Home

Vyspělé kultury Asie

Asie je největší, nejlidnatější a nejhustěji osídlený světadíl. Její obyvatelstvo představuje přibližně 60 % světové populace. Při cestě po jejích zemích najdete neuvěřitelné kulturní i přírodní bohatství a sestkáte se se zcela jiným životním stylem Harapá kultura, také kultura poříčí Indu, protoindická kultura, protoindická civilizace apod., byla starověká kultura nacházející se v povodí řeky Indus, první známá městská kultura na Indickém subkontinentu. Zabírala velkou část dnešního Pákistánu a severozápadní Indie, některé pozůstatky harapé kultury však byly nalezeny i v dalších oblastech. Počátky harapé kultury sahají do 2. poloviny 4. tisíciletí př. n. l. Jednotlivé periodizace. Dějiny Asie jsou souhrnem dějin jednotlivých oblastí Asie. Z pohledu z východu na západ lze tyto oblasti vymezit jako dějiny Japonska, dějiny Číny, dějiny Indie, dějiny Persie a dějiny Blízkého východu Až do dob evroé kolonizace Asie tak asijské civilizace vykazovaly vyšší kulturní i intelektuální úroveň než civilizace evroé. Za počátek období kolonizace Asie je logicky považováno objevení Asie portugalským mořeplavcem Vasco de Gamou, který roku 1498 doplul k Indii. Portugalci tak do Evropy začali dovážet vzácné koření, jiné luxusní orientální zboží a zakládali tu své obchodní kolonie

Asie - asijská kultura a přírodní bohatství

  1. 15. Které vyspělé kultury vznikly na území Asie? 16. Které státy Asie patří mezi nejvyspělejší? Který z těchto států se v posledních letech nejrychleji hospodářsky rozvíjí? 17. Které státy Asie označujeme jako asijské tygry. Vysvětli tento pojem. 18. Které státy Asie patří mezi nejchudší na světě
  2. Během vykopávek tam (stejně jako u Tripolské civilizace dávné Evropy, v Çatalhöyük v západní Asii) našli mnoho terakotových ženských sošek, což ukazuje na to, že uctívali bohyni matku, Ženskou podstatu, tedy tvořivé síly Allata
  3. •Asie má téměř 4 miliardy (4 000 000 000) obyvatel •Hustota osídlení nerovnoměrná - nejvíce J, JV •Nejlidnatější státy: 1) Čína 1,3 mld 2) Indie 1,1 mld •Nejlidnatější města: nad 10 milionů obyvatel má : Tokio ( 34 mil), Soul (24,2 mil), Bombaj, Šanghaj, Peking, Jakart
  4. Zakladateli nejstarší vyspělé civilizace v Evropě byli předci současných Evropanů. Na ostrov Kréta nepřišli z Egypta, ale z Malé Asie v Turecku. Potomci zaniklé mínojské kultury dodnes obývají Krétu a dnešní Evropané s nimi mají hodně společného. Ukázaly to srovnávací testy DNA

ŘeckÁ kultura Na evroé půdě se nejstarší civilizace vytvořily v Egejské oblasti. Egejské moře umožňovalo snadné spojení mezi četnými ostrovy i mezi pobřežími Malé Asie a jižních částí Balkánského poloostrova 1.Které vyspělé kultury pocházejí z Asie: 2.Kolik lidí přibližně žije v Asii: 3.Z atlasu zjistěte, kde je nejvyšší hustota obyvatel: 4.Které lidské rasy žijí v Asii: 5.Která náboženství jsou v Asii rozšířená: 6.Ke kterým náboženstvím patří lidé na fotografiích na str.12 Richter o nich píše jako o gizské rase, která stála u zrodu archaické, ale vyspělé kultury Staré říše (1973, s. 30-31; viz výše). V obdobném duchu píše Wiesner (1996, s. 23-4): Staroegyptské texty hovoří o tom, že přibližně před 3400 př. n. l. se na území dnešní Nubie a Horního Egypta objevuje neznámý lid, který přináší své písmo a vysokou kulturu Téma: Asie - kultura a obyvatelstvo Historie: Mezopotámie, Indie, Čína - nejstarší civilizace v povodí velkých řek, vyspělé kultury Objevitelé - Marco Pólo, Vasco da Gama, Fernao Magalhaes Koloniální říše pro Evropu - zisk bohatství, vynálezů, levné pracovní síly - konec kolonií po 2. světové válce Osídlení Asie kultura. Asie ([ázije]) je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř. Eurafrasie.Rozkládá se především na východní a severní polokouli.Pokrývá 8,6 % povrchu Země (29,9 % souše) a její.

