Home

Co je to šiksa

Šikana, Záchranný kru

Například osoba, která vykonává Šikana může pokusit přimět co nejvíce zdůraznit , jak je to možné a používat psychologické manipulace , které jsou zaměřené na zničení osoby vlastní-úcta , self- hodnota , a self- image. účinky mohou vyvolat deprese, která má sestupnou spirálu , která může vést k sebevraždě. Co je šikana ? Šikana je psychické nebo fyzické terorizování jednotlivce nebo kolektivu jedním nebo více subjekty (spolužáky). Jak se pozná, co je zábava a co šikana ? To asi přesně definovat nelze, protože ta pomyslná hranice je velice tenká Podstatný znak oběti šikany je tichost, plachost a citlivost, oběť nerada mluví před ostatními, velmi často se stahuje do sebe. Dalšími znaky oběti je nízké sebevědomí, těžko se prosazuje mezi ostatními, většinou se podřizuje. Dítě se považuje za nezajímavé, nehezké a hloupé Co to je: Relační šikana, neboli šikana s vylučovací taktikou, zahrnuje úmyslné zamezování někomu v tom, aby se připojil ke skupině nebo se stal součástí skupiny, ať už jde třeba o spolusezení u stolu na obědě, při hře nebo během nějaké společenské aktivity. Příklad: skupina dívek v taneční třídě neustále mluví o víkendové akci s přenocováním.

Bergfink (Forum für Naturfotografen)

Co je šikana? NF Stop šikan

Šikana - Policie České republik

Typy šikany a vynalézavost těch, kteří šikanují své oběti, se samozřejmě časem mění, a bohužel, zdokonalují. V době závislé na počítačových technologiích se setkáváme s pojmem kyberšikana - tedy počítačová nebo také kybernetická šikana JIDIŠISMY V ČESKÉM LEXIKU. Slova z jidiš ( jidišismus ), která byla přejata do češtiny. Jazyk jidiš, kterým až do druhé světové války hovořila většina východoevroých Židů, vznikl pravděpodobně v 10. stol. v porýnských oblastech ( Weinreich, 1980 ), alternativní výklady spojují původ jidiš (j.) s jihoněmeckou.

Co je to šikana na pracovišti? Šikana na pracovišti znamená vyhrocené vztahy , kdy se jeden nebo více členů pracovního kolektivu stávají obětí jedné nebo více dalších osob. Nejčastěji se jedná o psychický nátlak a agresi , která může ústit i ve vážné zdravotní problémy Za šikanování se považuje, pokud jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. V praxi to znamená, že někdo, komu se druhý nemůže ubránit, dělá, co je mu nepříjemné. Něco, co je ponižující, nebo to prostě bolí - patří sem i nadávky, schovávání věcí, bití Na závěr je třeba přiznat, že přesná definice šikany neexistuje, v některých případech i odborník váhá, zda jde o šikanu nebo jen o něco, co se šikaně podobá. Pro praxi to však není velký problém, zlu musíme bránit, ať se jmenuje tak, nebo onak Co je to šikana? Jaké jsou příčiny a co lze udělat, aby se to zastavilo? Podívejme se na návrhy psychologa Co je šikana. V současné době je příliš mnoho případů, kdy adolescentní šikana končí s tragickým epilogem sebevraždy oběti. pronásledování ve školním prostředí na straně společníků je poměrně. Co je to šikana? Původ slova šikana najdeme ve francouzštině, kde chicane znamená zlomyslné obtěžování, týrání, pronásledování, omezování. A přesně o tom šikana je, jedinec či skupina osob fyzicky i psychicky týrá slabšího člověka v kolektivu

