Home

Hydroxid zlatitý

hydroxid zlatitý, hydroxid lithný, hydroxid amonný, hydroxid chromný hydroxid zlatý, hydroxid lithný, hydroxid amonný, hydroxid chromový Určete správně názvy hydroxidů: Pt(OH) 2 , Sn(OH) 4 , Ca(OH) 2 , Ni(OH) hydroxid zlatný v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu hydroxid zlatný? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem hydroxid. Názvosloví hydroxidů - příklady. Názvoslový hydroxidů - teorie. Ný, natý, itý... Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Názvosloví oxidů Názvosloví bezkyslíkatých kyselin. Napište vzorec následujících hydroxidů: 1. hydroxid draselný. 2. hydroxid vápenatý Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou skupinu OH -. Podobně jako oxidy, vznikají odtržením 1 atomu vodíku z molekuly vody (H 2 O). Proto mají hydroxidy ve svých sloučeninách oxidační číslo I-. Maximální oxidační číslo atomu třetího prvku, nejčastěji kovu, je v těchto sloučeninách IV+.

Chemie názvosloví - GVI

Výrazně bazický oxid stříbrnýAg2O vzniká dehydratací nestálého hydroxidu stříbrného AgOH už ve vodném roztoku. Zahříváním nad 160 °C se rozkládá na své komponenty. Oxid měďnatýCuO (černý) se připravuje termickým rozkladem dusičnanu nebo hydroxidu měďnatého hydroxid vápenatý, hydroxid sodný, hydroxid amonný, hydroxid olovnatý Najděte správně zapsané vzorce hydroxidů: hydroxid draselný, hydroxid křemičitý, hydroxid zlatitý, hydroxid nikelnatý. Hydroxid železitý je hydroxid železa se vzorcem Fe (OH) 3, lidově nazývaný rez. Je to červenohnědý prášek, nerozpustný ve vodě. V přírodě se vyskytuje jako nerost goethit a lepidokrokit. Čerstvě sražený hydroxid železitý je amfoterní a rozpouští se v kyselinách na železité soli i v hydroxidech na železitany - hydroxid zlatitý Cr(OH) 6 - hydroxid chromový Ti(OH) 4 - hydroxid titaničitý 3. Zapiš následující chemické rovnice pomocí vzorců sloučenin: 2 atomy sodíku + 2 molekuly vody → 2 molekuly hydroxidu sodného + 1 molekula vodíku: 2 Na + 2 H 2O → 2 NaOH + H Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov

hydroxid zlatný (1 správná varianta) v křížovkářském slovník

 1. Hydroxid zlatitý RhF 6 Oxid zinečnatý RhBr 3 Síran zinečnatý NH 4 Cl Fosforečnan trizinečnatý IrF 5 Sulfid zinečnatý IrF 6 Síran kademnatý NiO hlorid kademnatý NiSO 4 Fosforečnan trikademnatý NiCl 2 Sulfid rtuťnatý Ni 3 (PO 4) 2 Sulfid vápenatý Pd(NO 3) 2 Dusičnan rtuťnat
 2. Oxid zlatitý (Au 2 O 3) je nejstabilnějším z oxidů zlata, které v něm má oxidační číslo III. Je to červeno-hnědá tuhá látka. Je tepelně nestabilní, rozkládá se při 155 °C. Hydratovaná forma je mírně kyselá a rozpouští se v roztocích silných zásad, které pravděpodobně obsahují ion [Au (OH) 4] −
 3. Hydroxid sodný je chemická látka, která se používá na pročištění ucpaného odpadního potrubí. Zde se využívá toho, že je hydroxid sodný velice žíravý, a že při rozpouštění ve vodě stoupá teplota. Několik peciček hydroxidu sodného se vhodí do odpadu a zalije se horkou vodou

