Home

Krizové centrum Hodonín

Aktuální katalog firem v kategorii Poradny a krizová centra Hodonín. Poradny a krizová centra v regionu Hodonín - Najisto.cz Pravděpodobně máte vypnutou podporu Javascriptu, pro lepší prožitek z prohlížení Najista jej doporučujeme zapnout Krizová služba je skutečně krizová - stabilizuje klienta a předává do následné péče, která má po té většinou charakter buď ambulantní (psycholog, poradna, jiný odborník) nebo pobytové služby (léčení, detox a další) krizová centra / Hodonín. Dle zařízen Kontaktní centrum - Oblastní charita Hodonín. Kontakt Ulice: Pančava 56 Obec: Hodonín PS Obec: Hodonín PS. POMOC MORAVĚ - kontakt na krizové centrum Hodonín. E-mail.: krizovy.stab@muhodonin.cz. Telefon: 518 316 457. 11.02.2021. Zápis ze schůze členů představenstva rozšířená o přednosty regionů ze dne 10.6.2021. 13.11.2020. Řemeslná rada Cechu KPT ČR - odkaz na webinář

Asociace měst, obcí a regionů - kvalita života, zdraví a udržitelný rozvoj v praxi. Inspirace v tématech zapojování veřejnosti, strategické řízení, energetika, doprava ad Nevstupujte prosím v žádném případě do budovy Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s. 2. Návštěvy uživatelů mohou probíhat denně od 8.00 do 21.00 hod., a to pouze v určené návštěvní místnosti. Každá osoba, která chce návštěvní místnost využít, nahlásí nejprve tuto skutečnost přítomnému pracovníkovi v.

Poradny a krizová centra v regionu Hodonín - Najisto

  1. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s., Hodonín. Telefon: 518 321.
  2. Kontakty - rodinné centrum. Mgr. Ambrozková Lucie - ředitelka a předsedkyně. +420 721 587 016 / ambrozkova@cprhodonin.cz. Ammerová Eva - účetní. +420 728 407 908 / ammerova@cprhodonin.cz. Bračková Petra - recepční. +420 774 650 133 / brackova@cprhodonin.cz. Čechová Gabriela, Dis. - vedoucí Dětské skupiny Mateřídouška a.
  3. Hodonínský rodák, jehož atletické začátky jsou spojeny s naším městem, přivezl z tokijské olympiády bronzovou medaili za hod v délce 85,44 metru. K dosaženým úspěchům mu blahopřál a za reprezentaci města poděkoval starosta města Libor Střecha
  4. Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. Adresa: Jiráskovo nábřeží 1549/10, 370 04 České Budějovice. Telefon: 776 763 176. Adresa: Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín. Telefon: 518 321 629. E-mail: poradna@psychocentrumdomecek.cz. Individuální, skupinová a párová psychoterapie, poradenství, krizová.

31 Telefonická krizová pomoc 32 PeČovatelská služba hoMeDiss , o. P. s. 32 Centrum denních služeb 33 Osobní asistence 34 Pečovatelská služba 34 PRáh Jižní MoRava , Z. Ú. 34 Sociální rehabilitace 35 Psychocent RuM D oMeČek hoDonín, . P. s. 35 Azylový dů Krizová pomoc na Hodonínsku a Břeclavsku. Jak pomáháme přímo v terénu - v oblastech zasažených tornádem. zobrazit. SPONDEA, z.ú. 06. 05. 2021. Omezený provoz telefonních linek dne 24.6.2021. Ve čtvrtek dne 24.6.2021 nebudou k dispozici pevné telefonní linky. Neváhejte ná s kontaktovat na mobilních telefonních číslech pro. Město Hodonín a Jihomoravský kraj mají krizové linky a transparentní účet. O pomoc žádá i Zoo Hodonín Krizová linka Jihomoravského kraje - V případě potřeby nebo nabídky pomoci volejte na tel. 800129921. Linka je silně přetížená, proto můžete využít i email dobrovolnici@jmk.cz