Co je vlastně šikana? Šikana je agresivní chování žáka vůči jinému žákovi, skupině žáků nebo dokonce učiteli, které se často opakuje. Dnes se však uvádí, že nikoli nutně 07.03.2014 12:48:08 : Byť sebevic sympatizuju s názorama, že je to šikana, tak jsem ke skutečnosti hodně skeptickej. Přeci se to týká pracovních výsledků (to je kvůli čemu vás vybírají a za co si zasloužíte plat) Co je to šikana. Diskuse k videu. Psaní komentářů je jen pro přihlášené. Patrik Nový . Bohužel, definice šikany v tomto videu je pro pedagogickou praxi spíš průšvihem, než by byla pomocníkem. Nazývat narušení rovnováhy vztahu a hodnot mezi jedinci šikanou? Zajděte se mrknout do nějaké běžné školy na druhý stupeň. Co je to ŠIKANA? Za šikanování se považuje, pokud jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. V praxi to znamená, že někdo, komu se druhý nemůže ubránit, dělá, co je mu nepříjemné. Něco, co je ponižující, nebo to prostě bolí - patří sem i nadávky, schovávání věcí, bití

Šikana - strana 1. Šikana je psychické i fyzické týrání, ponižování, omezování, vyhrožování jedinci druhou osobou nebo skupině lidí druhou skupinou. S šikanou se můžete setkat ve školách, na pracovišti, v nápravných i vojenských zařízeních. Odborníci se shodují, že se jedná o chorobný psychopatologický jev. Šikana na pracovišti se považuje za psychickou válku, jejíž následky mohou být pro šikanovaného zdravotně velmi nebezpečné. Dochází při ní k projevu jakési agrese, kdy se šikanovaný stává nepřítelem jednoho nebo více jiných osob. Co může šikana způsobit a jak se jí bránit Šikana u dívek se zaměřuje na fyzický vzhled. Pro mladé lidi je velice důležité zapadnout, takže není vůbec překvapivé, že šikana dívek se často zaměřuje na vzhled, především pak na to, že někdo vypadá jinak. Jedna studie provedená ve Velké Británii zjistila, že 56 % děvčat se stalo terčem šikany kvůli.

High heels - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia

Píšu sem už ze zoufalství, protože nevim co dělat. Muj chlap (40+) se nechává v práci šikanovat už cca dva roky svým kolegou, který je na stejný pozici jako on. Ten kolega je dokonce i mladší a muj chlap neni schopnej se mu vůbec postavit. Už dva roky poslouchám pořád nějaký nářky, co mu ten kluk udělal a jak je to v práci hrozný Šikanování se totiž může rychle zhoršit. Proto není na co čekat! Možná nejsi obětí šikany, ale tím, kdo ublížil nebo šikaně přihlížel. I pro Tebe tu je Linka bezpečí. Můžeš si s námi promluvit o tom, co se stalo a jak to napravit Co je šikana umělá brzdicí zatáčka (psychologie) úmyslná zlovolná překážka, příkoří, zlomyslnost, týrání, šikanování ; Slovní druh . Podstatné jméno, rod ženský Související výrazy . psychotraumatizace, generační šikana. Překlady do jiných jazyků. Je důležité, aby oběť šikany nebyla svými blízkými podezřívána za spouštění šikany vůči ní (ty je provokuješ, ty jim nadáváš apod.), popř. za toto chování trestána. Záleží na každém rodiči a dítěti, jakou strategii pro vyřešení šikany zvolí Co to je šikanování Pro doplnění či zpřesnění vnitřní mapy šikany je užitečné posoudit sílu a typ zakrývajícího a protiúzdravného systému, načrtneme příčiny a podmínky - spouštěcí mechanismy šikanování a odhadneme dopad šikanování na oběť. Zde okomentujeme jen dvě základní kriteria