5) louhy se solemi; vzniká hydroxid a nová sůl Podmínka: původní sůl má být rozpustná ve vodě a vytvořený hydroxid nerozpustný ve vodě (viz tabulka rozpustnost) : 2KOH + CuSO 4 = Cu(OH) 2 + K 2 SO 4 - hydroxid měďnatý (sraženina) + síran draselný 6) louhy s kovy, které tvoří amfoterní oxidy; vzniká sůl a plynný vodík Hydroxid zlatitý N 2 O 3 Chlorid uhličitý GeS 2 Sulfid fosforečný HCl Kyselina bromičná KOH Oxid manganatý H 3 PO 4 Kyselina jodovodíková SnS 2 Peroxid vodíku MnO 2 Oxid jodistý HMnO 4 Hydroxid amonný FeF 3 Bromid dusičný H 2 SO 3 5) Na e-mail sinkulova@zsnepomuk.cz mi pošli vypracovanou tabulku a úkol PS 44/15.. Podstatné jméno určuje typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od kterého prvku je sloučenina odvozena, například: vápenatá, železitá. Názvosloví oxidů. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem Argentum hydroxydatum hydroxid stříbrný. Argentum nitricum dusičnan stříbrný. Argentum sulfuricum síran stříbrný Zdravotní termíny aurum - i, n. zlato, prvek zn. Au, atom. čís. 79, atom. hmotnost 197,2. Aurum hydroxydatum oxydatum hydroxid zlatitý. Aurum hydroxydatum oxydulatum hydroxid zlatný. Aurum oxydatum oxid zlatitý

Hydroxidy - názvosloví - příklad

a) hydroxid olovnatý b) LiOH c) hydroxid kademnatý d) Au(OH) 3 Úloha 9: Rozhodnte, které z následujících názv hydroxid jsou uvedeny chybn a tyto názvy opravte. a) Cu(OH) 2 hydroxid m ný b) Sn(OH) 4 hydroxid cínatý c) Fe(OH) 3 hydroxid železitý d) Ni(OH) 2 hydroxid nikelnatý Úloha 10: Urete oxidaní ísla kov a hydroxidy pojmenujte oxid sírový + hydroxid draselný ----> síran draselný + voda oxid uhličitý + hydroxid vápenatý ----> uhličitan vápenatý + voda c) reakcí zásadotvorného nebo amfoterního oxidu a kyseliny oxid sodný + kyselina chlorovodíková ----> chlorid sodný + vod Ag+ OH-→ AgOH hydroxid stříbrný Ag+ O2-→ Ag 2 O oxid stříbrný 2Ag+ S2-→ Ag 2 S sulfid stříbrný 2Ag+ SO 3 2-→ Ag 2 SO 3 siřičitan stříbrný 2Ag+ SO 4 2-→ Ag 2 SO 4 síran stříbrný Ag+ NO-→ AgNO dusnan stříbrný Ag+ NO 2-→ AgNO 2 dusitan stříbrn

Hydroxidy - Názvosloví

 1. hydroxid kademnatý hydroxid. hořečnatý hydroxid. stříbrný hydroxid. berylnatý hydroxid draselný hydroxid. železitý hydroxid. lithný hydroxid. strontnatý hydroxid rtuťnatý hydroxid. vápenatý hydroxid. měďnatý hydroxid. hlinitý hydroxid rubidný hydroxid. zlatitý hydroxid. železnatý hydroxid. sodný hydroxid zinečnatý.
 2. c) hydroxid hlinitý d) hydroxid draselný e) hydroxid titaničitý f) hydroxid lithný g) hydroxid amonný h) hydroxid berylnatý i) hydroxid paladnatý j) hydroxid zlatitý k) hydroxid manganatý l) hydroxid vápenatý Pojmenujte hydroxidy a) Ba (OH)2 b) CsOH c) Sr(OH)2 d) Ag(OH)3 e) Hg(OH)2 f) TlOH g) Ga(OH)3 h) Fe(OH)2 i) Zn(OH)2 j) RbOH k.
 3. —Tvorba vzorců hydroxidů — Vytvořte vzorec HYDROXIDU BERYLNATÉHO 1.Nejprve vytvoříme kostru vzorce hydroxidu, a to tak, že do vzorce napíšeme na první místo značku prvku, podle kterého je hydroxid pojmenován. Za něj napíšeme hydroxidovou skupinu: 2. 2. 2.Doplníme náboje nad atom berylia a nad hydroxidovou skupinu: 3. 3
 4. 8 vztahy: Hydroxid draselný, Kyanidy, Kyselina chlorovodíková, Kyslík, Oxidační číslo, Oxidy, Pascal (jednotka), Zlato. Hydroxid draselný. Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako louh draselný či draselný hydrát. Nový!!: Oxid zlatitý a Hydroxid draselný · Vidět víc ». Kyanid
 5. Preklad hydroxid zlatitý slovensko anglicky. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.s
 6. Zdravě.cz - zdravý životní styl, informace o nemocech a jejich léčbě, těhotenství a péče o dítě, hubnutí, alternativní medicína, sport a relaxace, vztahy a se

