Home

Podstatná jména vzor stroj

Podstatná jména - rod mužský /vzor STROJ/ - activucitel

DUMY.CZ Materiál Podstatná jména rodu mužského - vzor stro

Podstatná jména: vzory mužského rodu. Velké vítězství! Úspěšně jsi dohrál všechny levely v této sadě. Vyzkoušej jiné sady. Restart. 0. Score . 0. Řady . 0. Zbývá . O projektu Časté dotazy Novinky Autoři projektu YouTube kanál. Návod Ve 4. p. j. č. mají podstatná jména životná (s výjimkou vzoru soudce) na rozdíl od podstatných jmen neživotných podobu odlišnou od 1. p.: pán -⁠ pán‑a, muž -⁠ muž‑e, předsed‑a -⁠ předsed‑u. Srov. neživotné hrad -⁠ hrad, stroj -⁠ stroj Pravopis podstatných jmen rodu mužského. Vyber si skupinu slov k procvičování: VZOR PÁN. VZOR MUŽ Podstatná jména rodu mužského, která se skloñují podle vzon01 hrad, stroj, jsou rodu mužského neživotného. Rod mužský životný a neživotný u podstatnýchjmen zakonëených v 1. pádè ëísl Podstatná jména - vzory předseda a soudce. Vydáno dne 15.02.2012 od Jana Skřivánková. Článek věnovaný tomu, jak se správně skloňují podstatná jména mužského životného rodu podle vzorů předseda a soudce. V článku najdete kompletní skloňování těchto dvou vzorů i několika příkladových slov. Ke vzorům předseda a.

Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra Vzory skloňování podstatných jmen. Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti 1. Znalost vzorů . Pokud chceme napsat správné I / Y, musíme vědět, podle jakého vzoru se dané podstatné jméno skloňuje. Platí zde totiž jednoduchá poučka: Když píšeme I / Y v koncovce podstatného jména, řídíme se vzorem podstatného jména. Vzory pro rod mužský: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce. Vzory pro rod. Podstatná jména - jejich pád, číslo, rod, vzor 1-Skloňování podstatných jmen podle vzorů. 2 - Skloňování podle vzorů středního rodu. 3 - Příklady skloňování rodu středního 13 - vzor- STROJ - pravopis. 14 - pravopis vzoru - PŘEDSEDA . 15- pravopis vzoru - SOUDCE. 16 - podstatná jména pomnožná.

ČESKÝ JAZYK - VZORY PODSTATNÝCH JMEN - ROD MUŽSK Koncovky rodu mužského - Koncovky podstatných jmen - Koncovky - rod mužský - vzor pán - Koncovky podstat. jmen - rod ženský a střední Vzory mužs. rodu - pán+hrad+muž+stroj Třídění skupin. podle Ferdamravenec. 10-12 let Český jazyk vzory podstatných jmen. vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen Třídění skupin hajná (podle vzoru přídavného jména /mladý/) průvodčí (podle vzoru přídavného jména /jarní/) Z přehledu je patrné, že podstatné jméno lidé je samostatný podvzor, který navazuje na vzor kost a postrádá jednotné číslo. Nejde ani o podstatné jméno pomnožné, ani o hromadné

Žák přiřadí slovo ke vzorům podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního doplní koncovky podstatných jmen všech rodů. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova pán, muž, předseda soudce, hrad, stroj, žena, růže, píseň, kost, město, moře, kuře, stavení Druh učebníh Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla Podstatná jména v rébusech Vzor: bič - stroj Obrázek + vzor: Obrázek + vzor: Babička - žena Čokoláda - žena Košile - růže Kostka - žena Krabice - růže Myšlenka - žena Teplota - žena Zahrada - žena Zkus vymyslet vlastní rébus se slovem bota. Namaluj ho a dej rodičům na vyluštění VZOR STROJ 1. Doplñte i, í/y, ý. Podtrhnëte podstatná jména, která se skloñují podle vzoru stroj. J trocel kop natý léëivé b liny. Pùsobí proti kašl a má J trocel kop natý patYí mez protizánètlivé úëinky. V užívá se pFiv robè èajú, vail' se z ného odvary, které pomáhají pti problémech s dýchacími cestam