Co je to šikana? - Šikana - Minimalizace šikan

Šikana je agresivní chování žáka vůči jinému žákovi, skupině žáků nebo dokonce učiteli, které se často opakuje. Dnes se však uvádí, že nikoli nutně. Vždy bylo za šikanu označované dlouhodobě se opakující chování, dnes už to nemusí být pravda. Ale je to opravdu těžké odhadnout, co už je šikana a co je. Co je to šikana? MŠMT definuje šikanu jako jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí. Zahrnuje fyzický útok: například bití nebo poškozování věcí druhého člověka, ale i útok slovní: od nadávek a ponižování po pomluvy Mobbing je v dnešní době známý problém. Když se setkáte s šikanou na pracovišti musíte si zapamatovat jednu věc. Pokud umíte sázet, vsaďte na sebe. Tak zní brutální pravda, obzvláště v situaci, kdy je osoba v práci obětí mobbingu a nemá svědky svého pronásledování. Pak musí sama dokázat, že pravidelně dochází k mobbingu a obtěžování mobbingující osobou. Bulvár je šikana slavných? Co je to vlastně bulvár? Bulvár je označení pro druh sdělovacího prostředku zaměřující se na emoce a aktualitu smíchanou s pořádnou dávkou lží a nejasnotí. Vyznačuje se hlavně pořádným bulvárním nadpisem. Citlivým obsahem, ale třeba informací, která má WOW efekt. Existuje bulvární šikana

Ale je to opravdu těžké odhadnout, co už je šikana a co je obyčejná klukovina. Jaké existují druhy šikany? Jsou různé podoby. Vyloženě přímá šikana, agresivní, verbální, vulgární. Dnes se hodně mluví o zraňujících komentářích k rase, náboženství nebo sexualitě. Manipulace je také formou šikany Co je šikana: Šikana nebo šikana škola označuje druh násilného chování a zastrašování vyvíjený verbální, fyzické nebo psychické, jak u dětí a dospívajících během školních let.. Je to řada nepřetržitých špatných zacházení, která jsou záměrně prováděna jedním nebo více agresory, s cílem napadnout, generovat nejistotu nebo omezit školní výkon oběti Šikana může být opravdu matoucí. Možná si ze začátku ani neuvědomuješ, že to, co se ti děje, je vlastně šikana. Může to být dokonce něco, co začíná jako vtip, ale nějak to nepřestává nebo se to zhoršuje. Nebo je to fyzičtější, jako třeba kdy do tebe ve škole strká, kdykoli projde kolem. Jakmile si. Šikana je vážný problém. Děti, zvláště v kolektivech základních škol, se sociálním vztahům učí a dokážou být k sobě velmi zlé a kruté. Každý rodič, jehož dítě vstupuje do jakékoliv instituce (školy, školky, kroužku), by měl s dítětem hovořit o tom, co se všechno může stát a jak se taková šikana projevuje

Šikana :: Psychické obtěžován

Šikana ve škole je rostoucím problémem komunikace mezi dětmi s každou novou generací. Spočívá v tom, že v kolektivu je rozdělení na agresory a oběti. Agresoři si často dovolují morální ponížení i fyzické bití, což oběti způsobuje duševní a fyzické zranění. Pokud se s tímto jevem začnete zabývat co nejdříve, šikana může být snížena na minimum nebo. Šikana je tu už tisíce let. Šikanování je jenom neškodné škádlení. Nejlepší obrana proti šikaně je pomsta. Pokud tě někdo šikanuje, je to tvoje chyba. Někteří z těch, kdo jsou šikanováni, později jednají stejně. Pokud jsi svědkem šikany, nejlepší je ignorovat to. Za silnými řečmi se často skrývá nejistota Co je kyberšikana? Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Je to tedy jedna z forem šikany Co je vlastně šikana? Šikana je agresivní chování žáka vůči jinému žákovi, skupině žáků nebo dokonce učiteli, které se často opakuje. Dnes se však uvádí, že nikoli nutně. Vždy bylo za šikanu označované dlouhodobě se opakující chování, dnes už to nemusí být pravda. Ale je to opravdu těžké odhadnout, co už.