- hydroxid zlatitý . gold hydroxide - hydroxid zlatitý . aurous hydroxide - hydroxid zlatný . stannic hydroxide - kyselina cíničitá - hydroxid ciničitý . titanium hydroxide - kyselina titaničitá - hydroxid titaničitý . uranic hydroxide - kyselina uránová . zirconium hydroxide carbonate - zásaditý uhličitan zirkoničitý. c) hydroxid hlinitý d) hydroxid draselný e) hydroxid titaničitý f) hydroxid lithný g) hydroxid amonný h) hydroxid berylnatý i) hydroxid paladnatý j) hydroxid zlatitý k) hydroxid manganatý l) hydroxid vápenatý Pojmenujte hydroxidy a) Ba (OH) 2 b) CsOH c) Sr(OH) 2 d) Ag(OH) 3 e) Hg(OH) 2 f) TlOH g) Ga(OH) 3 h) Fe(OH) 2 i) Zn(OH) 7. Hydroxid zlatitý lze z ískat z roztok ůtetrachlorozlatitan ůalkalickou hydrolýzou. [AuCl 4]-1 + 3OH-1--› Au(OH) 3 + 4Cl-1 8. Oxid zlatitý lze z ískat opatrrnou dehydratac í hydroxidu zlatit ého. 2Au(OH) 3--› Au 2O3 + 3H 2 Au(OH)3 hydroxid zlatitý. Au2O3 oxid zlatitý. Au2P3 trifosfid dizlata. Au2S sulfid zlatný. Au2S3 sulfid zlatitý. AuBr bromid zlatný. AuBr3 bromid zlatitý. AuCl chlorid zlatný. AuCl3 chlorid zlatitý. AuCN kyanid zlatný. AuI jodid zlatný. AuI3 jodid zlatitý. AuSb2 diantimonid zlata. B bor. B10H6 dekaboran. B2H6 diboran. B2O3 oxid borit

hydroxid zlatitý (Au (OH) 3) srážení - z chloridu zlatitého alkalickým hydroxidem nebo uhličitanem. AuCl 3 + 3NaOH ® Au (OH) 3 + 3NaCl. AuCl 3 + 3Na 2 CO 3 + 3H 2 O ® 2Au (OH) 3 + 3CO 2 + 6NaCl. má amfoterní charakter, převládá charakter kyseliny. Au (OH) 3 + OH - ® [Au (OH) 4] - [AuO 2] - + 2H 2 O hydroxid hlinitý: aluminium(III) hydroxide: Al 2 O 3: oxid hlinitý: aluminium(III) oxide: Al 2 (S O 4) 3: síran hlinitý: aluminium(III) sulfate: Al N: nitrid hlinitý: aluminum nitride: Al 2 Se 3: selenid hlinitý: aluminum selenide: N H 3: amoniak: ammonia: N H 4 Br: bromid amonný: ammonium bromide (N H 4) 2 C O 3: uhličitan amonný. Bezpečnostní listy ke stažení. Odstraňovač řas. GHC Algicid Růžový. Anti Covid. Fosforečnan sodný krystalický. Hydroxid sodný čistý. Hydroxid sodný perličky. Hydroxid sodný šupiny. Hydroxid sodný 30% chlorid křemičitý hydroxid olovnatý chlorid sodný hydroxid rtuťný fluorid železitý hydroxid železnatý jodid bromný hydroxid zlatitý bromid fosforečný hydroxid hlinitý fluorid vápenatý hydor vápenatý. Napiš značky prvků: Napiš názvy prvků:. hydroxid vápenatý Ca(OH) 2. H. 2. SiO. 3. kyselina křemičitá. sulfid sodný Na. 2. S OsO. 4 . oxid osmičelý. chlorid zlatitý AlCl. 3. HMnO. 4. kyselina manganistá. kyselina bromovodíková HBr CuS sulfid měďnatý. kyselina bromitá HBrO. 2 HF kyselina fluorovodíková (fluorovodík) hydroxid hlinitý Al(OH) 3 Zn(OH) 2 hydroxid.