Skloňování měkkých vzorů- muž, stroj Zpracoval Michaela Mokrá Tvrdé vzory podstatných jmen jsou : Muž( zakončen na měkkou souhlásku) pro podst. jména životná zakončená souhláskou měkkou nebo obojetnou v 1. pádě a ve 2. pádě č.j. koncovkou -e Stroj (zakončen na měkkou souhlásku) pro podst. jména neživotná zakončená souhláskou měkkou nebo obojetnou v 1. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO ŽIVOTNÉHO vzor číslo pád Pán životný Hrad neživotný Muž životný Stroj neživotný Předseda životný Soudce životný 1. p. pán hrad muž stroj předseda soudce 2. p. pána hradu muže stroje předsedy soudce 3. p. pánu/pánovi hradu muži/-ovi stroji předsedovi soudci/-ovi 4. p Měkký vzor STROJ Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 1 hrad hrady stroj stroj e 2 hrad, lesa uhrad ůstroje strojů 3 hrad uhradm stroji strojůům 4 hrad hrady stroj stroj e 5 hrad, e kalichu hrady stroji stroje 6 (na)hradě, -u hrad, lesíchech stroji strojích 7 hrad emhrady strojem stroji ROD MUŽSKÝ (vzory s. Neživotná podstatná jména Jména zakončená na ‑l. U některých jmen s tvarotvorným základem na ‑l se kromě pravidelného skloňování podle měkkého vzoru stroj objevuje zároveň i skloňování podle tvrdého vzoru hrad. Paradigma těchto jmen má dva samostatné tvarové soubory skloňování tvrdého i měkkého

Koncovky - rod mžský (pán, hrad, muž, stroj) - Vzor stroj - Muž nebo stroj? - najdi vzor stroj - Vzor pán, hrad, muž, stroj - najdi rod mužský vzor stroj. Komunita Stroj Příklady z naší komunity 579 výsledky pro stroj Koncovky 10-12 let Český jazyk vzory podstatných jmen. Koncovky. List ve formátu A4 zaměřený na vzory podstatných jmen rodu mužského. Kartu si můžete stáhnout zde: Vzory podstatných jmen, rod mužský (tahák) Vzor STROJ. 1. p. končí samohláskou 2. p. končí na -e - meč, cíl, pytel, Koncovka podst. jm. je vždy-i/-íc

PRAVIDLA - Podstatná jména (vzory rodu mužského

vzor muž vzor stroj 6. Najdi, vypiš a urči číslo, pád a vzor podstatných jmen rodu mužského životného, která se skloňují podle vzorů pán ,muž, předseda, soudce Naše třída vyhrála soutěž s názvem Mladý hudebník. Odměnou je návštěva koncertu vážné hudby Koncovky podstatných jmen. Co musíte znát? Pravopis koncovek podstatných jmen se řídí podle vzorů. Nejdříve si určíme u podstatného jména rod, pak vzor a nakonec určíme i/y v koncovce: 1) Rod mužský (vzory: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) -i - naši lv i (páni), s učitel i (s muži), s peněz i (se stroji).. Rozdíly mezi životnými a neživotnými vzory: v 1. pádu: pán, muž, hrad, stroj. ve 4. pádu: vidíme pána, muže - životné, vidíme hrad, stroj - neživotné (podstatná jména rodu životného mají rozdílné koncovky 1. a 4. pádu) Pravopis koncovek podle vzorů: psi štěkají - jako páni, viděli jsme psy - jako pán

