapy artetherapy: Štítky: rivok: Příznaky: Recenzováno: Změnil: Změnila: Mgr. Eva Špillingová.
 2. Psychologie a psychoterapie - soukromá praxeKdyž se chceme v sobě více vyznat, zjistit jak dál, najít další směr... PhDr. Dagmar Steinhäuselová je odborný psycholog a psychoterapeut, který působí v Plzni a v Praze
 3. Psychologické poradenství a psychoterapie. Čtvrtek od 15.00 do 19.00. Dostali jste se do složité životní situace? Nevíte si rady a nechcete nebo nemůžete svými obavami zatěžovat svoje nejbližší? Máme řešení
 4. Psychologické testy jinde na síti. Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online

Syndrom vyhoření - nejúčinnější léčb

 1. Neurotické poruchy. Deprese. Mezilidské problémy ( v rodině, v partnerském vztahu, ve škole, na pracovišti ), partnerské krize, úzkosti, obavy. Pocity životního nezdaru, chybění smyslu života nebo neuspokojivé existence. Nízká sebedůvěra, problémy s komunikací, nezpracované traumatické události, syndrom vyhoření
 2. PhDr. Jana Klementová Psycholog, Business kouč +420 777 861 977 klementova@coachpage.cz. Fakturační adresa: Hrusice 201 251 66 Senohraby. IČ: 7663477
 3. Karierní poradenství, pracovní motivace, syndrom vyhoření, práce se stresem Děti a dospívající: Psychoterapie úzkostných poruch a sociálních fóbií Řešení problematického chování ve škole nebo dom
Skupinová terapie

Skupinová KBT na Psychosomatické klinice (Praha 6) v r. 2021. (Další bloky KBT skupin budou probíhat nejdříve od listopadu 2021) Pětiblokový kurz Metody KBT v praxi od května 2021. Mindfulness_web.pdf. Asertivita učitele (webinář 60 min. Nabízím přednášky, semináře a kurzy pro zdravotníky, školy, sociání služby a firmy v oblasti psychiatrie, psychoterapie, motivačních rozhovorů a syndromu vyhoření. Vzdělávání pro sociální sektor je akreditované MPSV. Semináře jsou vedeny na klíč podle Vašich potřeb. Zásadní je pro mě porozumět problematice, kterou řešíte, uchopit cílovou skupinu a. Psychologie, psychoterapie AllatRa. 350 likes · 1 talking about this. Věda, která pomáha vyznat se v sobě SYNDROM VYHOŘENÍ V PSYCHOSOCIÁLNÍ PRÁCI . OBSAH psychoterapie, relaxaní techniky a práce s tlem, sociáln -právní poradenství)

Syndrom vyhoření Vše o vyhoření, podrobně a srozumiteln

Syndrom vyhoření. Dobrý den, kolegové, ale už i šéfová mi v poslední době říkají, že jsem se změnila, jsem negativní, vyhořelá, ke klientům odměřená. Sama musím říct, že teď dělám více chyb a někdy mám chuť se klientům vyhnout. Nemám už tolik soucitu Vaše nadšení pro práci a aktivní trávení času je pryč. Ráno vstáváte s odporem, kolik úkolů Vás zase čeká. Pokud k Vašim psychickým potížím přičteme špatný spánek, únavu nebo střevní potíže, mohlo by se jednat o syndrom vyhoření Syndrom vyhoření se dnes léčí pomocí psychoterapie. Jako prevence je důležitý vlastní postoj člověka k práci. Práce by neměla být jediným cílem a smyslem v životě jedince. Důležitá je také sociální podpora, především funkční rodina, přátelé, zájmy a celkově trávení volného času. Příznaky syndromu. Syndrom vyhoření je závažný stav vznikající v důsledku dlouhodobého stresu - ať už v pracovní, osobní nebo fitness sféře. Ohroženi jsou zejména lidé podávající vysoké výkony, kladoucí si velké nároky a (třeba i nevědomky) zanedbávající odpočinek