hydroxid manganatý . kyselina siřičitá oxid chromitý. hydroxid draselný. kyselina uhličitá. jodid uhličitý. sulfid draselný. hydroxid zlatitý. oxid stříbrný. Hydroxid zlatitý N 2 O 3 Chlorid uhličitý GeS 2 Sulfid fosforečný HCl Kyselina bromičná KOH Oxid manganatý H 3 PO 4 Kyselina jodovodíková SnS 2 Peroxid vodíku Mn 2 O Oxid jodistý HMnO 4 Hydroxid amonný FeF 3 Bromid dusičný H 2 SO 3 5) Na e-mail sinkulova@zsnepomuk.cz mi pošli vypracovanou tabulku a úkol PS 44/15..

Sloučeniny mědi, stříbra a zlat

 1. bromid zlatitý KMnO 4 K 3 PO 4 fosforečnan draselný chlorid amonný NH 4 Cl HgS sulfid rtuťnatý fosforečnan zinečnatý Zn 3 (PO 4) 2. Author: marsik Created Date
 2. Hydroxid sodný -NaOH Hydroxid draselný - KOH • bílé, pevné látky -šupiny, pecičky • pohlcují vlhkost a CO 2 ze vzduchu • mají leptavé účinky První pomoc: voda -ocet- voda • rozpustné v H 2 O -ionizuje NaOH Na+ + OH-KOH K+ + OH-• užití: - výroba mýdel, součást zubních past a pracích prášk
 3. 7. Hydroxid zlatitý lze získat z roztoků tetrachlorozlatitanů alkalickou hydrolýzou. [AuCl4]-1 + 3OH-1 --› Au(OH)3 + 4Cl-1. 8. Oxid zlatitý lze získat opatrnou dehydratací hydroxidu zlatitého. 2Au(OH)3 --› Au2O3 + 3H2O. Na[AuCl4]·2H2O - sklářský průmysl, zdobení porcelánu, výroba léčiv, pozlacován
 4. hydroxid měďný CuOH hydroxid měďnatý Cu(OH)2 hydroxid stříbrný AgOH hydroxid olovnatý Pb(OH)2 hydroxid železný FeOH hydroxid hořečnatý Mg(OH)2 hydroxid lithný LiOH hydroxid zinečnatý Zn(OH)2 hydroxid draselný KOH hydroxid železnatý Fe(OH)2 NiOH hydroxid strontnatý Sr(OH)2 hydroxid rtuťnatý Hg(OH)2 hydroxid vápenatý Ca.
 5. vyber a zapiš písmeno z názvu kyseliny podle zadaného pořadí a získáš tajenku. Napiš název a vzorec sloučeniny ukryté v tajence

TENTO DALŠÍ PRACOVNÍ LIST SI VYTISKNĚTE ČI ZAPIŠTE DO SEŠITU - DLE VAŠICH MOŽNOSTÍ HYDROXIDY - tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové. Hydroxidy = sloučeniny, které ve vodě odštěpují OH- OH-. Hydroxidový anion Žíraviny, leptají (některé) LOUHY Sodný, draselný, amonný, vápenatýBezpečnost při práci: ochranné pomůcky - nebrat do ruko Hydroxid zlatitý . 3. Napište systematické názvy organických sloučenin: á 1 BOD . H. H 2 C C H H C C H 2 C H 3 C H 2 C H C 2 2 C H 2 H C 3 O. C H H C 2 Li. C H 3 N. 4. Napište vzorce organických sloučenin: á 1 BOD . Propan-1,2,3-trikarboxylová kyselina . Ethyl-(1-methylbutyl)-amin . 2-Methyl-2-nitrosopropan Hydroxid zlatitý 3. Napište systematické názvy organických slouenin: á 1 BOD. 4. Napište vzorce organických slouenin: á 1 BOD Propan-1,2,3-trikarboxylová kyselina Ethyl-(1-methylbutyl)-amin 2-Methyl-2-nitrosopropan 2-Fenylethanol . 5. Zapište elektronovou konfiguraci atomu a urþete poþet jeho protonů, neutronů a elektronů