Podstatná jména rodu mužského (M. - masculinum) číslo jednotné - singulár (sg. ); použijeme ukazovací zájmeno TEN 1. p. Kdo / co? - ten pán hrad (les) muž stroj předsed a soudc e 2. p. (bez) Koho / čeho? - (bez) toho pán a hrad u, -a muž e stroj e předsed y soudc e 3. p. (dát) Komu / čemu? - tomu pán ovi , -u hrad u muž. KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA. Vzory rodu mužského. vzor PÁN. vzor tvrdý - životný vzor STROJ. vzor měkký - neživotný. Podstatná jména rodu mužského - vzor stroj. Tento týden se seznámíme se skloňováním vzoru stroj. Je to vzor pro podstatná jména rodu mužského neživotného, která mají v 2.p.č.j. koncovku -e. Při práci používej u všech cvičení přehled skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského v učebnici na s. 73

Vzory podstatných jmen rodu mužskéh

 1. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO. Klikni do obdélníku a doplň správný tvar. Když budeš mít vše vyplněno, stiskni tlačítko KONTROLA. Vzory rodu mužského. vzor PÁN. vzor tvrdý - životný vzor STROJ. vzor měkký - neživotný.
 2. Ke skloňování neživotných podstatných jmen rodu mužského zakončených na -l. Jana Dvončová [Články]-Podstatná jména neživotná rodu mužského zakončená na obojetné souhlásky -l, -s, -z patří buď ke vzoru tvrdému (hrad), nebo ke vzoru měkkému (stroj).Samo zakončení nezařazuje ještě jméno [146]jednoznačně k příslušnému vzoru
 3. U vzorů muž, stroj, soudce, růže, píseň, kost, moře, stavení píšeme v koncovkách pouze měkké i. U vzorů hrad a město píšeme (kromě koncovky -ích, např. v lesích) pouze tvrdé y. U vzoru žena píšeme (kromě koncovky -ami, např. ženami) pouze tvrdé y. U tvrdého vzoru pán píšeme tvrdé y pouze ve ve 4. a 7. p
 4. 2. Určete čísla u podstatných jmen; 3. Určete rod u podstatných jmen; 4. Určete vzor u podstatných jmen; 5. Určete pád u podstatných jmen; 6. Uveďte podstatná jména ve správném tvaru; 7. Určete rod u podstatných jmen; 8. Určete vzor u podstatných jmen; 9. Určete pád u podstatných jmen (napsat jen číslo!) 10. Určete.
 5. Vzory podstatných jmen RODU STŘEDNÍHO - Vzory podstatných jmen, rod mužský - Koncovky - vzory rodu žens., středního + pán, hra
 6. Vzory podstatných jmen rodu středního . Rod podstatných jmen. Vzor žena - pády . Najdi podstatná jména rodu ženského Podstatná jména rodu ženského - osmisměrka Vzory rodu ženského . Psaní podstatných jmen v 7.p. Životný nebo neživotný? Pán nebo muž? Hrad nebo stroj? Předseda nebo soudce? Rod mužský - osmisměrk

U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor. vysvětlivky: Mž - mužský rod životný Mn - mužský rod neživotný M - mužský rod j - číslo jednotné m - číslo množné pád číslo rod vzor Půjdu ven bez bratra 2. j. Mž pán Máš krásný prstýnek 4. j. Mn hrad Zlomené obratle 1. m. Mn stroj Bydlíme na zámku 6. Podle vzoru MUŽ se skloňují podstatná jména rodu mužského životného zakončená v 1. pádě na. ve 2. pádě na . MUŽ. souhlásku. král. krále. učitel. učitele. tuleň. tuleně - e (ě) Podle vzoru STROJ se skloňují podstatná jména rodu mužského neživotného zakončená v 1. pádě na. ve 2. pádě na Vzory podstatných jmen a skloňování. Podstatná jména II.-. Vzory podstatných jmen a skloňování. 9. 12. 2018. Naučíš se pravidla, systém, podle kterého to funguje, ale život pak přinese spoustu situací, u kterých to bude fungovat docela jinak. Netřeba se trápit předem, je třeba se připravit. Protože kdo je připraven. 5. Urči vzor podstatných jmen. Políčko se správným řešením vybarvi fialově. LIST HRAD Sardinky STROJ Tak ZAHRADNÍK PÁN rády MUŽ procestují PLOT PÁN celý HRAD cestují, VRABEC SOUDCE svět- MUŽ ž