Pronikání indické vyšší kultury do jihovýchodní Asie bylo primárně spojeno s bílou dynamickou obchodní elitou. Bílí příslušníci indických elit touto kolonizací vytvořili místní vyspělé kultury a zároveň v nich vytvořili vládnoucí vrstvu. Známe Indy, kteří se stali králi ve Funanu v Indočíně a také. Příběh o hadím démonovi Xiangliu sahá až do dob první čínské civilizace, tenkrát mimořádně vyspělé kultury. Toho času bylo lidstvo pevně spjato s bohy, kteří běžně zasahovali do lidského života. A jednoho dne se proti dobrým bohům postavilo čiré zlo, jehož byl hadí démon Xiangliu nástrojem Kréta, ležící na rozhraní dvou vysoce rozvinutých civilizací- Mezopotámie a Egypta, je kolébkou první evroé vyspělé kultury. Všechna její tajemstvíale nebyla dodnes odhalena. Kréta byla nejspíše osídlenaz Malé Asie nebo Afriky asi 7 tisíc let př.n.l. První lovci a sběrači bydleli v jeskyních, vytvářeli jednoduché pracovní nástroje a keramiku už ve starověku vyspělé kultury oblasti jižní a jihovýchodní Asie -nejhustěji osídlené 1000 obyvatel na km Centra kultury = města (stavěna podle jednotného plánu) - velice vyspělí; 2 základní části: 1) Vlastní město: Obytná plocha; Stavěna podle přesných plánů; Ulice skládány pravoúhle; Dlážděné cesty; Různá škála budov; Pestrý kulturní život; Domy podobné nižším činžovním domů

Harapá kultura - Wikipedi

Posts about Harapá kultura written by polahoda. Harapá civilizace. Posted on 23 května, 2014 Updated on 30 května, 2014. Anastasia: Pamatuji si, jak jste nám kdysi vyprávěl o jednom z globálních bodů protínání o místě, kde se nachází největší světový horský uzel Asie, jež vznikl spojením systému nejvyšších pohoří planety - Pamíru, Hindúkuše a. Kultura. Asie a ČR. Vietnam vyhlíží vstup mezi vyspělé státy světa Analýzy a komentáře / Mezinárodní vztahy. 3 / 2 / 2021 Jan Zahradil V uplynulém týdnu byla vietnamská metropole svědkem poněkud neobvyklé události současného covidového světa. Zatímco nejrůznější sjezdy, sympozia, konference a podobné masové. ZICHA, Jan. Makroregion hospodářsky vyspělé východní Asie. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 22. 01. 2015, [cit. 2021-06-01]. Dostupný z WWW: <https://dum.rvp.cz/materialy/makroregion-hospodarsky-vyspele-vychodni-asie.html>. ISSN 1802-4785 Překlady fráze VYSPĚLÉ KULTURY z češtiny do angličtiny a příklady použití VYSPĚLÉ KULTURY ve větě s jejich překlady:tam teď žádné podobné technologicky vyspělé kultury

Dějiny Asie - Wikipedi

JZ ASIE. Rozkládá se: Arabský poloostrov, pobřeží Středozemního moře, Malá Asie, Afgánistán - střet více kultur → ohnisko neklidu: hranice s E. a Afr. + střety Izraelců a Palestinců - státy vyspělé (Turecko) i zaostalé (Jemen, Omán) hospodářství:. ropa → Perský záliv (Kuvajt, V Sýrie, Saudská Arábie (DAHMÁN, ZAHRÁN), Irák (3. na světě), Irán Poušť Gobi ležící na hranici Číny a Mongolska patří k nejsušším místům Země. Nebylo tomu tak vždy. Podle řady legend i archeologických nálezů před více než 12000 lety byla tato oblast úrodnou zemí a zároveň centrem jedné z velkých civilizací minulosti Malá Asie byla další oblastí nejstaršího zemědělství, kde se rovněž vytvořily četné chalkolitické kultury a vznikala opevněná města (např. Trója). Přírodní podmínky zde však přece jen byly oproti Mezopotámii a Egyptu odlišné. V městě Knóssos existovalo vyspělé stavitelství (paláce), pokročilá dělba. Tradice místní villanovské kultury doby železné Vliv řecký (archaické a helénistické období) a orientální (Malá Asie) Vyspělé inženýrské stavitelstv