Improvizované krizové zázemí se nachází v obřadní síni tamního městského úřadu. Jsou zapojeny speciální telefonní linky a pracovníci městského úřadu i zájemci z řad dobrovolníků, například mladí skauti, jsou připraveni pomáhat těm, kteří to potřebují, sdělila mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková Kontaktní adiktologické centrum Vážka a terénní služby navazují a udržují kontakt se skrytou populací uživatelů drog, předchází vážnému či trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození, které s užíváním drog souvisí a motivuje uživatele drog ke změně životního stylu směrem k méně rizikovému chování až abstinenci Čerpací stanice OMV, Velkomoravská, HODONÍN; Materiální pomoc nabízejí majitelům poškozených domů také Lesy ČR. Poskytnou dřevo na nové krovy, palivové dříví nebo jednorázový finanční příspěvek. Krizové linky a pomoc na sociálních sítích. Jihomoravský kraj spustil krizovou linku Praha, 1. července 2021Dětské krizové centrum vydává každoročně na začátku prázdnin varování před riziky, která během letního volna na děti číhají. Dva měsíce bez školních povinností, více volného času, nedostatečný dohled dospělých nebo podcenění rizik patří

Centrum naděje a pomoci, z.s. - Laktační poradenství ; Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s. - Náhradní rodinná péče ; Centrum pro rodinu a sociální péči - Trojlístek ; Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. - Program práce s veřejností - preventivní programy ; Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. - služby pro rodiny. Očkovací centrum Hodonín pracovní dny 8:00 - 16:00 / Dům kultury Hodonín Tornádo 2021 13. 7. 2021 Aktuální program ostatní Aktuality a změny programu 3. 6. 2021 divadlo Krysáci a ztracený Ludvík - dětské divadlo 22. 8. 2021. S - centrum Hodonín, je nástupnickou organizací Domova důchodců Hodonín, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem byl do 31. 12. 2002 Okresní úřad Hodonín. Po zrušení okresních úřadů přebral zřizovatelskou funkci Jihomoravský kraj.Jedná se o moderní, vícepodlažní, bezbariérovou budovu, její

Tyršova 3588/10, Hodonín 695 01: Telefon: 518 352 293: Vrátnice: 518 352 294, 777 695 015: E-mail: zs@teza-hodonin.cz: Vedoucí ZS: Jan Prčík (tel.: 777 695 004) Rozměry kluziště: 58 x 28 (v metrech) Kapacita: 3500 diváků, z toho 780 k sezení a 2720 k stán ️ Potravinový stan Hodonín u Úřadu práce - zajišťuje příjem a distribuci potravin. Přímo na místě je pro všechny dobrovolníky možnost se najíst a napít, vzít si opalovací krém apod. kde vyrostlo mimo jiné také skvělé krizové centrum, je již řada střech připravena na pokrytí. Po lesní cestě za vesnicí. Krizové centrum pro děti a dospívající Brno, Hapalova 4, osobní, telefonická či emailová odborná pomoc, krizová lůžka, www.krizovecentrum.cz tel. 541 229 298, 549 272 850, 723 006 004 e-mail: info@krizovecentrum.cz Po-Pá 7:00 - 19:00, stanice pečovatelské služby: non sto Krizové centrum pro děti a mládež Brno Sýpka 25, Brno 608 118 088 nonstop, 541 235 511 www.spondea.cz. Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova 4, Brno tel. 541 229 298. Klokánek Brno Michalova 4, Brno tel.: 544 212 790, 724 567 507 Pedagogicko-psychologické poradny. POblastní pedagogicko-psychologická poradna Blansk Dodavatele či partnery z oboru Poradny a krizová centra v okrese Hodonín a okolí najdete v Centrálním registru firem podnikatelského portálu AXIGON.c

Aktualizace informací z krizové linky 800 129 921. Se všemi nabídkami můžete též volat : kordinační centrum Hodonín - 720 543 270 nebo 275 nebo 278 (kulturní dům) koordinační centrum Břeclav - 731680 161 (bývalá prodejna RENO) koordinátorka Hrušky - 60667052 Informační rozcestník pomoci obětem tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat Dětské centrum Znojmo, p. o. Mládeže 1020/10 Znojmo 515 225 151/kl. Krizové centrum pro Hapalova 4 Brno 541 229 298 723 006 004 DD Hodonín Jarošova 1/2267 Hodonín 518 305 305 774 714 045 - výchovné zařízení rodinného typu určené pr Chceme vás také ujistit, že po nutných opravách na zařízení S-Centrum Hodonín budou uživatelé přemístěni zpět. Veškeré informace o umístění uživatelů rodinám poskytne paní Mgr. Pavla Konečná na telefonním čísle +420 601 327 389