Hydroxid železitý - Wikipedi

Chemické názvosloví - anorganik

 1. hydroxid zlatitý. Author: Filip Krám Created Date: 5/13/2020 8:33:54 PM.
 2. název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu 1. oxid boritý 1. oxid lithný 2. oxid bromičný 2. oxid manganatý 3. oxid bromistý 3. oxid manganičitý 4. oxid bromný 4. oxid manganistý 5. oxid cínatý 5. oxid manganitý 6. oxid cíničitý 6. oxid manganový 7. oxid draselný 7. oxid měďnatý 8. oxid dusičitý 8. oxid měďn
 3. Hydoxidy - názvy, vzorce. Poslať e-mailom Stiahnuť PDF Vytlačiť. Trojprvkové zlúčeniny. Obsahujú atómy vodíka, kyslíka (v rovnakom počte) a hydroxidotvorný kovový prvok M. Atóm kyslíka a vodíka tvorí skupinu ( OH)-, ktorú nazývame hydroxidová skupina. (OH)- súčasne označujeme aj ako hydroxidový anión
 4. Chlorid zlatitý se teplem rozkládá na chlorid zlatný a chlor: 18. Chlorid rheničný se teplem rozkládá na chlorid rhenitý a chlor Chlorové vápno oxiduje fosforečnan trinikelnatý na hydroxid niklitý (dále vznikají chlorid, chlornan a orthofosforečnan vápenatý ) 37. a) Chlornan oxiduje kobaltnatou sůl ve vhodném.
 5. Zahřívání zkumavky s uhličitanem amonným ( NH4)2CO3 . Pomůcky: zkumavka, držák na zkumavku, lihový kahan, zápalky, chemická lžička, fenolftaleinový papíre
 6. hydroxid kyselina chlorid sodný voda. sodný chlorovodíková . NEUTRALIZACE je reakce , při které se uvolňuje teplo ( ENERGIE).
 7. Bi 1. uran 2. oxid stříbrnatý 3. oxid uhelnatý 4. kyselina bromistá 5. lanthan 6. hydroxid praseodymitý 7. oxid stříbrný 8. thalium 9. oxid platnatý 10. kyselina wolframová 11. kyselina fluorovodíková 12. hydroxid železnatý 13. oxid berkeličitý 14. hydroxid samaritý 15. hydroxid kademnatý 16. kyselina trihydrogenarseničná.

Poznámka. Oxid NO 2 při rozpouštění ve vodě tvoří dvě kyseliny: 2NO 2 + H 2 O = HNO 2 + HNO 3 Oxid NO 2 můžeme si představit jako směs dvou oxidů: N 2 O 3 + N 2 O 5 = N 4 O 8 = 4NO 2 což vysvětluje, proč se tvoří dvě kyseliny. Stejné vlastností má i ClO 2.ClO 2 KOH jednička se nepíše, nedělá se ani závorka, draslík má ox. číslo +I = hydroxid draselný. Dú: učebnice str 69/2,3 + Chlorid antimoničný. Sulfid arsenitý Hydroxid zlatitý. Hydroxid platnatý. Oxid berylnatý. Hydroxid germaničitý. Hydroxid sodný. Oxid boritý. Fluorid olovnatý. Sulfid lithný. KOH . CaF2 . P2O3. Al(OH)3.