Přehledně Podstatná jména rosu mužského zakončená v 1. pádě na: SOUHLÁSKU SAMOHLÁSKU 1.p pán hrad muž stroj předseda soudce 2.p pána hradu (lesa) muže stroje životný neživotný životný neživotný životný životný tvrdý tvrdý měkký měkký Jak správně určit vzory podstatných jmen rodu mužského Příklad. Opravář - vzory podstatných jmen rodu mužského - pracovní list. Jméno: _____ Hádanka. Hradní pán by rád opravil svůj hrad. Nějaký muž mu k tomu nabídl demoliční stroj 1. Vyhledej v hádance podstatná jména. Podtrhni je. 2 Určování vzorů podstatných jmen (všechny rody).xls Zobrazit Stáhnout 155 kB: verze 2 : 7. 6. 2013 4:09: Neznámý uživatel: ć: Vzory podstatných jmen-píseň, kost-rod ženský.ppt Zobrazit Stáhnout 698 kB: verze 2 : 7. 6. 2013 4:09: Neznámý uživatel: ć: Vzory podstatných jmen-rod mužský-muž+stroj.ppt Zobrazit Stáhnout 873. Vzor je podstatné jméno určené jako ukázka pro skloňování (deklinaci) dalších podstatných jmen stejného typu.Každý jazyk má vlastní inventář skloňovacích vzorů. V češtině se vyskytují následující hlavní vzory: čtyři vzory pro rod mužský životný - pán, muž, předseda, soudce, dva vzory pro rod mužský neživotný - hrad, stroj

Podstatná jména rodu mužského

Určování vzorů. Abychom správně určili vzor, potřebujeme znát rod podst. jména, podobu v prvním a druhém pádě a v případě mužského rodu i jeho životnost.. Vzory rodu mužského. V rámci mužského rodu rozlišujeme vzory životné a neživotné, přičemž v některých případech se mohou i neživé objekty (např Popis. Úkolem dítěte je přiřadit ruce (na kterých jsou různá podstatná jména mužského rodu) ke správným příšerkám (ty mají na bříšku napsané vzory mužského rodu pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce).. Součástí souboru jsou také černobílé pracovní listy, využitelné stejným způsobem jako pytlíková aktivita (více info na fotce nebo dole v popisu)

Pozor! Vzor kuře má v 2. pádě koncovku -ete, na rozdíl od vzoru moře (bez moře). Zadání: Určete, jaké -i/-y se píše ve větě: Mluvil o selet-i. V podstatných jménech vzoru kuře můžeme určit i/y podle toho, zda vyslovujeme koncovku měkce -ti nebo tvrdě -ty; Vzor již určovat nemusíme, jen pro úplnost: (Kdo, co? 1.p.) sel e Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, stavů a vlastností. Určujeme u nich: Pád (1. - 7. pád) Číslo (jednotné: chlapec, stůl. Podstatná jména - vzory rodu ženského - pravopis: ve které bude alespoň jedno podstatné jméno skloňující se podle vzoru muž a alespoň jedno podstatné jméno podle vzoru stroj. → Ocenění tě čeká, pokud mi pošleš správné řešení do dnešních 20:00 hodin v Učebn.