TOP CENTRUM car . Váš autorizovaný partner Audi, Volkswagen (osobní i užitkové vozy) a Das WeltAuto (ojeté vozy). Jsme ryze tuzemská rodinná společnost s devětadvacetiletou tradicí. Prodej a servis vozů Audi a Volkswagen probíhá v nadčasových autosalonech v Kyjově a v Hodoníně Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni. Krizová pomoc. Telefon: 541421917 Email: mazurova@cssbrno.cz Masná 134/3b, Trnitá, Brno 6020 31 Telefonická krizová pomoc 32 PeČovatelská služba hoMeDiss , o. P. s. 32 Centrum denních služeb 33 Osobní asistence 34 Pečovatelská služba 34 PRáh Jižní MoRava , Z. Ú. 34 Sociální rehabilitace 35 Psychocent RuM D oMeČek hoDonín, . P. s. 35 Azylový dů Centrum krizové intervence: 585 223 737, 585 223 453 Opava Linka důvěry: 800 120 612, 553 616 407 Centrum krizové pomoci - kontaktní a poradenské centrum: 553 718 487 Ostrava Linka důvěry: 596 618 908 Krizové centrum pro děti a rodinu: 596 123 555, 596 115 822 Pardubice Linka naděje: 466 500 075 Krizové centrum AD: 466 510 160 Píse Jak uvádí Hodonín ve své tiskové zprávě, v nočních hodinách se musel evakuovat S-centrum Hodonín, jehož klienti byli převezeni na městský hotel Krystal. V městské části Bažantnice se ve spolupráci s Městskou bytovou správou řeší zabezpečení nejvíce zasažených domů. Hasičům se již podařilo zprůjezdnit hlavní městské komunikace a odstraňují následky.

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno funguje již od roku 1989, blíže se o něm dozvíte v rozhovoru se staniční sestrou Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU Bc. Marií Malinovou. Jací lidé či pacienti vyhledávají nejčastěji služby KC?Nejčastěji jsou to klienti, kteří se ocitli v nějaké živo 2016 Rubikon - realizace výchovně vzdělávacího programu PUNKT (Uherské Hradiště, Hodonín), pro děti v zařízení ZDVOP Náruč ČCE Diakonie Ostrava. 2015 Slezská Diakonie (pracoviště Havířov, Český Těšín) - vzdělávání pěstounských rodin. 2015 Sociálně - psychiatrické centrum Fénix o.p.s. Kyjov - terapeutické vedení skupiny pacient Pohotovost v lékárnách Hodonín(u nemocnice, nepřetržitě) 518 343 104, 518 536 352 Lékárna Kyjov,nemocnice(nepřetržitě) 518 601 111 K centrum- krizové centrum pro uživatele drog 518 343 842 Linka bezpečí dětí a mládeže 800 155 555 Linka naděje- psychiatrická první pomoc telefone

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE HODONÍN - svphodonin

Zájezd do Hodonína a Mikulčic | Fotogalerie Klubu seniorů

krizová centra - Hodonín Katalog lékařů - nejen doktoři

Intervenční centrum Kladno hledá kolegu na pozici sociální pracovník 0,5 úvazek. Odkaz na inzerát Inzerát Intervenční centrum Mezirezortní setkání Rodina a dítě s duševním onemocněním Březnové setkání aktérů představujících síť péče o ohrožené děti a jejich rodiny na Slánsku s dětskými psychiatry nad tématem duševního onemocnění u dětí Na Firmy.cz najdete 12 firem v kategorii Linky důvěry v Hodoníně a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Modrá linka, Oblastní charita Blansko - Linka důvěry Blansko, KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.,. Krizové centrum , Tel: 547 192 078 ČESKÁ LÍPA Linka důvěry , Tel: 487 853 210 ČESKÉ BUDĚJOVICE Linka důvěry , Tel: 387 313 030 nonstop HAVÍŘOV Linka důvěry , Tel: 596 410 888 nonstop HODONÍN Linka důvěry , Tel: 518 341 11

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů: POMOC MORAVĚ - kontakt

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Centrum sociálních služeb, p.o., Azylový dům Křenová a Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální nouzi Masná Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o, Terénní osobní asistence, sociální služba 661441 Centrum krizové pomoci - kontaktní a poradenské centrum, Tel.: 553 718 487. OSTRAVA Linka důvěry, Tel.: 596 618 908 Krizové centrum pro děti a rodinu, Tel.: 596 123 555, 596 115 822. PARDUBICE Linka naděje, Tel.: 466 500 075 Krizové centrum AD 466 510 160. PÍSEK Linka důvěry, Tel.: 382 222 300 Krizové centrum ARKÁDA, Tel.: 382 211.