Video: Šikana - Právo - Referáty Odmaturu

Isofix – WikipedieCo to jako je ? ( Zdeněk Pohloreich ) (SirYakari) - YouTubeVýlet do osmdesátek! - Metal-Line

Pěkně byl vysvětlený pojem kyberprostor, co je a jakým způsobem se projevuje kyberšikana a jak se jí bránit, kybergrooming - jaké hrozí nebezpečí a kdo se vlastně může skrývat za naším kamarádem na netu. Doplnění pomocí videí - tzv Štěpán Smetáček (* 24. července 1971 Praha) je český rockový bubeník.Hrál nebo hraje se skupinami Řetěz, Arakain, Vitacit, Die el. Eleffant!?, Wanastowi Vjecy, Miloš Dodo Doležal, Lucie, Pusa, Krausberry, Panika, N.O.D., Druhá tráva, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, Žentour, NTS, Aleš Brichta Project. Pochází z muzikantské rodiny. Jeho děda byl světově proslulý. Co je to kyberšikana. Šikana je označení pro chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat či zastrašovat člověka. Šikana může být slovní, ale i fyzická. Nejčastěji se s šikanou setkávají děti na základní škole, ale často se také objevuje šikana v zaměstnání To, co je šikana a co je šikana je snad už o něco jasnější. Oběť šikany skutečně nemá jinou možnost, než vzít právo do svých rukou a razantně se postavit svým protivníkům. V tomto případě platí, že čím mladší děti jsou a čím dřív se šikana začne řešit, tím je menší pravděpodobnost, že dojde k Co je to šikana: Šikana je definována jako jakákoli forma fyzického, verbálního nebo psychického zneužívání nebo obtěžování, ke kterému dochází opakovaně mezi dětmi a mládeží školního věku v průběhu času ve škole nebo na vysoké škole.. Šikana, také známý jako obtěžování, zneužívání, týrání či šikanování ve školách v angličtině, šikana.

Školní šikana - Wikipedi

Taková ustanovení nájemní smlouvy jsou neplatná a nájemce je nemusí dodržovat. Jedná se například o omezení návštěv. Pronajímatelé se někdy spoléhají na to, že, lidově řečeno, co je psáno, to je dáno, a že tedy nájemce musí dodržovat vše, co je sjednáno v nájemní smlouvě Rozhovor Michaely Švejdové z http://mobbingfreeinstitut.cz a Tomáše Hajzlera https://www.tomashajzler.com a https://www.peoplecomm.cz o tom, co je to šikana. Co je to mobbing a jak probíhá. Výraz mobbing poprvé použil zoolog a držitel Nobelovy ceny za medicínu Konrad Z. Lorenz ve své knize Takzvané zlo z roku 1963, kde tímto termínem popisoval kolektivní útok zvířecí tlupy nebo hejna na vetřelce.V psychologii se později slovo mobbing začalo používat pro psychické týrání a situaci, kdy určitý kolektiv cíleně.

Šikana v online prostoru. Kyberšikana je ještě sofistikovanější, odehrává se totiž v online prostoru, oběť mnohdy ani nezná jejího původce, navíc může probíhat nepřetržitě. Kvůli online prostředí kyberšikana pozměňuje i charakter a velikost přihlížejícího davu, který šikanu vidí, ale často nezasáhne Co je to šikana? - Je to, co mi vadí, ubližuje mi to a nechci, aby se mi to dělo Závěrem: - Pokud svého kamaráda jen tak škádlím, očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Jestliže vidím, že to jako srandu nebere, že to to zranilo, pak je mi to líto, nechám toho a omluvím se mu. Jinak by to byl Člověk nikdy neví, jaké chování k tomu to dítě vede. Neříkám, že v tom je nevinně, ale u takhle malých dětí je i velká pravděpodobnost, že to je prostě jen strach z něčeho a tak se brání a chtějí si zajistit aspoň nějakou jistotu. Ale synovi bych vysvětlila, že by neměl dělat to, co on sám nechce Děkuju všem za rady. No podle mě už to teda šikana je. Nebudeš dělat, co si já umanu, tak se s tebou nebudu bavit. Manipulace jak sviň. Na naši malou něco podobného zkoušelakamarádka, vysvětlujem, vysvětlujem, ale jestl ito má nějaký efekt Na něco jsou ještě prťaví. To se mi líbí ROZHOVOR Jednoznačně nesouhlasím. Vláda by měla učinit všechny dostupné kroky, aby dopady tohoto nesmyslného evroého nařízení minimalizovala. Opravdu netuším, jakým způsobem navrhovatelé tohoto nařízení uvažují a čeho chtějí dosáhnout, prozradil senátor Petr Gawlas (ČSSD) ParlamentnímListům.cz k tématu ke snaze EU omezit držení zbraní