Oxid zlatitý - Wikipedi

Hydrid vápenatý. Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca() 2.Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek.Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) směšováním s vodou - tento proces se nazývá hašení vápna: Název: Vzorec: bromid strontnatý sulfid měďnatý jodid amonný oxid měďný hydroxid zlatitý oxid barnatý jodid sodný oxid xenonový bromid boritý hydroxid cesný sulfid stříbrný hydroxid vápenatý oxid chromitý jodid lithný hydroxid hlinitý sulfid hlinitý oxid osmičelý sulfid cínatý fluorid arsenitý heptahydrát aluminum hydroxide gel → gél hydroxidu hlinitého gél hydroxidu hlinitého. ammonium hydroxide → hydroxid amónny hydroxid amónny. auric hydroxide → hydroxid zlatitý hydroxid zlatitý Mezi významné sloučeniny zlata patří například: hydroxid zlatitý, Au(OH) 3, je amfoterní sloučenina, kyselina tetrachlorozlatitá, H[AuCl 4] se používá při galvanickém pozlacování a pro fotografické tónování. Ryzost zlata se udává buď v 1000/1000, nebo v karátech (24/24) Hydroxid hlinitý : hydroxid dusičný : hydroxid hořečnatý : kyselina dusičná : kys. jodovodíková: HClO 4 : H 2 SiO 3 : H 2 MnO 4 : HClO 2 : KNO 3 : LiCO 3 : SbSO 4 : Cr(SO 4) 3 : BaCrO 4 : Hg(NO 2) 2 : AgNO 3 : Fe(SiO 3) 3 : dusičnan vanadičný : chlorečnan křemičitý : uhličitan sodný : síran litný : jodistan zlatitý.

Hydroxidy - Wikipedi

d) název molekuly - hydroxid sodný. Hydroxidy se po smíchání s vodou více nebo méně (např. Ca(OH) 2) rozpouštějí, přičemž disociují, tzn. rozpadají se na aniony a kovové kationy (např. Ca2+). Rozpuštěné hydroxidy způsobují alkalickou reakci roztoku (pH > 7). 1.2.3 Bezkyslíkaté kyselin hydroxid draselnÝ hydroxid vÁpenatÝ hydroxid sodnÝ hydroxid amonnÝ hydroxid lithnÝ hydroxid manganatÝ hydroxid ŽelezitÝ hydroxid nikelnatÝ hydroxid hlinitÝ hydroxid cÍniČitÝ naoh ca(oh)2 koh lioh nh4oh mn(oh)2 fe(oh)3 ni(oh)2 al(oh)3 sn(oh)4 kovy i. a ii. skupiny ostatnÍ kov • гидроокись золота * * * гидроокись золот hydroxid cíničitý Cs(OH)4 sulfan H2S kyanid zlatitý Au(CN)3 peroxid vodíku H2O2 dodekahydrát síranu draselno-hlinitého KAlSO4×12H2O. Názvosloví. hydroxid lithný oxid vanadičný jodid zlatitý sulfid zinečnatý oxid manganistý k. kyanovodíková k. uhličitá k. dusitá k. bromovodíková k. selenová (= selenany) sulfidový aniont chlorečnan draselný síran amonný chroman sodný uhličitanový aniont pentahydrát síranu..

Hydroxidy - xantina

hydroxid beryllnatý: beryllium(II) hydroxide: Bi (O H) 3: hydroxid bismutitý: bismuth(III) hydroxide: Br 2: brom: bromine: Br-anion bromidový: bromide: Br 3-anion tribromidový: tribromide(1-) Br F 5: fluorid bromičný: bromine pentafluoride [Br F 2] + kation difluorobromitý: difluorobromine(III) ion: Br F 3: fluorid bromitý: bromine. Hydroxid olovnatý. Hydrogenfosporečnan olovičitý. Oxid cézný. Cz2O2. CeO2. Cs2O. Jodid zlatitý. AuI3. Ag3I. Au3I. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test

hydroxid - slovnik.sms.cz - slovníky včetně výslovnost

Anorganické názvosloví - Vyhledej název nebo vzorec anorganického názvoslov 14. hydroxid samaritý 15. hydroxid kademnatý 16. kyselina trihydrogenarseničná 17. praseodym 18. oxid plutoničitý 19. mangan 20. oxid stříbřitý 21. oxid chromitý 22. hydroxid hlinity 23. hydroxid zlatitý 24. sulfid olovnatý 25. oxid arsenitý 26. bromid fosforečný 27. chlorid cínatý 28. oxid plutonitý. Ája: Stránky jsem založila ještě před začátkem školního roku a doufám, že budou fungovat a hlavně..

Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 a) hydroxid aluminitý b) hydroxid zlatitý c) hydroxid hlinitý d) hydroxid alumíniový Otázka č.4: Pomenuj Ca(OH) 2: a) hydroxid kademnatý b) hydroxid kalciový c) hydroxid karbónový d) hydroxid vápenatý Otázka č.5: Pomenuj HNO 3: a) kyselina dusnatá b) kyselina dusičná c) kyselina dusná d) kyselina dusičitá Otázka č.6. kyselina cíniëitá 6. kyselina dusiëná 8. oxid horeönatý 10. hydroxid sodný 12. sulfid olovnatý kyselina bromitá 16. kyselina chlorovodíková 18. sulfid méd'ný 20. oxid uhelnatý 22. chlorid sodný 24. kyselina chlorná 26. oxid osmiöelý 28. sulfid méd'natý 30. sulfid amonný 32. kyselina bromovodíková 34. dusiënan amonn Bez. chlorid zlatitý z vodného roztoku Detail Akční cena do 30.09. 2021. HEPES N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina Detail % hydroxid amonný vodný roztok, čpavek Detail Akční cena do 30.09. 2021. HYDROXID SODNÝ Detail Akční cena do 30.09. 2021. Start studying 3. Základy názvosloví organický a anorganických sloučenin. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

ZŠ Školní 226 Kaplic

d) Kyselina dusičná reaguje s draslíkem. chlorid zlatitý kyselina chromová CuBr MgH2PO4)2 hydrogensíran draselný hydroxid chromitý AgI H3SbO4 chlorid amonný oxid železitý Na2CO3 H3BO3 kyselina siřičitá chlorid cíničitý CuCO3 UO3 chlorid rtuťnatý bromid vápenatý ZnBr2 NO draselný sodný lithný amonný vápenatý. II - sulfid zlatitý FeVIS 3 - sulfid železový N 2 VO 5-II - oxid dusičný SVIO 3-II - oxid sírový TiIVO 2-II - oxid titaničitý IrIXF 9-I - fluorid iridutý což je hydroxid sodný. Právě dnes se seznámíme s další skupinou anorganických sloučenin, kam patří Krtek, a to s hydroxidy,.

Bingo - hydroxidy 1 - RV

hydroxid měďnatý NF 3 SnBr 4 SCl 4 PdCl 4 K 2 S Ba(O 2) 2 CeO 3 NH 4 O 3 Cu(OH) 2. List1 Stránka 2 nazev vzorec hydroxid tantalečný hydrogensulfid zlatitý hydrogensulfid antimonistý. dusičnan zlatitý Odvoď názvy solí: FePO4 Pb(SO4)2 MgCO3 AgNO3 Al2(SO3)3 Soli - rozšíření Některé soli krystalují z vodného roztoku spolu s molekulami vody, tvoří tzv. hydráty. Toto slovo se objeví v názvu spolu s latinskou číslovkou vyjadřující počet molekul vody: 1 - mono 5 - penta 8 - okta 2 - di 6 - hexa 9 - non chroman zlatitý. chlorid hlinitý. PF. 3 Mn(OH) 2 Jodid osmičelý. ZnF. 2 Hydroxid železitý. Anorganické binární sloučeniny, hydroxidy a kyseliny. zpět. Odpověď se zobrazí při najetí kursorem na dané místo v tabulce. binární sloučeniny a hydroxidy. oxid vápenatý. CaO. bromid železitý. FeBr 3

® hydroxid hořečnatý ® hydroxid iriditý ® hydroxid lithný ® hydroxid kademnatý ® hydroxid lanthanitý ® hydroxid zlatitý. Některá specifická názvoslovná pravidla v názvosloví hydroxidů ; 4. Řekněte 3 věci o solích. 5. Vlastnosti a využití hydroxidu vápenatého. 6 Anorganická chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad LiOH -hydroxid litný není tak silnou zásadou jako hydroxidy ostatních alkalických kovů. LiCl - chlorid litný používá se jako tavidlo a při úpravách vody. AuCl 3 - chlorid zlatitý slouží k výrobě Cassiova purpuru, který barvý sklo rubínově červeně. ZINEK 30 Zn. Modro bílí měkký kov. Je chemicky velmi reaktivní alkalický, ale není to klasický hydroxid - neobsahuje skupinu OH-) s kyselinami tak, že amoniak přijme jeden H+ kation. S kyselinou dusičnou dává amoniak dusičnan amonný. U vícesytných kyselin - kyselin obsahujících 2 nebo více protony H+, se setkáváme s existencí několika typů solí, podle počtu uvolněných vodíků Termodynamické údaje - anorganické látky ΔH f 0 0- standardní molární slučovací entalpie.ΔG f - standardní molární slučovací Gibbsova energie.S0 - absolutní entropie látky ve standardním stavu. Údaje se vztahují k teplotě 298,15 K (25°C) a tlaku 101 325 Pa (existuje-li za těchto podmínek látka v deklarovaném stavu), případně k roztoku o jednotkové molalitě (aq)