Krizové centrum drogových závislost

Stovky fotografií, ale jen některé mohou být nejlepší

Psychocentrum Domeček Hodonín - Psychocentrum Domeče

Kontakty firmy Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Krizové centrum pro děti dospívající, Brno Řečkovice, Krizové centrum pro děti dospívající - Evroá databank Tornádo uvěznilo věřící v kostele, vybilo okna, uneslo střechu. Myslel jsem, že je to moje poslední mše, říká farář. Když začalo na Hodonínsku řádit tornádo, probíhala právě v kostele sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi večerní mše svatá. Farníky, kteří o blížící se zkáze netušili, řádící bouře. Krizové centrum nabízí osobám postiženým povodní možnost nouzového ubytování (přibližně 150 krizových lůžek v charitních zařízeních) a vydávání oděvů ze zařízení Charity. Veřejnou materiální sbírku pro postižené povodněmi vyhlašuje pražská Arcidiecézní charita na dnešek - středu 14. srpna od 8 do 20. 32710 SENIOR centrum Blansko, p.o. domovy se zvláštním režimem SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace IČ: 70997241 5 715 000 32725 Stacionář Toník denní stacionáře Charita Veselí nad Moravou IČ: 44163967 623 000 32943 Krizové centrum pro děti a mládež krizová pomoc SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s. IČ: 25346342 511 00

Psychocentrum Domeček Hodonín, o

Oficiální stránky - obec Hrušky. Nacházíte se: Úvodní stránka. Naše obec Hrušky u Slavkova neleží v postižené oblasti tornádem. Postižená obec Hrušky leží u města Břeclav. Na jejich stránkách také najdete transparentní účet pro finanční dary: https://hrusky.cz/. Veškeré finanční dary zaslané omylem na náš. p-centrum.hodonin@charita.cz Cílem nízkoprahového klubu Pohoda je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé. > Poradny a krizová centra > Azylové domy. Hodonín - Azylové domy. Hledáte kontakt nebo otvírací dobu firmy působící ve vašem kraji, okrese nebo městě? Stačí zadat její název. O zbytek se postaráme. Pokud nehledáte konkrétní firmu, ale někoho, kdo poskytuje služby, které hledáte, níže najdete výpis firem, kterou tuto.

Kontakty CPR Hodoni

Krizová připravenost nemocnice Hodonín Bc. Eva Mlýnková Diplomová práce pojednává o krizové připravenosti nemocniního zařízení. Teoretická ást práce je zaměřena na základní pojmy užité v práci a legislativu k dané problematice. Dalš Prakticky celý den do Domu kultury v Hodoníně lidé přivážejí další dary a telefony vyzvání nepřetržitě. K dispozici je také krajská krizová linka 800 129 921. Pomoci ale můžou lidé i jednoduše finančně a to na veřejný účet Diecézní charity Brno nebo také Nadačního fondu Českého rozhlasu Pomoc pro jižní Moravu. Datum publikování: 26.06.2021. Ve spolupráci s APSS ČR jsme se zapojili do společné pomoci pro domov S-centrum Hodonín, který byl zasažen tornádem na jihu Moravy.. Pokud se i vy chcete připojit, níže uvádíme dopis prezidenta APSS ČR, Ing. J. Horeckého,PhD., MBA Lužice, Mikulčice, Pánov a Hodonín: 778 534 778; Moravská Nová Ves a Hrušky: 775 424 116; Podbořansko: 778 763 040; Poradit mohou i pracovníci call centra Úřadu práce ČR a na bezplatné lince 800 77 99 00 nebo prostřednictvím e-mailových adres callcentrum@mpsv.cz a kontaktni.centrum@mpsv.cz KRIZOVÉ LINKY PRO OBYVATELE POSTIŽENÝCH OBLASTÍ. Kontaktní linka ÚP okr. Břeclav 607 147 270. Kontaktní linka ÚP okr. Hodonín 733 534 076. Callcentrum ÚP 800 779 900 callcentrum@mpsv.cz nebo kontaktni.centrum@mpsz.c