Video: Syndrom vyhoření v percepci pracovník v psychoterapi

Léčba stresu, deprese, syndromu vyhoření, ostatní psychické potíže. Speciální program Marty Makaki Hašlarové na řešení psychických potíží a různých psychických stavů - především těžkého stresu, depresí, syndromu vyhoření, úzkostí, vyčerpání, příjmu potravy, pokusu sebevraždy aj. - je mimořádný a. Syndrom vyhoření. Dnes přinášíme třetí a poslední text z minisérie o duševním zdraví. Věnovali jsme se depresím, úzkostem a dnes se budeme věnovat syndromu vyhoření. Na konci textu najdete i krátký test, na kterém si můžete vyzkoušet, jak je to s vyhořením právě u Vás Určitě by ti mohla pomoci v akutní fázi, ve které se teď nacházíš a potom psychoterapie. Pravděpodobně bude nutné změnit práci, styl života a celkově se naučit techniky mindfulness, jak pracovat s úzkostí a vyčerpáním. Slyšela jsem na to pozitivní reakce. Také mám kolegyně, které dostihl syndrom vyhoření a úzkosti Popis syndromu vyhoření . Syndrom vyhoření není nemoc, ale spíše psychický stav objevující se často u lidí pracujících v profesích, které vyžadují každodenní mezilidskou komunikaci. Jde o duševní stav popisovaný jako naprosté vyčerpání, vyhasnutí.Dále jsou přítomny pocity naprosté beznaděje a bezmoci a celkově postiženému chybí radost ze života

Syndrom vyhoření u matek na mateřské dovolené

Výcvik ve vztahové psychoterapii dětí a adolescentů Syndrom vyhoření. Pocity méněcennosti a nedostatečný pocit vlastní hodnoty. Depresivní nálady, deprese a úzkosti. Pocity prázdnoty a ztráty smyslu života. Problémy v mezilidských a partnerských vztazích Syndrom vyhoření zdrav Psychoterapie není tabu. Nedílnou součástí práce s psychosomatickým onemocněním by měla být i terapie. Bohužel je u nás pořád tabu. Co můžete čekat od psychoterapie? Otevřít Prevence psychosomatických potíží. Sebereflexe a péče o sebe jako prevence syndromu vyhoření. Článek zpracovává téma sebereflexe a péče o sebe zexistenciálního pohledu. Nejen vnější okolnosti práce vedou kprofesnímu vyčerpání. Snaha dosáhnout prací vlastního sebepotvrzení a uznání od druhých je často zdrojem únavy a někdy i ztráty motivace

Syndrom vyhoření Psychologie

Syndrom vyhoření může postihnout všechny lidi, kteří pracují. Nejvíce jsou však ohrožení lidé pracující s jinými lidmi, např. sociální pracovníci, učitelé, zdravotníci atd. Fáze syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření je onemocnění, které nepropuká náhle. Naopak, přichází plíživě a prvotním příznakům lidé. Probíraná témata: co je syndrom vyhoření psychologické aspekty práce v pomáhající profesi specifické zdroje syndromu vyhoření u pomáhajích profesí psychická zátěž a jak se s ní vyrovnávat: zdroje zátěže a její příčiny jak stres vzniká a proč - psychické a fyzické napětí.. Syndrom vyhoření se někdy označuje jako syndrom vyhasnutí nebo syndrom vyprahlosti, známý je však také pod svým anglickým ekvivalentem burnout či burnout syndrome.Jedná se v podstatě o důsledek dlouhodobého pracovního stresu, který vede k naprostému vyčerpání a ztrátě ideálů, motivace i vůle k práci

Syndrom vyhoření, stres, zdraví, psychosomatické onemocnění, pomáhající profese, Odborný termín burnout se objevil v psychoterapii a psychologii v sedmdesátých letech 20. století. Za zakladatele je považován Hendrich Freudenberger. Tento jev byl už dříve dobře znám. Freudenberger ho pojmenoval, blíže specifikoval Otázka: Syndrom vyhoření Předmět: Psychologie, Ekonomie Přidal(a): Andrea DEFINICE: jedná se o ztrátu profesionálního zájmu; postižený ztrácí zájem o svoji práci, spokojuje se s každodenní rutinou a stereotypem

Kurzy a semináře - michalraszka

Syndrom vyhoření, Burnout syndrom - příznaky bychom neměli

Pojem syndrom vyhoření pochází z anglického burnout syndrome. Anglické slovní spojení burn out znamená dohořet, vyhořet. Původně silně hořící oheň symbolizuje motivaci, zájem a aktivitu, které u člověka postiženého příznaky syndromu vyhoření přechází k dohořívání a vyhaslosti. Psychoterapeut, kouč, mentor. Když máte pocit, nebo jistotu, že se Vás týká syndrom vyhoření. Když Vás trápí sny, kterým nerozumíte. Zkrátka, Vám z nějakého důvodu přijde, že se Vám nějak nežije s lehkostí a nemáte ze svého života radost a chcete s tím něco dělat