Asie(co navštívit a vidět v Asii) - Cesty po svět

VÝCHODNÍ ASIE MONGOLSKO - dlouhou dobu - 1 z vnějších částí Číny - r.1911 se odtrhlo ; správy (Hospodářsko-zeměpisný přehled států východní Asie, Zeměpis referát Nové výzkumy na řeckém ostrově Keros odhalují pozůstatky vyspělé kultury z počátku doby bronzové. Raná doba bronzové v Egejské oblasti se datuje do 3. tisíciletí př. n. l. Nejvyspělejší částí tehdy nebylo pevninské Řecko (známá památka z příslušného období: Dům tašek v Lerně na Peloponésu) ani Kréta, ale Kykladské ostrovy

00:29:38 Indus se pravidelně vyléval z břehů, 00:29:42 pokrýval půdu vzácnými živinami a proměňoval ji v úrodné roviny. 00:29:49 Rolníci zavlažovali pole rozvětvenou sítí kanálů. 00:29:53 a pěstovali pšenici, ječmen, rýži, zeleninu a bavlnu. 00:30:02 Velkou úctu chovali ke zvířatům a stromům, jež zajišťovaly. Nejstarší doklady o použití zlata se datují do Přední Asie do doby kolem roku 6000 př. n. l. Z Evropy pocházejí první nálezy zpracovávaného zlata zřejmě z 5. tisíciletí př. n. l. z nekropole v bulharské Varně. První zmínky. V té či oné podobě zpracovávaly zlato téměř všechny vyspělé kultury lidských dějin

Harapá civilizace « Znaky kolem na

Záhadní Mínojci byli Evropané

Maledivy: Ráj s ručením omezeným. 24.05.2017. Maledivy mají punc turistického ráje, kde panensky bílé pláže omývají průzračné vody Indického oceánu. Nad edenem se však vznášejí dvě temná mračna - hrozba zaplavení mořem a narůstající hory odpadků. Maledivy -. Atoly Malediv tvoří korálové útesy a písečné. Kultura: Vyspělé písemnictví - mýtus o stvoření světa; Vyspělá architektura - chrámové stavby, součástí chrámů jsou zikkuraty, Babylonská věž (Hospodin spletl stavitelům jazyky, takže mluvil každý jinak a nemohli se spolu domluvit) Div sveta = Semiramidiny zahrad Indičtí historici kladou období rozmachu vyspělé arabské kultury do období první vlny Árijské migrace. Druhá migrační vlna Árijců o tisíc let později už nachází arabskou kulturu bez života. V tomto období zaniká i Vinčanská kultura. Její civilizační prvky se však šíří dále

Egypťané již kolem roku 2500 př. n. l. prováděli astronomická měření, dovedli předpovídat zatmění. Z období kolem prvního tisíciletí př.n.l. nesmíme opomenout vyspělé kultury Jižní a Střední Ameriky. Vývoj starověkých poznatků si můžeme ukázat např: na vývoji názorů o tvaru Země a jejího postavení ve. ZICHA, Jan. Makroregion hospodářsky vyspělé východní Asie. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 22. 01. 2015, [cit. 2021-08-21]