Vzory podstatných jmen rodu mužského - úvod. Video. Domácí úkol - naučit se vyjmenovat vzory rodu mužského: pán, hrad, muž, stroj, predseda, soudce - poslat mi na messenger fotku z procvičování na online cvičení - z každého 2 cvičení. online cvičení - rod střední rod ženský . Matematik ve 3. a 6.p. č. j. mají jména vzoru pán a muž, stojí-li sama, koncovku -OVI, ve spojení s jiným podst. jménem má koncovku -OVI obvykle jen poslední jméno - k učiteli Oldřichu Polákovi, o básníku Josefu Václavu Sládkovi v . 5. p. č. j. podst. jmen vzoru pán je základní koncovka -E (pane), ale u jmen zakončených -H, -CH, -K, -

Internetová jazyková příručka: Skloňování mužských jmen

 1. jedn. čísla koncovku - e např.: úhoř - úhoře, přítel - přítele MUŽ Skloňování podstatných jmen rodu mužského Vzory podstatných jmen rodu mužského Podle vzoru pán se skloňují podstatná jména rodu mužského životného, která jsou zakončena na souhlásku tvrdou nebo obojetnou, a která mají ve 2
 2. Vzory podstatných jmen. rod mužský neživotný. Vzor stroj. Je vzor měkký. Podle vzoru se skloňují podstatná jména rodu . mužského neživotného. 2. p. č. j. koncovka e (bez jetele,bez pytle) 3. p. č. j. koncovka i (k jeteli, k pytli) 6. p. č. mn. koncovkaích/ech (o jetelích, o pytlích/ o pytlech
 3. Trojičky určovaly vzory podstatných jmen středního rodu. Tentokrát jsme se učili, jak se nahrazuje podstatné jméno vzorem - ve stejném tvaru. Takže například: Napsali jsme si diktát, kde bylo kromě jiného nutné nahradit si slova vzorem a zjistit tak, jaké i/y se píše v jeho koncovce
 4. VY_32_INOVACE_043. 1. Rozděl podstatná jména rodu mužského na životná a neživotná. 2
 5. Vypiš z věty podstatná jména a urči u nich mluvnické významy: Na okraji mýtiny se pase kolouch. okraji - rod mužský neživotný, číslo jednotné, pád 6., vzor stroj. mýtiny - rod ženský, číslo jednotné, pád 2., vzor žena. kolouch - rod mužský životný, číslo jednotné, pád 1., vzor pán. U podstatných jmen.
PPT - Český jazyk – Pravopis podstatných jmen roduPPT - 90

Podstatná jména mužského rodu - vzor

 1. VZORY RODU MUŽSKÉHO Vzor pán: podstatná jména rodu mužského životná, v 1. p. é. j. konéí souhláskou, ve 2. p. C. j. koncovka -a. Vzor tvrdý
 2. Podstatná jména dělíme na základě rodu a koncovek jejich různých tvarů do skupin. Každou skupinu zastupuje její vzor. Ten je důležitý mimo jiné při psaní i, í, y, ý v koncovce podstatných jmen. Koncovka je stejná jako u tvaru odpovídajícího vzoru. Např. křeslo - vzor město, s městy → s křesly, stůl - vzor.
 3. Vzor růže má v množném čísle dva tvary u některých podst. jmen - bez růží, bez ulic Vypadá to, že pomnožné podstatné jméno Vánoce při skloňování kolísá mezi dvěma měkkými vzory růže a také stroj
 4. ativu.
 5. VZORY PODSTATNÝCH JMEN. Přehled vzorů českých podstatných jmen je zde. CVIČENÍ - ROD MUŽSKÝ (vzory pán, hrad, muž, stroj