4 typy šikany, o nichž by rodiče měli vědět

 1. Tomáš Feřtek: Víte, co je to zelená šikana? 13.12.2011. Pár případů, kdy někdo zneužíval ekologické kauzy k prosazování vlastních zájmů a obtěžování okolí, bych během uplynulých dvaceti let našel, ale jsou spíš výjimečné. Místní aktivisté mi přijdou jako mimořádně mírní a konstruktivní
 2. Cílem bylo, aby žáci dokázali rozeznat, co je škádlení, a co už je šikana. Jak rozeznat její počátek, jak se následně zachovat. Často se totiž stává, že děti i jejich rodiče považují za šikanu pouze obyčejné škádlení a samozřejmě i naopak
 3. Šikana je v dnešní době velmi užívaným slovem v různých sférách a oblastech života. A není se čemu divit. Týká se lidí jakéhokoli pohlaví, věku, dětí jak dospívajících, tak kupodivu dospělých, rasy, vyznání, sociální třídy, vzhledu, vzdělání, povolání, inteligence, vlastností

Co je to fáze šikany Slovníček pojmů - Apas

 1. Také je dobré se žáky hovořit na téma šikany a na příkladech z praxe si vysvětlit, co to vlastně šikana je. Přestože je totiž šikana dnes velmi moderní slovo, téměř na každém kroku se lze setkat s tím, že za šikanu považujeme cokoliv, co se nás negativně dotýká (pracovní úkol od kolegy, příkaz policisty k.
 2. Pokud je pak nahlášen případ šikany, měly by se prošetřit všechny okolnosti a problém se nesmí bagatelizovat. Určitě je také důležitá součinnost školy a rodičů, ti by měli navštěvovat třídní schůzky a co je nejdůležitější, komunikovat se svým dítětem
 3. Šikana na pracovišti a jak se jí bránit. 27. 1. 2010. Zaměstnanec se dá zadírat i jinak, než finančně. Psychické pronásledování zvané mobbing a bossing je i u nás běžné, ale bránit se proti němu je velmi obtížné. Zjevnému porušování pracovněprávních (např. bezpečnostních) předpisů na pracovišti se lze.