Město Hodonín zasáhlo tornádo v 19.40 hodin středoevroého letního času. Dráha Vážně poničen byl domov pro seniory S-centrum, který přišel o střechu, Podle České asociace pojišťoven od pátečního rána pojišťovny ustanovily krizové týmy a vyslaly je do zasažené oblasti Krizové centrum RIAPS: Ambulance - příjmová služba (8-16 hod.) - 222 586 768 Lůžkové oddělení (16-8 hod.) - 222 582 151: Chelčického 39/842, Praha 3, 130 0 Krizové centrum pro rodinu Poskytujeme širokou nabídku služeb, které směřují k tomu, aby dítě mohlo žít ve své původní rodině, cítilo se v ní bezpečně a mělo dostatečnou podporu pro svůj zdravý vývoj a rozvoj osobnosti a byla mu zajištěna odborná pomoc při vyrovnávání se s prožitými traumaty. Služby jsou určeny rodiná Proto od 2. ledna 2019 vzniklo Krizové centrum pro děti a rodinu v Ostravě, máme tedy za sebou skoro rok fungování a můžeme říct, že pomoc u nás vyhledalo již více než 100 dětí z celého Moravskoslezského kraje. Nejvíce dětí je z Ostravy, ale to je dáno tím, že právě v tomto městě sídlíme HODONÍN Linka důvěry 518 341 111. Krizové centrum pro děti a rodinu 596 123 555, 596 115 822. PARDUBICE Linka naděje 466 500 075 Krizové centrum AD 466 510 160. PÍSEK Linka důvěry 382 222 300 Krizové centrum ARKÁDA 382 211 300

Dům kultury Hodonín, Hodonín, Czech Republic. 6 841 To se mi líbí · Mluví o tom (211) · Byli tady (3 062) Centrum duševního zdraví Další lůžkové zařízení Dětská ozdravovna Dětská psychiatrická léčebna Dětské centrum Dětský domov pro děti do 3 let Dětský stacionář Domácí zdravotní péče Fakultní nemocnice Hemodialyzační středisko Hospic Hospodářská organizace neposkytující zdravotní péči Krizové centrum. Skauti ve Zlíně založili Krizové centrum, ve kterém pomáhají všem, kteří to nejvíce potřebují. Ať už s nákupy, donáškou léků nebo složením uhlí

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. je registrovaná zdravotní a sociální instituce se sídlem v Kyjově. Pomáhá rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a nejsamostatněji Stejně jako na facebookové stránce Kulturního domu Hodonín. Prosba o omezení počtu dobrovolníků se podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) týkala jen neděle. O víkendu byl turbulentní stav. Ve všední dny nebude s ničím problém. Dobrovolníci mohou jezdit, pomůže každá ruka Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum) Milady Horákové 10 568 02 Svitavy +420 461 321 100 +420 725 719 029 kcsvi@pestalozzi.cz: web: Pardubický kraj: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Krizové centrum) Štěpánkova 108 537 01 Chrudim +420 469 623 899 +420 724 837 218 kc@pestalozzi.cz ambulance@pestalozzi.cz: web. Intervenční centrum, Sýpka 25. 739 078 078. Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41. 732 842 664. Magdalenium Brno. 776 718 459. Fond ohrožených dětí, Francouzská 58. 545 215 105. Krizové centrum při FN Bohunice, Jihlavská 20. 532 232 078. Krizové centrum pro děti a dospívající, Hapalova 4 . 541 229 298. Manželské a rodinné. LÁZNĚ HODONÍN, Měšťanská 140, 69504 Hodonín (IČO: 47894733) LÁZNĚ HODONÍN - LEDNICE , Břeclavská 700, 69144 Lednice (IČO: 47894733) Lékárna , Dobrovolského 251, 69501 Hodonín (IČO: 61392448

Město Hodonín: Titulní stránk

Aktualizace informací z krizové linky 800 129 921. Se všemi nabídkami můžete též volat : kordinační centrum Hodonín - 720 543 270 nebo 275 nebo 278 (kulturní dům) koordinační centrum Břeclav - 731680 161 (bývalá prodejna RENO) koordinátorka Hrušky - 606670527 - krizové centrum v Masné ulici: provozuje ho Centrum sociálních služeb, má 42 lůžek, z toho 34 pro muže a 8 pro ženy. Za noc tam v průměru přespí 25 lidí. - krizové centrum v Mlýnské ulici: provozuje ho Armáda spásy, má 34 lůžek pro muže a 16 pro ženy. Letos tam už přespalo 80 lidí