Dříve než se pustíte do práce mám pro Vás důležitou informaci ohledně vysvědčení. Vysvědčení se bude vydávat ve čtvrtek 28.1. mezi 10,00 - 11,00 hod. u předníh Uveďte chemický vzorec: hydroxid lítny. LiOH. Li(OH)2. Li(OH)3. Li(OH)4. Uveďte chemický vzorec: hydroxid strieborný. AgOH. Ag(OH)2. Ag(OH)3. Ag(OH)5. Hydroxidová skupina má oxidačné číslo +I +II-I-II. Uveďte chemický vzorec: hydroxid zlatitý. Au(OH)4. Au(OH) Au(OH)2. Au(OH)3. Uveďte všeobecný vzorec hydroxidov. Mx(OH) M2(OH)x.

4. podstatné jméno hydroxid a spojíme s přídavným jménem hydroxid železitý • Významné hydroxidy hydroxid sodný NaOH a hydroxid draselný KOH (podobné vlastnosti) vlastnosti: • bílé, pevné, ve vodě dobře rozpustné látky (při rozpouštění se uvolňuje teplo) - vizP • pohlcují vodu a CO 2 ze vzduchu - viz Pracovní list - anorganické názvosloví Vytvořte vzorce případně názvy anorganických sloučenin. CsOH N 2 O HMnO 4 HIO 4 Ag 2 SO 3 HClO 2

hydroxid lithný oxid vanadičný jodid zlatitý sulfid zinečnatý oxid manganistý k. kyanovodíková k. uhličitá k. dusitá k. bromovodíková k. selenová (= selenany) sulfidový aniont chlorečnan draselný síran amonný chroman sodný uhličitanový aniont pentahydrát síranu. Otázky. Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Výběr správné odpovědi z nabízených možností

Sloučeniny hliníku (hydroxid hlinitý) mají tendenci vyvolávat zácpu. Na druhou stranu látky obsahující hořčík (hydroxid hořečnatý), vedou spíše k průjmu. Z toho důvodu se poměrně často tyto složky kombinují. Přípravky obsahující hydrogenuhličitan sodný, 1 2 Krystalová struktura3 Charakteristika Zlato latinsky Aurum Au protonovéčíslo 79 relativní atomová hmotnost 196,..

2. Prvé slovo je hydroxid. 3. Druhé slovo je názov kovového prvku + prípona podľa jeho oxidačného čísla. V našich príkladoch teda sodík + ný = sodný a vápnik + natý = vápenatý. Názov NaOH je teda hydroxid sodný a Ca(OH)2 hydroxid vápenatý. Tvorba vzorca z názvu: napr. hydroxid draselný a hydroxid zlatitý. 1 Hydroxid hořečnatý vstřebatelnost. Hydroxid draselný se používá v elektrolytech NiCd baterií.Hydroxid draselný 90 % šupiny. Použití: v elektrolytu NiCd akumulátorů, přísada do čistících prostředků Na zuby sa nanesie bieliaci gél - je to priehľadná emulzia, ktorá obsahuje hydroxid uhličitan sodný, glycerin, karagenový prášok, xylitol, sorbitol, mentolový olej. názvosloví study guide by ester2000 includes 447 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Okolo 7 slabý hydroxid- zelené sfarbenie. Okolo 12 silný hydroxid - modré sfarbenie. Hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny. Zložené z hydroxidotvorného prvku ( najmä kovového), kyslíka a vodíka (OH)3 hydroxid zlatitý. pomenuj dané hydroxidy + napíš ich disociáciu. Mn.