Co je to šikana - definice šikany, jak poznat šikanozní

 1. 00:04:30 protože tu to poznamenává. 00:04:33 A to je ta mírka těch věcí, podle mě, 00:04:38 kterou by se ta šikana měla posuzovat. 00:04:41 Posuzovat šikanu podle toho, jak to cítí oběť. 00:04:44 To je důležité poznání, byť za cenu utrpení, 00:04:48 které Michal Černý zažil před 45 lety
 2. Co je šikana? V souvislosti s agresí se na školách nejčastěji řeší šikana. Je to jedna z nočních můr pedagogů, stejně tak i rodičů. Pedagogové se bojí, že by ji nemuseli umět dobře vyřešit, a rodiče se obávají, že nedokážou své dítě dostatečně ochránit
 3. Přesvědčení, že šikana je špatná, odhodlání udělat to, co je správné. Vědomí vážnosti a nebezpečnosti situace. Znalost (anebo i předchozí zkušenost), jak zareagovat a zasáhnout: škola má dostupnou strategii k řešení šikany, se kterou jsou všichni zaměstnanci seznámeni
 4. Domovská » Obecná praxe » Co je to Šikana a hlavní důsledky . Co je to Šikana a hlavní důsledky. šikana je to psychologické mučení prováděné ostatními v prostředí, jako je škola nebo práce, které je velmi běžné v dětství a dospívání. Jedná se o skutek, který může zahrnovat fyzické i psychické násilí a je.
 5. Jestli je ti to nemilé a synovi taky, tak nahlásit paní učitelce, včetně toho, jak sis počíhala v šatně, jsi zřejmě zaměstnanec školy, neumím si jinak představit, jak by ses tam dostala, a to, co teď může být ještě klukovina, se později může rozjet do šikany
Half-Mile-Wide Tornado Hits Colorado - NBC News

Když se řekne bossing Dobrý Šále

Je dobré zjistit co nejvíce podrobností. Rodič musí dítě ujistit o své podpoře a rozptýlit jeho obavy, aby opustilo pocit, že řešení šikany může jeho situaci jen zhoršit. Je také velmi důležité dítěti vysvětlit, že nikdo nemá právo mu ubližovat, že za šikanu ono samo nemůže a že pokud se problém nebude řešit. Co přesně už je šikana na pracovišti, kde je ta hranice a jak problém řešit? Sama jsem se nejednou s šikanou v zaměstnání setkala, a to v různých podobách a různých pozicích. Čím dál to necháte dojít, tím hůř se problém bude řešit. Podle odhadů se s nějakou formou šikany na pracovišti setkalo 20 % lidí

Šikana ve společnosti a verbální šikana - Projekt

Co je tedy šikana?: Když ti jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně ubližuje. Když ti jeden nebo více žáku, kterým se nemůžeš bránit, dělá to, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje nebo tě to bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě Co je šikana? Stránka StopBullying.gov definuje šikanu jako nežádoucí, agresivní chování, při kterém dítě nebo teenager využívá skutečnou nebo domnělou převahu moci jako například fyzickou sílu, přístup k zostuzujícím informacím nebo popularitu za účelem ovládnout nebo ublížit druhého dítěti. Může obsahovat cokoli od šíření pomluv přes nadávky až..

Jidiš - Wikipedi

Šikana zahrnuje nerovnováha moci mezi tyran a oběť je záměrně škodlivé a dochází opakovaně. (Olweus et al., 1999) skvělá definice šikany pro děti od stopbullying.,gov, který obsahuje prvky obou těchto šikany definice je: Šikana je nežádoucí, agresivní chování u dětí školního věku, která zahrnuje skutečné nebo. CO VŠECHNO JE ŠIKANA . Někteří autoři vyčleňují šikanu jako takovou ze zaměstnání a snaží se ji vtěstnat spíše do škol a vojenských zařízení. V prostředí České republiky je tento termín obecně známý veřejností a hojně užívaný médii. Termíny pro jednotlivé formy šikany jako je mobbing, bossing. Šikana ve škole. Téma, které se řeší stále více a za mě to pořád není dost. Jde vaše dítě do školy a máte strach ze šikany? Co udělat proto, abyste vybrali dobrou školu, kde se toto téma řeší?. Kdo se nesetkal v dnešní době se šikanou ve škole, dovolím si tvrdit, že měl velké štěstí.Ovšem otázka je, kdy můžeme postrkování mezi dětmi nazvat šikanou Co je šikana a jak se zjišťuje? Šikana je ubližování někomu, kdo se nemůže nebo nedovede bránit. Obyčejně mluvíme o šikaně tehdy, když jde o opakované jednání, ve velmi závažných případech označujeme za šikanu i jednání jednorázové, s hrozbou opakování Šikanovanie (iné názvy: šikanácia, šikanéria, šikana) je spôsob správania, ktorý umožňuje (väčšinou v bezprostrednej komununikácii), fyzickým a psychickým týraním druhých získať nad nimi pocit prevahy, moci, určitej výhody.Pre šikanovanie je typický nepomer síl medzi páchateľom a obeťou a častá pasivita a bezmocnosť obete