Antika - Řecká kultura - Umění - Referáty Odmaturu

Mimořádně velká pestrost výrobků, zahrnuje několik desítek oborů. 3 největší centra světového hospodářství - USA. Západní Evropa, Japonsko. Hutnický. Černá (železo a ocel) a barevná metalurgie (barevné kovy) Náročné na spotřebu vody a el. Energie. USA, Japonsko, Čína, Indie, Rusko, Kanada, Austrálie Horší je to například v pozdějších kulturách. Například v Olomouci, kde byl objeven římský tábor, byl s ''hledači pokladů'' docela problém. Římané a Keltové jsou totiž alfa a omega hledačů, protože se ví, že jsou to poměrně vyspělé kultury s početnými výrobky z kovů, včetně mincí Himálajské kultury. Neopouštíme jižní oblasti Asie, ale od Indoevropanů se dostáváme k oblastem osídleným lidem plemene mongoloidního, v starším a lidovém pojmenování žlutého. Z horských států Himálaje, obývaných jeho příslušníky, jsou v češtině dostupné látky z Bhútanu a Tibetu Pravděpodobnost migrace z jednotlivých regionů Asie. Kulturní střety podle Huntingtona. Prezentace. 29. 5. 2018. Osvojování a objevování Asie člověkem. Šíření člověka do Asie a Asií. Vyspělé civilizace v Asii: Mezopotámie, Indie, Čína. Pronikání Evropanů do Asie. Prezentace. 22. 5. 2018 (5. vyučovací hodina) Pestrá Asie V této zemi na hranici dvou světadílů najdete lákavou směs vyspělé západní kultury a asijského chaosu, která potěší snad každého cestovatele. Nejlépe se do Gruzie dostanete letadlem. Země leží na opačné straně Černého moře, naproti Bulharsku, a tak by se vám cesta po zemi značně protáhla

Civilizační mise - přinesení vyspělé ruské kultury do zaostalého středověkého prostředí místní muslimské společnosti . Snaha o likvidaci islámu a o úplnou asimilaci Střední Asie do sovětského systému. 1922 - stabilizace sovětské vlády v oblasti Sinoskop - Institut pro současnou Čínu, z.s. vznikl na jaře 2019 jako projekt českých sinologů s cílem vyvážit polarizovanou debatu o Číně v České republice. Iniciátorem myšlenky je český sinolog, ekonomicko-právní poradce a školitel pro asijské trhy Vít Vojta ASIE - největší světadíl medvědi, lišky, jeleni, losi, soboli smíšené lesy kulturní krajina stále zelené lesy - Z a V - bavlna, čaj, tabák, datle stepi - tráva - ovce, koně, velbloudi, kozy, drobní hlodavci pouště a polopouště - Arabský poloostrov Střední Asie subtropy - citrusy, olivy, víno, čaj, tabák. snadné spojení mezi ostrovy i pobřežími Malé Asie a jižními částmi Balkánského p. kontakty jednotlivých oblastí po souši znesnadňovala vysoká pohoří. členitost terénu => Řecko rozdrobeno - řada drobných státních útvarů. hranice - na jihu . Kréta - kolébka nejstarší vyspělé kultury. této oblasti - mínojsk Severní korea. Komunistická země, patrně s nejtvrdším režimem a porušováním lidských práv. Rozloha 121 000 km 2, počet obyvatel: 25 mil. Hlavní město Pchjongjang. Průmysl je centrálně řízený, zaostalý, orientovaný především na těžký průmysl. Jedinou významnější průmyslovou lokalitou je hospodářské centrum v.

Na všechny strany světa; Fascinující a zamlčované migrace

Evropa versus Asie. Probouzení dávných konfliktů. 22. 7. 2011 / Ivo Šebestík. Antický starověk znal mytologický obraz, na kterém Zeus proměněný v býka unáší Európé, dceru tyrského krále Agénora. Nejvyšší bůh řeckého pantheonu se do dívky zamiloval, a jak byl zvyklý prosazovat svou vůli, aniž by se kohokoliv na. K vzestupu první vyspělé evroé kultury, do níž dávají nahlédnout fresky na stěnách paláce v Knossu, došlo na Krétě. Aténská demokracie je stále platným politickým dědictvím, Homérovy eposy, Aischylovy hry a antické sochy po staletí inspirují umění, maratonský běh zůstává připomínkou doby, v níž se. Německo: Úpadek dřívější vyspělé kultury! Related Videos. 0:31. SPD Vyšší Brod. 72 views · February 27. Asie - zemědělství. V zemědělství pracuje 60% aktivních obyvatel. Obdělávaná je pouze šestina celkové plochy světadílu. Ve většině asijských zemí je primitivní způsob obdělávání půdy. Výjimku tvoří vyspělé státy Japonsko, Izrael, Jižní Korea a Taiwan, kde je zemědělství na vysoké úrovni. V Asii převládá.