Poruchy příjmu potravy

Syndrom vyhoření Knihy

Syndrom vyhoření - starý jev v novém hávu. Psychologové se shodují na tom, že za problémem, který je označen jako syndrom vyhoření, stojí především dlouhodobý stres a vyčerpání. Tím podle německých studií z roku 2009 trpí každý třetí člověk. Kritici k termínu syndrom vyhoření říkají, že fenomén. Syndrom vyhoření, stres, sociální pracovník, psychoterapeut, prevence . 4 Abstract This thesis deals with the stress and burn-out syndrome among social workers and psychotherapists. The introduction part is based on views of various authors on the issue o Syndrom vyhoření není uznán jako diagnóza (vede se o tom řada odborných diskusí), nelze ho tedy přímo považovat za onemocnění, v řadě evroých zemích to tak ale je. V klasifikaci nemocí MKN 10 ho u nás přesto můžeme najít, patří do kategorie Z 73.0, tj. vyhasnutí / vyhoření, stav životního vyčerpání

Manažerský syndrom, manažerská nemoc - příznaky, projevy

O syndromu vyhoření, přestože toto pojmenování skutečně pochází až z 20. století, píše již římský lékař Galén (129-216). Později v počátcích moderní medicíny tuto nemoc začnou lékaři diagnostikovat jako neurastenii. Zajímavé je, že muži i ženy se s tímto problémem vypořádávají odlišně Oblasti psychoterapeutické péče: Potíže úzkostného charakteru, nedostatek sebedůvěry, neschopnost vystupovat na veřejnosti Deprese, pocity viny, nedostatku radosti v životě Nevhodné návyky, poruchy příjmu potravy, závislosti Neshody v zaměstnání, konflikty, syndrom vyhoření, malá tolerance zátěže a stresu Partnerské neshody, výchovné obtíže, problémy v rodině.

Psychologické kurzy Angelika Kallwass: Syndrom vyhoření v práci a osobním životě Pozoruhodné a velmi aktuální téma syndromu vyhoření zpracovala zkušená německá psychoterapeutka A. Kallwassová a český překlad její publikace se dostal poměrně brzy po vyjití originálu i na náš knižní trh V psychoterapii člověk může člověk blíže nalézt své Já. Vnímám úkol psychoterapie jako postupné poznání sebe sama a tím nalezení cesty pro spokojený život. Deprese, úzkosti, syndrom vyhoření jsou obranné mechanismy vlastního Já. Je to útěk před utrpením, do kterého se člověk nevědomě každý den žene. Syndrom vyhoření je dnes často zaznívající pojem v laické veřejnosti, ale někdy je chybně zaměňován za syndrom vyčerpání či jiné psychické problémy související s chronickým stresem. Málo kdo ví, že syndrom vyhoření je dlouhodobý proces, který začíná skrytě, a jedinec elementárním symptomům nevěnuje pozornost Syndrom vyhoření (burnout syndrom, vyhasnutí) je psychický stav vyskytující se zejména u profesí, jejichž náplní je práce s lidmi. Rozvíjí se postupně, v několika na sebe navazujících fázích. Jde o stav emocionálního vyčerpání vzniklý v důsledku nadměrných psychických a emocionálních nároků 10. dubna 2020 • Návštěva z ZnamyLekar.cz • Umístění: Ortenovo náměstí 9, Praha • individuální psychoterapie 50 min. Paní Doláková je velmi chápavá terapeutka. I přes mé, leckdy velmi zmatené, vyprávění o lecčem dokázala zaměřit svou (a posléze i mou) pozornost na to, co bylo důležité

MUDr

Psychologické poradenství a psychoterapie pro dospělé klienty. Zaměřuji se zejména na tato témata: vztahové problémy (v rodině, v partnerství, v širší sociální síti-přátelé, pracovní vztahy) syndrom vyhoření, ztráta blízké osoby, vážná nemoc, nehody, znásilnění.. Československá psychologie. Výzkumné studie. Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Stať popisuje design, realizaci a výsledky prospektivně uspořádaného dvoufázového šetření, jehož cílem bylo ověřit na souboru ekonomicky aktivních českých mužů a žen. Například trápí-li Vás deprese, úzkosti, panické ataky, životní krize, traumata dávná i současná, syndrom vyhoření, problémy ve vztazích, psychosomatické potíže, identitní potíže (sebepřijetí, sebevědomí), fóbie, osamělost a pocit životního vyprázdnění, workholismus, závislosti (drogy, alko, procesy), poruchy příjmu potravy, přejídání, výchovné. Syndrom vyhoření je spojen se ztrátou činorodosti a poslání, s pocity zklamání, hořkosti, ztrátou zájmu o práci a s nástupem každodenního rutinního stereotypu. Příčinami mohou být příliš vysoké ambice lidí, nejistá existence firem a institucí, přemrštěné pracovní nároky, nevhodné pracovní podmínky, mobbing a bossing na pracovišti či nesprávně nastavený.