oudry, jean-baptiste a landsca ||| landscape ||| sotheby'sMinecraft Bukkit Plugin - Citizens - Create NPCs inBy the Numbers: The Deep Web - Security News

Co je Šikana - Šikan

Šikana na pracovišti je problém, který se vyskytuje, ale velmi zřídka se o něm diskutuje otevřeně. Znáte známky, které pomáhají rozpoznat a řešit šikanu na pracovišti Co je šikana Základní definice: šikana je úmyslné a opakované fyzické i psychické ubližování slabšímu jedinci (skupině) silnějším jedincem (skupinou). Šikanování ve školním prostředí je tedy agresivní chování dítěte, žáka/žákyně, studenta/studentky vůči jinému žákovi, případně skupině žáků Šikana je obrovský problém. Čím větší je tabu, tím větším problémem se stává. Jedinou efektivní prevencí těch nejhorších následků je své děti včas seznámit s tím, co to šikana je a že něco takového se může stát i jim anebo lidem kolem nich Co je to šikana. Šikana - to je nemoc, nemoc toho, kdo šikanuje. Je to nemocné - tedy patologické chování. Většina projevů šikany naplňuje skutkovou podstatu trestných činů. Při posuzování toho, co je a co není šikana, musíme mít na zřeteli především to, jak uvedené projevy působí na toho, komu jsou určeny.

Pod pojmem šikana - co to je? V angličtině to znamená výtržnictví. Šikana - násobkem negativní psychologický nátlak na lidi. To se děje nejen ve školách, ale také v práci. Výsledkem je, že lidé, kteří poslali negativní dopad, začíná docházet k neustálé napětí Pokud násilník tvrdí, že to myslel v žertu, a oběť říká, že jí chování násilníka vadí, je podstatné poslouchat oběť, to ona je měřítkem toho, co je a co není přijatelné, vysvětluje psycholožka. Sledovat všechno. Ze všeho nejdůležitější v potírání šikany na školách je přístup třídního učitele Pocit izolovanosti a menejcennosti je väčší každým dňom. Stále znova a znova rozmýšľa, snaží sa nájsť chybu v sebe - aby ju mohla napraviť! Ale chyba nie je v nej. Mobbing je väčšinou bezdôvodný. Mobbing - nové slovo, ale stará vec. Šikana na pracovisku, donedávna tabuizovaná téma, si vynucuje stále viac pozornosti Dobrý den, partner tráví spoustu času např. sport. vyžití, hospůdky ap. s lidmi, do jejichž společnosti mě výslovně nechce vzít. Jelikož mě prý nemají vysloveně rádi - důvod není schopen uvést, zkoušela jsem se mezi ně dostat i přes jeho nesouhlas, ale ani neodpověděli na pozdrav, dokonce pronášeli na mou adresu ponižující poznámky Přivíral jsem oči před něčím, co jsem cítil, že není správně, ale protože se to úplně bytostně netýkalo naší katedry, tak jsem to obcházel. Samostatnou otázkou pak je, proč je tak malý zájem u špičkových divadelníků působit ve vedení DAMU a jednotlivých kateder Řekla klukům, že jestli je ještě někdy uvidí, jak mi něco dělají, d jim poznámku nebo to bude řešit přes rodiče. Jenže kluci si nedali říct a místo ve škole si na mě kolikrát počkali v parku, přes který jsem chodila domů.. A tak jsem vždy trnula hrůzou a strachem, co se bude dít