Asie kultura, asie je největší, nejlidnatější a nejhustěji

Které dva programy vyhlásila vláda ve snaze dohnat vyspělé země? (vyberte 2) Velký skok vpřed (1958 - 1961) Dohnat a předehnat (1963 - 1964) Velká proletářská kulturní revoluce (1966 - 1976) V jakých odvětvích zemědělství je ČLR první na světě? (vyberte 4) chov prasat. chov drůbeže. chov skotu. pěstování rýže. Téměř polovina z 1,27 miliardy dětí v Asii pod 18 let žije v chudobě. Nemají dostatečný přístup k potravinám, nezávadné pitné vodě, ani ke vzdělání a zdravotní péči. Uvádí to ve své pondělní zprávě Vyrůstat v Asii humanitární organizace Plan Siesty v krásné Andalusii. Náš poznávací zájezd plyne v klidném tempu, stejně jako pravá andaluská siesta. Navštívíte místa plná významné historie a nasajete španělskou atmosféru prosycenou pohodou a vínem. více. Andalusie nespoutaná, temperamentní a vášnivá. Okouzlující pláže, působivé scenérie, nespočet.

Xiangliu: Hadí démon, který pustošil svět TajemnáAsie

Ukrývají písky pouště Gobi ruiny prastaré civilizace

Druhé největší australské město Melbourne prodlouží pandemickou uzávěru ve snaze zastavit šíření koronaviru, a to přinejmenším do 19. srpna. Už šestý lockdown města v řadě měl skončit ve čtvrtek, úřadům se však nepodařilo vysledovat, jak se nakazilo několik z 20 nově infikovaných obyvatel, uvedla dnes agentura R Zaměřují se jednak na politické, hospodářské či sociální dějiny určitého regionu nebo na oblast kultury a etnografie daného regionu. Absolvent musí být schopen samostatně pracovat, umět s pomocí nabytých metodologických zkušeností své znalosti aktivně dále rozvíjet a uplatňovat je ve společenské praxi

Historie Kréty - Tripidipi

Na zpustlých polích usazoval barbary. Vojenská služba se dědila z otce na syna. 5. Křesťany pokládal za rozkladný prvek společnosti, proto je začal pronásledovat. 6. Protože se rozlehlá říše špatně spravovala, zvolil ještě spolucísaře , kterému zanechal západní část a sám spravoval východní část JV Asie), které je součástí širšího seskupení APEC (Asijsko-pacifická hospodářská spolupráce) rozloha (km2) obyv. ( mil.) HDP (USD/os) hl. město Myanmar 677 000 46 900 Rangún Thajsko 513 000 60 6680 Krungthep Laos 237 000 5 1500 Viangchan Vietnam 331 000 76 2250 Ha No

Lonely Planet - je čas vyrazit na cestu

obyvatelstv

Nejlidnatější státy Asie Kulturní jádra (Babylon, Persie, Čína...) Rasová struktura Romové Národnostní pestrost (Indie) Náboženská struktura Islám Budhismus Hinduismus Judaismus Křesťanství Jeruzalém - svaté město Životní úroveň Státy vyspělé Státy rozvojové Asijští tygř Mírné písmo, asi 2/3 oblasti Asie, střídání zimy a léta. Rozlišujeme suché vnitrozemské pásmo typické pro Mongolsko a Kazachstán (‐20 až +20), a východ Asie Čína a Japonsko pod vlivem vlhkosti od oceánu, teploty 0 - 28). 3. Subtropické podnebí od Malé Asie, Indie až po Čínu. Opě Malta je super. Konzervativní, ale zavání po krásném italském temperamentu. Občas po rybách. Je tichá, ale ne ospalá. Plná přírodních krás a významných historických památek, milých lidí, barev a léta. Je malinká, s rozlohou méně než 320 km², a toto miniúzemí se dělí na 3 ostrovy: hlavní Malta, tišší Gozo a drobné Comino archeologických kultur. Tyto kultury často pojmenováváme podle významných . archeologických nalezišť. Například bylanská kultura (Bylany u Kutné Hory). Pozdní doba kamenná - vyspělé oblasti světa (zejména dnešní Irák) se závlahovým zemědělstvím (5 až 3 tisíce let p.n.l.) Rozvoj zemědělství v Mezopotámi