Nejčastější dotazy v naší ordinaci (praktický lékař pro dospělé Dubňany) Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky našich pacientů. Pokud nenajdete, co jste hledali, napište nám svůj dotaz na e-mail: ambulance.dubnany@centrum.cz. celý text. Zdravotníctví, ostatní | 24 Kappa-Help, o.s. - Kontaktní a krizové centrum 25.11.2009 TP KPS Most k naději, o.s., K-centrum pro lidi ohrožené drogou, Liberec Rumunská 5/A, 460 01 Liberec KPS Kappa-Help, o.s. - Kontaktní a krizové centrum Kosmákova 44, 750 02 Přerov KPS KPS RPTK ADP KPS K.H.Borovského 521, 347 01 Tachov Kotec, o.s. Kostelní nám. 15, 350 02 Che Sociálně-psychiatrické centrum-Fénix, o.p.s. pořádá další přednášku v rámci projektu Péče o pečující. Přednáška se koná v úterý 25.června 2019, od 17:00 hod. do cca 18.30 hod. v prostorách SPC Fénix (Urbanova 625/8, Kyjov). • Budeme si povídat o jídle a potravinách Penzion Na Valech nabízí pro své hosty do 30. září 2020 zvýhodněné vstupenky do turisticky atraktivních míst: - Zoologická zahrada Hodonín. - Denní lázně Bliss day spa Hodonín. - Letní koupaliště Hodonín. - Masarykovo muzeum Hodonín. - Galerie Výtvarného umění Hodonín. - Muzeum naftového dobývání Hodonín.

Kontakty :: Pomozte mě nají

Krizové centrum 547 192 078 . ČESKÁ LÍPA. Linka důvěry 487 853 210. ČESKÉ BUDĚJOVICE . Linka důvěry 387 313 030 . nonstop. HAVÍŘOV . Linka důvěry 596 410 888 . nonstop. HODONÍN. Linka důvěry 518 341 111 Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst.Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling) Odborný lékař revmatolog, Palackého 52, 69501 Hodonín (IČO: 49419200) Revmatologická ambulance , Merhautova 13, 69501 Hodonín (IČO: 48846422) Dotazy od pacient Okres Název Město Adresa Telefon; Benešov: K - centrum: Benešov: Masarykovo nám. 1: 0301/ 55111: Beroun: Centrum prevence drogových závislotí: Beroun: S.K. Kontakty firmy Krizové kontaktní centrum Pod slunečníkem Opava, Organizace poskytuje registrovanou sociální službu kontaktní centra posláním je nabízet poskytovat opavském regionu ambulantní terénní služby, jimiž organizace usiluje snižování rizik osob - Evroá databank

Spondea SPONDEA, z

Psychoterapie - Modré dveře Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. Zobrazit. Psychoterapeutická ambulance. - Individuální, párová, rodinná a skupinová psychoterapie - Pro každého, koho něco trápí, komu se něco stalo, kdo nerozumí své situaci, chce se posunout dál, je v tíživé situaci a neví si rady Krizové centrum Chrudim, Štěpánkova 108, tel. 469 623 899 kc@pestalozzi.cz Krizové centrum Svitavy , Milady Horákové 10 tel.: 461 321 100, kcsvi@pestalozzi.cz Krizové centrum Jihlav a, Štefanikovo nám. 1972/2, tel.: 567 155 028, kcji@pestalozzi.cz

Krizová pomoc. Tereza - krizová pomoc Znojmo Adresa: Dolní Česká 313/1, Znojmo, Znojmo 2, 669 02; Nízkoprahová denní centra. Stará fabrika Blansko Adresa: Sadová 149/2, Blansko, Blansko 1, 678 01; Nízkoprahové denní centrum Hodonín Adresa: Sv. Čecha 3106/4a, Hodonín, Hodonín 1, 695 01. THEIA - krizové centrum o.p.s. Sociální služby. Mánesova 11/3b, 37001 České Budějovice 7, Česko. Trasa. Uložit. Sdílet. Tipy na výlet. Podělte se s ostatními o své zkušenosti. Kliknutím na hvězdičku souhlasíte s podmínkami a pravidly. v pondělí od 8:00. Ve čtvrtek 24. června zdevastovala jih Moravy na Břeclavsku a Hodonínsku extrémní bouřka s krupobitím a tornádem. Již v pátek kolem 17. hodiny vyjel psycholog Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Tomáš Adámek, aby vedl v zasažené oblasti tým terénních interventů