PRAVIDLA - Psaní i/y v koncovkách podstatných jme

 1. Pravopis koncovek podstatných jmen se řídí podle vzorů. Nejdříve si určíme u podstatného jména rod, pak vzor a nakonec určíme i/y v koncovce: 1) Rod mužský (vzory: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) -i - naši lv i (páni), s učitel i (s muži), s peněz i (se stroji)..
 2. Vzory podstatných jmen. By Helena Malášková 29.1.2015. V článku Skloňování podstatných jmen jsme uvedli tabulky se vzory, podle kterých se v češtině skloňují podstatná jména. Pozorný čtenář si všimne, že v některých pádech vzorů je uvedeno více možných koncovek
 3. Příběh pro vzory rodu mužského: (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) Byl jednou jeden pán který, byl tak bohatý, že bydlel na hradě.Jednou za ním přišel cizí muž, který říkal, že někdo mu ukradl parní stroj.Muž odešel za předsedou.Ten nevěděl co s tím, ale řekl muži, že má jít na policejní stanici
 4. 3/4 Podstatná jména rodu mužského zakončená na-ita, -ista mívají v 1. a 5. pádě množného čísla -é /jezuita - jezuité, teniska - tenisté/.Tvary s koncovkou -i /tenisti/ jsou hovorové. Podstatná jména na -ko, -cho mají v 6. pádě čísla množného většinou koncovku -ách /v městečkách/. Jsou však možné i tvary o jablcích i o jablkách
 5. Podle nich se stejně nebo podobně skloňuje skupina podstatných jmen. Každý rod má své vzory. Rod střední, ženský a mužský. K určení správného vzoru si řekněte podstatné jméno v prvním a druhém pádě jednotného čísla, porovnejte koncovky s koncovkami vzorů a vyberte vzor se stejnými koncovkami
 6. podstatnÁ jmÉna obourodÁ. Má totiž tvar rodu mužského (vzor hrad), ale můžete použít i tvar rodu ženského (vzor žena). Kedluben/kedlubna - konečně si všichni, kdo rádi pojídáme tuto aromatickou zeleninu, přijdeme na své
 7. Podstatné jméno zařadíme ke vzoru podle jeho rodu a zakončení 1. pádu, případně 2. pádu, u mužského rodu záleží i na životnosti a neživotnosti. Zjednodušeně můžeme říci, že podstatná jména se skládají z kmene (většinou se nemění) a pádové koncovky (některé pády nemají koncovku): pán , pán a , pán ovi.

Video: Podstatná jména: vzory mužského rodu - Procvičování online

Podstatná jména: vzory mužského rodu - online Tetri

 1. Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce. Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou. Podstatná jména rodu ženského mají tyto vzory: žena růže píseň kost. Přehledná tabulka - vzory rodu ženského
 2. Konkrétní podstatná jména vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů. ANO-NE Látková podstatná jména vyjadřují látku bez ohledu na množství. ANO- NE Podstatné jméno krása je abstraktní. ANO-NE Vzory hrad a stroj se řadí k rodu mužskému neživotnému. ANO-N
 3. ka - žena, bota - žena, višeň - píseň, obuv - kost Vypiš podstatná jména rodu středního a urči vzory: potěšení - stavení, děvče - kuře, kluziště - moře, těsto - měst
 4. Zařazování do vzorů Podstatná jména rodu mužského Kateřina Vališová. Instrukce: Vždy nejprve uvidíš podstatné jméno, urči vzor, zvedni kartičku a následně posuň dokument o další stránku, kde najdeš správnou odpověď. PES . VZOR: STROJ . PŘÍTEL
 5. rod mužský - přiřaď správný tvar slova stroj rod mužský - dokonči věty správnými tvary slova stroj rod mužský - vyber podstatná jména podle vzoru stroj

Xylatod, Besymyk - pokud vám jde (snad) o slovo na D podle vzoru píseň, tak je to např. dáseň. Příště zkuste otázku alespoň trochu zformulovat, takhle to vypadá spíš jako hodně veselý smajlík ;-) . Anonym Fanetim. 23.01.2017 16:44 | Nahlásit. Poradite Prosim Slova na vzor stroj predseda asoudce na pismena s p Mluvnické kategorie = to, co u podstatných jmen určujeme. Pro starší studenty doplním, že tytéž mluvnické kategorie určujeme také u přídavných jmen, zájmen a číslovek. Tedy u všech ohebných slovních druhů, které můžeme skloňovat. Výjimkou jsou slovesa, která časujeme a určujeme u nich tyto mluvnické kategorie Rod mužský ­ vzor stroj Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Jméno autora (vč. titulu): Ročník: Předmět: Klíčová slova: xxx čtvrtý podstatná jména rodu mužského, skloňování vzoru stroj, doplnění koncovek, slov ve správném tvaru Mgr. Eva Svobodová Český jazy