Indie - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

MinutaN.cz Svět Jižní Asie Změna klimatu 4. června 2021 22:54 Vyspělé země toho neudělaly dost pro boj se změnou klimatu, domnívá se Chán Jeho země se naopak v tomto ohledu, v poměru k ekonomickým možnostem, přičinila víc než kterákoliv jiná, uvedl Jak se mohly vyspělé kultury obejít bez map? Člověk | 17.05.2011. Podobně jako si můžeme položit otázku, zda říše Inků mohla fungovat bez písma, nabízí se i problém map. Opravdu je některé vyspělé kultury včetně mořeplavců, Féničané, Vikingové či Polynésané, nepoužívali, nebo se tyto mapy jen nedochovaly

Harapá kultura « Znaky kolem na

Byl symbolem vyspělé starověké kultury a dodnes představuje bezpochyby nejvýznamnější místo pro Židy, křesťany i muslimy po celém světě. Obrovská koncentrace svatých míst, která čeká na člověka při návštěvě Jeruzaléma, může prý způsobovat tzv. Jeruzalémský syndrom. Jde zpravidla o mladé, hluboce věřící. Migrace z Asie do Evropy. Regiony Asie, ze kterých je největší pravděpodobnost migrace do Evropy. Přínosy a rizika migrace z Asie do Evropy. Prezentace. 22. 5. 2019. Velice stručná historie Asie. Písemka ze světového oceánu. Příchod prvních lidí do Asie. Vyspělé civilizace v Číně, Indii a Mezopotámii. Hedvábná stezka Civilizace, kterou pohřbila změna klimatu. 21. 9. 2020 - 19:17 | Člověk | Ladislav Loukota | Diskuze: Harappané byli patrně první vyspělou civilizací, která doplatila na změnu podnebí. Naznačují to rozbory krápníků a nový matematický model. Jako místa prvních civilizací jsou nejčastěji zmiňovány Mezopotámie, Egypt. 1.Hranice , 2.Policie a Armáda , 3. Hasicí a Doktoři , 4.Měna , 5.Průmysl a Školství , 6.Rodina , 7.Svatky , 8.Kultura , 9.Hymna , 10.Jazyk , 11.Vlajka a. Kultura, obyvatelstvo a náboženství. Singapur je velmi kosmopolitním městem - podle některých studií je dokonce nábožensky nejrozmanitější zemí světa. Nejpočetnějším etnikem jsou Číňané (74%), následováni Malajci (13%) a Indy (9%). Singapur mimochodem patří k zemím s nejvyšší hustotou zalidnění na světě

🥇 Gruzie od A do Z: praktické informace a tipy na cestováníDějiny zlata | LovecPokladu

Předpokládá se, že tento obrovský výbuch způsobil zánik vyspělé starověké minojské kultury na Krétě. Podnítil možná i vznik legendy o Atlantidě - o velké civilizaci na ostrově, který prý zničila přírodní katastrofa. Největší historicky doložený sopečný výbuch - Krakatau (Asie/ Indonésie Očkovací strategie: Asie jede na jiné covidové koleji než vyspělé ekonomiky. 13. srpna 2021 Kr. je na našem území charakterizováno rozvojem vyspělé kultury zvané únětická. Vznikla a vyvíjela se v české kotlině. Vznikla a vyvíjela se v české kotlině. Impulsy pro postupnou přeměnu kultury zvoncových pohárů a šňůrkové keramiky v únětickou kulturu přišly zřejmě z jiho - jiho -západu Evropy Last minute dovolená s německou cestovní kanceláří u moře v Asii za atraktivní ceny se slevami na poslední chvíli. Vydejte se s námi letadlem do Asie, ušetřete a naplno si užijte takovou last moment dovolenou, jaká má být UMĚNÍ DOBY STAROVĚKU ANTICKÉ CIVILIZACE - EGEJSKÁ OBLAST Egejská oblast Existence různorodých kultur U některých doposud neznámé příčiny zániku (např. minojská kultura a civilizace) Velmi vyspělé kultury s projevy ve velmi široké škále - architektura, sochařství, malířství, písemnictví, drama, filosofie.