Internetová jazyková příručka: Životnost podstatných jme

Pravopis podstatných jmen rodu mužskéh

PPT - Podstatná jména rodu mužského - vzory PowerPoint

Podstatná jména - vzory předseda a soudce - Moje čeština

Česká podstatná jména - Wikipedi

PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO U podstatných jmen rodu mužského ur či číslo, pád a vzor pod. jméno životné neživotné číslo pád vzor hezký den než. jednotné 1., 4. stroj na stolech než. množné 6. hrad u strom ů než. množné 2. hrad o Karlovi živ. jednotné 6. pán bez klí če než. jednotné 2. stroj Podstatná jména rodu mužského-návod. Hledej stejný obrázek. Určujeme rod /životnost /, vzor, pád, číslo. Všímejte si jaké tam patří i, -ý. POSTUP při určování. Nejprve doporučujeme přípravu. Především se naučte podle přehledné tabulky /dole/ skloňovat zvolené vzory

Vzory skloňování podstatných jmen - Epřehledy

Měkké vzory podstatných jmen Jde o podstatná jména vzoru: muž, stroj; růže, píseň, kost; moře a stavení. U těchto všech vzorů píšeme vždycky měkké i. Roztrhl si košili přímo na rameni. Šli jsme do obchodu s tou nejkvalitnější obuví, přesto jsem si nevybrala. Tvrdé vzory podstatných jmen Do tvrdých vzorů patří. Napiš daná podstatná jména rodu mužského v 1.p.č.mmn. a 4.p.č.mn. a 7.p.č.mn. Urči vzor ve správném tvaru. podstatné jméno vzor 1.č.mn. učitel mužové učitelé zástup hrady zástupy lev páni lvi olej stroje oleje houslista předsedové houslisté správce soudcové správcové krokodýl páni krokodýli šíp hrady šípy.

Psaní I / Y v koncovkách podstatných jmen Učivo

Vzory muž, stroj jsou vzory měkké. 1.pád je bez koncovky, ale končí na měkkou souhlásku. V 2.p.j.č. mají koncovku -e (muž-bez muže, stroj - bez stroje). K měkkým vzorům patří i soudce -skloňují se podle něho podst. jména rodu mužského zakončená v 1.pádě j.č. na -e (průvodce, obhájce) Přehled skloňování podstatných jmen s obrázky (vzory jen přehledně seznam). Přehledně rozdělený výčet výjimek u podstatných jmen. oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru slouží k připomínání přehledu učiva ve škole i mimo třídu formát A4, křídový karton lakovan Poučení o tomto typu skloňování přinesla Naše řeč 40, 1975, s. 187, v příspěvku Z. Hruškové Jak skloňovat a psát zeměpisná jména typu Sierra v 3. a 6. pád Skloňování podstatných jmen rodu mužského Vzor stroj, předseda, soudce Opakování Slovesa Tvar určitý a neurčitý Jednoduché a složené tvary Slohová. např. prodejce. Můžeme si všimnout, že (s výjimkou vzoru předseda) v prvním pádě jsou všechna podstatná jména rodu mužského životného v množném čísle zakončena měkkým i (variantně -ové). To je v souladu se tvarem zájmena ti, můžeme tedy říct ti páni, ti muži, ti soudci.Naproti tomu ve čtvrtém pádě se objevuje tvrdé y (ty pány, ty předsedy) nebo e (muže.

PPT - 68Podstatná jména - určování rodu a vzoru - Moje češtinaPPT - Tvarosloví – podstatná jména PowerPoint PresentationA g r i s - ukázky školních učebních pomůcek